Commit 23e93048 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent f2b859ad
+++
title = "A1 Contest 2012"
perex_e = "
Na rozdíl od loňského A1 kontestu, který proběhl za nezvykle krásného počasí, jsme si letos užili asi jako všichni, kdo vyrazili do hor, spoustu deště, trochu sněhu, ale hlavně hodně větru. Po loňském poměrně úspěšném ukončení 2m závodní sezóny A1 kontestem, kdy se nám podařilo překonat náš klubový rekord, byla naše očekávání hodně vysoká, ale člověk míní a příroda mění. Namlsáni výsledky loňského A1 kontestu jsme do letošního závodu šli s velkým očekáváním, které se však nenaplnilo. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
perex_e = "
Na rozdíl od loňského A1 kontestu, který proběhl za nezvykle krásného počasí, jsme si letos užili asi jako všichni, kdo vyrazili do hor, spoustu deště, trochu sněhu, ale hlavně hodně větru. Po loňském poměrně úspěšném ukončení 2m závodní sezóny A1 kontestem, kdy se nám podařilo překonat náš klubový rekord, byla naše očekávání hodně vysoká, ale člověk míní a příroda mění. Namlsáni výsledky loňského A1 kontestu jsme do letošního závodu šli s velkým očekáváním, které se však nenaplnilo. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2012"]
+++
Na rozdíl od loňského A1 kontestu, který proběhl za nezvykle krásného počasí, jsme si letos užili asi jako všichni, kdo vyrazili do hor, spoustu deště, trochu sněhu, ale hlavně hodně větru. Po loňském poměrně úspěšném ukončení 2m závodní sezóny A1 kontestem, kdy se nám podařilo překonat náš klubový rekord, byla naše očekávání hodně vysoká, ale člověk míní a příroda mění. Namlsáni výsledky loňského A1 kontestu jsme do letošního závodu šli s velkým očekáváním, které se však nenaplnilo. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
Na rozdíl od loňského A1 kontestu, který proběhl za nezvykle krásného počasí, jsme si letos užili asi jako všichni, kdo vyrazili do hor, spoustu deště, trochu sněhu, ale hlavně hodně větru. Po loňském poměrně úspěšném ukončení 2m závodní sezóny A1 kontestem, kdy se nám podařilo překonat náš klubový rekord, byla naše očekávání hodně vysoká, ale člověk míní a příroda mění. Namlsáni výsledky loňského A1 kontestu jsme do letošního závodu šli s velkým očekáváním, které se však nenaplnilo. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
Na Blaťák vyrazil jako první Vláďa OK1FIK už v pátek brzo ráno, aby za pomoci plošiny demontoval z 15m výsuvného stožáru KV jednopásmové yaginy na 14 m a 20 m. Tím se tento stožár uvolnil pro dvojče 8 el. 2m DK7ZB a KV tribander. Na kopci bylo docela dost sněhu a nepříjemné větrné počasí. Jako obvykle, Vláďa vše připravil na příjezd ostatních posil, aby přijeli do příjemně vyhřáté chaty. Před obědem dorazili Jirka UBO s Vencou VKQ. Po krátké debatě jsme se vrhli na demontáž  tribanderu z 19m stožáru a jeho namontování na 15m stožár. Nad něj jsme namontovali opravené dvojče 2m 8el. DK7ZB. I pro něj jsme měli připravený PA a LNA se sdružovačem, ale díky různým problémům nakonec zůstalo dvojče nezapojené. Páteční venkovní práce jsme ukončili osazením 2x18 el. M2 na 19m RDM 6 stožár, a po změření jsme ho schválili, jako schopné provozu. V chatě zatím Vláďa OK1FIK pomalu vybaloval vše, co bylo potřeba pro vysílací pracoviště, a připravoval ostatní nezbytnosti pro závod. Jakmile jsme se přesunuli do chaty, tak se naplno projevil hlad a žízeň, protože dokud bylo trochu vidět, tak jsme se snažili dokončit veškeré venkovní práce a na jídlo a pití nebyl čas. V komorním prostředí příjemně vyhřáté chaty jsme shodili promočené pracovní oblečení a s veškerou vervou se vrhli na jídlo a pití. Mezitím se k nám připojili další operátoři a kamarádi - Pavel OK1AW, Míra OK1DUB a Honza OK5XM. Za družného hovoru jsme také udělali i nějakou tu práci. Honza si přivezl PEP wattmetr, který se nám nakonec i podařilo nastavit za pomoci nově resuscituovaného třicet let starého PA s elektronkou 4CX250\. Předzávodní porada nám vydržela do pozdních nočních i ranních hodin.V sobotu ráno sice přestalo pršet, ale foukalo jako o život. Za tohoto počasí jsme rozvinuli kotvy pro 19m stožár a za hodinu nebylo co dělat. Stožár jsme ale nevysunuli do plné výšky, protože jsme si to prostě nedovolili kvůli silnému větru s nárazy o rychlosti přes 20 m/s. Na řadě byla instalace vysílacího zařízení a ostatní bižuterie. První zádrhel se objevil, když nešel zapnout PA s GS31B. Závada byla velmi rychle objevena, ale s opravou to už bylo slabší. Z nějakého důvodu nebyl funkční spínaný zdroj pro žhavení elektronky a bez něj nejde nahodit další ovládání PA. Nakonec nás zachránil Roman OK1VTV, který přijel na BV uvést do provozu infračervené reflektory webové kamery na BV. Na dotaz zda nemá náhodou u sebe 12V zdroj 5 A, tak mi odpověděl: „ … a jaký by to měl být, větší, menší nebo na DIN lištu?“.
Takže po jednoduchém zadrátování byl PA funkční. Přesto nedával žádný výkon. Podezření padlo na tranzistorový budič, který od posledního závodu z nějakého důvodu také přestal fungovat. Asi prostředí s vysokou vlhkostí, mrazem a se zvýšenou bleskovou činností citlivějším polovodičovým zařízením nedělá dobře..V sobotu dopoledne nás přijel podpořit a zkontrolovat náš dlouholetý bývalý VO a anténní guru Gerhard OK1GP.  Během dopoledne dorazil rovněž Michal OK1WMR se členy našeho kroužku elektroniky, v jejichž řadách se, doufáme, objeví noví operátoři radioklubu. Chvíli po jejich příjezdu jsme nakonec zprovoznili skoro všechno zařízení, jen ten čtvrtý směr se nepodařilo dát dohromady, protože jsme PA s 4CX250 použili jako budič pro další PA. Nastal tedy čas na poslech majáků a byla to slabota:PI7CIS, 144,416 Mhz, QRB 614 km, QTF 291° -  4x10 el. +LNA – jen občas slabě slyšitelný na úrovni šumu
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment