Commit 56d20ec9 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 5d36c421
+++
title = "Noc techniků a konstruktérů 2011"
perex_e = "
V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově proběla ve čtvrtek 6.10.2011 Noc techniků a konstruktérů. Letos bylo hlavní téma LED osvětlení. Náš radioklub měl také svůj prezentační stánek. Více uvnitř článku.
.
perex_e = "
V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově proběla ve čtvrtek 6.10.2011 Noc techniků a konstruktérů. Letos bylo hlavní téma LED osvětlení. Náš radioklub měl také svůj prezentační stánek. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Kroužek", "Elektronika", "Konstrukce", "2011"]
+++
V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově proběla ve čtvrtek 6.10.2011 Noc techniků a konstruktérů. Letos bylo hlavní téma LED osvětlení. Náš radioklub měl také svůj prezentační stánek. Více uvnitř článku.
.
V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově proběla ve čtvrtek 6.10.2011 Noc techniků a konstruktérů. Letos bylo hlavní téma LED osvětlení. Náš radioklub měl také svůj prezentační stánek. Více uvnitř článku.
.
Na našem prezentačním stánku bylo možné vidět ukázky z činnosti radioklubu a jeho členů v oblasti LED svétla, řízení výkonových LED a dalších zajímavých technologií. Pro zájmce jsme připravili možnost sestavit si vlastní LED světlo.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065444.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065461.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065458.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/99-)článek s fotografií v MF Dnes
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment