Commit b33c242e authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Format everything using prettier

parent 5509d1fc
Pipeline #947 passed with stage
in 3 minutes and 6 seconds
......@@ -41,8 +41,8 @@ protože se mi PA samovolně přepínal při výkonu nad 500W na obloukovou svá
nadproudové ochrany anody a mřížek, složité časování zapínámí anody a blokování klíčování při vypadlém anodovém napětí, jsou vzhledem k dostatku a
nízké ceně GI-ček vynecháno. Pokud se bude s koncovým stupněm jen trochu solidně zacházet (lépe, než se dá očekávat od ruského vojáka) a vzhledem k robustnosti
GI-ček, pak se dá očekávat naprosto bezproblémový provoz PA. Navíc bývá tato elektronika dosti poruchová v drsném prostředí horské chaty a při kolísání
napětí to vše dělá nepředvídatelné věci :-))))) - to jen abych omluvil mou lenost něco takového do PA postavit. Žhavení i anodový zdroj se zapíná
současně jedním vypínačem. V PA je jen základní měření a jednoduchý sekvencer. Sekvecer je postaven na základě podkladů z webu OK1BAF, jen jsem přidal
napětí to vše dělá nepředvídatelné věci :-))))) - to jen abych omluvil mou lenost něco takového do PA postavit. Žhavení i anodový zdroj se zapíná
současně jedním vypínačem. V PA je jen základní měření a jednoduchý sekvencer. Sekvecer je postaven na základě podkladů z webu OK1BAF, jen jsem přidal
TX/RX LED a klíčování přes optočlen (abychom se vyhli zatahování zemních poteciálů mezi PA a ovládacím hlavním sekvencerem). Podobný PTT opto obvod je ve všech
OK1KVK PA. Sekvencer je v tomto PA jen pro případ samostatného použití PA a v podstatě není využit v našem (OK1KVK) zapojení 2m pracoviště.
......@@ -85,7 +85,7 @@ z příslušných kontaktů a lze nastavovat klidové proudy odděleně pro kaž
![Propojení všech desek a ostatních součástí koncového stupně ](triode-board-interconnection.png =512x)
Takto vypadá PA z boku, kde jsou vidět desky sekvenceru a předpětí. V dolním patře je zdroj, vstupní útlumák pro nastavení vhodné úrovně buzení a měření proudu
anod, mřížkových proudů a výstupní wattmetr s měřením odraženého výkonu. Měřící vazbu Kathrein pro tento PA poskytl Jirka OK7RA. V horním patře je dutina PA
anod, mřížkových proudů a výstupní wattmetr s měřením odraženého výkonu. Měřící vazbu Kathrein pro tento PA poskytl Jirka OK7RA. V horním patře je dutina PA
s namontovanými deskami ovládání, výstupní filtr a měřící vazba.
![PA 144 MHz z bočního pohledu](obraz002.jpg =512x)
......@@ -109,9 +109,10 @@ pozorování výpočet odpovídá realitě, protože k přeskokům a sršení na
![Graf znázorňující napětí na ladícím a výstupním kondenzátoru](2xgi46b_voltages.png =512x)
## Poznámky autora:
Za osm let provozu doznal výše popsaný koncový zesilovač mnoha úprav. Jednalo se o pořízení nového toroidního transformátoru anodového napětí,
nových kondenzátorů vn i usměrňovače. Předělán byl i ladící obvod, aby byl vyloučen ladící kondenzátor s rotorem, kde hlavní problém tvoří poměrně
velké cirkulační proudy a jejich přenos třecími kontakty otočného kondenzátoru. Úprava je popsána zde: [Příprava na I. subregionál 2011](https://www.ok1kvk.cz/clanek/2011/priprava-na-i-subregional-2011).
velké cirkulační proudy a jejich přenos třecími kontakty otočného kondenzátoru. Úprava je popsána zde: [Příprava na I. subregionál 2011](https://www.ok1kvk.cz/clanek/2011/priprava-na-i-subregional-2011).
Další úpravou pak byla přestavba z inkurantní skříně do formátu dvaceti čtyř palcového racku, která proběhla v zimě 2014/2015.
Těším se na slyšenou na pásmě,
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
image = "2.jpg"
```
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v
......
......@@ -6,7 +6,6 @@ image = "555_start_01.jpg"
```
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Aktivity - Březiny 2008"
```
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny
* * *
---
Děti si mohli vyzkoušet výrobu různých předmětů z měděného drátu pomocí pájení.
A teký jsme vyráběli vlastní rakety poháněné vodou a stlačeným vzduchem...více
......
......@@ -8,4 +8,4 @@ perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
\ No newline at end of file
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
......@@ -9,7 +9,7 @@ image = "004.jpg"
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak
jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V
jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V
samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m.
Takže jsme spíše čas využili k otestovaní nového zařízení a funkčnost komunikace
......@@ -22,6 +22,6 @@ vysílat.
![KV pracoviště](002.jpg)
Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v
Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v
[SSB lize](http://ssbliga.nagano.cz/), protože jsme byli opět jedinou
stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
\ No newline at end of file
stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
......@@ -57,24 +57,24 @@ komínků jsou v tabulce.
Platí pro provoz s trvalou nosnou (FM), pro SSB/CW se volí Q poloviční.
| Elektronka | Q <sub>CFM</sub> | Přetlak inch | Q m<sup>3</sup>/min | Q m<sup>3</sup>/h | Přetlak mm v.s. | Sokl | Komínek |
|----------------------------|------|-------|------|-----|------|-------------|-------------|
| 3-400Z/8163 | 13 | 0,13 | 0,37 | 22 | 3,3 | SK400/410 | SK-416 |
| 3-500Z | 13 | 0,082 | 0,37 | 22 | 2 | SK400/410 | SK406 |
| 3CX800A7 | 19 | 0,35 | 0,54 | 32 | 9 | PN 154353 | |
| 3-1000Z/8164 | 25 | 0,38 | 0,7 | 42 | 10 | SK500/510 | SK516 |
| 3CX1500/8877 | 35 | 0,41 | 1,0 | 60 | 10,5 | SK2200 | SK2216 |
| RD1,5 XB Tesla | 35 | 0,41 | 2,0 | 120 | 15 | SK2210 | SK2216 |
| GS35b | 88,3 | | | 150 | | | |
| 4-250A/5D22 | 2 | 0,1 | 0,06 | 3,5 | 2,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-400A/8438 | 14 | 0,25 | 0,4 | 24 | 6,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-1000A/8166 | 20 | 0,6 | 0,56 | 34 | 15 | SK500/510 | SK506 |
| 4CX250R/7850W | 6,4 | 0,59 | 0,18 | 11 | 15 | SK600family | SK606 |
| 4CX300A/8167 | 7,2 | 0,58 | 0,2 | 12 | 15 | SK700family | SK606 |
| 4CX350A/8321 | 7,8 | 1,2 | 0,22 | 13 | 30 | jako 4CX250 | jako 4CX250 |
| 4CX1000A/8168 4CX1500/8660 | 25 | 0,2 | 0,7 | 42 | 5 | SK800family | SK806 |
| GU43b | 60 | | | 100 | | | |
| 8874 | 8,6 | 0,37 | 0,24 | 15 | 9,5 | | |
| Elektronka | Q <sub>CFM</sub> | Přetlak inch | Q m<sup>3</sup>/min | Q m<sup>3</sup>/h | Přetlak mm v.s. | Sokl | Komínek |
| -------------------------- | ---------------- | ------------ | ------------------- | ----------------- | --------------- | ----------- | ----------- |
| 3-400Z/8163 | 13 | 0,13 | 0,37 | 22 | 3,3 | SK400/410 | SK-416 |
| 3-500Z | 13 | 0,082 | 0,37 | 22 | 2 | SK400/410 | SK406 |
| 3CX800A7 | 19 | 0,35 | 0,54 | 32 | 9 | PN 154353 | |
| 3-1000Z/8164 | 25 | 0,38 | 0,7 | 42 | 10 | SK500/510 | SK516 |
| 3CX1500/8877 | 35 | 0,41 | 1,0 | 60 | 10,5 | SK2200 | SK2216 |
| RD1,5 XB Tesla | 35 | 0,41 | 2,0 | 120 | 15 | SK2210 | SK2216 |
| GS35b | 88,3 | | | 150 | | | |
| 4-250A/5D22 | 2 | 0,1 | 0,06 | 3,5 | 2,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-400A/8438 | 14 | 0,25 | 0,4 | 24 | 6,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-1000A/8166 | 20 | 0,6 | 0,56 | 34 | 15 | SK500/510 | SK506 |
| 4CX250R/7850W | 6,4 | 0,59 | 0,18 | 11 | 15 | SK600family | SK606 |
| 4CX300A/8167 | 7,2 | 0,58 | 0,2 | 12 | 15 | SK700family | SK606 |
| 4CX350A/8321 | 7,8 | 1,2 | 0,22 | 13 | 30 | jako 4CX250 | jako 4CX250 |
| 4CX1000A/8168 4CX1500/8660 | 25 | 0,2 | 0,7 | 42 | 5 | SK800family | SK806 |
| GU43b | 60 | | | 100 | | | |
| 8874 | 8,6 | 0,37 | 0,24 | 15 | 9,5 | | |
Přetlak je udáván v palcích vodního sloupce (H<sub>2</sub>O). Pro metrickou
soustavu platí přepočet koeficientem 25,4\. U elektronek evropské provenience se
......@@ -197,7 +197,7 @@ poměru. Přesné výpočty patří do oboru klimatizací, pro radioamatéry je
jednoduchý vzorec, který ve své publikaci "Koaxialroehren und Topfkreise" uvádí
Wolfgang Borschel DK2DO:
**Q**<sub>**A**</sub> **= 2,8_Pa_**
**Q**<sub>**A**</sub> **= 2,8*Pa***
**( T**<sub>**2** </sub>**- T**<sub>**1**</sub>**)**
......@@ -242,13 +242,13 @@ nepatrné požadavky není vhodné opomíjet.
Tabulka uvádí množství vzduchu Q pro jednotlivé části elektronky GS35b:
| **Objemové jednotky** | **Anoda** | **Katoda** | **Mřížka** |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| CFM | 88,3 | 1,8 | 10,6 |
| m<sup>3</sup>/h | 150 | 3 | 18 |
| m<sup>3</sup>/min | 2,5 | 0,05 | 0,3 |
| l/min | 2500 | 50 | 300 |
| Množství Q dopravovaného vzduchu | 100% | 2% | 12% |
| **Objemové jednotky** | **Anoda** | **Katoda** | **Mřížka** |
| :------------------------------: | :-------: | :--------: | :--------: |
| CFM | 88,3 | 1,8 | 10,6 |
| m<sup>3</sup>/h | 150 | 3 | 18 |
| m<sup>3</sup>/min | 2,5 | 0,05 | 0,3 |
| l/min | 2500 | 50 | 300 |
| Množství Q dopravovaného vzduchu | 100% | 2% | 12% |
Dále se pro danou elektronku uvádí maximální teplota radiátoru anody 200 °C,
teplota základny (mřížka+katoda) 120 °C.
......
......@@ -9,7 +9,6 @@ image = "/images/ctyrce.jpg"
```
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si
tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je
tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
......
......@@ -16,9 +16,8 @@ Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
- Značka: **OL7C**
- Závod: CQ World Wide DX - Phone - 25\. - 26\. 10\. 2008 [oficiální web závodu](http://www.cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
| **BAND** | **QSO** | **CQ** | **DXC** | **DUP** | **POINTS** | **AVG** |
|-----------|----------|--------|---------|---------|------------|----------|
| --------- | -------- | ------ | ------- | ------- | ---------- | -------- |
| 160 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 80 | 875 | 12 | 67 | 20 | 999 | 1.14 |
| 40 | 165 | 15 | 50 | 3 | 250 | 1.52 |
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ CW spojení, případně zažít pile-up v podobném závodě. Takže nakonec d
spojení a těšíme se na další závody.
| **BAND** | **QSO** | **DUP** | **PFX** | **POINTS** | **AVG** |
|-----------|----------|---------|---------|------------|----------|
| --------- | -------- | ------- | ------- | ---------- | -------- |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 79 | 0 | 12 | 169 | 2.14 |
| 40 | 582 | 0 | 256 | 1633 | 2.81 |
......@@ -68,4 +68,4 @@ Celkový výsledek: **4 242 565** bodů.
![RATE](rate.jpg)
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie")
\ No newline at end of file
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie")
......@@ -70,4 +70,4 @@ Fotky jsou v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/20-)
![](sta_03.gif)
![](sta_01.gif)
![](sta_02.gif)
\ No newline at end of file
![](sta_02.gif)
......@@ -31,4 +31,4 @@ kolem 17 hodiny mohli v klidu vydat na cestu zpět.
## Fotografie z akce
![FNS08](01.jpg)![](02.jpg)![](03.jpg)![](04.jpg)![](05.jpg)![](07.jpg)
![](08.jpg)![](09.jpg)![](10.jpg)![](11.jpg)![](12.jpg)
\ No newline at end of file
![](08.jpg)![](09.jpg)![](10.jpg)![](11.jpg)![](12.jpg)
```
tags = ["Články","Zajímavosti"]
tags = ["Články","Zajímavosti"]
title = "Historie radioklubu"
......@@ -10,7 +10,7 @@ spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zr
stáli p.Mašek, Tauc a Langmiler. Po čase vznikla karlovarská klubová stanice
OK1OKV, písmeno O znamenalo “odbory”, protože kluby vznikaly převážně při
odborových organizacích podniků. Po založení Svazarmu roku 1953 přešly
radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy
radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy
pacifisticky zaměřená organizace byla začleněna do složky s výrazně militantním
programem. Nastala dlouhé období let studené války se všemi důsledky.
Odmyslíme-li si ovšem nepříjemný vliv tehdejší ideologie včetně neustálého
......@@ -46,4 +46,3 @@ mlčeli, takže upadly v zapomenutí.
[Fotogalerie - Historické fotky](/web/index.php/fotogalerie/category/34-)
[Polní den 1985](/web/index.php/fotogalerie/category/35-polni-den-1985)
......@@ -66,4 +66,4 @@ Trans. on MTT Vol. MTT-29, No.4, April, 1981, str. 332-337.
Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider") ke stažení.
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider").
\ No newline at end of file
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider").
......@@ -16,11 +16,11 @@ pásmu 432MHz jsme se nejdál spojili se stanicí DK1KJG ve vzdálenosti 403km.
Výsledkem bylo 50 spojení s počtem 6012 bodů.
Značka: **OL7C**
Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| Pásmo | **144 MHz** |
|-------------|--------------------------------|
| ----------- | ------------------------------ |
| Spojení | 496 |
| WWLs | 64 |
| AVG-km | 272 |
......@@ -30,7 +30,7 @@ Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| RIG | TS-440 + TRV + PA(2xGi7b) 600W |
| Pásmo | **432 MHz** |
|-------------|--------------------------|
| ----------- | ------------------------ |
| Spojení | 50 |
| WWLs | 12 |
| AVG-km | 120,2 |
......@@ -40,7 +40,7 @@ Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| RIG | TS-790 |
| Pásmo | **10 GHz** |
|-------------|---------------------------|
| ----------- | ------------------------- |
| Spojení | 12 |
| WWLs | 6 |
| ODX | DF0YY - JO62GD - 195,3 km |
......@@ -54,4 +54,4 @@ a Kuba.
![](001.jpg)
![](005.jpg)
![](006.jpg)
\ No newline at end of file
![](006.jpg)
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "IARU HF World Championship - OL4HQ"
perex = "IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod
......@@ -9,10 +9,8 @@ spojení."
```
IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod značkou
OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti vybraných
OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti vybraných
pracovišť, my jsme vysílali v pásmu 10m SSB. Celkem jsme navázali 587 spojení.
- Značka: **OL4HQ**
......@@ -27,4 +25,4 @@ pracovišť, my jsme vysílali v pásmu 10m SSB. Celkem jsme navázali 587 spoje
- ANT: 5el. + 5el. + 3el. + "J" vertikal
- RIG: IC756PROIII + ACOM2k, 2xACOM1k, AL800
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/15-)
\ No newline at end of file
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/15-)
......@@ -45,8 +45,8 @@ Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy [HamShop](http://hamshop.cz/p
PDF verze: [schéma](SMD_blikac_sch.pdf), [plošný spoj](SMD_blikac_pcb.pdf), [osazovací plán](SMD_blikac_osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](SMD_blikac.sch) a [BRD](SMD_blikac.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip)
* * *
---
[krouzek.ok1kvk.cz](http://krouzek.ok1kvk.cz)
* * *
\ No newline at end of file
---
```
tags = ["Aktuality","Stalo se"]
tags = ["Aktuality","Stalo se"]
title = "JOTA/JOTI 2008"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na
......@@ -24,4 +24,4 @@ dělat spojení dlouho do večera.
![](DSCb4844.jpg) ![](DSCb4868.jpg)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/31-)
\ No newline at end of file
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/31-)
......@@ -13,7 +13,7 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
```
Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. -
4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16
4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16
let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na
doprovodných aktivitách ve městě. Pro účastníky jsme připravili radiový
orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského
......@@ -38,4 +38,4 @@ Zde jsme opět představovali činnost radioamatérů-skautů.
![náměstí Republiky](namesti.jpg)
Také můžete navštívit naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/6- "fotogalerie Klíč 08")
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ "Klíč 2008")
\ No newline at end of file
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ "Klíč 2008")
......@@ -34,8 +34,8 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/42
![](http://www.youtube.com/watch?v=w4ZPNGbJLN8)
* * *
---
[krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
* * *
\ No newline at end of file
---
......@@ -25,4 +25,4 @@ byly podmínky opravdu podprůměrné a tak končíme o hodinu dříve a jedeme
Podmínky závodu můžete najít [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/nacopen.htm "podmínky NAC")
a výsledky [zde](http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/Nordic%20Activity%20Contest%20-%20Band%20Reports.htm "výsledky NAC")
![Mapa QSO](nac0803.jpg)
\ No newline at end of file
![Mapa QSO](nac0803.jpg)
```
tags = ["Články","Zajímavosti"]
tags = ["Články","Zajímavosti"]
title = "Odkazy užitečné při závodění"
......@@ -17,8 +17,6 @@ všechny adresy nemuseli pamatovat nebo ukládat do záložek na všech počíta
rozhodli jsme se udělat jeden článek, kde bychom tyto odkazy našli všechny
pohromadě.
## Weby
- [contesting.com](contesting.com)
......@@ -27,8 +25,6 @@ pohromadě.
- [Search 3830](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate)
- [fórum.ČRK.cz](http://forum.crk.cz/)
## Kalendáře
- [SM3CER](http://forum.crk.cz/viewforum.php?f=5&sid=2851f6dd185b0d9820595b4f5d123a40)
......@@ -38,7 +34,6 @@ pohromadě.
- [Win-Test](http://win-test.com/) ([help](http://docs.win-test.com/wiki/Main_Page))
## Odkud kam to teď chodí?
## Podmínky šíření
......@@ -46,7 +41,7 @@ pohromadě.
- REAL-TIME MUF: http://www.spacew.com/www/realtime.php
- SOLAR FORECAST: http://cluster.f5len.org/index.php?what=forecast
- TOP BAND 160m: http://www.spacew.com/www/topband.html
- Ionogram: http://147.231.47.3/latestFrames.htm
- Ionogram: http://147.231.47.3/latestFrames.htm
- Solar indicies: http://dx.qsl.net/propagation/propagation.html
- SUN: http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
- RADAR: http://home.hccnet.nl/uffe.noucha/radar3.htm
......@@ -57,7 +52,7 @@ pohromadě.
- http://f5len.homelinux.org/atlas/index.php
- http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p
## Jak jsem slyšet - kontrola signálu (vzdálený RX)
## Jak jsem slyšet - kontrola signálu (vzdálený RX)
- seznam: http://www.qsl.net/oe3mzc/receivers.html
- seznam 2: http://www.dxzone.com/catalog/Internet_and_Radio/Online_Receivers/
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "OK/OM DX Contest 2008"
perex_e = "I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o
......@@ -25,7 +25,7 @@ podařený a s výsledkem myslím můžeme být spokojeni.  Celkových 610 QSO
240.000 bodů jsem ani ve snu nečekal.  Podrobněji výsledky viz sumář a pár fotek
použitého zařízení.
- Značka: **OL7C - SOSB - LP - 40m (op. OK1FIK)
- Značka: \*\*OL7C - SOSB - LP - 40m (op. OK1FIK)
- Závod: OK/OM DX contest - 8\. - 9\. 11\. 2008 [oficiální web závodu](http://okomdx.crk.cz/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
- QSO: 610
- PXF: 295
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech."
image = "klinovec.jpg"
```
Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
Převaděč je určen k přenesení signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich
......@@ -38,7 +39,7 @@ provoz převaděče) **DĚKUJEME**
## SEZNAM DÁRCŮ
| datum | Jméno | Značka | částka |
|-------------|---------|---------|--------|
| ----------- | ------- | ------- | ------ |
| 20.5\. 2011 | neznámý | neznámá | 500,- |
![OK0E a OK0BE](ok0e_001.jpg)
\ No newline at end of file
![OK0E a OK0BE](ok0e_001.jpg)
......@@ -36,8 +36,8 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/42
![](03.jpg)
![](04.jpg)
* * *
---
[krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
* * *
\ No newline at end of file
---
......@@ -5,4 +5,4 @@ perex_e = ". Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás v
tags = ["Články","Zajímavosti","Rozbité články"]
```
. Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up .
. Pile-up neboli hromadná srážka je situace v závodě, kdy nás volá více stanic najednou. Nám se přitom do krve dostává adrenalin a snažíme se dělat co nejvíce spojení. Tedy pile-up je to, co každý závodník chce zažívat co nejčastěji, ale ne každý jej umí zvládnout a rychle uspokojit hromadu volajících stanic. Na internetu jsme pro vás našli jednu zajímavou krátkou nahrávku, která vám může pomoci naučit se zvládat takový pile-up. Zkuste si napsat značky volajících stanic, kolik toho stihnete. Ke stažení je zde (3 MB). A nebo tady další záznam, tentokrát celého provozu, z webu K5ZD záznam. . Vašík, OK1WMV pile-up .
```
title = "Polní den 2008"
perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
```
title = "Polní den 2008"
perex_e = "Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
......@@ -39,22 +19,25 @@ Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Polní den je teď již za námi a tak Vám přinášíme výsledky ze závodu. Počasí bylo tentokrát velmi příjemné. V samotném závodu se naše volací značka OL7C objevila na pásmech 144MHz, 432MHz a 1296 MHz. Nejdelším spojením na 144MHz byla stanice IQ3GA/6 z Itálie ve vzdálenosti 919km. V celkovém souhrnu jsme udělali 579 spojení s výsledným počtem 175144 bodů. Ostatní informace uvnitř článku.
.Značka: **OK1KVK**Závod: **Polní den mládeže**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 47WWLs: 20
AVG-km: 262,3
ODX: G0KPW - JO02 - 813 kmBody celkem: **12 326**
* * *
Značka: **OL7C**Závod: **Polní den**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 579WWLs: 77
AVG-km: 302
ODX: IQ3GA/6 - JN72 - 919 kmBody celkem: **175 144
**![](pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
AVG-km: 107
ODX: PI4GNBody celkem: **2718**.**Pásmo: 1296 MHz**Spojení: 16WWLs: 6
AVG-km: 86
ODX: DF0YY -JO62 -196km
Body celkem: **1376**.
.f[fotogalerie](index.php/fotogalerie/17-).
.Značka: **OK1KVK**Závod: **Polní den mládeže**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 47WWLs: 20
AVG-km: 262,3
ODX: G0KPW - JO02 - 813 kmBody celkem: **12 326**
---
Značka: **OL7C**Závod: **Polní den**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 579WWLs: 77
AVG-km: 302
ODX: IQ3GA/6 - JN72 - 919 kmBody celkem: **175 144
**![](pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
AVG-km: 107
ODX: PI4GNBody celkem: **2718**.**Pásmo: 1296 MHz**Spojení: 16WWLs: 6
AVG-km: 86
ODX: DF0YY -JO62 -196km
Body celkem: **1376**.
.f[fotogalerie](index.php/fotogalerie/17-).
```
title = "Pracujeme v EAGLE (1.část - začínáme)"
```
title = "Pracujeme v EAGLE (1.část - začínáme)"
perex_e = "
Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než zalévá květiny na zahradě, a právě pro něj je určený program EAGLE z dílny CADsoft, pro tvorbu plošných spojů. Proč se v dnešní době \"zdržovat\" návrhem plošným spojů na papír a pracným ručním překreslováním, když je k dispozici software, který veškerou práci udělá za Vás a to velmi rychle a jednoduše. Do karet nám, radioamatérům, hraje i licence - freeware, který je ve verzi Light pro amatérské použití zdarma a může tak být volně používán!
.
"
tags = ["Články","Technické články","Eagle","Rozbité články"]
```
.
"
tags = ["Články","Technické články","Eagle","Rozbité články"]
```
Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než zalévá květiny na zahradě, a právě pro něj je určený program EAGLE z dílny CADsoft, pro tvorbu plošných spojů. Proč se v dnešní době "zdržovat" návrhem plošným spojů na papír a pracným ručním překreslováním, když je k dispozici software, který veškerou práci udělá za Vás a to velmi rychle a jednoduše. Do karet nám, radioamatérům, hraje i licence - freeware, který je ve verzi Light pro amatérské použití zdarma a může tak být volně používán!
.
**EAGLE Light** je omezen následujícími vlastnostmi:
- Použitelná _plocha desky_ je omezena na 100 x 80 mm (4 x 3.2 palce)._ Mohou být použity jen *dvě signálové vrstvy spojů* (vrchní a spodní strana)._ Editor schématu může vytvořit schéma pouze na _jednom listu_
Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než zalévá květiny na zahradě, a právě pro něj je určený program EAGLE z dílny CADsoft, pro tvorbu plošných spojů. Proč se v dnešní době "zdržovat" návrhem plošným spojů na papír a pracným ručním překreslováním, když je k dispozici software, který veškerou práci udělá za Vás a to velmi rychle a jednoduše. Do karet nám, radioamatérům, hraje i licence - freeware, který je ve verzi Light pro amatérské použití zdarma a může tak být volně používán!
.
**EAGLE Light** je omezen následujícími vlastnostmi:
* Použitelná _plocha desky_ je omezena na 100 x 80 mm (4 x 3.2 palce).* Mohou být použity jen _dvě signálové vrstvy spojů_ (vrchní a spodní strana).* Editor schématu může vytvořit schéma pouze na _jednom listu_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d "3D Eagle") - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE "BEN") - Technická literatura BEN._.__.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d "3D Eagle") - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE "BEN") - Technická literatura BEN._.\_\_.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
......@@ -5,14 +5,15 @@ perex_e = "&nbsp;Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAG
tags = ["Články","Technické články","Eagle","Rozbité články"]
```
&nbsp;Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů.
&nbsp;Dnes Vám přinášíme další díl seriálu v prostředí EAGLE. V posledním jsme se věnovali spíše úvodu, parametrům a možnosti stažení, dnes přejdeme k zajímavější části, kterou je 3D náhled na osazenou desku plošných spojů.
**<font face="Tahoma" size="2">Instalace</font>**
<font face="Tahoma" size="2">1) řekněme, že máme nainstalovaný Eagle zde _C:\Program Files\EAGLE-4.16
_2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d), kde je i obsáhlá dokumentace a podrobný návod, nebo si můžete stáhnout Eagle3D přímo z našeho webu buď [ZIP](../upload/ok1wmr/download/eagle/eagle3d_1_05_27112006.zip) (1,6 MB) nebo [EXE](../upload/ok1wmr/download/eagle/eagle3d_1_05_27112006.exe) (1,7 MB) verzi</font>
<font face="Tahoma" size="2">1) řekněme, že máme nainstalovaný Eagle zde \_C:\Program Files\EAGLE-4.16
\_2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d), kde je i obsáhlá dokumentace a podrobný návod, nebo si můžete stáhnout Eagle3D přímo z našeho webu buď [ZIP](../upload/ok1wmr/download/eagle/eagle3d_1_05_27112006.zip) (1,6 MB) nebo [EXE](../upload/ok1wmr/download/eagle/eagle3d_1_05_27112006.exe) (1,7 MB) verzi</font>
<font face="Tahoma" size="2">3) nainstalujeme do _C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D_
4) stáhneme si program pro vlastní tvorbu náhledu **[POV-Ray for Windows](http://www.povray.org/)**, ten si můžete stáhnout [zde](http://www.povray.org/download/) nebo opět z našich stránek [EXE](../upload/ok1wmr/download/eagle/povwin36.exe) (10 MB) verze a hned nainstalujeme a řekněme, že do adresáře _C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6_
5) aby správně fungovala tvorba 3D náhledů vašich výtvorů v Eaglu - **musíme** nakopírovat obsah z adresáře _C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D\povray_ do adresáře v programu POV-Ray _C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\include_</font>
4. stáhneme si program pro vlastní tvorbu náhledu **[POV-Ray for Windows](http://www.povray.org/)**, ten si můžete stáhnout [zde](http://www.povray.org/download/) nebo opět z našich stránek [EXE](../upload/ok1wmr/download/eagle/povwin36.exe) (10 MB) verze a hned nainstalujeme a řekněme, že do adresáře _C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6_
5. aby správně fungovala tvorba 3D náhledů vašich výtvorů v Eaglu - **musíme** nakopírovat obsah z adresáře _C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D\povray_ do adresáře v programu POV-Ray _C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\include_</font>
**<font face="Tahoma" size="2">Tvorba 3D náhledu PCB</font>**
<font face="Tahoma" size="2">1) Spustíme Eagle a otevřeme si hotový návrh na plošný spoj (BRD soubor)</font>
......
```
title = "Pracujeme v EAGLE (3.část - export Gerber dat)"
```
title = "Pracujeme v EAGLE (3.část - export Gerber dat)"
perex_e = "Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.