Commit e2992889 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 92c15c73
+++
title = "Elektrotechnické řady hodnot E3, E6, E12, E24"
perex_e = "
Řada E3
1R
2R2
4R7
10R
22R
47R
100R
220R
470R
1K
2K2
4K7
10K
22K
47K
100K
220K
470K
1M
2M2
4M7
10M
Řada
E6
1R
1R5
2R2
3R3
4R7
6R8
10R
15R
22R
33R
47R
68R
100R
150R
220R
330R
470R
680R
1K
1K5
2K2
3K3
4K7
6K8
10K
15K
22K
33K
47K
68K
100K
150K
220K
330K
470K
680K
1M
1M5
2M2
3M3
4M7
6M8
10M
Řada
E12
1R
1R2
1R5
1R8
2R2
2R7
3R3
3R9
4R7
5R6
6R8
8R2
10R
12R
15R
18R
22R
27R
33R
39R
47R
56R
68R
82R
100R
120R
150R
180R
220R
270R
330R
390R
470R
560R
680R
820R
1K
1K2
1K5
1K8
2K2
2K7
3K3
3K9
4K7
5K6
6K8
8K2
10K
12K
15K
18K
22K
27K
33K
39K
47K
56K
68K
82K
100K
120K
150K
180K
220K
270K
330K
390K
470K
560K
680K
820K
1M
1M2
1M5
1M8
2M2
2M7
3M3
3M9
4M7
5M6
6M8
8M2
10M
Řada
E24
1R
1R1
1R2
1R3
1R5
1R6
1R8
2R
2R2
2R4
2R7
3R
3R3
3R6
3R9
4R3
4R7
5R1
5R6
6R2
6R8
7R5
8R2
9R1
10R
11R
12R
13R
15R
16R
18R
20R
22R
24R
27R
30R
33R
36R
39R
43R
47R
51R
56R
62R
68R
75R
82R
91R
100R
110R
120R
130R
150R
160R
180R
200R
220R
240R
270R
300R
330R
360R
390R
430R
470R
510R
560R
620R
680R
750R
820R
910R
1R
1k1
1k2
1k3
1k5
1k6
1k8
2k
2k2
2k4
2k7
3k
3k3
3k6
3k9
4k3
4k7
5k1
5k6
6k2
6k8
7k5
8k2
9k1
10k
11k
12k
13k
15k
16k
18k
20k
22k
24k
27k
30k
33k
36k
39k
43k
47k
51k
56k
62k
68k
75k
82k
91k
100k
110k
120k
130k
150k
160k
180k
200k
220k
240k
270k
300k
330k
360k
390k
430k
470k
510k
560k
620k
680k
750k
820k
910k
1R
1M1
1M2
1M3
1M5
1M6
1M8
2M
2M2
2M4
2M7
3M
3M3
3M6