Commit 278242b8 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update polni-den.md

parent 3a096e1d
Pipeline #1788 passed with stage
in 2 minutes and 3 seconds
+++
title = "VHF Contest 2020"
title = "Polní den 2021"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2020-09-19T23:15:00.000Z"
published = "2021-07-18T24:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "1.JPG"
perex = "V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni. Více v článku....."
image = "2.JPG"
perex = "V letošním sedmdesátém druhém ročníku Polního dne jsme po několika letech použili plnou sestavu antén, což znamená, že jsme dostali do vzduchu 160 el. v pěti sestavách. Co je ovšem to nejdůležitější, je ten fakt, že všechny sestavy po celou dobu závodu bezchybně fungovaly. Více v článku."
+++
V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni.
Letos jsme nahradili 18 el. M2 sestavou čtyř šesti elementových DK7ZB ve vertikálním stacku. Tři ze čtyř antén pro nás před několika lety vyrobil Gert OK1GP a poslední anténu před PD vyrobil Pavel OK1JKU - moc děkujeme!!!!. Na Blatenském vrchu jsme tedy museli před závodem vyrobit dělící člen tvořený úseky koaxiálního kabelu, který jsme navíc vybavili uzemňovacím pahýlem λ/4.
## Čtvrtek
Původně bylo domluveno, že se na Blatenském vrchu sejdeme (Jirka OK1UBO) s Vláďou OK1FIK a Pavlem OK6RP, abychom probrali přípravy na závod, ale musel jsem řešit zdravotní komplikace syna, takže jsem se na BV nedostal.
Na Blatenský vrch se jako první, ve čtvrtek odpoledne, dostavil správce naší chaloupky Vláďa OK1FIK. Po něm se na BV dostavili ještě Jirka OK1UBO a Pavel OK6RP. Navečer jsme jen připravili práci na druhý den a po důkladné přípravě taktiky na PD jsme šli na kutě.
## Pátek
V pátek brzo ráno dorazili na Blatenský vrch Vašek OK1VKQ a Pavel OKJKU, kteří se spolu s Vláďou OK1FIK a Pavlem OK6RP vrhli do práce a než jsem dorazil po desáté já (Jirka OK1UBO), tak už udělali spoustu práce. Do večera se nám podařilo zapojit a vyzkoušet všechny anténní systémy mimo 18 el. M2, kterou jsme chtěli nahradit jiným ANT. systémem. Páteční podvečer nám zpestřovalo sledování cesty Rudy OK2ZA z Vysočiny přes „Ťokův průsmyk" (pro neznalé – dálnice D1), kde postupně nabíral víc jak dvouhodinové zpoždění a nám dalo docela dost práce udržovat gril dostatečně dlouho nažhavený, aby si po příjezdu mohl dát něco k jídlu. Nakonec dorazil skoro současně s Zdenkem OK5ZS. Večer jsme ještě změřili SWR antén, které nás sice nenadchlo, ale také nijak moc nezklamalo. Tím byla naše páteční příprava zařízení ukončena a ani nedošlo na obligátní poslech majáků. Nicméně došlo na vyhodnocení loňského VHF závodu a Ruda OK2ZA nám ukázal pár fotek a videí ze své KV expediční činnosti.
Probudili jsme se do deštivého rána, které zrovna nepřálo venkovním aktivitám. V průběhu rána a dopoledne se na kopci postupně objevovali členové našeho klubu - Vašek OK1VKQ a Pavel OK1JKU s Lukášem (člen kroužku mládeže).
Po odeznění deště jsme se začali věnovat kompletací výše popsaného čtyřčete. Jeho instalací na stožár jsme strávili celý pátek od dopoledne až do pozdního večera. Ani jsme nestihli na nové čtyřče poslechnout majáky, protože jsme se věnovali návštěvě Karla OK2ZI s rodinou z kolektivky OK5Z a sledování fotbalových zápasů. Změřením PSV připravených ANT jsme zjistili, že 8x5 el. a 4x10el. má nějaký problém. Řešení těchto problémů, ale zůstalo na sobotu ráno.
## Sobota
V sobotu ráno jsem v RX/TX boxu 4x10 el. ověřil SWR naší největší ANT a zjistil jsem, že je skutečně 1:1,6, což znamená, že se této anténě budeme muset v budoucnosti věnovat a provést revizi. Následně jsem začal zapínat naše elektronkové PA, což vedlo k velmi pozitivnímu výsledku zkoušky kouřem. Jedno VN trafo se proměnilo v dýmovnici. Nezbylo než rozdělit práci na přepojení našich PA a nahrazení vadného PA za náhradní SSPA menšího výkonu. Této práce se ujal právě dorazivší Jakub OK1FVN a další pomocníci. Mně nezbylo, než sednout do auta a jet na chirurgickou pohotovost, protože mi hezky zhnisala rána, kterou jsem si ve čtvrtek na ruce vyrobil svým švýcarským nožíkem.
## Sobota
Do odpoledne se kolegům podařilo PA zprovoznit a Zdeněk OK5ZSipravil k provozu 18 el M2, protože díky přepojování PA a mé návštěvě nemocnice nebylo dost rukou, aby se včas dalo na stožár 3x6 el. DK7ZB, které bylo zamýšleno jako náhrada M2. Vysílat jsme na našem obvyklém kmitočtu 144 211 kHz začali asi dvacet minut před začátkem závodu.
Již po osmé ráno jsme se vrhli na řešení vysokého PSV na systému 8x5 el. antén. Jako obvykle se jednalo o ulomený koax ve spojce ze 7/8“ na ½“. U 4x10 el. se jednalo o špatný kontakt u ANT relé. To už dorazil i Ondra OK1CDJ a Jakub OK1FVN. Po krátkém obědě jsme začali finišovat sípravami, ale už nám bylo jasné, že nestihneme PD mládeže, takže Lukáš se letos k vysílání na PDM nedostal. Přípravy jsme s odřenými zády dokončili pár minut pře začátkem Polního dne, když jsme museli vyřešit několik přepojení zařízení, protože nám odešel zdroj v budiči a v jednom z koncových PA. Do závodu jsme vstoupili přímo z příprav s minimálním časem na ověření funkčnosti vysílacího zařízení, které nás však tentokráte podrželo a nekonala se nějaká velká komplikace. Zato IT technika nás docela vyškolila, protože po první hodině asi stovce QSO vysadil PC, na kterém běžel deník a než se vše vyřešilo, tak Ondra musel dalších 85 QSO odjet postaru s deníkem na papíře. Po nastartování a nastavení náhradního PC se nám už podařilo dojet zbytek závodu bez větších problémů.
## Kontest
První dvě hodiny se odehrávaly pod taktovkou dvojice Ondra OK1CDJ a na příposlechu Vláďa OK1FIK. Těm se podařilo, přes výpadek PC udělat do 16:00 UTC dvě stě jedno QSO a 54 tis bodů, což patří mezi naše nejlepší výsledky, Po Ondrovi a Vláďovi nastoupil Jakub OK1FVN následovaný Pavlem OK6RP, Jirkou OK1UBO a Vláďou OK1FIK. Odpoledne a navečer jsme spíše dělali QSO na západ, severozápad a sever.
Jako obvykle se zahájení závodu ujal Ondra OK1CDJ s Vláďou OK1FIK na příposlechu. Letos se Ondrovi podařilo překonat o jedno QSO náš rekord ve VHF závodě v počtu spojení za dvě hodiny, který byl dosud 178 QSO. Nově je tedy 179 QSO za 2 hodiny. Následující dvě hodiny byl za mikrofonem Vláďa OK1FIK a pak ho následoval Ruda OK2ZA, Jakub OK1FVN, Pavel OK6RP, Jirka OK1UBO a OK5ZS.
## Neděle
Na celkovém počtu spojení se podílel Ondra OK1CDJ 243 QSO, Vláďa OK1FIK 142 QSO, Ruda OK2ZA 111 QSO, Jakub OK1FVN 108 QSO, Pavel OK6RP 58 QSO, Jirka OK1UBO 40 QSO a OK5ZS 31 QSO.
Nad ránem ještě udržoval provoz OK1UBO do 01:30 UTC, aby ho po hodině a půl přestávky ve 3:00 UTC obnovil Ondra OK1CDJ, který zachytil mírné časně ranní otevření na jihovýchod, kdy se podařilo udělat náš ODX YT0A z KN04 v délce 969 km. Dopoledne ještě naši skupinu operátorů posílil alespoň dočasně Míra OK7KM. Kolem nedělního poledne se jako obvykle trochu otevřel směr na jih do Itálie. Zpestřením nedělního odpoledne byla také návštěva Míry OK1ABB, kterému tímto děkujeme mu za ochutnávku piva z obnoveného pivovaru v Soběslavi.
Poslední dvě hodiny závod poznamenal příchod deště, který způsobil zarušení antén statickými výboji, takže jsem nedodělali pár hezkých delších spojení.
Na základě našich pocitů ze závodu a po vyhodnocení našich výsledků jsem došel k závěru, že z našeho QTH nám to díky podmínkám poněkud lépe chodilo na JZ (DL, F HB) a na sever. Ostatní směry byly díky podmínkám šíření nebo použité náhradní sestavě PA průměrné nebo podprůměrné. Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (732 QSO a 233.457 bodů) se řadí mezi slabě podprůměrné. Potěšit nás může jen to, že jsme oproti loňsku udělali o 80 QSO do DL navíc, což nejspíše souvisí s repasí 8x5 el. systému letos v dubnu.
Seznam našich nejdelších spojení:
......@@ -37,87 +38,45 @@ TOP 10 DX QSOs:
| CALL | QRA | QRB |
|---------|------|------|
| F5KHP | JN03 | 1152 |
| SM6BFE | JO68 | 922 |
| YU7ACO | KN05 | 870 |
| YU1LA | KN04 | 852 |
| G0XDI/P | JO01 | 842 |
| SF6F | JO67 | 820 |
| G4CDN | JO02 | 819 |
| G3M | JO02 | 799 |
| F4FET/P | JO00 | 788 |
| F6DKW | JN18 | 783 |
|YT0A |KN04 |969 km|
|YT5W |KN04 |945 km|
|SM6BFE |JO68 |922 km|
|YU5PD |KN04 |891 km|
|YT3N |KN04 |884 km|
|F1MKG |JN08 |879 km|
|YU7ACO |KN05 |870 km|
|YT4B |JN94 |857 km|
|YU1LA |KN04 |852 km|
|YO5KAI/P |KN16 |837 km|
Trochu statistiky:
Země DXCC: 18
| DXCC | Points | QSO |
|------|--------|-----|
| DL: | 120533 | 453 |
| OK: | 18887 | 104 |
| F: | 13709 | 21 |
| I: | 11476 | 19 |
| PA: | 10351 | 19 |
| SP: | 7924 | 22 |
| 9A: | 7471 | 12 |
| OM: | 6856 | 16 |
| S5: | 6855 | 14 |
| HB: | 5921 | 12 |
| SM: | 5433 | 8 |
| OZ: | 3761 | 6 |
| HA: | 3731 | 7 |
| OE: | 3715 | 11 |
| G: | 2463 | 3 |
| YU: | 1724 | 2 |
| E7: | 1412 | 2 |
| ON: | 1235 | 2 |
Ztráta oproti výslekům VHF závodu z loňského roku:
DXCC ztráta na VHF2019
| DXCC | ztráta |
|------|--------|
| I: | 18224 |
| PA: | 9567 |
| SP: | 6421 |
| OM: | 5596 |
| HA: | 4883 |
| S5: | 4535 |
| 9A: | 4328 |
| YU: | 4164 |
| OK: | 3991 |
| SM: | 3595 |
| ON: | 3440 |
| YO: | 3258 |
| OE: | 3121 |
| G: | 1702 |
| F: | 1313 |
| LX: | 969 |
| HB: | 899 |
| OZ: | 894 |
| UR: | 742 |
| UA2: | 687 |
| E7: | 693 |
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
Země DXCC: 19
DL: 133356 479 PA: 13205 25 F: 6373 11 OZ: 3568 6
OK: 29091 153 YU: 9237 11 HA: 6151 11 G: 1625 3
I: 18823 30 S5: 6920 14 ON: 4827 8 YO: 838 1
OM: 14840 32 HB: 6737 13 SP: 4564 12 E7: 739 1
9A: 13962 22 OE: 6605 19 SM: 4023 6
PA: 13205 25
## Závěr
Vzhledem ke změně v anténních systémech je dost obtížné se nějak vyjadřovat k podmínkám šíření během závodu. Dá se, ale s jistotou říci, že nedošlo k nějakému výraznému zlepšení podmínek a celý závod se odehrával za vcelku průměrných podmínek šíření. Letos (snad i díky COVIDU) bylo dost DL stanic, kterých jsme udělali 479.
Všem operátorům a členům našeho radioklubu, kteří se podíleli na nemalém objemu přípravných prací i svou operátorskou zdatností na vlastním průběhu závodu, patří velké poděkování. Bez týmové práce by se jen těžko dalo dosáhnout letošního výsledku.
Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se na VHF Contestu opět na slyšenou!!!
73! Jirka UBO
Vybavení:
ANT: 4x10el., 8x5el., 4x6el., 4x8el. a 18 el. M2
ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 5xPA.
RIG: IC-756 ProIII+TRV + PA - 2800W
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
![](1.JPG?height=200)
![](2.JPG?height=200)
![](3.JPG?height=200)
![](4.JPG?height=200)
![](5.JPG?height=200)
![](6.JPG?height=200)
![](7.JPG?height=200)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment