Verified Commit 6e37a5e0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

s/+++/```/g

parent 944980cb
Pipeline #521 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
+++
```
title = "Zesilovač s LM386"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ o kombinaci několika základních zapojení integrovaného obvodu LM386. Tentok
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jedná
......
+++
```
title = "Adrenalin 2009"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ I letos jsme na Adrenalin CUPu, závodech na horských kolech v Karlových Varec
"
tags = ["Článek"]
+++
```
I letos jsme na Adrenalin CUPu, závodech na horských kolech v Karlových Varech  zajišťovali spojovací službu. Naši členové byli připraveni s vysílačkami na jednotlivých stanovištích podél trati a zajišťovali komunikaci pořadatelů. Závod pořádalo jako vždy Cyklocentrum Vondráček.
......
+++
```
title = "Anténní analyzér VK5JST"
perex_e = "Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat s různými druhy antén na krátkých vlnách a vznikla potřeba tyto antény, slučovače a baluny rychle a přesněji měřit - analyzovat. Na internetu jsem narazil na stavebnici VK5JST, která splňuje naše požadavky pro měření v rozsahu krátkých vln.
......@@ -7,7 +7,7 @@ perex_e = "Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat
"
tags = ["Článek", "Elektronika"]
+++
```
Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat s různými druhy antén na krátkých vlnách a vznikla potřeba tyto antény, slučovače a baluny rychle a přesněji měřit - analyzovat. Na internetu jsem narazil na stavebnici VK5JST, která splňuje naše požadavky pro měření v rozsahu krátkých vln.
. .
......
+++
```
title = "Bambiriáda 2009"
perex_e = "
......@@ -7,7 +7,7 @@ Stejně jako minulý rok si náš radioklub připravil  ukázku z činnosti pro
"
tags = ["Článek", "Kroužek", "Radioklub"]
+++
```
Stejně jako minulý rok si náš radioklub připravil  ukázku z činnosti pro návštěvníky největší prezentace organizací pracujících s dětmi a mládeží - Bambiriády 2009. U našeho stánku si mohli letos prohlédnou výrobky našich členů od blikačů, pískačů ke zdrojům nebo i přijímačům na radioamatérská pásma. Bambiriáda proběhla v areálu koupaliště Rolava v Karlových Varech.
......
+++
```
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2009"
perex_e = "I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digitální druh provozu, který se vysílá přes počítač. Především jsme si chtěli vyzkoušet novou anténu. A tak i výsledek ve srovnání s minulým rokem nic moc. Ale výborná operátorská sestava vše vynahradila.  
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digit
"
tags = ["Článek", "Cqww", "Závody"]
+++
```
I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digitální druh provozu, který se vysílá přes počítač. Především jsme si chtěli vyzkoušet novou anténu. A tak i výsledek ve srovnání s minulým rokem nic moc. Ale výborná operátorská sestava vše vynahradila.  
.
......
+++
```
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2009"
perex_e = "I
......@@ -11,7 +11,7 @@ vybavením. Celkem jsme navázali 2938 platných spojení a dosáhli 6 023 548 b
"
tags = ["Článek", "Cqwpx", "Závody"]
+++
```
I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
......
+++
```
title = "I. Subregional 2009"
perex_e = "
......@@ -7,7 +7,7 @@ Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioam
"
tags = ["Článek", "Závody", "Subregional"]
+++
```
Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioamatéry, tak v 1. subregionáliu většinou jde o boj s nepřízní počasí. A letos musíme uznat, že jsme prohráli. I když se nám podařilo dopravit vše potřebné zařízení až na kopec,  námraza a sněžení naše další snažení v závodě překazily. 
......
+++
```
title = "IARU HF World Championship 2009 - OL9HQ"
perex_e = "Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho závodního stanoviště na Blatenském vrchu jsme se zúčastnili v týmu české reprezentace pod značkou OL9HQ. Vysílali jsme na pásmu 10m SSB. Celkem jsme naváziali za 24h závodu 814 spojení. Více uvnitř článku..
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z
"
tags = ["Článek", "Závody", "HF"]
+++
```
Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho závodního stanoviště na Blatenském vrchu jsme se zúčastnili v týmu české reprezentace pod značkou OL9HQ. Vysílali jsme na pásmu 10m SSB. Celkem jsme naváziali za 24h závodu 814 spojení. Více uvnitř článku..
.
......
+++
```
title = "II. Subreginál 2009"
perex_e = "
......@@ -13,7 +13,7 @@ každoroční akci otevírání rozhleden a Gert GP s Vaškem VKQ.
"
tags = ["Článek", "Subregional", "Závody"]
+++
```
S příchodem května se jako každý rok konal II. Subregionální závod.
......
+++
```
title = "JOTA/JOTI 2009"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
......@@ -10,7 +10,7 @@ naší činnosti.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
......
+++
```
title = "Mistrovství ČR v radioelektronice 2009"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Po krajském kole soutěže dětí a mládeže v elektronice postoupili naši 
"
tags = ["Článek", "Soutěž", "Radioklub", "Kroužek"]
+++
```
Po krajském kole soutěže dětí a mládeže v elektronice postoupili naši  vítězové do republikového kola v Hradci Králové. Já jsem měl tu čest být letos vedoucím naší výpravy karlovarského kraje. Jak jsme byli úspěšní a jak takové mistrovství probíhá se můžete dočíst uvnitř članku.
......
+++
```
title = "Navigamus 2009"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ za tři roky se pořádá celorepublikové setkání vodních skautů. Letos se
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jednou
......
+++
```
title = "ObRok 2009"
perex_e = "
......@@ -7,7 +7,7 @@ Jednou za dva roky se pořádá celorepublikové setkání roverů a rangers (sk
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jednou za dva roky se pořádá celorepublikové setkání roverů a rangers (skauti nad 15let). Je to již dva roky co proběhlo setkání nedaleko Jindřichova Hradce, letos se setkání konalo mezi zdmi bastiónové pevnosti Josefov u Jaroměře. Program setkání byl opět velmi pestrý, navíc nám skvělě přílo počasí. Více o setkání naleznete na stránkách ObRoku09. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu.
......
+++
```
title = "Polní den 2009"
perex_e = "
......@@ -15,7 +15,7 @@ perex_e = "
"
tags = ["Článek", "Polní den"]
+++
```
.
......
+++
```
title = "Radioamatérské destarero - HAMSPIRIT"
perex_e = "
......@@ -56,7 +56,7 @@ slova smyslu.
HAMSPIRIT JE TO, CO ODLIŠUJE HAMY A RADIOTY."
tags = ["Článek", "Radioklub"]
+++
```
HAMSPIRIT
......
+++
```
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2009"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo ji
"
tags = ["Článek", "Soutěž", "Radioklub", "Kroužek"]
+++
```
Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k vidělí byly opět zajímavé výrobky soutěžících. Mezi nejzajímavější stojí za zmínku bezdrátově řízené spionážní vozidlo Richarda Weise (4. místo v kategorii M), které vzbudilo obdiv nejenom odborné poroty, ale také ostatních soutěžících.
......
+++
```
title = "Terénní profily - Blatenský vrch"
perex_e = "Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště se bude vysílat. Mnohé o tom mohou napovědět terréní profily. Více se dozvíte uvnitř článku.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště se bude vysílat. Mnohé o tom mohou napovědět terréní profily. Více se dozvíte uvnitř článku.
.
......
+++
```
title = "Test stavebnic přijímačů na KV"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchá
"
tags = ["Článek", "Radioklub", "Konstrukce"]
+++
```
Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchání než vysílání na pásmech. Jako posluchač jsem se cítil jednoduše více volný, poslouchal jsem si co jsem chtěl. A když mi něco na pásmu uteklo, kus značky nebo podobně, nic se vlastně nestalo. Tenkrát jsem poslouchal na přijímač Pionýr 80m a později na Odru, které měla všechny KV pásma. V tomto článku bych vám chtěl představit stavebnice přijímačů pro provoz na KV pásmech, které jsou dostupné dnes.
......
+++
```
title = "Velikonoční závod 2009"
perex_e = "
......@@ -13,7 +13,7 @@ Icom 756IIIPRO, Mikrokeyer.
"
tags = ["Článek", "Závody", "Radioklub"]
+++
```
Na Blatenský vrch JO60JJ jsme vyrazili s Mírou v sobotu navečer.
......
+++
```
title = "VHF contest 2009"
perex_e = "
......@@ -7,7 +7,7 @@ zúčastnili závodu z chaty na Blatenském vrchu. Víkend však byl také
výjimečný tím že se prováděly práce na přesunu všech PA a příslušenství
z chodby do kuchyně."
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "Radioklub"]
+++
```
O víkendu 5.-6.9. se konal VHF Contest. Jako tradičně jsme se
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment