Commit d2a0678a authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Blikač 3LED

(Autoexportován z Joomly)
parent 2ec7b610
+++
title = "Blikač 3LED"
perex_e = "Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/pcb.png).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/blikac3_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (45x3mm)](../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/blikac3_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/blikac3_osaz.pdf)Eagle 5.11: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/blikac3.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/blikac3.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)Seznam použitých součástek:R1,R2,R3 - 330R - velikost 0207R4,R5,R6 - 4k7 - velikost 0207
C1,C2,C3 - 100uF/16V elektrolyt - RM 5mmC4 - 100nF/50V keramika X7R- RM 5mmT1,T2,T3 - [](http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3D74HC00%26bf_szukaj%3D+)BC547 nebo jiný NPN tranzistor
LED1,2,3 - svíticí diody barvy dle vaší fantazie, RM 5mm![](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/03.jpg)
![](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/02.jpg)
video:
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment