Commit fa903860 authored by Mira, OK7KM's avatar Mira, OK7KM

Přidán článek Polní den 2012

(Autoexportován z Joomly)
parent e32e27e2
+++
title = "Polní den 2012"
perex_e = "
24. 9. 2012 - Přidáno vyhodnocení polního dnu od OK1UBO
Asi před měsícem se na webu objevil inzerát
na prodej antény od M2 typ
2M218XXX, což byla právě ta anténa, kterou jsem sháněl do páru k naší
stávající. Slovo dalo slovo a anténa se objevila na Blatenském vrchu. Teď ji „jen“ umístit na stožár. Na to jsme se připravovali před čtrnácti dny, kdy
jsme (OK1UBO a OK1VKQ) si dali za úkol sesadit toto dvojče na 19 m vysouvacím stožáru. Jenže
při sestavování naší zánovní antény jsme také prověřovali stav stávající antény
a jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že některé prvky byly
přehozené. To práci na systému zdrželo tak, že jsme byli rádi, že bylo za odpoledne sestaveno již proměřené dvojče 2M218XXX s fázovací kabeláží z
Cellflexu na nástavec na 19 m
stožáru a již nezbyl čas na osazení LNA boxu.
"
tags = ["Článek"]
+++
24. 9. 2012 - Přidáno vyhodnocení polního dnu od OK1UBO
Asi před měsícem se na webu objevil inzerát
na prodej antény od M2 typ
2M218XXX, což byla právě ta anténa, kterou jsem sháněl do páru k naší
stávající. Slovo dalo slovo a anténa se objevila na Blatenském vrchu. Teď ji „jen“ umístit na stožár. Na to jsme se připravovali před čtrnácti dny, kdy
jsme (OK1UBO a OK1VKQ) si dali za úkol sesadit toto dvojče na 19 m vysouvacím stožáru. Jenže
při sestavování naší zánovní antény jsme také prověřovali stav stávající antény
a jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že některé prvky byly
přehozené. To práci na systému zdrželo tak, že jsme byli rádi, že bylo za odpoledne sestaveno již proměřené dvojče 2M218XXX s fázovací kabeláží z
Cellflexu na nástavec na 19 m
stožáru a již nezbyl čas na osazení LNA boxu.
Termín PD 2012 se letos spojil se svátky do prodlouženého víkendu, takže první část (OK1FIK, OK1VKQ, Pavel OK1JKU a Míra OK1-36134) naší malé skupiny se na Blatenském vrchu objevila v pátek brzo ráno a přípravu zahájila za nádherného počasí proklestěním okolí chaty od vysoké trávy a buřiny, která nám tam vyrašila. Nicméně krátce po našem (OK1UBO a OK1FVN) příjezdu se počasí začalo kazit a v okamžiku, kdy jsme se dali do práce na doplnění dvojčete M<sup>2</sup> o LNA box, tak začalo krápat, pak pršet a následně i bouřilo, takže jsme práci přerušili a šli jsme vypít něco vitamínových nápojů. I když se počasí k 21 hodině umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme již kvůli pozdní hodině neobnovili práce a jen jsme obdivovali pompézní a dramatický západ slunce (viz [fotoalbum](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)).Sobotní časné ráno nás uvítalo krásným jasným počasím s azurovou oblohou. To však vydrželo jen několik desítek minut a vrchol kopce se opět ponořil do sychravé mlhy a deště. Takže jsme stejně museli přípravu vysouvacího stožáru s 2x M<sup>2</sup> a ostatní výbavou provádět v dešti. Jak již to bývá zvykem, tak se něco pokazí a v našem případě se Murphyho zákon projevil hned nadvakrát, kdy jediný konektor, který jsem si neudělal sám, byl špatně namontovaný. Tím bylo způsobeno to, že PSV dvojčete M<sup>2</sup> po vysunutí do 19 m bylo kolem 1:3\. Po stáhnutí 19 m stožáru a opravě konektoru došlo na nejhorší – stožár šel vysunout jen do 1/3. Po mnoha peripetiích jsme nakonec stožár vysunuli a o dvě hodiny po zahájení závodu jsme konečně mohli začít vysílat. Tím bylo dané to, že jsme neprováděli kontrolu majáků ze směru na V a JV. Nicméně v sobotu dopoledne jsem zjišťoval slyšitelnost majáků PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) a OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°), jejich úroveň slyšitelnosti se bez použití LNA houpala na úrovni šumu.Díky pozdnímu začátku bylo obtížné najít kmitočet, kde by se dalo vysílat a tak se závod rozbíhal pomaleji. I když jsme začali o dost později, tak se dařilo udržovat slušný hodinový průměr v počtu QSO i bodů (58 QSO/h a 18 tis. b/h). Po desáté hodině nás opět navštívil p. Murphy, který tentokrát způsobil průraz vn usměrňovače na PA s GU-43b. Zbytek závodu jsme tak odjeli se dvěma PA po 600W a se dvěma systémy (4x10 a 2x2M18), což samozřejmě způsobilo pokles zisku bodů i QSO. Nicméně i v tomto závodě platilo pravidlo, že poloviny počtu spojení dosahujeme mezi 21:00 a 22:00 UTC a poloviny bodů kolem 23:00UTC.Celkově jsme udělali 632 QSO a 218 tis. bodů, což by mohl být po odečtení chybových QSO a bodů třetí nejlepší výsledek na PD v historii klubu. Spojení je to málo, ale to je převáženo naším nejlepším výsledkem v průměru bodů/QSO (346 km/QSO). Letos jsme tak prakticky prokázali, že pořekadlo o tom, že nejlepší LNA je tlustý kabel, neplatí. Letos jsme poprvé nasadili LNA alespoň do dvou směrů a najednou nám vyletěl průměr o 40 km/QSO. Předpokladem pro nasazení LNA v závodním provozu je ale vysoká vstupní odolnost transvertoru (alespoň +6 dBm, NF <1 dB) a KV transceiveru (alespoň + 35 dBm, NF<9), bez splnění toho předpokladů to ani nezkoušejte.Podmínky šíření díky jiné sestavě antén a použití LNA nemůžeme dost dobře srovnat, ale zdálo se nám, že byly slabší na jih (relativně málo I a S5 stanic). Na východ i na západ byly zřejmě podmínky zlepšené (4x G, 30x PA, 5x YO, 16 YU i jeden UR). Nicméně po závodě jsme se trochu pídili po názorech ostatních a došli jsme k závěru, že podmínky nebyly nijak výrazně lepší než ostatní závody, nebo obvyklý průměr. Takže velký nárůst průměru má zřejmě na svědomí skutečně nasazení druhé M2 a LNA. O to příjemnější je to překvapení.
Teď už jen opravit všechno do září a na VHF Contestu doufáme, že bude všechno šlapat tak jak má.
Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se opět na slyšenou!!!73! Jirka UBOZnačka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [Polní den 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=59&country=1)144 MHz - 632 QSO - 218 639 pts**Vyhodnocení PD 2012 OK1UBO**[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/doc/2012_07_pd_vyhodnoceni/2012_07_pd.pdf)..Vybavení:ANT: 2x 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZBRIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)[![](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant.jpg)[![](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts.jpg)[![](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky_sm.jpg) ](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[![](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) [![](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment