Commit eb8feb46 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent d5071cda
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2012"
perex_e = "Jako několik posledních let, i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW
WPX Contestu. Opět ve stejné sestavě, tedy moje maličkost, Míra
OK1DUB,Pavel OK1AW a Vašek OK1VKQ. Původně se k nám měl přidat i Martin
OK3MAD, ale povinnosti ho odvály jinam. Oproti loňsku jsme plánovali pár změn ve vybavení. Předně to je nová 5
el. Yagi na 15m z dílny Jirky OK5IM. Jirko díky, anténa je skvělá. Další
novinka měly být dva beverage pro poslech na dolních pásmech. Jako
poslední jsme uvažovali i o poslechovém pracovišti, ale to jsme nakonec
nerealizovali
.
.
.
perex_e = "Jako několik posledních let, i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW
WPX Contestu. Opět ve stejné sestavě, tedy moje maličkost, Míra
OK1DUB,Pavel OK1AW a Vašek OK1VKQ. Původně se k nám měl přidat i Martin
OK3MAD, ale povinnosti ho odvály jinam. Oproti loňsku jsme plánovali pár změn ve vybavení. Předně to je nová 5
el. Yagi na 15m z dílny Jirky OK5IM. Jirko díky, anténa je skvělá. Další
novinka měly být dva beverage pro poslech na dolních pásmech. Jako
poslední jsme uvažovali i o poslechovém pracovišti, ale to jsme nakonec
nerealizovali
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "HF", "2012", "CQWPX"]
+++
Jako několik posledních let, i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW
WPX Contestu. Opět ve stejné sestavě, tedy moje maličkost, Míra
OK1DUB,Pavel OK1AW a Vašek OK1VKQ. Původně se k nám měl přidat i Martin
OK3MAD, ale povinnosti ho odvály jinam. Oproti loňsku jsme plánovali pár změn ve vybavení. Předně to je nová 5
el. Yagi na 15m z dílny Jirky OK5IM. Jirko díky, anténa je skvělá. Další
novinka měly být dva beverage pro poslech na dolních pásmech. Jako
poslední jsme uvažovali i o poslechovém pracovišti, ale to jsme nakonec
nerealizovali
.
.
.
Jako několik posledních let, i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW
WPX Contestu. Opět ve stejné sestavě, tedy moje maličkost, Míra
OK1DUB,Pavel OK1AW a Vašek OK1VKQ. Původně se k nám měl přidat i Martin
OK3MAD, ale povinnosti ho odvály jinam. Oproti loňsku jsme plánovali pár změn ve vybavení. Předně to je nová 5
el. Yagi na 15m z dílny Jirky OK5IM. Jirko díky, anténa je skvělá. Další
novinka měly být dva beverage pro poslech na dolních pásmech. Jako
poslední jsme uvažovali i o poslechovém pracovišti, ale to jsme nakonec
nerealizovali
.
.
.
.
Já jsem odjel na BV už ve čtvrtek odpoledne. Bylo třeba ještě připravit materiál na stavbu beverage a tak jsem to nechtěl nechat až na pátek. Nakonec mi to zabralo celý večer, včetně přípravy operátorského pracoviště a spát jsem šel až kolem půlnoci.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment