Commit 0cd52743 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent aa4ffaed
+++
title = "Radioklub hledá nové členy"
perex_e = "Náš radioklub je stále otevřen všem zájemcům o radioamatérský koníček. Zabýváme se velmi širokým spektrem činností. Každý zde může najít svojí vlastní formu realizace v rámci našeho občanského sdružení. V součastnosti mezi hlavní činnosti radioklubu patří práce s mládeží a provoz na krátkých a velmi krátkých vlnách. Z našeho stanoviště na Blatenském vrchu se pravidelně účastníme radioamatérských závodů a soutěží.
Pokud byste měli zájem přijet si s námi zavysílat, pomoci s technikou nebo se jen podívat, velice rádi vás uvidíme. Pro méně zkušené radioamatéry nebo zájemce o tuto činnost nabízíme zázemí pro vlastní zlepšování a pronikní do tajů radioamatérské činnosti. Pro mladší z vás máme i radioamatérský kroužek.
Neváhejte a kontaktujte nás!
kontakty:
vedoucí operátor - Vladislav Kubík, OK1FIK - ok1fik[@]atlas[.]cz
Další informace:
členské příspěvky pro dospělé 400 Kč/rok + elektronická přihláška
vysílací středisko na Blatenském vrchu 30km od Karlových varů, odkaz mapy.cz .
sídlo radioklubu v Karlových Varech na Růžovém vrchu, Sedlecká 5, odkaz mapy.cz
perex_e = "Náš radioklub je stále otevřen všem zájemcům o radioamatérský koníček. Zabýváme se velmi širokým spektrem činností. Každý zde může najít svojí vlastní formu realizace v rámci našeho občanského sdružení. V součastnosti mezi hlavní činnosti radioklubu patří práce s mládeží a provoz na krátkých a velmi krátkých vlnách. Z našeho stanoviště na Blatenském vrchu se pravidelně účastníme radioamatérských závodů a soutěží.
Pokud byste měli zájem přijet si s námi zavysílat, pomoci s technikou nebo se jen podívat, velice rádi vás uvidíme. Pro méně zkušené radioamatéry nebo zájemce o tuto činnost nabízíme zázemí pro vlastní zlepšování a pronikní do tajů radioamatérské činnosti. Pro mladší z vás máme i radioamatérský kroužek.
Neváhejte a kontaktujte nás!
kontakty:
vedoucí operátor - Vladislav Kubík, OK1FIK - ok1fik[@]atlas[.]cz
Další informace:
členské příspěvky pro dospělé 400 Kč/rok + elektronická přihláška
vysílací středisko na Blatenském vrchu 30km od Karlových varů, odkaz mapy.cz .
sídlo radioklubu v Karlových Varech na Růžovém vrchu, Sedlecká 5, odkaz mapy.cz
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011"]
+++
Náš radioklub je stále otevřen všem zájemcům o radioamatérský koníček. Zabýváme se velmi širokým spektrem činností. Každý zde může najít svojí vlastní formu realizace v rámci našeho občanského sdružení. V součastnosti mezi hlavní činnosti radioklubu patří práce s mládeží a provoz na krátkých a velmi krátkých vlnách. Z našeho stanoviště na Blatenském vrchu se pravidelně účastníme radioamatérských závodů a soutěží.
Pokud byste měli zájem přijet si s námi zavysílat, pomoci s technikou nebo se jen podívat, velice rádi vás uvidíme. Pro méně zkušené radioamatéry nebo zájemce o tuto činnost nabízíme zázemí pro vlastní zlepšování a pronikní do tajů radioamatérské činnosti. Pro mladší z vás máme i radioamatérský kroužek.
Neváhejte a kontaktujte nás!
kontakty:
vedoucí operátor - Vladislav Kubík, OK1FIK - ok1fik[@]atlas[.]cz
Další informace:
členské příspěvky pro dospělé 400 Kč/rok + elektronická přihláška
vysílací středisko na Blatenském vrchu 30km od Karlových varů, odkaz mapy.cz .
sídlo radioklubu v Karlových Varech na Růžovém vrchu, Sedlecká 5, odkaz mapy.cz
Náš radioklub je stále otevřen všem zájemcům o radioamatérský koníček. Zabýváme se velmi širokým spektrem činností. Každý zde může najít svojí vlastní formu realizace v rámci našeho občanského sdružení. V součastnosti mezi hlavní činnosti radioklubu patří práce s mládeží a provoz na krátkých a velmi krátkých vlnách. Z našeho stanoviště na Blatenském vrchu se pravidelně účastníme radioamatérských závodů a soutěží.
Pokud byste měli zájem přijet si s námi zavysílat, pomoci s technikou nebo se jen podívat, velice rádi vás uvidíme. Pro méně zkušené radioamatéry nebo zájemce o tuto činnost nabízíme zázemí pro vlastní zlepšování a pronikní do tajů radioamatérské činnosti. Pro mladší z vás máme i radioamatérský kroužek.
Neváhejte a kontaktujte nás!
kontakty:
vedoucí operátor - Vladislav Kubík, OK1FIK - ok1fik[@]atlas[.]cz
Další informace:
členské příspěvky pro dospělé 400 Kč/rok + elektronická přihláška
vysílací středisko na Blatenském vrchu 30km od Karlových varů, odkaz mapy.cz .
sídlo radioklubu v Karlových Varech na Růžovém vrchu, Sedlecká 5, odkaz mapy.cz
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment