Commit c8cd1584 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

new structure

parent 7a797318
+++
title = "A1 contest 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-11-09T07:22:46.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
+++
title = "A1 contest 2010"
tags = ["Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-11-09T07:22:46.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Po delší době jsme se odhodlali k účasti na tomto závodě. Pro nás to
totiž znamená odhadnout počasí tak, abychom si ponecháním antén na
......
+++
title = "Anténní přepínač na VKV 2.0"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce", "Rozbité články"]
published = "2010-03-15T13:45:22.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Anténní přepínač na VKV 2.0"
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce", "Rozbité články"]
published = "2010-03-15T13:45:22.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Při závodech na VKV jsme řešili jak efektivně přepínat více antén v přijímací cestě. Během nekolika sezón jsme vyzkoušeli několik variant od těch nejjednodušších přepínačů až po přepínače kombinované řízené mikroprocesorem. Nakonec z celého projektu přepínání více přijímacích antén vyšel tento přepínač verze 2.0, který je popsán v následujícím článku.
.
.
"
+++
"
+++
Při závodech na VKV jsme řešili jak efektivně přepínat více antén v přijímací cestě. Během nekolika sezón jsme vyzkoušeli několik variant od těch nejjednodušších přepínačů až po přepínače kombinované řízené mikroprocesorem. Nakonec z celého projektu přepínání více přijímacích antén vyšel tento přepínač verze 2.0, který je popsán v následujícím článku.
......
+++
title = "ATtiro 2.0 - Vývojový kit pro Atmega8"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
published = "2010-10-31T21:27:43.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Při našich pokusech na kroužku s programováním mikroprocesorů jsme dospěli do
stádia, že by se nám hodila nějaká stavebnice, kde by se daly dělat různé pokusy
a zapojení s těmito programovatelnými jednočipy. Na trhu jsou takovéto kity
......
+++
title = "Bezpečný regulovatelný zdroj s LM317"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2010-01-20T20:12:32.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "02.jpg"
+++
V našem kroužku vznikla potřeba postavit bezpečný, regulovatelný a jednoduchý zdroj, který by vyřešil velkou spotřebu článků a baterií. Klasický postup zabudování síťového transformátoru do krabičky není, pro účely stavby dětmi a mládeží, bezpečný. A tak vznikla tato koncepce stavby regulovatelného zdroje s LM317 s externím adaptérem.
Základem celého zapojení je již hotový síťový adaptér, který splňuje všechny bezpečnostní normy a na výstupu má již usměrněné napětí. Těchto adaptérů lze v našem okolí najít mnoho druhů. Od nejmenších napětí až po 24V, různých výkonů. Pro naše první pokusy nám stačí napětí 9-12V. Celé zapojení je tak jednoduché, že jsme ani pro něj nedělali plošný spoj. Jednotlivé součástky jsou spojeny "ve vzduchu". Zdroj lze samozřejmě doplnit mnoha vylepšeními. Například signalizací zapnutí nebo měřením výstupního napětí. Parametry celého zdroje jsou závislé na adaptéru, kterým celé zapojení napájíme. Dalším limitem je řídící obvod LM317\. Náš LM317T má maximální vstupní napětí 40V a maximální výstupní proud 1,5A (plně postačuje pro běžné adaptéry).
......
+++
title = "CQ World Wide DX - CW - 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-11-28T20:53:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "CQ World Wide DX - CW - 2010"
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-11-28T20:53:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "První World Wide - CW, kterého jsme se odvážili zúčastnit z našeho závodního QTH na Blatenském vrchu. Počasí dle očekávání, zima, sníh, vítr. Takže jsme měli k dispozici pouze omezenou konfiguraci antén, Navíc se stožárem se kvůli námraze nedalo ani vyjet výš ani otočit. Takže jsme to pojali velmi skromně a také výsledek je velmi skromný, 358 spojení a 79 094 bodů.
.
.
.
"
+++
"
+++
První World Wide - CW, kterého jsme se odvážili zúčastnit z našeho závodního QTH na Blatenském vrchu. Počasí dle očekávání, zima, sníh, vítr. Takže jsme měli k dispozici pouze omezenou konfiguraci antén, Navíc se stožárem se kvůli námraze nedalo ani vyjet výš ani otočit. Takže jsme to pojali velmi skromně a také výsledek je velmi skromný, 358 spojení a 79 094 bodů.
.
.
.
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - CW - 27\. - 28\. 11\. 2010[oficiální web závodu](http://www.cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=100&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/) - [](http://www.hornucopia.com/3830score/)[Předběžné výsledky](http://pileup.ru/2010/cqww/search.php?call=OL7C "Pileup.ru")
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - CW - 27\. - 28\. 11\. 2010[oficiální web závodu](http://www.cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=100&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/) - [](http://www.hornucopia.com/3830score/)[Předběžné výsledky](http://pileup.ru/2010/cqww/search.php?call=OL7C 'Pileup.ru')
.
<colgroup><col style="width: 37pt; text-align: left;" width="49" span="2"> <col style="width: 34pt; text-align: left;" width="45"> <col style="width: 29pt; text-align: left;" width="39"> <col style="width: 31pt; text-align: left;" width="41"> <col style="width: 38pt; text-align: left;" width="50" span="2"></colgroup>
......
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-06-01T14:32:13.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I
......@@ -14,7 +14,6 @@ vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 b
"
+++
I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
......
+++
title = "Digitální hodiny s ATmega8"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
published = "2010-03-04T16:30:59.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "lead.png"
......
+++
title = "Drawdio - kreslíme zvuk"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2010-08-05T09:02:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Drawdio vzniklo spojením dvou slov, drawn (kreslit) a audio (zvuk). Původní zapojení najdete zde. Celé zapojení tvoří generátor zvuku s obvodem 555 a senzor odporu. Podle přiloženého odporu se mění kmitočet zvuku. Tedy pokud máme na papíře nakreslenou čáru a tužkou (také připojená) pohybujeme po papíře, měníme celkový odpor a tím měníme i tón zvuku. Připojení na tužku a papír se může různě doplnit a kontakt s rukou nebo zkuste jiné varianty např. s vodou.
My jsme naše zapojení trochu upravili, především jsme přidali trimr P1, kterým lze nastavit v jakých kmitočtech se budeme pohybovat, tak aby zvuky byly v tom rozsahu, který nám vyhovuje.
......
+++
title = "I. Subregional 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-03-08T16:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "I. Subregional 2010"
tags = ["Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-03-08T16:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
První velký závod v letošní VKV sezóně. Na našem závodním QTH byl místy až metr a půl sněhu, hlavně samozřejmě tam, kde jsme zakopávali kotvy.  Teplota hluboko pod bodem mrazu. Více o našem působení v tomto závodě najdete uvnitř článku.
.
......@@ -13,10 +13,8 @@ První velký závod v letošní VKV sezóně. Na našem závodním QTH byl mís
"
+++
"
+++
První velký závod v letošní VKV sezóně. Na našem závodním QTH byl místy až metr a půl sněhu, hlavně samozřejmě tam, kde jsme zakopávali kotvy.  Teplota hluboko pod bodem mrazu. Více o našem působení v tomto závodě najdete uvnitř článku.
.
......
+++
title = "II. Subregionál 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-05-10T07:46:45.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "II. Subregionál 2010"
tags = ["Závody", "VHF", "Rozbité články"]
published = "2010-05-10T07:46:45.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Bohužel se nám letos nevyhnuly, jak poruchy, tak ani vandalové. Prvně
zmíněné nás již druhým rokem trápí a nenechají nám udělat slušný
......@@ -22,10 +22,8 @@ bod pro KV i VKV antény, a opět nic z požadovaného, jen nové problémy.
"
+++
"
+++
Bohužel se nám letos nevyhnuly, jak poruchy, tak ani vandalové. Prvně
zmíněné nás již druhým rokem trápí a nenechají nám udělat slušný
......
+++
title = "Klíčování pro majáky - Beacon Keyer v1.0"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2010-11-03T20:02:52.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
...aneb jak jsme sestřelili kanónem vrabce. Jirka OK7RA nás poprosil, zda bychom mu nenaprogramovali klíčovadlo pro nový karlovarský maják OK0EKV, který je umístěn nedaleko radioklubu na nejvyšším věžáku ve městě v nadmořské výšce okolo 400m. Na 24GHz výkonem 100mW vysílá značku, lokátor (JO60KF), již zmíněnou nadmořskou výšku a 30sec. stálého tónu do antény 2x10 SLOT. Protože si teď hodně hrajeme s Atmegami, upravili jsme jedno zapojení blikátka a vytvořili menší destičku pro Jirkovo maják.
Jak už je napsáno, použít Atmegu8 je jako použít kanón na vrabce, ale funguje to. K vlatsní konstrukci, srdcem je jednočip Atmega8 v pouzdru DIL28 a jeho výstupní port PB0.  Atmega8 může využít svůj 1MHz interní RC oscilátor, a tak jsme ho použili. Na desce je umístěn ISP konektor pro programování J1\. Zdroj 5V tvořený 7805 a kondenzátory. K procesoru je také tlačítko RESET, které se může hodit a tak jsme ho tam prostě dali. Jako kontrola funkce slouží LED0, která signalizuje spínání výstupu PB0\. K signalizaci také slouží piezobuzzer SG1, který ale nemusí pískat stále, lze jej vypnout přepojením jumperu na JP1\. Spínání  (klíčování) dalších zařízení je realizováno optočlenem OK1\. Odběr při napájení 12V je kolem 50mA - stabilizátor se příjemně ohřeje. Program je napsán pro OK0EKV, tak by tu byl asi zbytečný ke stažení.  Ještě když by někdo náhodou uvažoval o stavbě majáku a nevěděl by si rady s automatikou klíčování, ať se nám [ozve](https://forum.ok1kvk.cz), rádi mu s tím pomůžeme. Protože majáků není nikdy dost :-)
......
+++
title = "Konvertory a redukce SMD pouzder"
tags = ["Články", "Technické články", "Rozbité články"]
tags = ["Technické články", "Rozbité články"]
published = "2010-05-26T08:58:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -11,8 +11,6 @@ Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak
"
+++
Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak naprogramovat mikroprocesory v SMD pouzdrech. V následujícím článku se pokusíme přiblížit, jak jsme se s tímto úkolem vypořádali. Jelikož naše programátory počítají většinou s pouzdrem typu DIL, naše redukce jsou určeny právě pro tento typ pouzder. Na našem trhu se dají sice sehnat profesionální redukce a konvertory, ale jejich cena je velmi vysoká.
.
.
......
+++
title = "LED srdce"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce s mikroprocesorem"]
published = "2010-01-19T20:04:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Blíží se svátek svatého Valentýna (14. února), svátek všech zamilovaných. A přinášíme  vám s dostatečným předstihem jedno zamilované zapojení. Protože, pokud chcete své dívce udělat radost, nejlepší je, pokud jí něco vyrobíte sami.
I v tomto zapojení se opět setkáváme s naším oblíbeným obvodem 4017 (Johnsonův čítač). Jde o dva plošné spoje spojené šrouby. Z obrázků je patrná vlastní konstrukce. Blikání má napodobit tlukot (blikání) srdce. Jak moc rychle "tluče" lze nastavit trimrem. Součástky jsou většinou SMD provedení. Hodny rezistorů na výstupu 4017 lze různě měnit a tím i intenzitu 16ks LED (5mm). Mezi plošnými spoji je uložena 9V baterie.
......
+++
title = "Mistrovství ČR dětí a mládeže a radioelektronice 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
published = "2010-05-26T16:35:33.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Mistrovství ČR dětí a mládeže a radioelektronice 2010"
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
published = "2010-05-26T16:35:33.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Tento rok proběhlo mistrovství ČR dětí a mládeže v Plzni v areálu SOUE Plzeň. Soutěž pořádala Stanice mladých techniků v Plzni a je nutno dodat, že jí zvládli perfektně! Velmi zajímavá byla také exkurze do Českého rozhlasu - Plzeň a prohlídka Techmanie. V Techmanii proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků. Z našich se nejlépe umístil Martin Vítek, který obsadil 3. místo v kategorii Ž2.
.
.
"
+++
"
+++
Tento rok proběhlo mistrovství ČR dětí a mládeže v Plzni v areálu SOUE Plzeň. Soutěž pořádala Stanice mladých techniků v Plzni a je nutno dodat, že jí zvládli perfektně! Velmi zajímavá byla také exkurze do Českého rozhlasu - Plzeň a prohlídka Techmanie. V Techmanii proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků. Z našich se nejlépe umístil Martin Vítek, který obsadil 3. místo v kategorii Ž2.
.
......
+++
title = "OK DX RTTY Contest 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-12-19T20:55:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "OK DX RTTY Contest 2010"
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-12-19T20:55:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Zima v Krušných horách v plném proudu. Výstup na kopec byl opravdu náročný. Chviku nám trvalo, než jsme si udělali v chatě příjemné teplo. Pro celkovou fyzickou únavu jsme závod začali až v sobotu dopoledne. Všechno namrzlé, ale PSV do 1,5, takže to šlo. Nakonec 250 spojení v překrásné kulise zimní přírody v Krušných Horách.
.
.
.
"
+++
"
+++
Zima v Krušných horách v plném proudu. Výstup na kopec byl opravdu náročný. Chviku nám trvalo, než jsme si udělali v chatě příjemné teplo. Pro celkovou fyzickou únavu jsme závod začali až v sobotu dopoledne. Všechno namrzlé, ale PSV do 1,5, takže to šlo. Nakonec 250 spojení v překrásné kulise zimní přírody v Krušných Horách.
.
......
+++
title = "Provozní aktiv 2/2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "Rozbité články"]
tags = ["Závody", "Rozbité články"]
published = "2010-02-22T21:33:14.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
......@@ -11,7 +11,6 @@ Před zahájením další závodní sezóny jsme se vypravili s naší omladinou
"
+++
Před zahájením další závodní sezóny jsme se vypravili s naší omladinou na naše vysílací středisko na Blatenském vrchu na Provozní aktiv. Ovšem ani ne tak kvůli závodu samotnému, ale spíše podívat se v jakém stavu se naše závodní útočiště nachází. Protože jsme předpokládali bohatou sněhovou nadílku, zvolili jsme dopravu vlakem jako za starých časů. Sněhu bylo opravdu mnoho a také jsme si ho hodně užili. Výsledek v provozním aktivu celých 7 spojení je odpovídající magnetce umístěné na okně. Na 1. Subregionál už to bude snad lepší...   
.
.
......
+++
title = "Q-kódy"
tags = ["Články", "Technické články", "Rozbité články"]
published = "2010-12-09T11:17:02.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Q-kódy"
tags = ["Technické články", "Rozbité články"]
published = "2010-12-09T11:17:02.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Od počátků radiového provozu, který tehdy využíval výhradně
telegrafní signály, měli operátoři snahu zrychlit vysílání použitím
zkratek pro některé často se opakující ustálené fráze. Tak vzniklo
......@@ -222,10 +222,8 @@ V radioamatérské praxi se vžilo i používání přeneseného (zobecněného)
kvéerelu\", nejde o nic hrozného (krom jazykové stránky), mluvčí tak chce
vyjádřit, že jde do zaměstnání.
Zdroj - ČRK
Více zde"
+++
Více zde"
+++
Od počátků radiového provozu, který tehdy využíval výhradně
telegrafní signály, měli operátoři snahu zrychlit vysílání použitím
......
+++
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Soutěž", "Rozbité články"]
published = "2010-05-11T15:30:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Letošní krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v domově dětí v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k vidění
byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěžící od
......
+++
title = "Univerzální sekvencer"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2010-02-10T20:41:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej
pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a
levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná
......
+++
title = "VHF contest 2010"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody", "VHF"]
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2010-09-20T19:00:02.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = " S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme se na Blatenském
......@@ -14,7 +14,6 @@ pátek, když už jsem byl mimo. Takže jsem celý páteční večer instaloval
zdroje pro žhavení, ovládání a VN."
+++
S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme se na Blatenském vrchu sešli
v celkem hojném počtu čtyř osob ( OK1FIK – Vláďa, OK1CDJ – Ondra, OK1RS – Saška
a OK1UBO – Jirka). Vláďa celý pátek připravoval QTH pro provoz a my ostatní jsme
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment