Zformátován článek Drawdio

parent ff5abbce
Pipeline #509 passed with stage
in 2 minutes and 15 seconds
+++ +++
title = "Drawdio - kreslíme zvuk" title = "Drawdio - kreslíme zvuk"
perex_e = "Darwdio vzniklo spojením dvou slov, drawn (kreslit) a audio (zvuk). Původní zapojení najdete zde. Celé zapojení tvoří generátor zvuku s obvodem 555 a senzor odporu. Podle přiloženého odporu se mění kmitočet zvuku. Tedy pokud máme na papíře nakreslenou čáru a tužkou (také připojená) pohybujeme po papíře, měníme celkový odpor a tím měníme i tón zvuku. Připojení na tužku a papír se může různě doplnit a kontakt s rukou nebo zkuste jiné varianty např. s vodou.
.
"
tags = ["Článek", "Elektronika", "Bastlení", "Konstrukce"] tags = ["Článek", "Elektronika", "Bastlení", "Konstrukce"]
+++ +++
Darwdio vzniklo spojením dvou slov, drawn (kreslit) a audio (zvuk). Původní zapojení najdete zde. Celé zapojení tvoří generátor zvuku s obvodem 555 a senzor odporu. Podle přiloženého odporu se mění kmitočet zvuku. Tedy pokud máme na papíře nakreslenou čáru a tužkou (také připojená) pohybujeme po papíře, měníme celkový odpor a tím měníme i tón zvuku. Připojení na tužku a papír se může různě doplnit a kontakt s rukou nebo zkuste jiné varianty např. s vodou. Drawdio vzniklo spojením dvou slov, drawn (kreslit) a audio (zvuk). Původní zapojení najdete zde. Celé zapojení tvoří generátor zvuku s obvodem 555 a senzor odporu. Podle přiloženého odporu se mění kmitočet zvuku. Tedy pokud máme na papíře nakreslenou čáru a tužkou (také připojená) pohybujeme po papíře, měníme celkový odpor a tím měníme i tón zvuku. Připojení na tužku a papír se může různě doplnit a kontakt s rukou nebo zkuste jiné varianty např. s vodou.
.
My jsme naše zapojení trochu upravili, především jsme přidali trimr P1, kterým lze nastavit v jakých kmitočtech se budeme pohybovat, tak aby zvuky byly v tom rozsahu, který nám vyhovuje.
## Schéma
![schema](sch.png).
My jsme naše zapojení trochu upravili, především jsme přidali trimr P1, kterým lze nastavit v jakých kmitočtech se budeme pohybovat., tak aby zvuky byly v tom rozsahu, který nám vyhovuje. ## Plošný spoj
![](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/drawdio/sch.png). ![pcb](pcb.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/drawdio/pcb.png). PDF verze: [schéma](sch.pdf), [plošný spoj](pcb.pdf), [osazovací plán](osaz.pdf)
![](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/02.jpg).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/drawdio/sch.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/drawdio/pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/drawdio/osaz.pdf)Eagle 5.9: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/drawdio/Drawdio.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/drawdio/Drawdio.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)quote[fgfdfdsw]. Eagle 5.9: [SCH](drawdio.sch) a [BRD](drawdio.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)
.
* * * * * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz) [Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
........
* * * * * *
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment