Commit c8cd1584 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

new structure

parent 7a797318
+++
title = "I. Subregional 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-03-02T12:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
1.Subregionální závod je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu.
Počasí bylo krušné(snad každý slyšel o "malém" větříku, který se prohnal napříč
republikou), podmínky každoročně stereotypně "Blatenské" a tak jsme si při
......
+++
title = "IARU HF World Championship - OL4HQ"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-07-14T04:19:17.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "IARU HF World Championship - OL4HQ"
tags = ["Závody"]
published = "2008-07-14T04:19:17.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod
značkou OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti
vybraných pracovišť, my jsme vysílali v pásmu 10m SSB. Celkem jsme navázali 587
spojení."
+++
spojení."
+++
IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod značkou
OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti vybraných
......
+++
title = "Jednoduchý SMD blikač"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-10-16T17:15:23.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
......
+++
title = "JOTA/JOTI 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se"]
published = "2008-10-20T03:21:01.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "JOTA/JOTI 2008"
tags = ["Obecné", "Stalo se"]
published = "2008-10-20T03:21:01.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na
radioamatérských pásmech a na internetu. Toto víkendové mezinárodní setkání je
milým zpestřením naší činnosti. Na jeden víkend v roce zaponeme na závodní
provoz a spolu se skauty navazujeme ty najkrásnější spojení. Během toho víkendu
jsme snažili ukázat náplň naší činnosti."
+++
jsme snažili ukázat náplň naší činnosti."
+++
Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na
radioamatérských pásmech a na internetu. Toto víkendové mezinárodní setkání je
......
+++
title = "Klíč 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-05-06T14:44:48.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo
......@@ -11,7 +11,6 @@ orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamat
vysílání."
+++
Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. -
4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16
let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na
......@@ -37,5 +36,5 @@ Zde jsme opět představovali činnost radioamatérů-skautů.
![Hon na lisku (vlka)](liska.jpg)
![náměstí Republiky](namesti.jpg)
Také můžete navštívit naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/6- "fotogalerie Klíč 08")
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ "Klíč 2008")
Také můžete navštívit naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/6- 'fotogalerie Klíč 08')
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ 'Klíč 2008')
+++
title = "LED semafór"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-12-15T07:57:59.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
......@@ -10,7 +10,6 @@ naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie. Svítíci diod
možné umístit mimo hlavní desku plošných spojů na vlastní menší."
+++
Upravením zapojení světelného hada nám vznikl jednoduchý LED semafór s
nastavitelnoi dobou časování. Celé zapojení lze opět upravovat a doplnit podle
naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie. Svítíci diody je také
......
+++
title = "Memoriál OM3AU + Mikrovlnný závod 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-06-08T11:00:00.000Z"
author = "Míra, OK7KM"
perex_e = "V příjemném jarním (letním :-) ) počasí jsme se zúčastnili memoriálu
......@@ -9,13 +9,12 @@ mikrovlnném závodě na 23 cm a 3 cm. Obrázek o závodě a úspěšnost na jed
pásmech jsou více zřetelné uvnitř článku."
+++
V příjemném jarním (letním :-) ) počasí jsme se zúčastnili memoriálu Ondřeje
Oravce na 144MHz a zároveň se snažili uspět v současně běžícím mikrovlnném
závodě na 23 cm a 3 cm.
- Značka: **OK1KVK**
- Závod: [**Memorial OM3AU**](http://www.crk.cz/CZ/SOUSEDVKVZAVC.HTM#OM3AU "Memoriál OM3AU")
- Závod: [**Memorial OM3AU**](http://www.crk.cz/CZ/SOUSEDVKVZAVC.HTM#OM3AU 'Memoriál OM3AU')
- Pásmo: 144 MHz
- Spojení: 50
- WWLs: 25
......@@ -28,7 +27,7 @@ závodě na 23 cm a 3 cm.
![](2008-ol7c-om3au.png)
- Značka: **OL7C**
- Závod: [**Mikrovlnný závod**](http://www.crk.cz/CZ/VHFUHFGENC.HTM "Mikrovlnný závod 2008")
- Závod: [**Mikrovlnný závod**](http://www.crk.cz/CZ/VHFUHFGENC.HTM 'Mikrovlnný závod 2008')
- Pásmo: 1296 MHz
- Spojení: 31
- WWLs: 6
......@@ -40,12 +39,12 @@ závodě na 23 cm a 3 cm.
![](2008-ol7c-mw2008.png)
Více informací o **10GHz na** [blogu OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/2008/06/mikrovlnn-zvod-ol7c-10ghz.html "OL7C
3cm") a nebo ve [fotogalerii ze závodu](index.php/fotogalerie/13- "Fotogalerie OM3AU + MW 2008").
Více informací o **10GHz na** [blogu OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/2008/06/mikrovlnn-zvod-ol7c-10ghz.html 'OL7C
3cm') a nebo ve [fotogalerii ze závodu](index.php/fotogalerie/13- 'Fotogalerie OM3AU + MW 2008').
**Operátoři:**
[Michal OK1WMR](http://www.qrz.com/ok1wmr "OK1WMR"),
[Vašek OK1WVB](/web/index.php/kontakt/1-vaclav-blahout-ok1wvb "OK1WVB"),
[Míra OK1-36134](http://www.ok1-36134.nagano.cz/ "OK1-36134"),
Kuba K., Pavel OK1PRI, [Saša OK1RS](http://www.qrz.com/ok1rs/ "OK1RS"),
[Ondra OK1CDJ](http://www.qrz.com/ok1cdj "OK1CDJ")
[Michal OK1WMR](http://www.qrz.com/ok1wmr 'OK1WMR'),
[Vašek OK1WVB](/web/index.php/kontakt/1-vaclav-blahout-ok1wvb 'OK1WVB'),
[Míra OK1-36134](http://www.ok1-36134.nagano.cz/ 'OK1-36134'),
Kuba K., Pavel OK1PRI, [Saša OK1RS](http://www.qrz.com/ok1rs/ 'OK1RS'),
[Ondra OK1CDJ](http://www.qrz.com/ok1cdj 'OK1CDJ')
+++
title = "Nordic Activity Contest - 3/2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-03-05T22:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I když je na Nordic trochu brzo, využili jsme postavených antén na
......@@ -10,7 +10,6 @@ dostali až k chatě. Přijíždíme akorát abychom nažhavili konec, protočil
a můžeme začít."
+++
I když je na Nordic trochu brzo, využili jsme postavených antén na 144 MHz z I.
Subregionálu a zajeli jsme si udělat nějaké pěkné dlouhé spojení. Od víkendu
trochu v noci mrzlo a i sněžilo a nakonec můžeme být rádi, že jsme se dostali až
......@@ -23,7 +22,7 @@ na OK1KVK navázali **37** spojení a nejdelší bylo s **OZ9ZZ z Dánska - 709
I průměr vzdálenosti na jedno spojení není zas tak špatný - 512km. Ale celkově
byly podmínky opravdu podprůměrné a tak končíme o hodinu dříve a jedeme domů.
Podmínky závodu můžete najít [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/nacopen.htm "podmínky NAC")
a výsledky [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/Nordic%20Activity%20Contest%20-%20Band%20Reports.htm "výsledky NAC")
Podmínky závodu můžete najít [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/nacopen.htm 'podmínky NAC')
a výsledky [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/Nordic%20Activity%20Contest%20-%20Band%20Reports.htm 'výsledky NAC')
![Mapa QSO](nac0803.jpg)
+++
title = "Odkazy užitečné při závodění"
tags = ["Články", "Zajímavosti"]
published = "2008-11-02T07:03:55.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Odkazy užitečné při závodění"
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-11-02T07:03:55.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Při závodění na radioamatérských pásmech jsme si zvykli chodit na
něktré stránky, které nám všemožně pomáhají k dosažení lepších výsledků. Abychom
si všechny adresy nemuseli pamatovat nebo ukládat do záložek na všech
počítačích, rozhodli jsme se udělat jeden článek, kde bychom tyto odkazy našli
všechny pohromadě."
+++
všechny pohromadě."
+++
Při závodění na radioamatérských pásmech jsme si zvykli chodit na něktré
stránky, které nám všemožně pomáhají k dosažení lepších výsledků. Abychom si
......
+++
title = "OK/OM DX Contest 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-11-10T05:58:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "OK/OM DX Contest 2008"
tags = ["Závody"]
published = "2008-11-10T05:58:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o
víkendu 8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu v
Sedlecké, jsem jsem se na popud loňského výsledku  rozhodl jet závod z chaty na
Blaťáku. Letos jsem však zvolil pouze jednu kategorii a to SO SB LP na 40m."
+++
Blaťáku. Letos jsem však zvolil pouze jednu kategorii a to SO SB LP na 40m."
+++
I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o víkendu
8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu v Sedlecké, jsem
......
+++
title = "OK0E a OK0BE"
tags = ["Články", "Zajímavosti"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-01-17T12:08:28.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "klinovec.jpg"
......@@ -10,7 +10,6 @@ spojení na větší vzdálenosti. Převaděče také slouží jako záložní s
komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech."
+++
Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
Převaděč je určen k přenesení signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich
......
+++
title = "Ovládání jedním tlačítkem"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-12-15T08:10:48.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "02.jpg"
......@@ -10,7 +10,6 @@ zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyris
relé atd. Možností využití je velmi mnoho."
+++
Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát
jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení
nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd.
......
+++
title = "Pile-up nanečisto v mp3"
tags = ["Články", "Zajímavosti", "Rozbité články"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články", "Rozbité články"]
published = "2008-03-03T21:55:38.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = ". Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up . "
+++
. Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up .
+++
title = "Polní den 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-07-07T06:01:24.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Polní den 2008"
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-07-07T06:01:24.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
......@@ -21,10 +21,8 @@ perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky z
"
+++
"
+++
Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
......
+++
title = "Pracujeme v EAGLE (1.část - začínáme)"
tags = ["Články", "Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
published = "2008-02-07T13:26:26.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Pracujeme v EAGLE (1.část - začínáme)"
tags = ["Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
published = "2008-02-07T13:26:26.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než zalévá květiny na zahradě, a právě pro něj je určený program EAGLE z dílny CADsoft, pro tvorbu plošných spojů. Proč se v dnešní době \"zdržovat\" návrhem plošným spojů na papír a pracným ručním překreslováním, když je k dispozici software, který veškerou práci udělá za Vás a to velmi rychle a jednoduše. Do karet nám, radioamatérům, hraje i licence - freeware, který je ve verzi Light pro amatérské použití zdarma a může tak být volně používán!
.
"
+++
"
+++
Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než zalévá květiny na zahradě, a právě pro něj je určený program EAGLE z dílny CADsoft, pro tvorbu plošných spojů. Proč se v dnešní době "zdržovat" návrhem plošným spojů na papír a pracným ručním překreslováním, když je k dispozici software, který veškerou práci udělá za Vás a to velmi rychle a jednoduše. Do karet nám, radioamatérům, hraje i licence - freeware, který je ve verzi Light pro amatérské použití zdarma a může tak být volně používán!
.
......@@ -21,5 +19,5 @@ Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než
- Použitelná _plocha desky_ je omezena na 100 x 80 mm (4 x 3.2 palce)._ Mohou být použity jen *dvě signálové vrstvy spojů* (vrchní a spodní strana)._ Editor schématu může vytvořit schéma pouze na _jednom listu_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d "3D Eagle") - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE "BEN") - Technická literatura BEN._.\_\_.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm 'Eagle - ceník CZ')**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm 'Eagle - DOWNLOAD')**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip 'eagle-win-eng-4.16r2.zip') verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe 'eagle-win-eng-4.16r2.exe') verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ 'Eagle CZ') - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d '3D Eagle') - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE 'BEN') - Technická literatura BEN._.\_\_.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
+++
title = "Pracujeme v EAGLE (2. část - vytváříme 3D náhled)"
tags = ["Články", "Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
tags = ["Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
published = "2008-02-13T01:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = " Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů. "
+++
 Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů.
**<font face="Tahoma" size="2">Instalace</font>**
<font face="Tahoma" size="2">1) řekněme, že máme nainstalovaný Eagle zde \_C:\Program Files\EAGLE-4.16
......
+++
title = "Pracujeme v EAGLE (3.část - export Gerber dat)"
tags = ["Články", "Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
published = "2008-09-26T08:16:20.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Pracujeme v EAGLE (3.část - export Gerber dat)"
tags = ["Technické články", "Eagle", "Rozbité články"]
published = "2008-09-26T08:16:20.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
"
+++
"
+++
Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
......
+++
title = "Provozní aktiv 2/2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-02-17T17:33:55.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = " I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 38 spojení a nejdelší bylo se stanicí PA4EME z Holandska na vzdálenost 491 km a dosáhli tedy celkového počtu 4939 bodů... . . "
+++
I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 38 spojení a nejdelší bylo se stanicí PA4EME z Holandska na vzdálenost 491 km a dosáhli tedy celkového počtu 4939 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 17\. 2\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 38WWLs: 12
AVG-km: 130
......
+++
title = "Provozní aktiv 3/2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-03-16T15:14:16.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = " Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili \"klidný\" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . ."
+++
Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili "klidný" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
<font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
......
+++
title = "Provozní aktiv 6/2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-06-15T15:51:01.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Provozní aktiv 6/2008"
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2008-06-15T15:51:01.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
I
......@@ -14,10 +14,8 @@ dosáhli tedy celkového počtu 12 901 bodů.
.
"
+++
"
+++
I
tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 60 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdílenost 832 km a
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment