Verified Commit 944980cb authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Zformátovány články

parent 8b01566e
Pipeline #510 passed with stage
in 2 minutes and 20 seconds
+++
```
title = "Drawdio - kreslíme zvuk"
tags = ["Článek", "Elektronika", "Bastlení", "Konstrukce"]
+++
```
Drawdio vzniklo spojením dvou slov, drawn (kreslit) a audio (zvuk). Původní zapojení najdete zde. Celé zapojení tvoří generátor zvuku s obvodem 555 a senzor odporu. Podle přiloženého odporu se mění kmitočet zvuku. Tedy pokud máme na papíře nakreslenou čáru a tužkou (také připojená) pohybujeme po papíře, měníme celkový odpor a tím měníme i tón zvuku. Připojení na tužku a papír se může různě doplnit a kontakt s rukou nebo zkuste jiné varianty např. s vodou.
......
+++
```
title = "Klíčování pro majáky - Beacon Keyer v1.0"
perex_e = "...aneb jak jsme sestřelili kanónem vrabce. Jirka OK7RA nás poprosil, zda bychom mu nenaprogramovali klíčovadlo pro nový karlovarský maják OK0EKV, který je umístěn nedaleko radioklubu na nejvyšším věžáku ve městě v nadmořské výšce okolo 400m. Na 24GHz výkonem 100mW vysílá značku, lokátor (JO60KF), již zmíněnou nadmořskou výšku a 30sec. stálého tónu do antény 2x10 SLOT. Protože si teď hodně hrajeme s Atmegami, upravili jsme jedno zapojení blikátka a vytvořili menší destičku pro Jirkovo maják.  
.
"
tags = ["Článek", "Konstrukce", "Bastlení", "Elektronika", "Programování", "Bastlení"]
+++
...aneb jak jsme sestřelili kanónem vrabce. Jirka OK7RA nás poprosil, zda bychom mu nenaprogramovali klíčovadlo pro nový karlovarský maják OK0EKV, který je umístěn nedaleko radioklubu na nejvyšším věžáku ve městě v nadmořské výšce okolo 400m. Na 24GHz výkonem 100mW vysílá značku, lokátor (JO60KF), již zmíněnou nadmořskou výšku a 30sec. stálého tónu do antény 2x10 SLOT. Protože si teď hodně hrajeme s Atmegami, upravili jsme jedno zapojení blikátka a vytvořili menší destičku pro Jirkovo maják.  
.
```
Jak už je napsáno, použít Atmegu8 je jako použít kanón na vrabce, ale funguje to. K vlatsní konstrukci, srdcem je jednočip Atmega8 v pouzdru DIL28 a jeho výstupní port PB0.  Atmega8 může využít svůj 1MHz interní RC oscilátor, a tak jsme ho použili. Na desce je umístěn ISP konektor pro programování J1\. Zdroj 5V tvořený 7805 a kondenzátory. K procesoru je také tlačítko RESET, které se může hodit a tak jsme ho tam prostě dali. Jako kontrola funkce slouží LED0, která signalizuje spínání výstupu PB0\. K signalizaci také slouží piezobuzzer SG1, který ale nemusí pískat stále, lze jej vypnout přepojením jumperu na JP1\. Spínání  (klíčování) dalších zařízení je realizováno optočlenem OK1\. Odběr při napájení 12V je kolem 50mA - stabilizátor se příjemně ohřeje. Program je napsán pro OK0EKV, tak by tu byl asi zbytečný ke stažení.  Ještě když by někdo náhodou uvažoval o stavbě majáku a nevěděl by si rady s automatikou klíčování, ať se nám [ozve](index.php/kontakt), rádi mu s tím pomůžeme. Protože majáků není nikdy dost :-)
![](/upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/01.jpg)Schéma:
[![schema](/upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/sch_sm.png)](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/pcb.png).
![](/upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/02.jpg).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/pcb.pdf) (60x65mm), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/osaz.pdf)Eagle 5.9: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/klicovadlo.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/klicovadlo.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)..
...aneb jak jsme sestřelili kanónem vrabce. Jirka OK7RA nás poprosil, zda bychom mu nenaprogramovali klíčovadlo pro nový karlovarský maják OK0EKV, který je umístěn nedaleko radioklubu na nejvyšším věžáku ve městě v nadmořské výšce okolo 400m. Na 24GHz výkonem 100mW vysílá značku, lokátor (JO60KF), již zmíněnou nadmořskou výšku a 30sec. stálého tónu do antény 2x10 SLOT. Protože si teď hodně hrajeme s Atmegami, upravili jsme jedno zapojení blikátka a vytvořili menší destičku pro Jirkovo maják.  
![](/upload/ok1wmr/clanky/klicovadlo/03.jpg)
Jak už je napsáno, použít Atmegu8 je jako použít kanón na vrabce, ale funguje to. K vlatsní konstrukci, srdcem je jednočip Atmega8 v pouzdru DIL28 a jeho výstupní port PB0.  Atmega8 může využít svůj 1MHz interní RC oscilátor, a tak jsme ho použili. Na desce je umístěn ISP konektor pro programování J1\. Zdroj 5V tvořený 7805 a kondenzátory. K procesoru je také tlačítko RESET, které se může hodit a tak jsme ho tam prostě dali. Jako kontrola funkce slouží LED0, která signalizuje spínání výstupu PB0\. K signalizaci také slouží piezobuzzer SG1, který ale nemusí pískat stále, lze jej vypnout přepojením jumperu na JP1\. Spínání  (klíčování) dalších zařízení je realizováno optočlenem OK1\. Odběr při napájení 12V je kolem 50mA - stabilizátor se příjemně ohřeje. Program je napsán pro OK0EKV, tak by tu byl asi zbytečný ke stažení.  Ještě když by někdo náhodou uvažoval o stavbě majáku a nevěděl by si rady s automatikou klíčování, ať se nám [ozve](https://forum.ok1kvk.cz), rádi mu s tím pomůžeme. Protože majáků není nikdy dost :-)
Zapojeno na ISP [programátor AVR](http://rybkalabs.cz/usb-programator-avr.html) do USB.
![](01.jpg)
## Schéma
![](sch.png)
## Plošný spoj
![pcb](pcb.png)
![](02.jpg)
.
PDF verze: [schéma](sch.pdf), [plošný spoj 1:1](pcb.pdf) (60x65mm), [osazovací plán](osaz.pdf)
Eagle 5.9: [SCH](klicovadlo.sch) a [BRD](klicovadlo.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)
![](03.jpg)
Zapojeno na ISP [programátor AVR](http://rybkalabs.cz/usb-programator-avr.html) do USB.
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
+++
```
title = "#1 - První kroky aneb potřebný SW a HW"
perex_e = "
Tyto stránky jsou určeny jako pomůcka pro výuku práce s programovatelnými mikroprocesory v našem kroužku elektroniky. Tedy jsou zde uváděny konkrétní případy konkrétního použití konkrétního programového vybavení (software) a zařízení (hardware). Jsme si vědomi, že náš zvolený postup nemůže a ani nechce obsáhnout všechny možné cesty k dosažení výsledků - tedy naučit se základy programování mikroprocesorů. V nadpisu článku se hovoří o SW a HW, ale také je třeba říci, že je potřeba znát také alespoň základy elektroniky. Tolik tedy úvodem.
Jaký bude postup práce:
1) Máme nějaký nápad, myšlenku na nějakou aplikaci (zdá se to primitivní, ale to je to nejdůležitější)
2) Mikroprocesor, součástka, která nám pomůže realizovat náš nápad
- v našem případě budeme používat mikroprocesory od firmy ATMEL, konkrétně obvod ATmega8
3) Tvorba programu, bez kterého je mikroprocesor jako tělo bez duše
- napíšeme program v jazyce C a necháme z něj vytvořit soubor .HEX určený pro mikroprocesor
4) Nahrání programu do mikroprocesoru a test aplikace
- pomocí programátoru nahrajeme do mikroprocesoru vytvořený program. Jsou dvě možnosti. Buď v programátoru naprogramujeme mikroprocesor a pak jej vložíme do finálního obvodu (např. přes patici). Nebo programátor připojíme přímo k finálnímu zapojení, které počítá s naprogramováním mikroprocesoru přímo v zapojení (ISP) přes ISP konetor.
5) Finální podoba zařízení
Co budeme používat:
Programové vybavení - Software
1) Program pro psaní programu v jazyce C a vytvoření HEX - AVR studio 4 - web - povidani
stáhnout zde a nebo zde
Bude potřeba také, obsahuje totiž potřebný kompilátor GCC - WinAVR* - web - stáhnout
(GCC převede náš program v C do .HEX)
2) Program pro naprogramování mikroprocesoru - eXtreme Burner AVR - web - stáhnout
(tento program je určen pro programátory USBasp - více se dozvíme dále)
3) Program pro jednoduchou a přehlednou editaci programů, knihoven atd.  - PSPAd - web - stáhnout
(I když program píšeme přímo v AVR studiu, vyplatí se stáhnout tento editor)
*poznámka k softwaru obecně: po zkušenostech důrazně doporučujeme instalovat programy (nejenom WinAVR) do složky nač. C:\\Programy a ne do složky Program Files. Složka Program Files, resp. její název, obsahuje mezeru a to může způsobit problémy při kompilaci programů. Nikde ve svých složkách nepoužívejte mezery ani českou diakritiku, pokud tam budete chtít pracovat s vašimi programy a projekty. Místo mezery je možné použít znaky jako \"_\" nebo \"-\".
Zařízení - Hardware
1) Osobní počítač - PC (my používáme systém Windows XP)
2) Programátor do USB s ISP konektorem, ten lze buď postavit nebo koupit. K programátoru budete samozřejmě nuset nainstalovat příslušné ovladače dle vašeho operačního systému.
3) Zařízení obsahující programovatelný mikroprocesor. Buď vlastní konstrukce nebo vývojový kit a podobné. My používáme k výuce LED panel a LCD panel (připravujeme)
.
.
.
.
http://krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
```
Tyto stránky jsou určeny jako pomůcka pro výuku práce s programovatelnými mikroprocesory v našem kroužku elektroniky. Tedy jsou zde uváděny konkrétní případy konkrétního použití konkrétního programového vybavení (software) a zařízení (hardware). Jsme si vědomi, že náš zvolený postup nemůže a ani nechce obsáhnout všechny možné cesty k dosažení výsledků - tedy naučit se základy programování mikroprocesorů. V nadpisu článku se hovoří o SW a HW, ale také je třeba říci, že je potřeba znát také alespoň základy elektroniky. Tolik tedy úvodem.
......@@ -120,15 +56,9 @@ Zařízení - Hardware
* * *
.
.
.
.
http://krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
+++
```
title = "Elektronická ruleta"
perex_e = "Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
Je už to skoro trapné, ale zase opět zapojení obsahuje náš známý Johnsonův čítač 4017\. Ovšem jako generátor impulzů pro čítač je použit dvojitý operační zesilovač LM1458N. Ruleta obsahuje dva plošné spoje. Více bude jasné z obrázků a videa. Piezo reproduktorek jsme nenašli menší, jinak by bylo asi lepší použít menší. Změnou hodnoty C3 můžete ovlivnit dobu dotočení rulety po uvolnění tlačítka. Na fotkách omluvte náhradu za chybějící ditunkovou lištu J1A, kterou jsme neměli a tak jsme tam dali jeden pin původně určený na kabel.
![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/pcb.png).
.
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/ruleta_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (2ks 45x45mm)](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/ruleta_dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/ruleta_osaz.pdf)Eagle 5.9: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/ruleta.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/ruleta.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)Seznam použitých součástek:R1 - 150R - SMD velikost 0805R2,R4 - 1k5 - velikost 0207R3 - 10R - velikost 0207R5,R10 - 100k - velikost 0207R6 - 1k - velikost 0207
R7,R8 - 10k - velikost 0207
R9 - 22k - velikost 0207C1,C2 - 100nF/50V keramika X7R- RM 5mmC3 - 47uF/35V elektrolyt - RM 5mmIC1 - LM1458N - DIL8 - dvojitý operační zesilovač ([HS](http://hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=LM1458))IC2 - 4017N - DIL14 - Jonsonův čítač ([HS](http://hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=4017))LED1,3,5,7,9 - SMD LED červená - velikost 1206LED2,4,6,8,10 - SMD LED zelená - velikost 1206PIEZO - Piezo reproduktorek ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/piezomenice/13064.html))
J1A, J3A - dutinková lišta do DPS - 2pin, rozteč vývodů 2.54mm ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/dutinkove-listy-do-dps-prime-jednorade/191080764.html))
J2A, - dutinková lišta do DPS - 10pin, rozteč vývodů 2.54mmJ1B,J3B - pinová lišta do DPS - 2pin, rozteč vývodů 2.54mm ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/oboustranne-koliky-do-dps-prime-jednorade/191080758.html))
J2B, - pinová lišta do DPS - 10pin, rozteč vývodů 2.54mmK1 - napájení z 9V baterie ([GME](http://www.gme.cz/cz/006-pi-p819-001.html))
..
.Fotky provedení:![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/02.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/02a.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/03.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/04.jpg)
image = "01.jpg"
```
Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10
pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po
uvolnění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna
LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky.
Je už to skoro trapné, ale zase opět zapojení obsahuje náš známý Johnsonův čítač
4017\. Ovšem jako generátor impulzů pro čítač je použit dvojitý operační
zesilovač LM1458N. Ruleta obsahuje dva plošné spoje. Více bude jasné z obrázků
a videa. Piezo reproduktorek jsme nenašli menší, jinak by bylo asi lepší použít
menší. Změnou hodnoty C3 můžete ovlivnit dobu dotočení rulety po uvolnění
tlačítka. Na fotkách omluvte náhradu za chybějící dutinkovou lištu J1A, kterou
jsme neměli a tak jsme tam dali jeden pin původně určený na kabel.
![](01.jpg)
## Schéma
![schema](sch.png)
## Plošný spoj
![pcb](pcb.png)
PDF verze: [schéma](ruleta_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (2ks 45x45mm)](ruleta_dps.pdf), [osazovací plán](ruleta_osaz.pdf)
Eagle 5.9: [SCH](ruleta.sch) a [BRD](ruleta.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip). Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/).
## Seznam použitých součástek
- R1 - 150R - SMD velikost 0805R2,
- R4 - 1k5 - velikost 0207R3 - 10R - velikost 0207R5
- R10 - 100k - velikost 0207
- R6 - 1k - velikost 0207
- R7,R8 - 10k - velikost 0207
- R9 - 22k - velikost 0207
- C1,C2 - 100nF/50V keramika X7R- RM 5mm
- C3 - 47uF/35V elektrolyt - RM 5mm
- IC1 - LM1458N - DIL8 - dvojitý operační zesilovač ([HS](http://hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=LM1458))
- IC2 - 4017N - DIL14 - Jonsonův čítač ([HS](http://hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=4017))
- LED1,3,5,7,9 - SMD LED červená - velikost 1206
- LED2,4,6,8,10 - SMD LED zelená - velikost 1206
- PIEZO - Piezo reproduktorek ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/piezomenice/13064.html))
- J1A, J3A - dutinková lišta do DPS - 2pin, rozteč vývodů 2.54mm ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/dutinkove-listy-do-dps-prime-jednorade/191080764.html))
- J2A, - dutinková lišta do DPS - 10pin, rozteč vývodů 2.54mmJ1B,J3B - pinová lišta do DPS - 2pin, rozteč vývodů 2.54mm ([GME](http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/oboustranne-koliky-do-dps-prime-jednorade/191080758.html))
- J2B, - pinová lišta do DPS - 10pin, rozteč vývodů 2.54mmK1 - napájení z 9V baterie ([GME](http://www.gme.cz/cz/006-pi-p819-001.html))
## Fotky provedení
![](02.jpg) ![](02a.jpg) ![](03.jpg) ![](04.jpg)
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
* * *
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@
title = "Zapojení ISP konektoru"
perex = "Zapojení programovacího konektoru, pro programovaní mikroprocesorů z rodiny AVR."
tags = ["Článek", "Bastlení", "AVR", "2011"]
image = "isp_sch.png"
```
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment