Commit dccb4d9f authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek CQ World Wide DX - RTTY - 2011

(Autoexportován z Joomly)
parent 32119a2e
+++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2011"
perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - RTTY - 24\. - 25\. 9\. 2011[oficiální web závodu](http://www.cqwwrtty.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
..Contest         : CQ World Wide DX Contest
Callsign        : OL7C
Mode            : RTTY
Category        : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Overlay         : Radio club
Band(s)         : All bands (AB)
Class           : High Power (HP)
Zone/State/...  : 15
Locator         : JO60JJ
Operating time  : 39h13
BAND   QSO  CQ DXC DUP S/P  POINTS   AVG
------------------------------------------
80   259   8  39   0   9     519  2.00
40   214  11  22   0  37     570  2.66
20   427  24  60   2  37    1007  2.36
15   612  27  59   2  53    1694  2.77
10   266  23  41   1  29     696  2.62
------------------------------------------
TOTAL  **1778** 93 221   5 165    4486  2.52
==========================================
**TOTAL SCORE : 2 148 794**
Operators       : OK1WRZ,OK1CDJ,OK1RS,OK3MAD,OK1NP,OK1WMRVybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, 4el. -20m@15m, dipól 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW)SW: [MMTTY](http://hamsoft.ca/) + [Win-Test](http://win-test.com/)
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9245348.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9245350.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9255359.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/98-)
.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment