Verified Commit 6e37a5e0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

s/+++/```/g

parent 944980cb
Pipeline #521 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
+++
```
title = "Provozní aktiv 6/2008"
perex_e = "
......@@ -14,7 +14,7 @@ dosáhli tedy celkového počtu 12 901 bodů.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Provozní aktiv 9/2008"
perex_e = "
......@@ -14,7 +14,7 @@ dosáhli tedy celkového počtu 34 952 bodů.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Provozní aktiv x/200x"
perex_e = " I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme XXX. spojení a nejdelší bylo se stanicí XX1YYY na vzdílenost XX km a dosáhli tedy celkového počtu XXXX bodů... . . "
tags = ["Článek"]
+++
```
I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme XXX. spojení a nejdelší bylo se stanicí XX1YYY na vzdílenost XX km a dosáhli tedy celkového počtu XXXX bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 17\. 2\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: XXXWWLs: XXAVG-km: XXODX: XX1XXX - JO20IG - XXX km<u>Body celkem: XXXXX</u>
......
+++
```
title = "Radiový Orientační Běh - Krásno 2008"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,7 @@ Tentokrát jsme navštívili letní tábor nedaleko obce Krásno. Počasí sice
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Tentokrát jsme navštívili letní tábor nedaleko obce Krásno. Počasí sice už tak krásné nebylo, ale zajímavou zkušenost, vyzkoušet si radiový orientační běh to nijak nepoznamenalo.
......
+++
```
title = "Radiový Orientační Běh - Liboc 2008"
perex_e = "
......@@ -24,7 +24,7 @@ Náš radioklub uspořádal 9. 7. 2008 \"hon na lišku\" pro účastníky  letn
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Radiový Orientační Běh - Mateřské centrum 2008"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,7 @@ Náš radioklub uspořádal 21. 7. 2008 \"hon na lišku\" pro účastníky  př
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Náš radioklub uspořádal 21. 7. 2008 "hon na lišku" pro účastníky  příměstského tábora pořádaného Mateřským centrem v Karlových Varech
......
+++
```
title = "Reprezentační stanice OL4HQ"
perex_e = ". Hned, jakmile to bylo možné, Vám přinášíme oficiální výsledky neoficiálního mistrovství světa na krátkých vlnách (IARU HF World Championship) 2007. Česká reprezentační stanice OL4HQ se umístila v celkovém pořadí na 6. místě, což je vzhledem k minulým ročníkům posun dopředu. Náš radioklub se na tomto výsledku také podílel a to konkrétně na pásmu 10m CW. Více informací o naší reprezentační stanici, týmech a další informace můžete najít na jejím webu olhq.crk.cz.  . "
tags = ["Článek"]
+++
```
. Hned, jakmile to bylo možné, Vám přinášíme oficiální výsledky neoficiálního mistrovství světa na krátkých vlnách (IARU HF World Championship) 2007. Česká reprezentační stanice OL4HQ se umístila v celkovém pořadí na 6. místě, což je vzhledem k minulým ročníkům posun dopředu. Náš radioklub se na tomto výsledku také podílel a to konkrétně na pásmu 10m CW. Více informací o naší reprezentační stanici, týmech a další informace můžete najít na jejím webu olhq.crk.cz.  .
![OL4HQ](/upload/ok1wmr/obrazky/ol4hq.jpg)73!<font color="#ffffff">.</font>
\ No newline at end of file
+++
```
title = "Skautská sobota Nejdek - prezentace"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,7 @@ V sobotu 6.9.08 se konola na námestí v Nejdku Skautská sobota, kde na travnat
"
tags = ["Článek"]
+++
```
V sobotu 6.9.08 se konola na námestí v Nejdku Skautská sobota, kde na travnaté ploše u kostela připravili skauti bohatý program.
......
+++
```
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2008"
perex_e = " Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi! Soutěž letos měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly různorodé výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po velmi zajímavé počítačem řízené roboty. .... "
tags = ["Článek"]
+++
```
Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi! Soutěž letos měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly různorodé výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po velmi zajímavé počítačem řízené roboty. ....
* * *
......
+++
```
title = "Světelný had s 10 LED"
perex_e = "Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti \"běhu\" světla. Kde rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017, známého také jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED. Hodnota C1 je 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by mohly být uspořádané například do kruhu nebo do šipky.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti \"běhu\"
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti "běhu" světla. Kde rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017, známého také jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED. Hodnota C1 je 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by mohly být uspořádané například do kruhu nebo do šipky.
.
......
+++
```
title = "UHF Contest 2008"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ tento rok jsme se zúčastnili UHF contestu v pásmu 432 a 1296 MHz. Po skvělé
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "Univerzální programátor mikroprocesorů Atmel"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Programovatelné obvody firmy Atmel jsou čím dál tím víc populárnější a
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Programovatelné obvody firmy Atmel jsou čím dál tím víc populárnější a používanější. Také proto, že jsou levné, chytré, praktické a také je lze velmi jednoduše programovat. V následujícím článku je popsán univerzální programátor těchto obvodů.
......
+++
```
title = "Velikonoční závod 2008"
perex_e = " Tak oproti provoznímu aktivu, na který se počasí opravdu povedlo, připomínal Velikonoční závod spíše závod Vánoční. Ale i přes nových 50cm sněhu antény vydržely bez úhony. Během závodu jsme navázali 166 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 45 691 bodů... . "
tags = ["Článek"]
+++
```
Tak oproti provoznímu aktivu, na který se počasí opravdu povedlo, připomínal Velikonoční závod spíše závod Vánoční. Ale i přes nových 50cm sněhu antény vydržely bez úhony. Během závodu jsme navázali 166 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 45 691 bodů... .
Značka: **OK1KVK**Závod: Velikonoční závod - 23\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 166WWLs: 44AVG-km: 275.2ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **45 691**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>Výsledky závody najdete [zde](http://ok1kkt.cz/contest.php?rok=2008#Hlavn%C3%ADz%C3%A1vod144MHzMO "OK1KKT.cz")<font color="#ffffff">.</font>![mapa](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
......
+++
```
title = "Výbor radioklubu"
perex_e = "Výbor se schází každé druhé úterý v měsíci v radioklubu od 17h.
......@@ -21,7 +21,7 @@ Důležité dokumenty:Kupní smlouva na pozemek na Blatenském vrchu
. "
tags = ["Článek"]
+++
```
Výbor se schází každé druhé úterý v měsíci v radioklubu od 17h.
ČLENOVÉ VÝBORU:
......
+++
```
title = "Západočeská ŽIRAFA 2008"
perex_e = "Západočeská Žirafa je setkání rádců a těch, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny, inspirace pro tvou práci v ní, velká výměna nápadů, zkušeností a námětů pro skautskou činnost. My jsme na Žirafu pro účastníky připravili několik zajímavých aktivit:."
tags = ["Článek"]
+++
```
Západočeská Žirafa je setkání rádců a těch, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny, inspirace pro tvou práci v ní, velká výměna nápadů, zkušeností a námětů pro skautskou činnost. My jsme na Žirafu pro účastníky připravili několik zajímavých aktivit:.
**1) Letování měděných drátků**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010012_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010015_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010216_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>**2) Radiový orientační běh - Hon na lišku**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010242_sm.jpg)<font color="#ffffff">..</font>
......
+++
```
title = "Zařízení KV"
perex_e = "TRX: IC-756PROIII + microHam MK2R+ + BCC power splitter (modifikace od OK1GTH a OK1UBO)
......@@ -18,7 +18,7 @@ SW: Wintest
 
Poslední aktualizace: 27/08/2013"
tags = ["Článek"]
+++
```
TRX: IC-756PROIII + microHam MK2R+ + BCC power splitter (modifikace od OK1GTH a OK1UBO)
 
......
+++
```
title = "Zařízení v radioklubu"
perex_e = "Antény:
......@@ -9,7 +9,7 @@ Krátké vlny - FD4 (80-10m)
Několik fotek našeho radioklubu (09-2011):
"
tags = ["Článek","Radioklub"]
+++
```
Antény:
Krátké vlny - FD4 (80-10m)
......
+++
```
title = "Zařízení VKV"
perex_e = "TRX: IC-756PROIII + TRV Sitno DRIVER: 4CX250 - 200W, PA: GU43b - 700W, 2xGI7b - 500W, GS31b – 700W, GS35b – 900W ANT: 2x18el. M2@23m + 4x10el.DK7ZB@15m + 8x5el.DK7ZB@8m + 2x8el.DK7ZB @ 23 m, all ANT with 0,5 dB NF LNA
......@@ -12,7 +12,7 @@ Poslední aktualizace: 27/08/2013
"
tags = ["Článek"]
+++
```
TRX: IC-756PROIII + TRV Sitno DRIVER: 4CX250 - 200W, PA: GU43b - 700W, 2xGI7b - 500W, GS31b – 700W, GS35b – 900W ANT: 2x18el. M2@23m + 4x10el.DK7ZB@15m + 8x5el.DK7ZB@8m + 2x8el.DK7ZB @ 23 m, all ANT with 0,5 dB NF LNA
......
+++
```
title = "Závod vlčat a světlušek v Teplé 2008"
perex_e = " V sobotu 18. 5. 2008 proběhly závody hlídek světlušek a vlčat z celého karlovarského kraje. Závod probíhal v krásném prostředí kláštera Teplá. Na závodní hlídky čekaly na trati mnohé úkoly, které prověřily jejich znalosti a dovednosti. My jsme pomocí vysílaček zajišťovali spojení mezi jednotlivými stanovišti. Fotky jsou ke shlédnutí zde. . . ."
tags = ["Článek"]
+++
```
V sobotu 18. 5. 2008 proběhly závody hlídek světlušek a vlčat z celého karlovarského kraje. Závod probíhal v krásném prostředí kláštera Teplá. Na závodní hlídky čekaly na trati mnohé úkoly, které prověřily jejich znalosti a dovednosti. My jsme pomocí vysílaček zajišťovali spojení mezi jednotlivými stanovišti. Fotky jsou ke shlédnutí zde. . . .
astníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského vysílání..
......
+++
```
title = "Závodíme s Win-Testem (1. část - úvod)"
perex_e = "Win-Test je zavodní program pro KV, ale i VKV. Kromě ukládání závodních spojení umí také další druhy provozu, jako vedení staničního deníku DX expedice. Tento článek by vám měl pomoci při prvních krocích s tímto zajímavým programem.
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Win-Test je zavodní program pro KV, ale i VKV. Kromě ukládání z
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Win-Test je zavodní program pro KV, ale i VKV. Kromě ukládání závodních spojení umí také další druhy provozu, jako vedení staničního deníku DX expedice. Tento článek by vám měl pomoci při prvních krocích s tímto zajímavým programem.
.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment