Commit 2a164ba7 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

uprade prepinac

parent 9e0ea8c1
```
title = "Anténní přepínač na 144 MHz v3.0"
perex = "3. generace anténního přepínače pro naší závodní sestavu na 144 MHz,
kterým přepínáme přijímací cestu až ze 6ti samostatných antén.
kterým přepínáme přijímací cestu až ze 6ti samostatných anténních systémů.
Přepínač je řízen mikroprocesorem a je možné připojit i dvě ovládací
klávesnice najednou..."
tags = ["Článek", "Bastlení", "VKV", "HAM konstrukce"]
lang = "cpp"
image= "lead.jpg"
[author]
name="Michal, OK1WMR"
```
![Přepínač](antsw31.jpg)
![Přepínač](antsw1.jpg =700x)
![Přepínač](antsw31.jpg =700x)
Toto je již 3. generace anténního přepínače pro naší závodní sestavu na 144 MHz, kterým přepínáme
přijímací cestu až ze 6ti samostatných antén. Přepínač je řízen mikroprocesorem a je možné
připojit i dvě ovládací klávesnice najednou. Celá koncepce je modulární a lze vyměnit nebo
vylepšit jednotlivé části samostaně narozdíl od [verze 2.0](http://joomla.ok1kvk.cz/web/index.php/ham-konstrukce/449-antenni-pepina-na-vkv-v20),
která má pouze 4 antény a omezené možnosti ovládání. Verze 3.0 může nabídnout operátorovi
Toto je již 3. generace anténního přepínače pro naší závodní sestavu na 144 MHz,
kterým přepínáme přijímací cestu až ze 6ti samostatných anténních systémů. Přepínač je řízen
mikroprocesorem a je možné připojit i dvě ovládací klávesnice najednou.
Celá koncepce je modulární a lze vyměnit nebo vylepšit jednotlivé části samostaně
narozdíl od
[verze 2.0](http://joomla.ok1kvk.cz/web/index.php/ham-konstrukce/449-antenni-pepina-na-vkv-v20),
která má ještě pouze 4 antény a omezené možnosti ovládání. Verze 3.0 může nabídnout operátorovi
rychlou volbu jedné z antén nebo jakoukoliv kombinaci více antén. Při připojení více antén dochází
k impedančnímu nepřizpůsobení, ale to jsou úkoly na další zlepšení. Zapojení také
zajišťuje napájení [předzesilovačů](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/Low_Noise_Amplifier_v3.0)
a anténních RX/TX relé. Celé zapojení umístěno v krabici systému 19".
a anténních RX/TX relé. Celé zapojení umístěno v krabici systému 19".
Obsahuje napájecí zdroj pro 12 a 24V.
![Klávesnice](control1.jpg =700x)
**Odkazy**
- [GitLab](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/ANT_Switch_v3.0)
- [Zdrojové soubory](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/ANT_Switch_v3.0/tree/master)
- [GitLab](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/ANT_Switch_v3.0) projektu
- [Zdrojové soubory](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/ANT_Switch_v3.0/tree/master) - HW/FW
# Dejte nám vědět!
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment