Commit 8e3a5bb0 authored by Jakub Votápek's avatar Jakub Votápek
Browse files

Delete vhf-contest-2020.md

parent 9ae0ef52
Pipeline #1265 passed with stage
in 2 minutes and 24 seconds
+++
title = "VHF Contest 2020"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2020-09-29T23:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "1.jpg"
perex = "V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni. Více v článku....."
+++
V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni.
## Čtvrtek
Původně bylo domluveno, že se na Blatenském vrchu sejdeme (Jirka OK1UBO) s Vláďou OK1FIK a Pavlem OK6RP, abychom probrali přípravy na závod, ale musel jsem řešit zdravotní komplikace syna, takže jsem se na BV nedostal.
## Pátek
V pátek brzo ráno dorazili na Blatenský vrch Vašek OK1VKQ a Pavel OKJKU, kteří se spolu s Vláďou OK1FIK a Pavlem OK6RP vrhli do práce a než jsem dorazil po desáté já (Jirka OK1UBO), tak už udělali spoustu práce. Do večera se nám podařilo zapojit a vyzkoušet všechny anténní systémy mimo 18 el. M2, kterou jsme chtěli nahradit jiným ANT. systémem. Páteční podvečer nám zpestřovalo sledování cesty Rudy OK2ZA z Vysočiny přes „Ťokův průsmyk" (pro neznalé – dálnice D1), kde postupně nabíral víc jak dvouhodinové zpoždění a nám dalo docela dost práce udržovat gril dostatečně dlouho nažhavený, aby si po příjezdu mohl dát něco k jídlu. Nakonec dorazil skoro současně s Zdenkem OK5ZS. Večer jsme ještě změřili SWR antén, které nás sice nenadchlo, ale také nijak moc nezklamalo. Tím byla naše páteční příprava zařízení ukončena a ani nedošlo na obligátní poslech majáků. Nicméně došlo na vyhodnocení loňského VHF závodu a Ruda OK2ZA nám ukázal pár fotek a videí ze své KV expediční činnosti.
## Sobota
V sobotu ráno jsem v RX/TX boxu 4x10 el. ověřil SWR naší největší ANT a zjistil jsem, že je skutečně 1:1,6, což znamená, že se této anténě budeme muset v budoucnosti věnovat a provést revizi. Následně jsem začal zapínat naše elektronkové PA, což vedlo k velmi pozitivnímu výsledku zkoušky kouřem. Jedno VN trafo se proměnilo v dýmovnici. Nezbylo než rozdělit práci na přepojení našich PA a nahrazení vadného PA za náhradní SSPA menšího výkonu. Této práce se ujal právě dorazivší Jakub OK1FVN a další pomocníci. Mně nezbylo, než sednout do auta a jet na chirurgickou pohotovost, protože mi hezky zhnisala rána, kterou jsem si ve čtvrtek na ruce vyrobil svým švýcarským nožíkem.
Do odpoledne se kolegům podařilo PA zprovoznit a Zdeněk OK5ZS připravil k provozu 18 el M2, protože díky přepojování PA a mé návštěvě nemocnice nebylo dost rukou, aby se včas dalo na stožár 3x6 el. DK7ZB, které bylo zamýšleno jako náhrada M2. Vysílat jsme na našem obvyklém kmitočtu 144 211 kHz začali asi dvacet minut před začátkem závodu.
## Kontest
Jako obvykle se zahájení závodu ujal Ondra OK1CDJ s Vláďou OK1FIK na příposlechu. Letos se Ondrovi podařilo překonat o jedno QSO náš rekord ve VHF závodě v počtu spojení za dvě hodiny, který byl dosud 178 QSO. Nově je tedy 179 QSO za 2 hodiny. Následující dvě hodiny byl za mikrofonem Vláďa OK1FIK a pak ho následoval Ruda OK2ZA, Jakub OK1FVN, Pavel OK6RP, Jirka OK1UBO a OK5ZS.
Na celkovém počtu spojení se podílel Ondra OK1CDJ 243 QSO, Vláďa OK1FIK 142 QSO, Ruda OK2ZA 111 QSO, Jakub OK1FVN 108 QSO, Pavel OK6RP 58 QSO, Jirka OK1UBO 40 QSO a OK5ZS 31 QSO.
Na základě našich pocitů ze závodu a po vyhodnocení našich výsledků jsem došel k závěru, že z našeho QTH nám to díky podmínkám poněkud lépe chodilo na JZ (DL, F HB) a na sever. Ostatní směry byly díky podmínkám šíření nebo použité náhradní sestavě PA průměrné nebo podprůměrné. Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (732 QSO a 233.457 bodů) se řadí mezi slabě podprůměrné. Potěšit nás může jen to, že jsme oproti loňsku udělali o 80 QSO do DL navíc, což nejspíše souvisí s repasí 8x5 el. systému letos v dubnu.
Seznam našich nejdelších spojení:
TOP 10 DX QSOs:
| CALL | QRA | QRB |
|---------|------|------|
| F5KHP | JN03 | 1152 |
| SM6BFE | JO68 | 922 |
| YU7ACO | KN05 | 870 |
| YU1LA | KN04 | 852 |
| G0XDI/P | JO01 | 842 |
| SF6F J | O67 | 820 |
| G4CDN | JO02 | 819 |
| G3M | JO02 | 799 |
| F4FET/P | JO00 | 788 |
| F6DKW | JN18 | 783 |
Trochu statistiky:
Země DXCC: 18
| DXCC | Points | QSO |
|------|--------|-----|
| DL: | 120533 | 453 |
| OK: | 18887 | 104 |
| F: | 13709 | 21 |
| I: | 11476 | 19 |
| PA: | 10351 | 19 |
| SP: | 7924 | 22 |
| 9A: | 7471 | 12 |
| OM: | 6856 | 16 |
| S5: | 6855 | 14 |
| HB: | 5921 | 12 |
| SM: | 5433 | 8 |
| OZ: | 3761 | 6 |
| HA: | 3731 | 7 |
| OE: | 3715 | 11 |
| G: | 2463 | 3 |
| YU: | 1724 | 2 |
| E7: | 1412 | 2 |
| ON: | 1235 | 2 |
Ztráta oproti výslekům VHF závodu z loňského roku:
DXCC ztráta na VHF2019
| DXCC | ztráta |
|------|--------|
| I: | 18224 |
| PA: | 9567 |
| SP: | 6421 |
| OM: | 5596 |
| HA: | 4883 |
| S5: | 4535 |
| 9A: | 4328 |
| YU: | 4164 |
| OK: | 3991 |
| SM: | 3595 |
| ON: | 3440 |
| YO: | 3258 |
| OE: | 3121 |
| G: | 1702 |
| F: | 1313 |
| LX: | 969 |
| HB: | 899 |
| OZ: | 894 |
| UR: | 742 |
| UA2: | 687 |
| E7: | 693 |
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
73! Jirka UBO
Vybavení:
ANT: 4x10el., 8x5el., 4x6el., 4x8el. a 18 el. M2
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 5xPA.
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
![](1.jpg?height=200)
![](2.jpg?height=200)
![](3.jpg?height=200)
![](4.jpg?height=200)
![](5.jpg?height=200)
![](6.jpg?height=200)
![](7.jpg?height=200)
![](8.jpg?height=200)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment