Verified Commit 07f54215 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Přidán tag "Rozbité články"

parent 39c85158
Pipeline #547 passed with stage
in 2 minutes and 57 seconds
......@@ -13,7 +13,7 @@ Další naše letošní účast na pásmu 144MHz.  Více uvnitř článku.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF","Rozbité články"]
```
......@@ -65,4 +65,4 @@ Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [II. subregional contest 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=48&country=1)144 MHz - 673 QSO - 206 302 pts![OL7C](/upload/ok1wmr/obrazky/2011_05_2subr/mapa.png)..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_SAM_0142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/90-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_SAM_0141.jpg)](index.php/fotogalerie/category/90-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/90-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_SAM_0142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/90-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_SAM_0141.jpg)](index.php/fotogalerie/category/90-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/90-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá
.
.
"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky","Rozbité články"]
```
Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
......@@ -31,4 +31,4 @@ video:
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -6,7 +6,7 @@ Letošího Jamboree On The Air a Internet jsme se zúčastnili z našeho vysíla
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Rozbité články"]
```
......@@ -15,4 +15,4 @@ Letošího Jamboree On The Air a Internet jsme se zúčastnili z našeho vysíla
Díky našemu slušnému vysílacímu vybavení a anténám jsme navázali mnoho hezkých spojení se skauty po celém světě po značkou OK1KVK/J (Jamboree). Kromě navazování spojení pomocí našich vysílaček a internetu jsme připravili malý radiový orientační běh - hon na lišku a možnost vyzkoušet si zapájet vlastní stavebnici.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155520.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155524.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA165533.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/100-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155520.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155524.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA165533.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/100-)
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "
Vždy když si začnu myslet, že už mě nic nového a převratného nemůže překvapit, přijde něco co, mě zase posadí na zem. Stejně takhle jsem si myslel, že závody a provoz na krátkých vlnách už nic významného ovlivnit nemůže. A pak přišly SDR přijímače Skimmery a Reverse Beacon Network a já se těším, co si lidi na lidi zase vymyslí. K čemu jsou tyhle věci dobré a jak nám pomáhají se snažím popsat v následujícím článku.
.
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......@@ -19,4 +19,4 @@ Tak řekněme, že máme na závodním pracovišti dvě různé antény na stejn
Tento velmi cenný zdroj informací lze použít například během závodů a informace využívat jako další DX cluster. Ve většině závodních programů lze DX cluster "[napojit](http://docs.win-test.com/wiki/FAQ:DX_Cluster_and_wtDxTelnet)" na závodní program. Umožňuje pak prakticky v reálném čase zobrazovat aktivitu na jednotlivých pásmech, lze sledovat otevření či zavření pásem, být jedním z prvních kdo dvěma kliknutími zavolá cenný násobič a podobně.
**Další funkce**Na webu Reverse Beacon Network jsou ještě i další zajímavé funkce. Například funkce analýzy spotů na jednotlivých pásmech ve srovnání s ostatními stanicemi. [Spots Analysis Tool](http://reversebeacon.net/analysis/) viz Obr.2.![](/upload/ok1wmr/obrazky/rbn_02.png)Obr. 2 - srovnání síly úrovně signálů na pásmu 40m stanic OL7C,OK5W,OL1C a OL3Z na skimeru W3OA
**Co nás ještě čeká**V budoucnu se můžeme těšit na dekódování digitálních druhů provozu nebo i SSB signálů, ale to nás teprve čeká. Ale kdo ví, třeba i my můžete začít přemýšlet a něco udělat...-
[![reversebeacon.net](http://reversebeacon.net/img/dxw_banners/skimmer_visit.gif)](http://reversebeacon.net)[Reverse Beacon Network](http://reversebeacon.net/)
\ No newline at end of file
[![reversebeacon.net](http://reversebeacon.net/img/dxw_banners/skimmer_visit.gif)](http://reversebeacon.net)[Reverse Beacon Network](http://reversebeacon.net/)
......@@ -28,7 +28,7 @@ Pokud máte nějaký nápad, námět či inspiraci, můžete nám jí odeslat na
"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
tags = ["Aktuality","Pozvánky","Rozbité články"]
```
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově
.
"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
tags = ["Aktuality","Pozvánky","Rozbité články"]
```
......@@ -16,4 +16,4 @@ V technickém vzdělávacím centru na Střední průmyslové škole v Ostrově
Na našem prezentačním stánku bylo možné vidět ukázky z činnosti radioklubu a jeho členů v oblasti LED svétla, řízení výkonových LED a dalších zajímavých technologií. Pro zájmce jsme připravili možnost sestavit si vlastní LED světlo.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065444.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065461.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_noc_tech/thumbs/phoca_thumb_m_PA065458.jpg)](index.php/fotogalerie/category/99-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/99-)článek s fotografií v MF Dnes
[![](/download/Radioklub_v_mf.jpg)](../download/Radioklub_v_mf.jpg)
\ No newline at end of file
[![](/download/Radioklub_v_mf.jpg)](../download/Radioklub_v_mf.jpg)
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skladu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub","Rozbité články"]
```
......@@ -16,4 +16,4 @@ Zde se můžete podívat, jak vysílací místnost vznikala. Všem, kteří se n
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_demontaz_polic.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_rotator.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_P9175339.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/97-)
73&TNX! Michal OK1WMR
\ No newline at end of file
73&TNX! Michal OK1WMR
......@@ -19,7 +19,7 @@ nějakého toho kouře. Více uvnitř článku.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF","Rozbité články"]
```
Po
......@@ -67,4 +67,4 @@ Míra - PS: Chtěl bych poděkovat svojí YL Alence, že to se mnou celé absolv
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [Polní den 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=51&country=1)144 MHz - 319 QSO - 78709 pts..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZB
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010113.JPG)](index.php/fotogalerie/category/95-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010114.JPG)](index.php/fotogalerie/category/95-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/95-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010113.JPG)](index.php/fotogalerie/category/95-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010114.JPG)](index.php/fotogalerie/category/95-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/95-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -12,7 +12,7 @@ s dětmi.
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost","Rozbité články"]
```
......@@ -29,4 +29,4 @@ s dětmi.
Předváděli jsme řadu zařízení naší výroby. Ať už se jednalo o jednoduché blikače s pár součástkami, nebo o SMD zapojení s programovatelnými mikroprocesory. Předvánoční náladu dokresloval blikající vánoční stromeček. K vidění byly také digitronové hodiny a velký úspěch měl Teslův transformátor, se kterým jsme bezdrátově rozsvěceli zářivky, LED diody a lidé si mohli šáhnout na výboje s napětím v řádech desítek tisíc voltů.
V podvečerních hodinách jsme vše sbalili a s vědomím, že nedošlo k žádným ztrátám na životech jsme odjeli domů.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105522.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_4744.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105550.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/104-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105522.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_4744.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105550.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/104-)
......@@ -15,7 +15,7 @@ kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF","Rozbité články"]
```
......@@ -39,4 +39,4 @@ Včera jsem na PA-700W dodělal další úpravy, protože zvýšené napětí se
Poslední úpravou bylo podsvětlení měřících přístrojů bílými vysoko svítivými diodami. Na PA jsou tři měřící přístroje - proud mřížek,  proud  anod a výstupní výkon / odražený výkon. Všechny přístoje jsou teď čitelné i v šeru přístrojové místnosti na chatě na Blatenském vrchu.
73! Jirka 1UBO
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_02_prip1sub/thumbs/phoca_thumb_m_PA%202xGI7B%20-%20anode%20box%20-%20all-3.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_02_prip1sub/thumbs/phoca_thumb_m_PA%202xGI7B%20-%20anode%20box%20-%20output-1.jpg)](index.php/fotogalerie/category/86-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/86-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_02_prip1sub/thumbs/phoca_thumb_m_PA%202xGI7B%20-%20anode%20box%20-%20all-3.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_02_prip1sub/thumbs/phoca_thumb_m_PA%202xGI7B%20-%20anode%20box%20-%20output-1.jpg)](index.php/fotogalerie/category/86-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/86-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -30,7 +30,7 @@ vysílací středisko na Blatenském vrchu 30km od Karlových varů, odkaz mapy.
sídlo radioklubu v Karlových Varech na Růžovém vrchu, Sedlecká 5, odkaz mapy.cz
"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
tags = ["Aktuality","Pozvánky","Rozbité články"]
```
Náš radioklub je stále otevřen všem zájemcům o radioamatérský koníček. Zabýváme se velmi širokým spektrem činností. Každý zde může najít svojí vlastní formu realizace v rámci našeho občanského sdružení. V součastnosti mezi hlavní činnosti radioklubu patří práce s mládeží a provoz na krátkých a velmi krátkých vlnách. Z našeho stanoviště na Blatenském vrchu se pravidelně účastníme radioamatérských závodů a soutěží.
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ Dnes už si všechno koupíme. Dnes už se nebastlí. Jen občas se někdo rozpo
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......@@ -163,4 +163,4 @@ Petr, OK1WPN
[6] Erben, Jaroslav ing.: Amatérské konstrukce kmitočtově nezávislých SWR/PWR metrů pro KV, Radioamatér 3, 4 / 2002.
[7] Daneš J.: Amatérská radiotechnika a elektronika, díl 2, str. 74\. Reflektometr pro 145 a 433 MHz.
\ No newline at end of file
[7] Daneš J.: Amatérská radiotechnika a elektronika, díl 2, str. 74\. Reflektometr pro 145 a 433 MHz.
......@@ -14,7 +14,7 @@ Druhé pokračování 1. dílu se věnuje problematice KV reflektometrů. Více
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......@@ -520,4 +520,4 @@ Tolik tedy k možným námětům pro bastlení na reflektometrech. Samozřejmě
V Plzni 8.8.2011
Petr Novák OK1WPN
\ No newline at end of file
Petr Novák OK1WPN
......@@ -9,7 +9,7 @@ S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském kremato
článek v MF Dnes
Za radioklub OK1KVK - předseda Michal ,OK1WMR"
tags = ["Aktuality","Stalo se","SK"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","SK","Rozbité články"]
```
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
title = "Špičkový detektor"
perex_e = "Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
"
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce","Rozbité články"]
```
Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
......@@ -18,4 +18,4 @@ R5,R10,R11 - 1k 0207RT1,RT2 - 1k PT10C1,C3,C4,C6 - 10nF/50V keramikaC7 - 100nF/5
C2,C5 - 1uF/63V elektrolytL1,L2 - 100uH 0207
D1,D2,D3,D4 - BAT85 schottky spínací diodaLED1 - 5mm zelenáIC1 - LM358N - DIP8X1-X5 - svorkovnice či PIN lišty - RM 5mm
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží.
.
.
"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky","Rozbité články"]
```
Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
......@@ -29,4 +29,4 @@ LED1,2,3,4 - svíticí diody barvy dle vaší fantazie, RM 5mm.![](/upload/ok1wm
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -6,7 +6,7 @@ Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostír
(strana A,
strana B)
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroproceso
.
.
"
tags = ["Články","Mikroprocesory","AVR"]
tags = ["Články","Mikroprocesory","AVR","Rozbité články"]
```
Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
......@@ -31,4 +31,4 @@ X2 - ISP konektor 10pinJP1, JP2 - pin lišta 2.54mm[krabička ABS-26N](http://ww
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -12,7 +12,7 @@ Příklady:
1) závod začíná v 14:00 UTC (u nás platí letní čas) tedy závod začíná v 16.00 našeho místního času
2) závod zažíná ve 14:00 UTC (u nás platí zimní čas) tedy závod začíná v 15.00 našeho místního času
Zdroj: Wiki"
tags = ["Články","Zajímavosti"]
tags = ["Články","Zajímavosti","Rozbité články"]
```
UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili vrcholu 2m závodní sezón
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF","Rozbité články"]
```
......@@ -48,4 +48,4 @@ Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [VHF ontest 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/vhf2011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=52&country=1)ODX=LA6VBA - JO48NS - 961km
**144 MHz - 618 QSO - 200 599 pts**![OL7C](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/map.png)..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_all_asia_contest.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9045213.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9045206.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/96-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_all_asia_contest.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9045213.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9045206.jpg)](index.php/fotogalerie/category/96-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/96-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment