Commit c6d13da4 authored by David Gerner's avatar David Gerner
Browse files

Přidány tagy

parent e71b2f04
Pipeline #295 skipped
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Elektronika"]
+++
Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat s různými druhy antén na krátkých vlnách a vznikla potřeba tyto antény, slučovače a baluny rychle a přesněji měřit - analyzovat. Na internetu jsem narazil na stavebnici VK5JST, která splňuje naše požadavky pro měření v rozsahu krátkých vln.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Stejně jako minulý rok si náš radioklub připravil  ukázku z činnosti pro
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Kroužek" "Radioklub"]
+++
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ perex_e = "I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digit
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Cqww" "Závody"]
+++
I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digitální druh provozu, který se vysílá přes počítač. Především jsme si chtěli vyzkoušet novou anténu. A tak i výsledek ve srovnání s minulým rokem nic moc. Ale výborná operátorská sestava vše vynahradila.  
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ vybavením. Celkem jsme navázali 2938 platných spojení a dosáhli 6 023 548 b
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Cqwpx" "Závody"]
+++
I
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Další naše zapojení na hraní je elektronická hrací kostka. Op
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Konstrukce" "Kroužek" "Radioklub" "Bastlení" "Elektronika"]
+++
Další naše zapojení na hraní je elektronická hrací kostka. Opět zde využijeme našeho oblíbeného obvodu 4017 (Johnsův čítač). LED displej jsme použili SC08-11 se společnou katodou, to je velmi důležité pokud použijete jiný. Po stisku tlačítka SW1 se spustí krátká sekvence generování čísel a zastaví se náhodně na číslu 1-6.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioam
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Závody" "Subregional"]
+++
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Závody" "HF"]
+++
Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho závodního stanoviště na Blatenském vrchu jsme se zúčastnili v týmu české reprezentace pod značkou OL9HQ. Vysílali jsme na pásmu 10m SSB. Celkem jsme naváziali za 24h závodu 814 spojení. Více uvnitř článku..
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ každoroční akci otevírání rozhleden a Gert GP s Vaškem VKQ.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Subregional" "Závody"]
+++
......
......@@ -108,7 +108,7 @@ služeb Českého
radioklubu a pokusit se postupně propracovat až k vlastní koncesi.
."
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Radioklub" "Kroužek"]
+++
...Pokud
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ title = "Kdo dřív - elektronická hra"
perex_e = "Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Elektronika" "Konstrukce" "Elektronika" "Kroužek" "Radioklub" "Bastlení"]
+++
Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ Po krajském kole soutěže dětí a mládeže v elektronice postoupili naši 
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Soutěž" "Radioklub" "Kroužek"]
+++
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ perex_e = "
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Polní den"]
+++
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ radioamatérských spojení, závodů a soutěží. Nikdy si nepomáhá švindle
slova smyslu.
HAMSPIRIT JE TO, CO ODLIŠUJE HAMY A RADIOTY."
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Radioklub"]
+++
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo ji
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Soutěž" "Radioklub" "Kroužek"]
+++
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchá
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Radioklub" "Konstrukce"]
+++
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ povědomí jsou nejpopulárnější jádra Amidon, některé vybrané typy jsou
současnosti dostupné v GESu.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek" "Konstrukce"]
+++
Při třídění šuplíkových zásob feritových a práškových jader
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment