Verified Commit 6e37a5e0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

s/+++/```/g

parent 944980cb
Pipeline #521 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
+++
```
title = "A1 contest 2010"
perex_e = "
......@@ -20,7 +20,7 @@ skoro jsem se trefil.
"
tags = ["Článek", "Závody", "VHF"]
+++
```
Po delší době jsme se odhodlali k účasti na tomto závodě. Pro nás to
......
+++
```
title = "Anténní přepínač na VKV 2.0"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Při závodech na VKV jsme řešili jak efektivně přepínat více antén v př
.
"
tags = ["Článek", "Konstrukce"]
+++
```
Při závodech na VKV jsme řešili jak efektivně přepínat více antén v přijímací cestě. Během nekolika sezón jsme vyzkoušeli několik variant od těch nejjednodušších přepínačů až po přepínače kombinované řízené mikroprocesorem. Nakonec z celého projektu přepínání více přijímacích antén vyšel tento přepínač verze 2.0, který je popsán v následujícím článku.
......
+++
```
title = "CQ World Wide DX - CW - 2010"
perex_e = "První World Wide - CW, kterého jsme se odvážili zúčastnit z našeho závodního QTH na Blatenském vrchu. Počasí dle očekávání, zima, sníh, vítr. Takže jsme měli k dispozici pouze omezenou konfiguraci antén, Navíc se stožárem se kvůli námraze nedalo ani vyjet výš ani otočit. Takže jsme to pojali velmi skromně a také výsledek je velmi skromný, 358 spojení a 79 094 bodů.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "První World Wide - CW, kterého jsme se odvážili zúčastnit z na
"
tags = ["Článek", "Cqww", "Závody"]
+++
```
První World Wide - CW, kterého jsme se odvážili zúčastnit z našeho závodního QTH na Blatenském vrchu. Počasí dle očekávání, zima, sníh, vítr. Takže jsme měli k dispozici pouze omezenou konfiguraci antén, Navíc se stožárem se kvůli námraze nedalo ani vyjet výš ani otočit. Takže jsme to pojali velmi skromně a také výsledek je velmi skromný, 358 spojení a 79 094 bodů.
.
......
+++
```
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2010"
perex_e = "I
......@@ -11,7 +11,7 @@ vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 b
"
tags = ["Článek", "Cqwpx", "Závody"]
+++
```
I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
......
+++
```
title = "I. Subregional 2010"
perex_e = "
......@@ -13,7 +13,7 @@ První velký závod v letošní VKV sezóně. Na našem závodním QTH byl mís
"
tags = ["Článek", "VHF", "Závody", "Subregional"]
+++
```
První velký závod v letošní VKV sezóně. Na našem závodním QTH byl místy až metr a půl sněhu, hlavně samozřejmě tam, kde jsme zakopávali kotvy.  Teplota hluboko pod bodem mrazu. Více o našem působení v tomto závodě najdete uvnitř článku.
......
+++
```
title = "II. Subregionál 2010"
perex_e = "
......@@ -22,7 +22,7 @@ bod pro KV i VKV antény, a opět nic z požadovaného, jen nové problémy.
"
tags = ["Článek", "VHF", "Závody", "Subregional"]
+++
```
Bohužel se nám letos nevyhnuly, jak poruchy, tak ani vandalové. Prvně
......
+++
```
title = "Konvertory a redukce SMD pouzder"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak
"
tags = ["Článek", "Programování", "Konstrukce"]
+++
```
Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak naprogramovat mikroprocesory v SMD pouzdrech. V následujícím článku se pokusíme přiblížit, jak jsme se s tímto úkolem vypořádali. Jelikož naše programátory počítají většinou s pouzdrem typu DIL, naše redukce jsou určeny právě pro tento typ pouzder. Na našem trhu se dají sice sehnat profesionální redukce a konvertory, ale jejich cena je velmi vysoká.
......
+++
```
title = "Mistrovství ČR dětí a mládeže a radioelektronice 2010"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Tento rok proběhlo mistrovství ČR dětí a mládeže v Plzni v areálu SOUE P
"
tags = ["Článek", "Soutěž", "Radioklub", "Kroužek"]
+++
```
Tento rok proběhlo mistrovství ČR dětí a mládeže v Plzni v areálu SOUE Plzeň. Soutěž pořádala Stanice mladých techniků v Plzni a je nutno dodat, že jí zvládli perfektně! Velmi zajímavá byla také exkurze do Českého rozhlasu - Plzeň a prohlídka Techmanie. V Techmanii proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků. Z našich se nejlépe umístil Martin Vítek, který obsadil 3. místo v kategorii Ž2.
......
+++
```
title = "OK DX RTTY Contest 2010"
perex_e = "Zima v Krušných horách v plném proudu. Výstup na kopec byl opravdu náročný. Chviku nám trvalo, než jsme si udělali v chatě příjemné teplo. Pro celkovou fyzickou únavu jsme závod začali až v sobotu dopoledne. Všechno namrzlé, ale PSV do 1,5, takže to šlo. Nakonec 250 spojení v překrásné kulise zimní přírody v Krušných Horách.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Zima v Krušných horách v plném proudu. Výstup na kopec byl oprav
"
tags = ["Článek", "Závody", "Subregional"]
+++
```
Zima v Krušných horách v plném proudu. Výstup na kopec byl opravdu náročný. Chviku nám trvalo, než jsme si udělali v chatě příjemné teplo. Pro celkovou fyzickou únavu jsme závod začali až v sobotu dopoledne. Všechno namrzlé, ale PSV do 1,5, takže to šlo. Nakonec 250 spojení v překrásné kulise zimní přírody v Krušných Horách.
.
......
+++
```
title = "Přihláška do radioklubu"
perex_e = "Loading..."
tags = ["Článek", "Radioklub", "Kroužek"]
+++
```
Loading...
+++
```
title = "Provozní aktiv 2/2010"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Před zahájením další závodní sezóny jsme se vypravili s naší omladinou
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Před zahájením další závodní sezóny jsme se vypravili s naší omladinou na naše vysílací středisko na Blatenském vrchu na Provozní aktiv. Ovšem ani ne tak kvůli závodu samotnému, ale spíše podívat se v jakém stavu se naše závodní útočiště nachází. Protože jsme předpokládali bohatou sněhovou nadílku, zvolili jsme dopravu vlakem jako za starých časů. Sněhu bylo opravdu mnoho a také jsme si ho hodně užili. Výsledek v provozním aktivu celých 7 spojení je odpovídající magnetce umístěné na okně. Na 1. Subregionál už to bude snad lepší...   
......
+++
```
title = "Q-kódy"
perex_e = "Od počátků radiového provozu, který tehdy využíval výhradně
......@@ -222,7 +222,7 @@ kvéerelu\", nejde o nic hrozného (krom jazykové stránky), mluvčí tak chce
Zdroj - ČRK
Více zde"
tags = ["Článek", "Radioklub"]
+++
```
Od počátků radiového provozu, který tehdy využíval výhradně
telegrafní signály, měli operátoři snahu zrychlit vysílání použitím
......
+++
```
title = "Univerzální sekvencer"
perex_e = "Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná reprodukovatelnost. Součástky jsou až na spínací FETy v SMD provedení. Velikost rezistorů jsme zvolili 1206.
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplni
.
"
tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce"]
+++
```
Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná reprodukovatelnost. Součástky jsou až na spínací FETy v SMD provedení. Velikost rezistorů jsme zvolili 1206.
.
......
+++
```
title = "VHF contest 2010"
perex_e = "
......@@ -21,7 +21,7 @@ jsem celý páteční večer instaloval náhradní zdroje pro žhavení, ovlád
"
tags = ["Článek", "VHF", "Závody"]
+++
```
S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme
......
+++
```
title = "Výstupní dolní propust pro PA 1kW na 144 MHz"
perex_e = "Dolní propust je koncipována jako pěti prvkový filtr s kondenzátory provedenými z teflonové fólie nebo v druhé verzi s ruskými diskovými kondenzátory 22 pF/6 kV a cívkami z CuAg o průměru 2 mm z inkurantního zařízení.
......@@ -7,7 +7,7 @@ perex_e = "Dolní propust je koncipována jako pěti prvkový filtr s kondenzá
"
tags = ["Článek", "Konstrukce", "Batlení", "Elektronika"]
+++
```
Dolní propust je koncipována jako pěti prvkový filtr s kondenzátory provedenými z teflonové fólie nebo v druhé verzi s ruskými diskovými kondenzátory 22 pF/6 kV a cívkami z CuAg o průměru 2 mm z inkurantního zařízení.
.
......
+++
```
title = "Zájmové kroužky Karlovy Vary"
perex_e = "
......@@ -12,7 +12,7 @@ krouzek.radioklub.cz
"
tags = ["Článek", "Radioklub", "Kroužek", "Elektronika"]
+++
```
Zájmové kroužky Karlovy Vary - Kroužek mládeže - Elektrotechnika a radioamatérské vysílání:
......
+++
```
title = "Žirafa 2010"
perex_e = "
......@@ -16,7 +16,7 @@ zkušeností a námětů pro skautskou činnost. Za náš radioklub jsme se zú
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Od 28.-31.1.2010 proběhl v Klatovech další ročník rádcovského kurzu ŽIRAFA 2010. Kurz je určen skautským rádcům ve věku od 12 do 18let. Žirafa je setkání rádců a těch, kteří se aktivně podílejí na
......
+++
```
title = "A1 Contest 2011"
perex_e = "
......@@ -8,7 +8,7 @@ Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m zá
"
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++
```
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
......
+++
```
title = "AVR - LED panel - #1 Program"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ Ke stažení: LED_001.c == LED_001.pdf == LED_001.htm
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
```
......
+++
```
title = "AVR - LED panel - #2 Program"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ Ke stažení: LED_002.c == LED_002.pdf == LED_002.htm
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
```
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment