Commit c8cd1584 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

new structure

parent 7a797318
+++ +++
title = "144 MHz PA s 2x GI7B" title = "144 MHz PA s 2x GI7B"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-09-08T07:28:44.000Z" published = "2008-09-08T07:28:44.000Z"
author = "OK1GP, OK1UBO" author = "OK1GP, OK1UBO"
image = "lead.jpg" image = "lead.jpg"
perex = "Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště." perex = "Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště."
+++ +++
V roce 2006 jsme s Jakubem OK1FVN dostali za úkol poradit si s 2m PA 1kW s GU43B, který vykazoval vysoké vstupní PSV při zaklíčování. V roce 2006 jsme s Jakubem OK1FVN dostali za úkol poradit si s 2m PA 1kW s GU43B, který vykazoval vysoké vstupní PSV při zaklíčování.
Tento PA je na fotografiích jinde na našich stránkách. Tím OK1KVK/OL7C neměl jiný PA na vysílání při závodech než stařičký 300W PA s RE025A, Tento PA je na fotografiích jinde na našich stránkách. Tím OK1KVK/OL7C neměl jiný PA na vysílání při závodech než stařičký 300W PA s RE025A,
kterému bude snad přes 25 let. Tato situace volala po nápravě a tak vznikl popisovaný PA. kterému bude snad přes 25 let. Tato situace volala po nápravě a tak vznikl popisovaný PA.
......
+++ +++
title = "555 - blikač se dvěmi LED" title = "555 - blikač se dvěmi LED"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-29T17:30:49.000Z" published = "2008-09-29T17:30:49.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "2.jpg" image = "2.jpg"
+++ +++
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v
......
+++ +++
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí" title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-25T09:47:58.000Z" published = "2008-09-25T09:47:58.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "555_start_01.jpg" image = "555_start_01.jpg"
+++ +++
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP. zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
......
+++ +++
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech" title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"] tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-05-19T03:31:40.000Z" published = "2008-05-19T03:31:40.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
+++ +++
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při
vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal
s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na
kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch - kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch -
Karlovy Vary. Karlovy Vary.
Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 "Cyklocentrum Vondráček"), které tento závod pořádá. Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 'Cyklocentrum Vondráček'), které tento závod pořádá.
naše [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 "Adrenalin 2008 - fotogalerie") naše [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 'Adrenalin 2008 - fotogalerie')
+++ +++
title = "Aktivity - Březiny 2008" title = "Aktivity - Březiny 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"] tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-08-14T05:50:42.000Z" published = "2008-08-14T05:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
+++ +++
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny Dětským bezbariérovým centrem Březiny
......
+++ +++
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR" title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-17T13:59:11.000Z" published = "2008-01-17T13:59:11.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz." perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
+++ +++
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz. Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena) Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
+++ +++
title = "ARRL International DX Contest - Phone" title = "ARRL International DX Contest - Phone"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"] tags = ["Závody"]
published = "2008-03-05T22:00:05.000Z" published = "2008-03-05T22:00:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "004.jpg" image = "004.jpg"
+++ +++
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak 155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak
......
+++ +++
title = "Chlazení elektronkových zesilovačů" title = "Chlazení elektronkových zesilovačů"
tags = ["Články", "Technické články"] tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-02-15T15:14:42.000Z" published = "2008-02-15T15:14:42.000Z"
author = "Petr, OK1WPN" author = "Petr, OK1WPN"
image = "04.jpg" image = "04.jpg"
+++ +++
Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i
teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti). teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti).
Zatím nežijeme ve světě, kde by perpetuum mobile znamenalo na každém rohu Zatím nežijeme ve světě, kde by perpetuum mobile znamenalo na každém rohu
......
+++ +++
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM" title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-03-20T22:00:00.000Z" published = "2008-03-20T22:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "civ1.jpg" image = "civ1.jpg"
+++ +++
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo
do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD
součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny
......
+++ +++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008" title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"] tags = ["Závody"]
published = "2008-09-22T04:46:12.000Z" published = "2008-09-22T04:46:12.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg" image = "/images/ctyrce.jpg"
...@@ -9,7 +9,6 @@ vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká C ...@@ -9,7 +9,6 @@ vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká C
SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení." SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení."
+++ +++
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si
tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je
tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení. tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
......
+++ +++
title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008" title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"] tags = ["Závody"]
published = "2008-10-26T22:28:36.000Z" published = "2008-10-26T22:28:36.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg" image = "/images/ctyrce.jpg"
...@@ -9,7 +9,6 @@ vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním ...@@ -9,7 +9,6 @@ vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů." vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů."
+++ +++
I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách. I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách.
Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením.
Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
......
+++ +++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008" title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"] tags = ["Závody"]
published = "2008-05-27T10:04:30.000Z" published = "2008-05-27T10:04:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I když tento víkend probíhala perex_e = "I když tento víkend probíhala
...@@ -10,7 +10,6 @@ celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se ...@@ -10,7 +10,6 @@ celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se
podařilo navázat za 2700 spojení." podařilo navázat za 2700 spojení."
+++ +++
I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také
prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského
vrchu i telegrafní části celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou vrchu i telegrafní části celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou
...@@ -69,4 +68,4 @@ Celkový výsledek: **4 242 565** bodů. ...@@ -69,4 +68,4 @@ Celkový výsledek: **4 242 565** bodů.
![RATE](rate.jpg) ![RATE](rate.jpg)
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie") Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- 'fotogalerie')
+++ +++
title = "Den dětí na Andělské Hoře" title = "Den dětí na Andělské Hoře"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"] tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-06-16T05:19:04.000Z" published = "2008-06-16T05:19:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový perex = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový
orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu." orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu."
+++ +++
V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační
běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu. běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu.
Vybrané fotografie z průběhu akce nalezenete v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/14- "Den dětí na Andělské hoře"). Vybrané fotografie z průběhu akce nalezenete v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/14- 'Den dětí na Andělské hoře').
+++ +++
title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov" title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"] tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-12-05T07:45:24.000Z" published = "2008-12-05T07:45:24.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu perex = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu
...@@ -9,7 +9,6 @@ budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech ...@@ -9,7 +9,6 @@ budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech
elektrotechniky a radiotechniky." elektrotechniky a radiotechniky."
+++ +++
Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených
dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí
studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech elektrotechniky studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech elektrotechniky
......
+++ +++
title = "Den rekordů VHF 2008" title = "Den rekordů VHF 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"] tags = ["Závody"]
published = "2008-09-08T05:04:19.000Z" published = "2008-09-08T05:04:19.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené
...@@ -8,7 +8,6 @@ inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošn ...@@ -8,7 +8,6 @@ inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošn
rekordů hodně slibovali" rekordů hodně slibovali"
+++ +++
Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované
pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů
hodně slibovali. hodně slibovali.
...@@ -17,7 +16,7 @@ Prvním slabým místem celého systému byl budič, starou TS-440 jsme zaměnil ...@@ -17,7 +16,7 @@ Prvním slabým místem celého systému byl budič, starou TS-440 jsme zaměnil
IC-756PROIII. Kenwood půjde na zasloužený odpočinek do klubovny na výuku provozu IC-756PROIII. Kenwood půjde na zasloužený odpočinek do klubovny na výuku provozu
naší mládeže. Další novinkou byl naší mládeže. Další novinkou byl
[MK2R+](http://www.microham.com/contents/media/mk2r.jpg) od firmy [MK2R+](http://www.microham.com/contents/media/mk2r.jpg) od firmy
[microHAM](http://www.microham.com/ "microHAM"), přes který máme připojené [microHAM](http://www.microham.com/ 'microHAM'), přes který máme připojené
ovládání, počítač a vlastně všechno ostatní. Koncové stupně zůstali stejné, ovládání, počítač a vlastně všechno ostatní. Koncové stupně zůstali stejné,
pouze došlo k výměně elektronky v PA č. 3 s  RE025XA. Už na polním dnu jsme pouze došlo k výměně elektronky v PA č. 3 s  RE025XA. Už na polním dnu jsme
vyzkoušeli 25m vysoký vojenský stožár, ale až na VHF kontest jsme jej osadili vyzkoušeli 25m vysoký vojenský stožár, ale až na VHF kontest jsme jej osadili
...@@ -31,7 +30,7 @@ až po PA. Dvojčetem 10el., resp. celým stožárem, se dalo ručně otočit  ...@@ -31,7 +30,7 @@ až po PA. Dvojčetem 10el., resp. celým stožárem, se dalo ručně otočit 
Na kopec jsme společně s Honzou OK1WRZ dorazili v pátek někdy kolem 17h. Ještě Na kopec jsme společně s Honzou OK1WRZ dorazili v pátek někdy kolem 17h. Ještě
než padla tma, osadili jsme na stožár osmerče 4el. na západ. V sobotu ráno po než padla tma, osadili jsme na stožár osmerče 4el. na západ. V sobotu ráno po
účasti v [SSB lize](http://www.ssbliga.nagano.cz/ "SSB liga 80m") v novém čase účasti v [SSB lize](http://www.ssbliga.nagano.cz/ 'SSB liga 80m') v novém čase
se část závodního týmu  vydala do nedalekého Nejdku, kde jsme pořádali [malý se část závodního týmu  vydala do nedalekého Nejdku, kde jsme pořádali [malý
radiový orientační běh a ukázku z radiový orientační běh a ukázku z
činnosti](index.php/akce/394-skautska-sobota-nejdek-prezentace) radioklubu v činnosti](index.php/akce/394-skautska-sobota-nejdek-prezentace) radioklubu v
......
+++ +++
title = "Eagle 5.0" title = "Eagle 5.0"
tags = ["Články", "Technické články"] tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-05-15T05:00:10.000Z" published = "2008-05-15T05:00:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému perex = "Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému
pro kreslení schémat a návrh plošných spojů." pro kreslení schémat a návrh plošných spojů."
+++ +++
Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému pro Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému pro
kreslení schémat a návrh plošných spojů. Především verze 5.0 by měla již kreslení schémat a návrh plošných spojů. Především verze 5.0 by měla již
spolehlivě běhat i pod Windows Vista. Další novinky a vylepšení naleznete spolehlivě běhat i pod Windows Vista. Další novinky a vylepšení naleznete
......
+++ +++
title = "Festival na sněhu Klínovec 2008" title = "Festival na sněhu Klínovec 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"] tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-02-24T18:09:00.000Z" published = "2008-02-24T18:09:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení
...@@ -8,7 +8,6 @@ pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáh ...@@ -8,7 +8,6 @@ pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáh
jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti." jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti."
+++ +++
O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí
ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také
při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti. při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti.
......
+++ +++
title = "Historie radioklubu" title = "Historie radioklubu"
tags = ["Články", "Zajímavosti"] tags = ["Obecné", "Ostatní obecné"]
published = "2008-01-17T18:23:57.000Z" published = "2008-01-17T18:23:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
+++ +++
Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky
spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky
......
+++ +++
title = "Hon na lišku" title = "Hon na lišku"
tags = ["Aktuality", "Pozvánky"] tags = ["Obecné", "Pozvánky"]
published = "2008-04-14T03:41:31.000Z" published = "2008-04-14T03:41:31.000Z"
author = "Michal, OK1WMR" author = "Michal, OK1WMR"
image = "rob2.jpg" image = "rob2.jpg"
...@@ -9,7 +9,6 @@ proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (m ...@@ -9,7 +9,6 @@ proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (m
Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí." Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí."
+++ +++
Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v
sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o
zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí. zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí.
......
+++ +++
title = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty" title = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"] tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-16T18:19:58.000Z" published = "2008-01-16T18:19:58.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO" author = "Jirka, OK1UBO"
perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a
...@@ -12,7 +12,6 @@ znázorněn na obr. 1 a může být vytvořen pomocí úseků koaxiálního kabe ...@@ -12,7 +12,6 @@ znázorněn na obr. 1 a může být vytvořen pomocí úseků koaxiálního kabe
stripliajny nebo jiným typem vedení." stripliajny nebo jiným typem vedení."
+++ +++
Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO
V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič výkonu se V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič výkonu se
...@@ -61,6 +60,6 @@ Reference: W2IMU, Technical report #19, The Crawford Hill VHF Club, 1986 ...@@ -61,6 +60,6 @@ Reference: W2IMU, Technical report #19, The Crawford Hill VHF Club, 1986
A.a.M.Saleh, Planar Multiport Qudrature-Like Power Dividers/Combiners, IEEE A.a.M.Saleh, Planar Multiport Qudrature-Like Power Dividers/Combiners, IEEE
Trans. on MTT Vol. MTT-29, No.4, April, 1981, str. 332-337. Trans. on MTT Vol. MTT-29, No.4, April, 1981, str. 332-337.
Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider") ke stažení. Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf 'w2imu-six-port-divider') ke stažení.
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider"). English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf 'w2imu-six-port-divider').
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment