Verified Commit 07f54215 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Přidán tag "Rozbité články"

parent 39c85158
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_002.c == LED_002.pdf == LED_002.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -26,4 +26,4 @@ Ke stažení: LED_002.c == LED_002.pdf == LED_002.htm
```
/*V minulém "programu" se nám podařilo rozsvítit vybrané Led diody. Protože sevšak nejednalo o program v pravém slova smyslu, ale o pouhé jednorázové nastavení pinů, pokusíme se nyní toto nastavení v průběhu času pomocí programuměnit. Vytvoříme program, který bude ledky střídavě rozsvěcet a zhasínat.*//*Protože už Led diody nebudou svítit stále, ale pouze určitý čas, budemepotřebovat čekací funkce z knihovny "delay.h" která se nachází v adresáři"util". Tuto knihovnu načteme do programu příkazem:#include <util/delay.h>*//*Blikání je periodická činnost, a bylo by neúčelné vypisovat do nekonečna program typu:rozsviť;čekej;zhasni;čekej;rozsviť;čekej;...Takovýto program by byl velice objemný, a dokázal by bliknout pouze tolikrát,kolikrát bychom mu to napsali. My však chceme, aby ledky blikaly stále.K tomuto účelu se hodí takzvaná nekonečná smyčka. Nekonečná smyčka jeprogramová konstrukce, která zajistí nekonečné opakování instrukcí ve svémtěle.Možnosti jak zapsat nekonečnou smyčku jsou dvě:Buďto jako cyklus for:for(;;){opakované příkazy;}Nebo jako cyklus while:while (1){opakované příkazy;}Použití je víceméně libovolné, protože AVR GCC oba cykly překládá stejně.*///Náš program by tedy mohl vypadat takto:/*Funkce čekání z knihovny delay.h potřebuje vědět, na jaké frekvenci procesorpoběží, protože musí vypočítat, kolik cyklů má procesor počkat, než bude pokračovat dál. Tuto informaci očekává v konstantě "F_CPU", a my jí tedy musíme nadefinovat:*/#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz (základní frekvence)#include <avr/io.h> //Nahrajeme zase knihovnu vstupů a výstupů (PORT, DDR)#include <util/delay.h> //Nahrajeme knihovnu čekacích funkcí/* Je vhodné si předem nadefinovat konstanty, které se později objeví v programu.Když pak budeme chtít program upravovat, nemusíme jej celý prohledávat, alestačí pouze přepsat tyto konstanty na začátku.*/#define CEKANI 500 //konstanta "CEKANI" má hodnotu 500 (500 milisekund) #define STAV1 0b01000101 //ledky které budou svítit nejdřív (1 = svítí)#define STAV2 0b10111010 //ledky, které budou svítit potom.int main (void) //jako vždy - hlavní funkce{DDRB = 0b11111111; //Piny 0 - 7 budou výstupnífor (;;) // Nekonečná smyčka { PORTB = STAV1; //Pošleme konstantu STAV1 na nožičky - rozsvítí se LED _delay_ms (CEKANI); //Čekání tolik milisekund, kolik je v konstantě CEKANI PORTB = STAV2; //Rozsvítíme jiné ledky... _delay_ms (CEKANI); //...a opět čekáme (funkce z knihovny delay.h) } // ...a zase na začátek! (cyklu for)} //konec programu - sem se program nikdy nedostane. Bude běhat pořád v //cyklu for./*Po nahrání programu do přípravku "ATmega8 - LED panel" budou střídavě blikat LED diody tak, jak je to definováno v konstantě STAV1 a STAV2\. Čas mezi jednotlivými změnami stavu je definován v konstantě CEKANI. Tyto konstanty lze libovolně měnit..*///Pro radioklub OK1KVK naspal Vašek Král
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_003.c == LED_003.pdf == LED_003.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -113,4 +113,4 @@ v konstantě CEKANI. Tyto konstanty lze libovolně měnit...
//Pro radioklub OK1KVK naspal Vašek Král
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_004.c == LED_004.pdf == LED_004.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -184,4 +184,4 @@ sekundu (1 - 1000) a délka je dána počtem svítících ledek. (0 - kolik chce
//Pro radioklub OK1KVK naspal Vašek Král
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_005.c == LED_005.pdf == LED_005.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -175,4 +175,4 @@ delší.
//Pro radioklub OK1KVK naspal Vašek Král
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -2,7 +2,7 @@
title = "AVR - LED panel - #6 Program"
perex_e = "Další pokračování série o programování. Tentokrát se podíváme na přerušení, funkce a další. Nakonec bude ukázka programu."
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
lang = "c"
[author]
name = "Vašek Král"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_007.c == LED_007.pdf == LED_007.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -272,4 +272,4 @@ ISR(TIMER0_OVF_vect)
//Pro radioklub OK1KVK naspal Vašek Král
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_Casovac-preruseni.c == LED_Casovac-preruseni.pdf == LED_Casova
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -72,4 +72,4 @@ while (1) // Nekonečná smyčka (dokud 1 = pořád)
}//konec funkce main() - sem se program nikdy nedostane
//(závorka tu však musí být jinak by překladač nahlásil chybu)
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_Casovac.c == LED_Casovac.pdf == LED_Casovac.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -72,4 +72,4 @@ while (1) // Nekonečná smyčka (dokud 1 = pořád)
}//konec funkce main() - sem se program nikdy nedostane
//(závorka tu však musí být jinak by překladač nahlásil chybu)
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_Ledka.c == LED_Ledka.pdf == LED_Ledka.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -65,4 +65,4 @@ while (1) // Nekonečná smyčka (dokud 1 = pořád)
}//konec funkce main() - sem se program nikdy nedostane
//(závorka tu však musí být jinak by překladač nahlásil chybu)
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_Tlacitko-preruseni.c == LED_Tlacitko-preruseni.pdf == LED_Tlac
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -75,4 +75,4 @@ while (1) // Nekonečná smyčka (dokud 1 = pořád)
}//konec funkce main() - sem se program nikdy nedostane
//(závorka tu však musí být jinak by překladač nahlásil chybu)
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -9,7 +9,7 @@ Ke stažení: LED_Tlacitko.c == LED_Tlacitko.pdf == LED_Tlacitko.htm
.
.
"
tags = ["Články","Programování","C/C++"]
tags = ["Články","Programování","C/C++","Rozbité články"]
```
......@@ -81,4 +81,4 @@ while (1) // Nekonečná smyčka (dokud 1 = pořád)
}//konec funkce main() - sem se program nikdy nedostane
//(závorka tu však musí být jinak by překladač nahlásil chybu)
```
\ No newline at end of file
```
......@@ -4,7 +4,7 @@ title = "AVR - LED panel s ATmega8"
perex_e = "Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce s mikroprocesorem"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce s mikroprocesorem","Rozbité články"]
```
Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
......@@ -32,4 +32,4 @@ Krabička - konstrukční krabička s bočnicemi - SE100x105mm + 2x FEF100 + 4x
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......@@ -17,4 +17,4 @@ Tedy první moje úvaha byla zkusit "něco" namotat s pomocí znalostí ze škol
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/01.png)
Reálné provedení s T200-6 pro KV pásma
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/02.jpg).Provodení jako anténní slučovač pro dvě antény
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/03.png)
\ No newline at end of file
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/03.png)
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a je
.
.
"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky","Rozbité články"]
```
Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
......@@ -30,4 +30,4 @@ video:
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
* * *
......@@ -6,7 +6,7 @@ Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli a
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub","Rozbité články"]
```
......@@ -14,4 +14,4 @@ Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli a
.
[FOTOGALERIE](index.php/fotogalerie/category/94-)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_DSC09652-2011-05-21.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_2242.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_P5224224.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_l_DSC09820_HDR-2011-05-22.jpg)
\ No newline at end of file
[FOTOGALERIE](index.php/fotogalerie/category/94-)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_DSC09652-2011-05-21.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_2242.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_P5224224.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_l_DSC09820_HDR-2011-05-22.jpg)
......@@ -8,7 +8,7 @@ perex_e = "Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí b
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF","Rozbité články"]
```
Již dlouho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
......@@ -46,4 +46,4 @@ TOTAL SCORE : 3 688 464
Operators: OK1WMR,OK6RA(exOK1WMV),OK3MAD,OK1FIK![](/upload/ok1wmr/obrazky/11_dx_graf.png)Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@15m, dipól 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW)SW: [Win-Test](http://win-test.com/)
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265670.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265662.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265667.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/102-)
.
\ No newline at end of file
.
......@@ -7,7 +7,7 @@ perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného z
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF","Rozbité články"]
```
I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
......@@ -43,4 +43,4 @@ TOTAL  **1778** 93 221   5 165    4486  2.52
Operators       : OK1WRZ,OK1CDJ,OK1RS,OK3MAD,OK1NP,OK1WMRVybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, 4el. -20m@15m, dipól 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW)SW: [MMTTY](http://hamsoft.ca/) + [Win-Test](http://win-test.com/)
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9245348.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9245350.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_09_rtty/thumbs/phoca_thumb_m_P9255359.jpg)](index.php/fotogalerie/category/98-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/98-)
.
\ No newline at end of file
.
......@@ -8,7 +8,7 @@ sestavě OK1DUB, OK1AW a moje maličkost. No a jak to celé probíhalo se dočte
.
.
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF","Rozbité články"]
```
Po roce opět nadešel víkend, kdy
......@@ -35,4 +35,4 @@ Závěrem tedy můžeme říct, že se závod vydařil, včetně počasí a tě
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 27\. - 29\. 5\. 2011[oficiální web závodu](http://www.cqwpx.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives//cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/) - [výsledky OL7C ve WPXech](http://www.cqwpx.com/searchbycall.htm?cl=OL7C&order=contestdate&submit=Go)[
](http://www.hornucopia.com/3830score/)..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, 4el. 20m@14m,J-anténa 40m, dipól 80m,dipól 40m, Inv V 2x41m 160m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5701.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5675.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5689.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/93-).
\ No newline at end of file
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5701.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5675.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5689.jpg)](index.php/fotogalerie/category/93-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/93-).
......@@ -5,7 +5,7 @@ perex_e = "
Toto jednoduché zapojení jsme stavěli především kvůli lepšímu přijmu na krátkých vlnách. Máme totiž v našem městě středovlnný vysílač - Stará Role, který na vstupech našich přijímačů vytvářel velmi tlustý signál. Vysílá na kmitočtu 954 KHz výkonem 20kW ERP. Zapojením tého horní propusti - dolní zádrže (High Pass Filter) potlačíme tento nežádoucí signál o několik desítek dB (snad).
.
"
tags = ["Články","Technické články"]
tags = ["Články","Technické články","Rozbité články"]
```
......@@ -19,4 +19,4 @@ PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/HPF_1.0_sch.pdf).
Schema:![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/sch.png).
Graf závyslosti útlumu na frekvenci - teoretického výpočtu filtru:![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/graf_hpf_teorie.png)Graf měření vyrobeného filtru (za změření velký dík Jirkovi, OK1UBO):![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/mereni.png)pohled zespodu:
![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/02.jpg)Zavřená cínovaná krabička:
![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/03.jpg)
\ No newline at end of file
![](/upload/ok1wmr/clanky/high_pass_filter/03.jpg)
......@@ -13,7 +13,7 @@ Letšní závodní sezónu jsme jako vždy zahájili účastí v I. Subregionál
"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF","Rozbité články"]
```
......@@ -49,4 +49,4 @@ Velký dík patří všem protistanicím za spojení a všichni se těšíme na
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [I. subregional contest 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=47&country=1)144 MHz - 468 QSO - 138 054 pts![OL7C](/upload/ok1wmr/obrazky/mapa_2011_1sub.PNG)..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m,
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5233.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5220.jpg)](index.php/fotogalerie/category/88-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5223.jpg)](index.php/fotogalerie/category/88-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/88-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
\ No newline at end of file
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5233.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5220.jpg)](index.php/fotogalerie/category/88-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_5223.jpg)](index.php/fotogalerie/category/88-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/88-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment