Commit aac12799 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent 9c89cb3e
+++
title = "II. Subregional 2012"
perex_e = "
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
perex_e = "
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2012", "Subregional"]
+++
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
Naše příprava techniky spočívala především v natření dílů vysouvacího stožáru a jejich dopravě na kopec (OK1FIK). Dále nám OK1GP připravil sadu na prodloužení antén osmerčete ze 4 el. na 5 el.. Při prodlužování antén osmerčete jsme přišli na „studeňáky“ v místě připojeni transformačního úseku mezi napájecím kabelem a zářičem. Oprava a následné jemné doladění antén nás tak stálo spoustu času, takže nezbyl prostor pro další nutné práce. Nicméně v sobotu dopoledne jsme to hlavní měli hotovo a konečně zbyl čas na instalaci LNA na náš hlavní přijímací systém tvořený čtyřčetem 6m 10-ti prvkových yagi dle DK7ZB. Krátkou kontrolu jsme zjistili slušnou slyšitelnost majáků:
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment