Commit 08d2f8ce authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent 2c017f45
+++
title = "Open source (otevřený zdroj)"
perex_e = "Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
perex_e = "Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2012"]
+++
Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment