Commit 9c89cb3e authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent eb8feb46
+++
title = "I. Subregional 2012"
perex_e = "
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012. 
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod
narazili..
.
perex_e = "
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012. 
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod
narazili..
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2012", "Subregional"]
+++
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012. 
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod
narazili..
.
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012. 
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod
narazili..
.
Přes zimní přestávku Vláďa OK1FIK obrousil a natřel devět dílů našeho vysouvacího stožáru od starého ruského radaru P-10\. To ovšem znamenalo nezbytný počet dílů po natření dopravit nahoru na kopec, což při letošní sněhové nadílce znamenalo tyto díly vytáhnout na vrcholek kopce na sáňkách. Vláďa tak nic jiného nedělal, než mezi 8:00 až 13:00 běhal mezi křižovatkou, kde měl složené díly stožáru a jiný materiál, jako je rádio, spacák, jídlo a jiné nutnosti a vrcholkem kopce. Celkem našlapal přes deset kiometrů se zátěží na sáňkách.
Vašek OK1VKQ a já (OK1UBO) jsme po dopravení našeho materiálu (hlavně jídlo a spacáky) a nového PA s GS-31B začali s přípravou antén a stožárů pro vztyčení. Letos jsme zvolili pro první závod sezóny sestavu 4x10 el. na zpoloviny vysunutém stožáru od starého ruského radaru P-10\. Pak jsme usadili na držák za komínem již před dvěma lety vyzkoušené čtyřče z 4 el. yagin na pěti-metrovém stožárku. Nejdéle jsme si hráli se stožárem a anténou určenou pro V a JV sektor. Museli jsme po zimní pauze opět složit 18 el. M2 s jejímž umístěním se vždy počítá na stožáru z RDM-6 vysunutém do 19 m. S přípravou na vztyčení tohoto stožáru strávil Vašek spoustu času, protože se nám nepodařilo odhadnout umístění oka fixní kotvy u rozhledny. Pod metrovou vrstvou těžkého sněhu se toto oko podařilo najít, až když byla vykopána jáma o velikosti menší pasti na mamuty. Nakonec jsme na vrcholek 19 m stožáru umístili třímetrový nástavec s 18 el. M2\. To se už se začínalo stmívat. Všem již ubývaly síly po dopoledním pochodovém cvičení a odpoledním vykopávání děr do sněhu a lezení po stožárech, takže jsme zamířili do tepla mezitím krásně vyhřáté chaty. Posilnili jsme se nějakým tím žvancem a trochou chladného chmelového čaje doplněného stejně chladným darem Honzy Procházky, A pak hurá do pelechu.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment