README.md 1.22 KB
Newer Older
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
1
2
Tento software pro psaní článků NENÍ nutné instalovat.
Články můžete psát přímo z [webového rozhraní](https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/content)
3
4
5
6
7
8

# Užitečné příkazy

  ./index.js --help
  ./index.js --debugarticle articles/2015/10w-mono-zesilovac-tda2003.md

Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
9
10
# Jak to zprovoznit na fedoře

Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
11
  # Přidat repozitář nodejs - ve fedoře je verze 0.10.x
12
  curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_5.x | sudo bash -
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
13
  sudo dnf -y install nodejs git
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
14
  ./configure.sh
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
15
  ./index.js
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
16
17
18
19
20

# Jak to zprovoznit na windows

* Budeme potřebovat [git](https://git-scm.com/download/win)
* Dále budeme potřebovat [nodejs](https://nodejs.org/en/) - stáhněte si tu verzi,
21
na které je nápis Stable (pod tím Latest Features).
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
22
23
* U obou nástrojů silně doporučuji neměnit žádná nastavení!

24
25
Po instalaci obou věcí přejděte do nějaké složky pomocí průzkumníka (POZOR! název
této složky ani žádné rodičovské nesmí obsahovat mezery) a klikněte na
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
26
27
28
29
30
31
32
`git bash`. Pak napište následující:

  git clone https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/generator.git
  cd generator
  bash configure.sh
  node index.js

33
Nyní by se vám měl otevřít prohlížeč na [localhost:1337](http://localhost:1337)