Commit a387243c authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Zformátováno několik článků

parent ccf1c7b7
+++
```
title = "Elektronická hrací kostka"
perex_e = "Další naše zapojení na hraní je elektronická hrací kostka. Opět zde využijeme našeho oblíbeného obvodu 4017 (Johnsův čítač). LED displej jsme použili SC08-11 se společnou katodou, to je velmi důležité pokud použijete jiný. Po stisku tlačítka SW1 se spustí krátká sekvence generování čísel a zastaví se náhodně na číslu 1-6.
.
.
"
tags = ["Článek", "Konstrukce", "Kroužek", "Radioklub", "Bastlení", "Elektronika"]
+++
image = "01.jpg"
```
Další naše zapojení na hraní je elektronická hrací kostka. Opět zde využijeme našeho oblíbeného obvodu 4017 (Johnsův čítač). LED displej jsme použili SC08-11 se společnou katodou, to je velmi důležité pokud použijete jiný. Po stisku tlačítka SW1 se spustí krátká sekvence generování čísel a zastaví se náhodně na číslu 1-6.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/kostka/01.jpg)Schéma:
[![schema](/upload/ok1wmr/clanky/kostka/sch.png)](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka_sch.pdf).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/kostka/pcb.png).
.
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka_sch.pdf), [plošný spoj](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka_dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kostka/kostka.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj).
.
![](01.jpg)
## Schéma:
![schema](sch.png)
## Plošný spoj:
![pcb](pcb.png)
PDF verze: [schéma](kostka_sch.pdf), [plošný spoj](kostka_dps.pdf), [osazovací plán](kostka_osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](kostka.sch) a [BRD](kostka.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip). Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/)
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz)
........
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
```
title = "Kdo dřív - elektronická hra"
perex_e = "Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop."
tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce", "Elektronika", "Kroužek", "Radioklub", "Bastlení"]
image = "01.jpg"
```
......
+++
```
title = "Bezpečný regulovatelný zdroj s LM317"
perex_e = "V našem kroužku vznikla potřeba postavit bezpečný, regulovatelný a jednoduchý zdroj, který by vyřešil velkou spotřebu článků a baterií. Klasický postup zabudování síťového transformátoru do krabičky není, pro účely stavby dětmi a mládeží, bezpečný. A tak vznikla tato koncepce stavby regulovatelného zdroje s LM317 s externím adaptérem. 
.
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Radioklub", "Konstrukce", "Elektronika"]
+++
image = "02.jpg"
V našem kroužku vznikla potřeba postavit bezpečný, regulovatelný a jednoduchý zdroj, který by vyřešil velkou spotřebu článků a baterií. Klasický postup zabudování síťového transformátoru do krabičky není, pro účely stavby dětmi a mládeží, bezpečný. A tak vznikla tato koncepce stavby regulovatelného zdroje s LM317 s externím adaptérem. 
.
.
```
V našem kroužku vznikla potřeba postavit bezpečný, regulovatelný a jednoduchý zdroj, který by vyřešil velkou spotřebu článků a baterií. Klasický postup zabudování síťového transformátoru do krabičky není, pro účely stavby dětmi a mládeží, bezpečný. A tak vznikla tato koncepce stavby regulovatelného zdroje s LM317 s externím adaptérem. 
Základem celého zapojení je již hotový síťový adaptér, který splňuje všechny bezpečnostní normy a na výstupu má již usměrněné napětí. Těchto adaptérů lze v našem okolí najít mnoho druhů. Od nejmenších napětí až po 24V, různých výkonů. Pro naše první pokusy nám stačí napětí 9-12V. Celé zapojení je tak jednoduché, že jsme ani pro něj nedělali plošný spoj. Jednotlivé součástky jsou spojeny "ve vzduchu". Zdroj lze samozřejmě doplnit mnoha vylepšeními. Například signalizací zapnutí nebo měřením výstupního napětí. Parametry celého zdroje jsou závislé na adaptéru, kterým celé zapojení napájíme. Dalším limitem je řídící obvod LM317\. Náš LM317T má maximální vstupní napětí 40V a maximální výstupní proud 1,5A (plně postačuje pro běžné adaptéry).
![](/upload/ok1wmr/clanky/zdroj/02.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/zdroj/sch.png)![Pohled na možné uspořádání součástek](/upload/ok1wmr/clanky/zdroj/01.jpg)![Adaptér ](/upload/ok1wmr/clanky/zdroj/03.jpg)![Vývody LM317](/upload/ok1wmr/clanky/zdroj/lm317.png).
.
.
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/zdroj/sch.pdf),.
![](02.jpg)
## Schéma
![schema](sch.png)
![Pohled na možné uspořádání součástek](01.jpg)
![Adaptér](03.jpg)
![Vývody LM317](lm317.png)
PDF verze: [schéma](sch.pdf)
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](index.php/krouzek-mladeze)
........
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
+++
```
title = "LED srdce"
perex_e = "Blíží se svátek svatého Valentýna (14. února), svátek všech zamilovaných. A přinášíme  vám s dostatečným předstihem jedno zamilované zapojení. Protože, pokud chcete své dívce udělat radost, nejlepší je, pokud jí něco vyrobíte sami.
.
.
"
tags = ["Článek", "Konstrukce", "Elektronika", "Bastlení"]
+++
image = "01.jpg"
Blíží se svátek svatého Valentýna (14. února), svátek všech zamilovaných. A přinášíme  vám s dostatečným předstihem jedno zamilované zapojení. Protože, pokud chcete své dívce udělat radost, nejlepší je, pokud jí něco vyrobíte sami.
.
.
```
Blíží se svátek svatého Valentýna (14. února), svátek všech zamilovaných. A přinášíme  vám s dostatečným předstihem jedno zamilované zapojení. Protože, pokud chcete své dívce udělat radost, nejlepší je, pokud jí něco vyrobíte sami.
I v tomto zapojení se opět setkáváme s naším oblíbeným obvodem 4017 (Johnsonův čítač). Jde o dva plošné spoje spojené šrouby. Z obrázků je patrná vlastní konstrukce. Blikání má napodobit tlukot (blikání) srdce. Jak moc rychle "tluče" lze nastavit trimrem. Součástky jsou většinou SMD provedení. Hodny rezistorů na výstupu 4017 lze různě měnit a tím i intenzitu 16ks LED (5mm). Mezi plošnými spoji je uložena 9V baterie.
![](/upload/ok1wmr/clanky/srdce/01.jpg)Schéma:
[![schema](/upload/ok1wmr/clanky/srdce/sch_sm.png)](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/srdce/pcb.png).![](/upload/ok1wmr/clanky/srdce/02.jpg).
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/srdce_sch.pdf), [plošný spoj](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/srdce_dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/srdce_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/Srdce.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/srdce/Srdce.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)<param value="true" name="allowFullScreen"> <param value="always" name="allowscriptaccess"> <param value="http://www.youtube.com/v/Li1ZUxysE7Y&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" name="src">
![](01.jpg)
## Schéma
![schema](sch_sm.png).
## Plošný spoj:
![pcb](pcb.png)
![](02.jpg)
PDF verze: [schéma](srdce_sch.pdf), [plošný spoj](srdce_dps.pdf), [osazovací plán](srdce_osaz.pdf)
Eagle 5.7: [SCH](srdce.sch) a [BRD](srdce.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip). Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/)
* * *
......[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz)
........
[Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
* * *
+++
```
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2010"
perex_e = "
Letošní
krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k
vidění byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěžící od Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
"
tags = ["Článek", "Soutěž", "Radioklub", "Kroužek", "Elektronika", "Pozvánka", "Bastlení"]
+++
tags = ["Článek", "Soutěž", "Radioklub", "Kroužek", "Elektronika", "Pozvánka"]
Letošní
krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k
vidění byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěžící od Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
```
Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k vidění
byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěžící od
Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru
radiotechniky.
Zde je výsledková listina: [http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/73-)
..
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment