polni-den.md 6.26 KB
Newer Older
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
1
+++
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
2
title = "Polní den 2021"
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
3
tags = ["Závody", "VHF"]
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
4
published = "2021-07-18T22:15:00.000Z"
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
5
author = "Jirka, OK1UBO"
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
6
7
image = "2.JPG"
perex = "V letošním sedmdesátém druhém ročníku Polního dne jsme po několika letech použili plnou sestavu antén, což znamená, že jsme dostali do vzduchu 160 el. v pěti sestavách. Co je ovšem to nejdůležitější, je ten fakt, že všechny sestavy po celou dobu závodu bezchybně fungovaly. Více v článku…."
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
8
9
+++

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
10
Letos jsme nahradili 18 el. M2 sestavou čtyř šesti elementových DK7ZB ve vertikálním stacku. Tři ze čtyř antén pro nás před několika lety vyrobil Gert OK1GP a poslední anténu před PD vyrobil Pavel OK1JKU - moc děkujeme!!!!. Na Blatenském vrchu jsme tedy museli před závodem vyrobit dělící člen tvořený úseky koaxiálního kabelu, který jsme navíc vybavili uzemňovacím pahýlem λ/4.
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
11
12
13

## Čtvrtek

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
14
Na Blatenský vrch se jako první, ve čtvrtek odpoledne, dostavil správce naší chaloupky Vláďa OK1FIK. Po něm se na BV dostavili ještě Jirka OK1UBO a Pavel OK6RP. Navečer jsme jen připravili práci na druhý den a po důkladné přípravě taktiky na PD jsme šli na kutě.
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
15
16
17

## Pátek

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
18
19
20
Probudili jsme se do deštivého rána, které zrovna nepřálo venkovním aktivitám. V průběhu rána a dopoledne se na kopci postupně objevovali členové našeho klubu - Vašek OK1VKQ a Pavel OK1JKU s Lukášem (člen kroužku mládeže).

Po odeznění deště jsme se začali věnovat kompletací výše popsaného čtyřčete. Jeho instalací na stožár jsme strávili celý pátek od dopoledne až do pozdního večera. Ani jsme nestihli na nové čtyřče poslechnout majáky, protože jsme se věnovali návštěvě Karla OK2ZI s rodinou z kolektivky OK5Z a sledování fotbalových zápasů. Změřením PSV připravených ANT jsme zjistili, že 8x5 el. a 4x10el. má nějaký problém. Řešení těchto problémů, ale zůstalo na sobotu ráno. 
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
21
22


Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
23
## Sobota
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
24

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
25
Již po osmé ráno jsme se vrhli na řešení vysokého PSV na systému 8x5 el. antén. Jako obvykle se jednalo o ulomený koax ve spojce ze 7/8“ na ½“. U 4x10 el. se jednalo o špatný kontakt u ANT relé. To už dorazil i Ondra OK1CDJ a Jakub OK1FVN. Po krátkém obědě jsme začali finišovat s přípravami, ale už nám bylo jasné, že nestihneme PD mládeže, takže Lukáš se letos k vysílání na PDM nedostal. Přípravy jsme s odřenými zády dokončili pár minut pře začátkem Polního dne, když jsme museli vyřešit několik přepojení zařízení, protože nám odešel zdroj v budiči a v jednom z koncových PA. Do závodu jsme vstoupili přímo z příprav s minimálním časem na ověření funkčnosti vysílacího zařízení, které nás však tentokráte podrželo a nekonala se nějaká velká komplikace. Zato IT technika nás docela vyškolila, protože po první hodině asi stovce QSO vysadil PC, na kterém běžel deník a než se vše vyřešilo, tak Ondra musel dalších 85 QSO odjet postaru s deníkem na papíře. Po nastartování a nastavení náhradního PC se nám už podařilo dojet zbytek závodu bez větších problémů. 
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
26

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
27
První dvě hodiny se odehrávaly pod taktovkou dvojice Ondra OK1CDJ a na příposlechu Vláďa OK1FIK. Těm se podařilo, přes výpadek PC udělat do 16:00 UTC dvě stě jedno QSO a 54 tis bodů, což patří mezi naše nejlepší výsledky, Po Ondrovi a Vláďovi nastoupil Jakub OK1FVN následovaný Pavlem OK6RP, Jirkou OK1UBO a Vláďou OK1FIK. Odpoledne a navečer jsme spíše dělali QSO na západ, severozápad a sever. 
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
28

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
29
## Neděle
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
30

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
31
32
Nad ránem ještě udržoval provoz OK1UBO do 01:30 UTC, aby ho po hodině a půl přestávky ve 3:00 UTC obnovil Ondra OK1CDJ, který zachytil mírné časně ranní otevření na jihovýchod, kdy se podařilo udělat náš ODX YT0A z KN04 v délce 969 km. Dopoledne ještě naši skupinu operátorů posílil alespoň dočasně Míra OK7KM. Kolem nedělního poledne se jako obvykle trochu otevřel směr na jih do Itálie. Zpestřením nedělního odpoledne byla také návštěva Míry OK1ABB, kterému tímto děkujeme mu za ochutnávku piva z obnoveného pivovaru v Soběslavi.
Poslední dvě hodiny závod poznamenal příchod deště, který způsobil zarušení antén statickými výboji, takže jsem nedodělali pár hezkých delších spojení.
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
33
34
35
36
37
38
39
40


Seznam našich nejdelších spojení:

TOP 10 DX QSOs:

| CALL  | QRA | QRB |
|---------|------|------|
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
|YT0A   |KN04 |969 km|
|YT5W   |KN04 |945 km|
|SM6BFE  |JO68 |922 km| 
|YU5PD  |KN04	 |891 km|  
|YT3N   |KN04	 |884 km| 
|F1MKG  |JN08	 |879 km| 
|YU7ACO  |KN05	 |870 km| 
|YT4B   |JN94	 |857 km| 
|YU1LA  |KN04	 |852 km| 
|YO5KAI/P |KN16	 |837 km| 

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
52
53
54

Trochu statistiky:

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
55
56
Země DXCC: 19

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
| DXCC  | Points | QSO |
|---------|---------|------|
| DL |	133356| 479   | 	    	   
| OK: |	29091 |	153   |	   	 
| I: |18823 |30|
|	OM: |	14840 | 32  |  	   	   
| 9A:| 	13962| 	22 |  	   	 
| PA:| 	13205| 	25|
|	YU: | 	9237 | 	11|
| S5: | 	6920 | 	14|
| HB:| 	6737 | 	13 |
| OE:| 	6605 | 	19 |
| F: | 	6373 | 11|
|	HA: | 	6151 | 11|
| ON:| 	4827 | 8 |
| SP:| 	4564 | 12 |
| SM:| 	4023 | 6 |
| OZ:| 	3568 | 	6 |
| G: | 	1625 | 	3  |
|	YO: | 838  |	1 |
| E7:|  739 | 	1 |

## Výsledek
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
80
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
81
144 MHz - 857 QSO a **285 484** bodů<br> 
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
82
83
84
ODX: YT0A, KN04xx, 969 km<br>
Av. QRB: 333 km<br>
Počet LOC: 92<br>
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
85
86
87
88
89
90
91
92
93

## Závěr

Vzhledem ke změně v anténních systémech je dost obtížné se nějak vyjadřovat k podmínkám šíření během závodu. Dá se, ale s jistotou říci, že nedošlo k nějakému výraznému zlepšení podmínek a celý závod se odehrával za vcelku průměrných podmínek šíření. Letos (snad i díky COVIDU) bylo dost DL stanic, kterých jsme udělali 479.

Všem operátorům a členům našeho radioklubu, kteří se podíleli na nemalém objemu přípravných prací i svou operátorskou zdatností na vlastním průběhu závodu, patří velké poděkování. Bez týmové práce by se jen těžko dalo dosáhnout letošního výsledku. 

Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se na VHF Contestu opět na slyšenou!!!

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
94
95
96
97
98

73! Jirka UBO

Vybavení:

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
99
ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
100

Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
101
RIG: IC-756 ProIII+TRV + PA - 2800W
Michal Rybka's avatar
Michal Rybka committed
102
103
104

SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)