555-start-stop-s-casovym-zpozdenim-vypnuti.md 2.18 KB
Newer Older
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
1
```
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
perex_e = " 
Jedná
se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
.
.
.

"
tags = ["Článek"]
Isabella Skořepová's avatar
Isabella Skořepová committed
13
```
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 
Jedná
se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
.
.
.


Toto zapojení lze použít jako základ nějakého složitějšího zařízení fungujícího na tomto principu časování. Místo LED by mohl být zapojen například optočlen, tranzistor či jiný spínací prvek a za ním třeba i relé s kontakty na spínání 230V a velkým spotřebičem... využití a možností je spousta. Stačí se jen zamyslet, kde bychom této funkce nastavytelného vypínání mohli využít.
[![](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_01_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/obrazky/555_start_01.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_pcb.png).
.PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_sch.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)![](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_02.jpg)

* * *

.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz)
........

* * *