Verified Commit 6e37a5e0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

s/+++/```/g

parent 944980cb
Pipeline #521 passed with stage
in 2 minutes and 54 seconds
+++
```
title = "555 - blikač se dvěmi LED"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,7 @@ o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí v
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jedná
......
+++
```
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka STA
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jedná
......
+++
```
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
perex_e = " Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch - Karlovy Vary. ..."
tags = ["Článek"]
+++
```
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch - Karlovy Vary. ...
<font color="#ffffff"><font color="#000000">Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 "Cyklocentrum Vondráček"), které tento závod pořádá.</font></font><font color="#ffffff">.</font><font color="#000000">naše</font> [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 "Adrenalin 2008 - fotogalerie")<font color="#ffffff">.</font>
\ No newline at end of file
+++
```
title = "Aktivity - Březiny 2008"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,7 @@ Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořád
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný Dětským bezbariérovým centrem Březiny
......
+++
```
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
......
+++
```
title = "ARRL International DX Contest - Phone"
perex_e = "Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti 155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m. .."
tags = ["Článek"]
+++
```
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti 155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m. ..
<font color="#000000">Takže jsme spíše čas využili k otestovaní nového zařízení a funkčnost komunikace s PC a Win-Testem a vůbec přípravě na CQ WW WPX contest. Ale i přes nepřízeň počasí se nám podařilo alespoň postavit vertikál na 40m a opět trochu přiblížit KV místnost a pracoviště stavu, kdy se tam bude moci pohodlně vysílat.</font><font color="#ffffff">.</font>[![KV pracoviště](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/004_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/004.jpg) [![KV pracoviště](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v [SSB lize](http://ssbliga.nagano.cz/), protože jsme byli opět jedinou stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
\ No newline at end of file
+++
```
title = "Chlazení elektronkových zesilovačů"
perex_e = "Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti). Zatím nežijeme ve světě, kde by perpetuum mobile znamenalo na každém rohu používané zařízení, jako spíše v době, kde je snem a naprosto nereálnou představou. Pokud tedy v závodech chceme mít nějakou šanci, kvalitní zesilovač bude jednou z věcí, bez které se neobejdeme a právě zde je potřeba se zamyslet nad systémem chlazení. Elektronky sice již znají svá léta, ale v zesilovačích mají stále své místo. Dnes se zaměříme na jejich chlazení, dokud je ještě čas, něco v konstrukci měnit, neboť odkládat chlazení na závěr konstruování nám může přinést značné problémy.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti). Zatím nežijeme ve světě, kde by perpetuum mobile znamenalo na každém rohu používané zařízení, jako spíše v době, kde je snem a naprosto nereálnou představou. Pokud tedy v závodech chceme mít nějakou šanci, kvalitní zesilovač bude jednou z věcí, bez které se neobejdeme a právě zde je potřeba se zamyslet nad systémem chlazení. Elektronky sice již znají svá léta, ale v zesilovačích mají stále své místo. Dnes se zaměříme na jejich chlazení, dokud je ještě čas, něco v konstrukci měnit, neboť odkládat chlazení na závěr konstruování nám může přinést značné problémy.
.
......
+++
```
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
perex_e = ".
......@@ -8,7 +8,7 @@ Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé
.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
.
......
+++
```
title = "ČLENOVÉ"
perex_e = "
......@@ -178,7 +178,7 @@ Vladimír
stav k 1. 1. 2008
"
tags = ["Článek"]
+++
```
......
+++
```
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,7 @@ RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzko
"
tags = ["Článek"]
+++
```
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
......
+++
```
title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008"
perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na
"
tags = ["Článek"]
+++
```
I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
.
......
+++
```
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008"
perex_e = "I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského vrchu i telegrafní části celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se nám podařilo navázat za 2700 spojení. . . . "
tags = ["Článek"]
+++
```
I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského vrchu i telegrafní části celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se nám podařilo navázat za 2700 spojení. . . .
O víkendu jsme ze zúčastnili druhé části CQ WW WPX Contestu tedy části CW. Vzhledem k tomu že termín závodu kolidoval s termínem Bambiriády, kde se naši členové opět [prezentovali](index.php/akce/35-akce/129-jaka-byla-bambiriada-2008), celý závod jsme odjeli ve dvou společně s Pavlem OK1AW. Na naše vysílací stanoviště na Blatenské vrchu jsme dorazil v pátek kolem 15.00\. Později s ke mně připojil Gert OK1GP a společně jsme natáhli [novou anténu na 40m](index.php/fotogalerie/12-). Po jejím úspěšné instalaci jsme se jali ji naladit. To nám nedělalo žádné problémy. Při zkoušce všech ostatních antén jsme zjistili že ANT na 80m ladí moc vysoko v SSB pásmu. Po asi trojité sundání prodlužování a zkracování se ji nakonec povedlo naladit do CW pásma. Problém byl pouze s 3el YAGI kde jsme nemohli přijít na to proč neladí. Nakonec jsme objevili na střeše spojku koaxů která byla mokrá. Po rozebrání, vysušení, spojení bylo vše OK. Nakonec všechny ANT jevili PSV téměř 1:1, takže nebylo třeba tuner. To by tedy bylo. Jako další krok bylo třeba sestavit vysílací pracoviště spolu s PC a deníkem. Jako zařízení jsme použili FT-2000 a PA ACOM1000, jako deník Wintest. Vše se povedlo nainstalovat celkem bez problémů. Jediný problém byl s připojením k Internetu. Problém byl vyřešen ve spolupráci s operátorem až v sobotu po poledni, takže do té doby jsme jeli bez clusteru. V závodě jsme se s Pavlem střídali po 4 hodinách což bylo až až. Ale na druhé straně byl alespoň krátký čas si ty 4 hodiny odpočinout. Jak je vidno z grafu níže, podmínky byly celkem slušné a chodilo to celkem dobře. Trochu slabší to bylo v sobotu na 10m ale vynahradili jsme si to v neděli, kdy se pásmo otevřelo a i tam jsme udělali slušný počet spojení. Vzhledem k pracovním povinnostem v pondělí jsme naše učinkování v závodě zakončili kolem 19.30 UTC (21.30 LT).
......
+++
```
title = "Den dětí na Andělské Hoře"
perex_e = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu.
......@@ -7,7 +7,7 @@ perex_e = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý rad
"
tags = ["Článek"]
+++
```
V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu.
-
......
+++
```
title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov"
perex_e = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech elektrotechniky a radiotechniky.
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech elektrotechniky a radiotechniky.
.
......
+++
```
title = "Den rekordů VHF 2008"
perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů hodně slibovali.
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli přip
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů hodně slibovali.
...
......
+++
```
title = "Diplom"
perex_e = "PODMÍNKY DIPLOMU
“KARLOVY VARY – CARLSBAD AWARD”
"
tags = ["Článek"]
+++
```
PODMÍNKY DIPLOMU
“KARLOVY VARY – CARLSBAD AWARD”
......
+++
```
title = "Festival na sněhu Klínovec 2008"
perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti. ... . "
tags = ["Článek"]
+++
```
O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti. ... .
Jak jste se již z úvodu mohli dočíst, vypomáhali jsme **23.2.2008** s organizací **1\. Festivalu na sněhu Klínovec 2008**. Již kolem 9\. hodiny ranní nás přivítalo příjemné zimní počasí. Z radioklubu nás vyrazil menší **tým**, celkem **o 5 členech**(Michal OK1WMR, Vojta Baader, Ríša Weis, Kuba Trmal a Pája). Krátce po našem příjezdu přišel hlavní organizátor, skaut Kecal. Všem nám rozdal úkoly a my je s radostí plnili. Myslím si, že se všichni náramně bavili. Asi největší radost měli kluci ze zapůjčených **ručních vysílaček**. Hlavní úkol, který nám Kecal zadal, bylo **obsluhování** jednotlivých **her pro děti**(např. „Najdi zlaté kameny ve sněhu, ulov si bonbón, krmení Yetiho...“ ad.). Ke konci celého letošního(velice povedeného) festivalu, kdy už jsme měli uklizené stanoviště s hrami pro děti, jsme mohli po odvedené práci poškádlit naše uši poslechem známých **kapel** z okolí **Karlových Varů**, jako např. známé _Bow Wave_, dále také _Těžko soudit motýla_ a v neposlední řadě _Čankišou_. Po příjemně stráveném dni plném sluníčka, zábavy a poslechu dobré hudby, jsme se kolem 17 hodiny mohli v klidu vydat na cestu zpět.Fotografie z akce:![FNS08](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/01.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/02.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/03.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/04.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/05.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/07.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/08.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/09.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/10.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/11.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02_fns/12.jpg)
\ No newline at end of file
+++
```
title = "Historie radioklubu"
perex_e = "Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky stáli p.Mašek, Tauc a Langmiler. Po čase vznikla karlovarská klubová stanice OK1OKV, písmeno O znamenalo “odbory”, protože kluby vznikaly převážně při odborových organizacích podniků. Po založení Svazarmu roku 1953 přešly radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy pacifisticky zaměřená organizace byla začleněna do složky s výrazně militantním programem. Nastala dlouhé období let studené války se všemi důsledky. Odmyslíme-li si ovšem nepříjemný vliv tehdejší ideologie včetně neustálého dohledu STB a kádrování (radioamatéři byli považováni za potenciální špiony), pro existenci a činnost radioklubů byla důležitá finanční podpora státních orgánů. Nebyla enormní, ale byla. Řada mladých lidí získala v klubech první technické poznatky a hluboký zájem, takže jejich další cesta vedla zpravidla na elektrotechnické školy. Pokud dnes hovoříme ve vztahu k EU o relativně kvalifikované pracovní síle, nelze popřít, že její základy byly položeny právě v tomto období.
......@@ -9,7 +9,7 @@ Fotogalerie - Historické fotky
{phocagallery view=switchimage|switchheight=360| switchwidth=480|basicimageid=3239} {phocagallery view=category|categoryid=35| limitstart=0|limitcount=9|detail=0|displayname=1| displaydetail=1|displaydownload=1| imageshadow=shadow1|enableswitch=1}
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky stáli p.Mašek, Tauc a Langmiler. Po čase vznikla karlovarská klubová stanice OK1OKV, písmeno O znamenalo “odbory”, protože kluby vznikaly převážně při odborových organizacích podniků. Po založení Svazarmu roku 1953 přešly radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy pacifisticky zaměřená organizace byla začleněna do složky s výrazně militantním programem. Nastala dlouhé období let studené války se všemi důsledky. Odmyslíme-li si ovšem nepříjemný vliv tehdejší ideologie včetně neustálého dohledu STB a kádrování (radioamatéři byli považováni za potenciální špiony), pro existenci a činnost radioklubů byla důležitá finanční podpora státních orgánů. Nebyla enormní, ale byla. Řada mladých lidí získala v klubech první technické poznatky a hluboký zájem, takže jejich další cesta vedla zpravidla na elektrotechnické školy. Pokud dnes hovoříme ve vztahu k EU o relativně kvalifikované pracovní síle, nelze popřít, že její základy byly položeny právě v tomto období.
Technická erudice řady členů se projevila i ve vztahu k občanům. Dnes již málokdo ví, že po zahájení vysílání Československé televize byl první televizní vysílač na Klínovci dílem nadšenců – radioamatérů a teprve později bylo instalováno továrně vyrobené zařízení.
......
+++
```
title = "Hon na lišku"
perex_e = " Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí. .... "
tags = ["Článek"]
+++
```
Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí. ....
* * *
......
+++
```
title = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty"
perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO
......@@ -6,7 +6,7 @@ perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, pře
V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič výkonu se čtyřmi vstupy či výstupy. Na každém ze čtyř vstupů (výstupů) se objevuje signál se stejnou velikostí a s fázovým posunem 0, 90, 180 a 270o. Obvod je schematicky znázorněn na obr. 1 a může být vytvořen pomocí úseků koaxiálního kabelu, stripliajny nebo jiným typem vedení.
"
tags = ["Článek"]
+++
```
Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment