Verified Commit 6e37a5e0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

s/+++/```/g

parent 944980cb
Pipeline #521 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
+++
```
title = "I. Subregional 2008"
perex_e = "1.Subregionální závod je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo krušné(snad každý slyšel o \"malém\" větříku, který se prohnal napříč republikou), podmínky každoročně stereotypně \"Blatenské\" a tak jsme si při stavení antén užili mnoho zábavy. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a v neposlední řadě chvilku také na 10GHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice SK6HD ze Švédska ve vzdálenosti 864km. V celkovém souhrnu jsme udělali 496 spojení s výsledným počtem 134000 bodů. Na pásmu 432MHz jsme se nejdál spojili se stanicí DK1KJG ve vzdálenosti 403km. Výsledkem bylo 50 spojení s počtem 6012 bodů.   "
tags = ["Článek"]
+++
```
1.Subregionální závod je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo krušné(snad každý slyšel o "malém" větříku, který se prohnal napříč republikou), podmínky každoročně stereotypně "Blatenské" a tak jsme si při stavení antén užili mnoho zábavy. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a v neposlední řadě chvilku také na 10GHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice SK6HD ze Švédska ve vzdálenosti 864km. V celkovém souhrnu jsme udělali 496 spojení s výsledným počtem 134000 bodů. Na pásmu 432MHz jsme se nejdál spojili se stanicí DK1KJG ve vzdálenosti 403km. Výsledkem bylo 50 spojení s počtem 6012 bodů.  
<font color="#ffffff">.</font>Značka: **OL7C**Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\. - 2\. 3\. 2008**<font color="#ffffff">.</font>**<u>Pásmo: 144 MHz</u>**Spojení: 496WWLs: 64
......
+++
```
title = "IARU HF World Championship - OL4HQ"
perex_e = "
......@@ -12,7 +12,7 @@ IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod zn
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Jak odeslat deník na web?"
perex_e = "Tak pokud někdo odjede nějaký závod na OK1KVK nebo OL7C odešle pak deník na web, kde by měli být všechny deníky pohromadě. V následujícím článku se dozvíte, jak to udělat správně.."
tags = ["Článek"]
+++
```
Tak pokud někdo odjede nějaký závod na OK1KVK nebo OL7C odešle pak deník na web, kde by měli být všechny deníky pohromadě. V následujícím článku se dozvíte, jak to udělat správně..
<font color="#ffffff">.</font>
......
+++
```
title = "Jednoduchý SMD blikač"
perex_e = "Jako základ nám dnes poslouží jednoduché zapojení blikače - astabilního multivibrátoru. Toto zapojení slouží především k prvnímu seznámení s SMT technologí. SMD součástky jsou dnes hojně používané, jsou levnější a menší. Lze tedy snadno realizovat zařízení s minimálními rozměry a především spotřebou. Při práci s SMD součástkami ale už nevystačíme s běžnou trafopájkou a běžným nářadím. I výroba plošného spoje je náročnějš. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Jako základ nám dnes poslouží jednoduché zapojení blikače - as
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jako základ nám dnes poslouží jednoduché zapojení blikače - astabilního multivibrátoru. Toto zapojení slouží především k prvnímu seznámení s SMT technologí. SMD součástky jsou dnes hojně používané, jsou levnější a menší. Lze tedy snadno realizovat zařízení s minimálními rozměry a především spotřebou. Při práci s SMD součástkami ale už nevystačíme s běžnou trafopájkou a běžným nářadím. I výroba plošného spoje je náročnějš. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
.
......
+++
```
title = "JOTA/JOTI 2008"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
......@@ -10,7 +10,7 @@ naší činnosti.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
......
+++
```
title = "Klíč 2008"
perex_e = " Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. - 4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16 let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na doprovodných aktivitách ve městě. Pro účastníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského vysílání......"
tags = ["Článek"]
+++
```
Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. - 4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16 let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na doprovodných aktivitách ve městě. Pro účastníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského vysílání......
<font color="#ffffff">.</font> ![Ukázka radioamatérského vysílání](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_klic/klic_radio_s.jpg)Náš Radio-stan byl [vhodně umístěn](http://klic2008.cz/data/obrazky/mapa_FINAL.jpg) na hlavní cestě spojující subcampy s plazou, kde probíhala většina aktivit. Na krátké vlny jsme natáhli na 6m dřevěný stožár dipól na 20m a LW na vysoký topol. O naše připravené aktivity byl velký zájem. Mnohdy se účastníci ke stolu vůbec nevešli a někteří ochotně ohýbali drátky i ve stoje. Opět se potvrdilo, že aktivity radioskautů dobře zaplňují prázdné místo v technické činnosti skautů v oddílech. Také jsme se zúčastnili s naší prezentací činnosti zahájení dnů oslav osvobození na náměstí Republiky v centru Plzni. Přímo na náměstí jsme zprovoznili improvizované pájecí pracoviště, radiový orientační běh a stanici v pásmu 2m. Zde jsme opět představovali činnost radioamatérů-skautů.<font color="#ffffff">.</font>
......
+++
```
title = "LED semafór"
perex_e = "Upravením zapojení světelného hada nám vznikl jednoduchý LED semafór s nastavitelnoi dobou časování. Celé zapojení lze opět upravovat a doplnit podle naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie. Svítíci diody je také možné umístit mimo hlavní desku plošných spojů na vlastní menší.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Upravením zapojení světelného hada nám vznikl jednoduchý LED se
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Upravením zapojení světelného hada nám vznikl jednoduchý LED semafór s nastavitelnoi dobou časování. Celé zapojení lze opět upravovat a doplnit podle naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie. Svítíci diody je také možné umístit mimo hlavní desku plošných spojů na vlastní menší.
.
......
+++
```
title = "Memoriál OM3AU + Mikrovlnný závod 2008"
perex_e = " V příjemném jarním (letním :-) ) počasí jsme se zúčastnili memoriálu Ondřeje Oravce na 144MHz a zároveň se snažili uspět v současně běžícím mikrovlnném závodě na 23 cm a 3 cm. Obrázek o závodě a úspěšnost na jednotlivých pásmech jsou více zřetelné uvnitř článku. &nbsp; "
tags = ["Článek"]
+++
```
V příjemném jarním (letním :-) ) počasí jsme se zúčastnili memoriálu Ondřeje Oravce na 144MHz a zároveň se snažili uspět v současně běžícím mikrovlnném závodě na 23 cm a 3 cm. Obrázek o závodě a úspěšnost na jednotlivých pásmech jsou více zřetelné uvnitř článku. &nbsp;
Značka: **OK1KVK**Závod: [**Memorial OM3AU**](http://www.crk.cz/CZ/SOUSEDVKVZAVC.HTM#OM3AU "Memoriál OM3AU")..Pásmo: 144 MHzSpojení: 50WWLs: 25AVG-km: 330ODX: 9A4V - JO95KI - 721 kmBody celkem: 15732.Vybavení:ANT: 18 el. M2RIG: TS790 - 50 W[![](/web/images/stories/contest/om3au-mw2008/2008-ol7c-om3au-small.png)](http://ok1kvk.cz/web/images/stories/contest/om3au-mw2008/2008-ol7c-om3au.png "OM3AU")(pro zvětšení klikněte na obrázek)Značka: **OL7C**Závod: [**Mikrovlnný závod**](http://www.crk.cz/CZ/VHFUHFGENC.HTM "Mikrovlnný závod 2008")..Pásmo: 1296 MHzSpojení: 31WWLs: 6AVG-km: 91,8ODX: DK0GYB - JO51MN - 179 kmBody celkem: 15732.Vybavení:ANT: 36 el. YAGIRIG: TS2000 - 10 W[![](/web/images/stories/contest/om3au-mw2008/2008-ol7c-mw2008-small.png)](http://ok1kvk.cz/web/images/stories/contest/om3au-mw2008/2008-ol7c-mw2008.png "MW 2008")(pro zvětšení klikněte na obrázek)Více informací o **10GHz na** [blogu OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/2008/06/mikrovlnn-zvod-ol7c-10ghz.html "OL7C 3cm") a nebo ve [fotogalerii ze závodu](index.php/fotogalerie/13- "Fotogalerie OM3AU + MW 2008").**Operátoři:** [Michal OK1WMR](http://www.qrz.com/ok1wmr "OK1WMR"), [Vašek OK1WVB](http://ok1kvk.cz/web/index.php/kontakt/1-vaclav-blahout-ok1wvb "OK1WVB"), [Míra OK1-36134](http://www.ok1-36134.nagano.cz/ "OK1-36134"), Kuba K., Pavel OK1PRI, [Saša OK1RS](http://www.qrz.com/ok1rs/ "OK1RS"), [Ondra OK1CDJ](http://www.qrz.com/ok1cdj "OK1CDJ")
\ No newline at end of file
+++
```
title = "Nordic Activity Contest - 3/2008"
perex_e = "I když je na Nordic trochu brzo, využili jsme postavených antén na 144 MHz z I. Subregionálu a zajeli jsme si udělat nějaké pěkné dlouhé spojení. Od víkendu trochu v noci mrzlo a i sněžilo a nakonec můžeme být rádi, že jsme se dostali až k chatě. Přijíždíme akorát abychom nažhavili konec, protočili rotátor a můžeme začít. ... "
tags = ["Článek"]
+++
```
I když je na Nordic trochu brzo, využili jsme postavených antén na 144 MHz z I. Subregionálu a zajeli jsme si udělat nějaké pěkné dlouhé spojení. Od víkendu trochu v noci mrzlo a i sněžilo a nakonec můžeme být rádi, že jsme se dostali až k chatě. Přijíždíme akorát abychom nažhavili konec, protočili rotátor a můžeme začít. ...
Závod začal celkem pěkně, několik stanic ze Švédska a Dánska a na pásmu není žádné rušení silnými stanicemi jako tomu bývá ve velkých závodech. Celkem jsme na OK1KVK navázali **37** spojení a nejdelší bylo s **OZ9ZZ z Dánska - 709 km**. I průměr vzdálenosti na jedno spojení není zas tak špatný - 512km. Ale celkově byly podmínky opravdu podprůměrné a tak končíme o hodinu dříve a jedeme domů.
......
+++
```
title = "Odkazy užitečné při závodění"
perex_e = "Při závodění na radioamatérských pásmech jsme si zvykli chodit na něktré stránky, které nám všemožně pomáhají k dosazeží lepších výsledků. Abychom si všechny adresy nemuseli pamatovat nebo ukládat do záložek na všech počítačích, rozhodli jsme se udělat jeden článek, kde bychom tyto odkazy našli všechny pohromadě.
......@@ -64,7 +64,7 @@ Další odkazy jsem budou postupně přibývat, případně můžete napsat svů
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Při závodění na radioamatérských pásmech jsme si zvykli chodit na něktré stránky, které nám všemožně pomáhají k dosazeží lepších výsledků. Abychom si všechny adresy nemuseli pamatovat nebo ukládat do záložek na všech počítačích, rozhodli jsme se udělat jeden článek, kde bychom tyto odkazy našli všechny pohromadě.
.
......
+++
```
title = "OK/OM DX Contest 2008"
perex_e = "I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o
......@@ -12,7 +12,7 @@ a to SO SB LP na 40m.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o
víkendu 8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu
......
+++
```
title = "OK0E a OK0BE"
perex_e = "Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
......@@ -7,7 +7,7 @@ Převaděč je určen k přenesením signálu radioamatérských radiostanic mim
OK0E QRG: 145.650 -0.6 MHzOK0BE QRG: 438.650 -7.6 MHz
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
Převaděč je určen k přenesením signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich přímý dosah. Tedy je možné navazovat spojení na větší vzdálenosti. Převaděče také slouží jako záložní systém pozemní komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech.
......
+++
```
title = "Ovládání jedním tlačítkem"
perex_e = "Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd. Možností využití je velmi mnoho.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití čas
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd. Možností využití je velmi mnoho.
.
......
+++
```
title = "Pile-up nanečisto v mp3"
perex_e = ". Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up . "
tags = ["Článek"]
+++
```
. Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up .
+++
```
title = "Polní den 2008"
perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
......@@ -21,7 +21,7 @@ perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky z
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
......
+++
```
title = "Pracujeme v EAGLE (1.část - začínáme)"
perex_e = "
......@@ -9,7 +9,7 @@ Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Pracujeme v EAGLE (2. část - vytváříme 3D náhled)"
perex_e = "&nbsp;Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů. "
tags = ["Článek"]
+++
```
&nbsp;Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů.
**<font face="Tahoma" size="2">Instalace</font>**
......
+++
```
title = "Pracujeme v EAGLE (3.část - export Gerber dat)"
perex_e = "Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
......
+++
```
title = "Provozní aktiv 2/2008"
perex_e = " I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 38 spojení a nejdelší bylo se stanicí PA4EME z Holandska na vzdálenost 491 km a dosáhli tedy celkového počtu 4939 bodů... . . "
tags = ["Článek"]
+++
```
I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 38 spojení a nejdelší bylo se stanicí PA4EME z Holandska na vzdálenost 491 km a dosáhli tedy celkového počtu 4939 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 17\. 2\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 38WWLs: 12
......
+++
```
title = "Provozní aktiv 3/2008"
perex_e = " Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili \"klidný\" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . ."
tags = ["Článek"]
+++
```
Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili "klidný" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment