Commit c8cd1584 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

new structure

parent 7a797318
+++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-09-27T15:32:32.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digitální druh provozu, který se vysílá přes počítač. Především jsme si chtěli vyzkoušet novou anténu. A tak i výsledek ve srovnání s minulým rokem nic moc. Ale výborná operátorská sestava vše vynahradila.  
......@@ -11,7 +11,6 @@ perex_e = "I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digit
"
+++
I letos jsme se zúčastnili toho zajímavého závodu. RTTY - digitální druh provozu, který se vysílá přes počítač. Především jsme si chtěli vyzkoušet novou anténu. A tak i výsledek ve srovnání s minulým rokem nic moc. Ale výborná operátorská sestava vše vynahradila.  
.
.
......
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-06-02T03:35:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I
......@@ -14,7 +14,6 @@ vybavením. Celkem jsme navázali 2938 platných spojení a dosáhli 6 023 548 b
"
+++
I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
......
+++
title = "Elektronická hrací kostka"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2009-02-24T05:25:37.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Další naše zapojení na hraní je elektronická hrací kostka. Opět zde využijeme našeho oblíbeného obvodu 4017 (Johnsův čítač). LED displej jsme použili SC08-11 se společnou katodou, to je velmi důležité pokud použijete jiný. Po stisku tlačítka SW1 se spustí krátká sekvence generování čísel a zastaví se náhodně na číslu 1-6.
![](01.jpg)
......
+++
title = "I. Subregional 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-03-09T06:15:36.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,6 @@ Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioam
"
+++
Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioamatéry, tak v 1. subregionáliu většinou jde o boj s nepřízní počasí. A letos musíme uznat, že jsme prohráli. I když se nám podařilo dopravit vše potřebné zařízení až na kopec,  námraza a sněžení naše další snažení v závodě překazily. 
.
......
+++
title = "IARU HF World Championship 2009 - OL9HQ"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "HF", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "HF", "Rozbité články"]
published = "2009-07-13T04:29:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho závodního stanoviště na Blatenském vrchu jsme se zúčastnili v týmu české reprezentace pod značkou OL9HQ. Vysílali jsme na pásmu 10m SSB. Celkem jsme naváziali za 24h závodu 814 spojení. Více uvnitř článku..
......@@ -9,7 +9,6 @@ perex_e = "Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z
"
+++
Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho závodního stanoviště na Blatenském vrchu jsme se zúčastnili v týmu české reprezentace pod značkou OL9HQ. Vysílali jsme na pásmu 10m SSB. Celkem jsme naváziali za 24h závodu 814 spojení. Více uvnitř článku..
.
......
+++
title = "II. Subreginál 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-05-05T10:59:07.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -16,7 +16,6 @@ každoroční akci otevírání rozhleden a Gert GP s Vaškem VKQ.
"
+++
S příchodem května se jako každý rok konal II. Subregionální závod.
Letos to vyšlo velmi pěkně protože 1.květen připadl na pátek a byl tedy
příjemně prodloužený víkend. Toho jsme využili k pracem na VKV
......
+++
title = "Jak začít s radioamatérskou činností?"
tags = ["Články", "Technické články"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2009-08-05T03:26:20.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Pokud jste se dostali na tyto stránky omylem a o radioamatérství nevíte prakticky
......@@ -8,7 +8,6 @@ nic, ale zajímá vás, co si radioamatéři přes vysílačky sdělují a chtě
si to i vyzkoušet, i pro vás je tento článek určen."
+++
Pokud
jste se dostali na tyto stránky omylem a o radioamatérství nevíte prakticky
nic, ale zajímá vás, co si radioamatéři přes vysílačky sdělují a chtěli byste
......
+++
title = "JOTA/JOTI 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Rozbité články"]
published = "2009-10-18T19:22:11.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "JOTA/JOTI 2009"
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Rozbité články"]
published = "2009-10-18T19:22:11.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
jeden víkend v roce zaponeme na uspěchaný závodní provoz a spolu se skauty
......@@ -10,10 +10,8 @@ navazujeme ty najkrásnější spojení. Během toho víkendu jsme snažili uká
naší činnosti.
.
"
+++
"
+++
Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
......
+++
title = "Kdo dřív - elektronická hra"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2009-01-15T09:26:18.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
![](01.jpg)
......
+++
title = "Mistrovství ČR v radioelektronice 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
published = "2009-05-21T19:20:18.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,6 @@ Po krajském kole soutěže dětí a mládeže v elektronice postoupili naši 
"
+++
Po krajském kole soutěže dětí a mládeže v elektronice postoupili naši  vítězové do republikového kola v Hradci Králové. Já jsem měl tu čest být letos vedoucím naší výpravy karlovarského kraje. Jak jsme byli úspěšní a jak takové mistrovství probíhá se můžete dočíst uvnitř članku.
.
.
......
+++
title = "Navigamus 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost", "Rozbité články"]
published = "2009-06-30T05:13:23.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Navigamus 2009"
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost", "Rozbité články"]
published = "2009-06-30T05:13:23.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Jednou
za tři roky se pořádá celorepublikové setkání vodních skautů. Letos se setkání konalo u České Skalice na Rozkoši. Program setkání byl opět velmi pestrý, tentokrát na téma Sindibádova dobrodružství. Více o setkání naleznete na stránkách Navigamusu 2009. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu.
.
"
+++
"
+++
Jednou
za tři roky se pořádá celorepublikové setkání vodních skautů. Letos se setkání konalo u České Skalice na Rozkoši. Program setkání byl opět velmi pestrý, tentokrát na téma Sindibádova dobrodružství. Více o setkání naleznete na stránkách Navigamusu 2009. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu.
......
+++
title = "ObRok 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost", "Rozbité články"]
published = "2009-05-15T18:34:34.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "ObRok 2009"
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost", "Rozbité články"]
published = "2009-05-15T18:34:34.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Jednou za dva roky se pořádá celorepublikové setkání roverů a rangers (skauti nad 15let). Je to již dva roky co proběhlo setkání nedaleko Jindřichova Hradce, letos se setkání konalo mezi zdmi bastiónové pevnosti Josefov u Jaroměře. Program setkání byl opět velmi pestrý, navíc nám skvělě přílo počasí. Více o setkání naleznete na stránkách ObRoku09. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu.
.
"
+++
"
+++
Jednou za dva roky se pořádá celorepublikové setkání roverů a rangers (skauti nad 15let). Je to již dva roky co proběhlo setkání nedaleko Jindřichova Hradce, letos se setkání konalo mezi zdmi bastiónové pevnosti Josefov u Jaroměře. Program setkání byl opět velmi pestrý, navíc nám skvělě přílo počasí. Více o setkání naleznete na stránkách ObRoku09. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu.
.
......
+++
title = "Polní den 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-07-02T03:36:47.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -18,7 +18,6 @@ perex_e = "
"
+++
.
.
......
+++
title = "Radioamatérské destarero - HAMSPIRIT"
tags = ["Články", "Technické články", "Rozbité články"]
tags = ["Technické články", "Rozbité články"]
published = "2009-08-05T03:08:49.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -59,7 +59,6 @@ slova smyslu.
HAMSPIRIT JE TO, CO ODLIŠUJE HAMY A RADIOTY."
+++
HAMSPIRIT
Desatero dle OK1SV
......
+++
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
published = "2009-04-20T17:20:25.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,6 @@ Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo ji
"
+++
Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k vidělí byly opět zajímavé výrobky soutěžících. Mezi nejzajímavější stojí za zmínku bezdrátově řízené spionážní vozidlo Richarda Weise (4. místo v kategorii M), které vzbudilo obdiv nejenom odborné poroty, ale také ostatních soutěžících.
.
.
......
+++
title = "Terénní profily - Blatenský vrch"
tags = ["Články", "Zajímavosti", "Rozbité články"]
published = "2009-08-04T09:35:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Terénní profily - Blatenský vrch"
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články", "Rozbité články"]
published = "2009-08-04T09:35:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště se bude vysílat. Mnohé o tom mohou napovědět terréní profily. Více se dozvíte uvnitř článku.
.
.
.
"
+++
"
+++
Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště se bude vysílat. Mnohé o tom mohou napovědět terréní profily. Více se dozvíte uvnitř článku.
.
......
+++
title = "Test stavebnic přijímačů na KV"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce", "Rozbité články"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce", "Rozbité články"]
published = "2009-09-29T21:03:34.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,6 @@ Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchá
"
+++
Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchání než vysílání na pásmech. Jako posluchač jsem se cítil jednoduše více volný, poslouchal jsem si co jsem chtěl. A když mi něco na pásmu uteklo, kus značky nebo podobně, nic se vlastně nestalo. Tenkrát jsem poslouchal na přijímač Pionýr 80m a později na Odru, které měla všechny KV pásma. V tomto článku bych vám chtěl představit stavebnice přijímačů pro provoz na KV pásmech, které jsou dostupné dnes.
......Možností jak se dnes dostat na pásmo je velmi mnoho. Je to hodně o tom, kolik chcete investovat a co od zařízení čekáte. Řada posluchačů používá starší krátkovlnná rádia, které se nechají sehnat mnohdy levněji než samotné přijímače. Především na burzách a [internetových](http://shop.ebay.com/items/__HF-Transceiver?_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m14&_stpos=&_fcid=56&gbr=1) aukcích a bazarech se dá najít podobných zařízení mnoho. Nespornou výhodou je pokud máte například možnost platby přes [Pay-Pal](http://www.google.cz/search?rls=ig&hl=cs&q=co+je+pay+pal&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=). Pro zdatné bastlíře je na internetu mnoho návodů a schémat na stavbu celého přijímače. Pro méně zdatné nebo úplné začátečníky je tu možnost zakoupení stavebnice s podrobným manuálem na sestavení a oživení. Některé lze objednat i sestavené či kompletně oživené a nastavené.
......
+++
title = "Toroidy a dvouotvorová jádra v radioamatérské praxi"
tags = ["Články", "Technické články"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2009-01-22T06:22:24.000Z"
author = "Petr, OK1WPN"
perex = "Při třídění šuplíkových zásob feritových a práškových jader
......@@ -10,7 +10,6 @@ povědomí jsou nejpopulárnější jádra Amidon, některé vybrané typy jsou
současnosti dostupné v GESu."
+++
<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
TeX: { equationNumbers: { autoNumber: "AMS" } }
......
+++
title = "Velikonoční závod 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2009-04-14T16:09:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -16,7 +16,6 @@ Icom 756IIIPRO, Mikrokeyer.
"
+++
Na Blatenský vrch JO60JJ jsme vyrazili s Mírou v sobotu navečer.
Bohužel jsme nedojeli až na vrchol kopce a auto jsme museli nechat na
křižovatce a posledních 600 m jsme museli absolvovat po svých zapřeženi
......
+++
title = "VHF contest 2009"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "VHF", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2009-09-09T16:12:33.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -10,7 +10,6 @@ výjimečný tím že se prováděly práce na přesunu všech PA a příslušen
z chodby do kuchyně."
+++
O víkendu 5.-6.9. se konal VHF Contest. Jako tradičně jsme se
zúčastnili závodu z chaty na Blatenském vrchu. Víkend však byl také
výjimečný tím že se prováděly práce na přesunu všech PA a příslušenství
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment