Verified Commit 367f05b7 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Zformátovány články

parent bdf34a35
``` ```
title = "OK/OM DX Contest 2008" title = "OK/OM DX Contest 2008"
perex_e = "I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o perex_e = "I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o
víkendu 8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu víkendu 8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu v
v Sedlecké, jsem jsem se na popud loňského výsledku  rozhodl jet Sedlecké, jsem jsem se na popud loňského výsledku  rozhodl jet závod z chaty na
závod z chaty na Blaťáku. Letos jsem však zvolil pouze jednu kategorii Blaťáku. Letos jsem však zvolil pouze jednu kategorii a to SO SB LP na 40m."
a to SO SB LP na 40m.
. ```
.
. I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o víkendu
8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu v Sedlecké, jsem
jsem se na popud loňského výsledku  rozhodl jet závod z chaty na Blaťáku. Letos
jsem však zvolil pouze jednu kategorii a to SO SB LP na 40m.
Na chatu jsem vyrazil už v pátek, abych v klidu všechno připravil a před závodem
se vyspal. To první se povedlo beze zbytku, to druhé už méně. Nicméně spánek byl
dostatečný a tak jsem závod začal v pohodě. Doufal jsem, že nadmořská výška
udělá svoje a měl jsem pravdu. Používal jsem obě ANT na 40m které máme na BV a
obě fungovaly velice dobře. Už v 19.00 UTC (po 7 hodinách) jsem dosáhl loňského
výsledku (91.000 bodů). Po půlnoci jsem šel spát protože se pásmo zavřelo. Od
rána jsem pak už žádnou přestávku neměl. Celkově byl závod myslím vcelku
podařený a s výsledkem myslím můžeme být spokojeni.  Celkových 610 QSO a téměř
240.000 bodů jsem ani ve snu nečekal.  Podrobněji výsledky viz sumář a pár fotek
použitého zařízení.
" - Značka: **OL7C - SOSB - LP - 40m (op. OK1FIK)
tags = ["Článek"] - Závod: OK/OM DX contest - 8\. - 9\. 11\. 2008 [oficiální web závodu](http://okomdx.crk.cz/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
``` - QSO: 610
- PXF: 295
I letošní rok jsme se zúčastnili OK-OM DX Contestu který se konal o - PTS: 812
víkendu 8.-9.11. Oproti loňskému roku, kdy jsem závod jel z radioklubu - AVG: 1.33
v Sedlecké, jsem jsem se na popud loňského výsledku  rozhodl jet - Score: **239 540**
závod z chaty na Blaťáku. Letos jsem však zvolil pouze jednu kategorii - ANT: J-anténa 40m, vertikál 40m
a to SO SB LP na 40m. - RIG: FT-2000 (LP 100W)
.
.
.
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/36)
Na chatu jsem vyrazil už v pátek, abych v klidu všechno připravil a před závodem se vyspal. To první se povedlo beze zbytku, to druhé už méně. Nicméně spánek byl dostatečný a tak jsem závod začal v pohodě. Doufal jsem, že nadmořská výška udělá svoje a měl jsem pravdu. Používal jsem obě ANT na 40m které máme na BV a obě fungovaly velice dobře. Už v 19.00 UTC (po 7 hodinách) jsem dosáhl loňského výsledku (91.000 bodů). Po půlnoci jsem šel spát protože se pásmo zavřelo. Od rána jsem pak už žádnou přestávku neměl. Celkově byl závod myslím vcelku podařený a s výsledkem myslím můžeme být spokojeni.  Celkových 610 QSO a téměř 240.000 bodů jsem ani ve snu nečekal.  Podrobněji výsledky viz sumář a pár fotek použitého zařízení. 
Značka: **OL7C - SOSB - LP - 40m (op. OK1FIK)
**Závod: OK/OM DX contest - 8\. - 9\. 11\. 2008[oficiální web závodu](http://okomdx.crk.cz/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/).QSO: 610PXF: 295PTS: 812AVG: 1.33Score: **239 540**.
Vybavení:ANT: J-anténa 40m, vertikál 40m
RIG: FT-2000 (LP 100W)
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_11_okomdx/thumbs/phoca_thumb_m_P1020383.jpg)](index.php/fotogalerie/category/36) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_11_okomdx/thumbs/phoca_thumb_m_P1020387.jpg)](index.php/fotogalerie/category/36)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/36)
.
\ No newline at end of file
``` ```
title = "OK0E a OK0BE" title = "OK0E a OK0BE"
perex_e = "Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
Převaděč je určen k přenesením signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich přímý dosah. Tedy je možné navazovat spojení na větší vzdálenosti. Převaděče také slouží jako záložní systém pozemní komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech.
OK0E QRG: 145.650 -0.6 MHzOK0BE QRG: 438.650 -7.6 MHz
"
tags = ["Článek"]
```
Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec perex_e = "Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec. Převaděč je určen k přenesením signálu
Převaděč je určen k přenesením signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich přímý dosah. Tedy je možné navazovat spojení na větší vzdálenosti. Převaděče také slouží jako záložní systém pozemní komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech. radioamatérských radiostanic mimo jejich přímý dosah. Tedy je možné navazovat
spojení na větší vzdálenosti. Převaděče také slouží jako záložní systém pozemní
OK0E QRG: 145.650 -0.6 MHzOK0BE QRG: 438.650 -7.6 MHz komunikace při přírodních katastrofách či momořádných událostech."
image = "klinovec.jpg"
```
Převaděč OK0E/OK0BE - Klínovec
**QTH:** Klínovec, JO60LJ Převaděč je určen k přenesení signálu radioamatérských radiostanic mimo jejich
**ASL:** 1244m přímý dosah. Tedy je možné navazovat spojení na větší vzdálenosti. Převaděče
[](http://www.ges.cz/) také slouží jako záložní systém pozemní komunikace při přírodních katastrofách
či momořádných událostech.
**Vedoucí operator:** [OK7SM](http://hamqth.com/OK7SM) - OK0E QRG: 145.650 -0.6 MHz
**Provozovatel:** [Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK](../) - OK0BE QRG: 438.650 -7.6 MHz
**Majitel:** [GES ELECTRONICS](http://www.ges.cz/)
![Klínovec 1244m](/upload/ok1wmr/obrazky/klinovec.jpg) ![](/upload/ok1-36134/photo/ok0e_be.jpg)Telekomunikační věž na Klínovci, kde jsou umístěny antény OK0E/OK0BE - **QTH:** Klínovec, JO60LJ
- **ASL:** 1244m
- **Vedoucí operator:** [OK7SM](http://hamqth.com/OK7SM)
- **Provozovatel:** [Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK](/)
- **Majitel:** [GES ELECTRONICS](http://www.ges.cz/)
* * * ![Klínovec 1244m](klinovec.jpg) ![Telekomunikační věž na Klínovci, kde jsou umístěny antény OK0E/OK0BE](ok0e_be.jpg)
**PŘISPĚJTE NA PROVOZ PŘEVADĚČE** **PŘISPĚJTE NA PROVOZ PŘEVADĚČE**
budeme rádi za jakoukoliv částku zaslanou na náš účet**158061268/0300**, variabilní symbol **7373****do poznámky uveďte své jméno a značku, pokud chcete, abychom zde uveřejnili vaše jméno**(částka bude věnována především na údržbu a provoz převaděče)**DĚKUJEME**
SEZNAM DÁRCŮ
datum, Jméno, Značka, částka
20.5\. 2011, neznámý, neznámá, 500,-
* * * budeme rádi za jakoukoliv částku zaslanou na náš účet**158061268/0300**,
variabilní symbol **7373** do poznámky uveďte své jméno a značku, pokud chcete,
abychom zde uveřejnili vaše jméno (částka bude věnována především na údržbu a
provoz převaděče) **DĚKUJEME**
## SEZNAM DÁRCŮ
| datum | Jméno | Značka | částka |
|-------------|---------|---------|--------|
| 20.5\. 2011 | neznámý | neznámá | 500,- |
![OK0E a OK0BE](/upload/ok1wmr/obrazky/ok0e_001.jpg) ![OK0E a OK0BE](ok0e_001.jpg)
\ No newline at end of file \ No newline at end of file
``` ```
title = "Ovládání jedním tlačítkem" title = "Ovládání jedním tlačítkem"
perex_e = "Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd. Možností využití je velmi mnoho.
. perex_e = "Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555.
.. Tentokrát jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto
. zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor,
relé atd. Možností využití je velmi mnoho."
" image = "02.jpg"
tags = ["Článek"]
``` ```
Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd. Možností využití je velmi mnoho. Další naše zapojení je opět jedno ze základních použití časovače 555. Tentokrát
. jako ovládání jedním tlačítkem funkce START/STOP. Výstupen tohoto zapojení
.. nemusí být pouze svítící dioda, ale například tranzistor, tyristor, relé atd.
. Možností využití je velmi mnoho.
![](02.jpg)
![](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/02.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/sch.png). ## schéma
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/dps.png). ![schema](sch.png).
![](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/01.jpg).
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/sch.pdf), [plošný spoj](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/jedn_tlac.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/jedn_tlac.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[ ## Plošný spoj
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj).
![](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/03.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/jedn_tlac/04.jpg). ![pcb](dps.png).
![](01.jpg)
PDF verze: [schéma](sch.pdf), [plošný spoj](dps.pdf), [osazovací plán](osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](jedn_tlac.sch) a [BRD](jedn_tlac.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip)
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)
![](03.jpg)
![](04.jpg)
* * * * * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz) [krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
........
* * * * * *
\ No newline at end of file
``` ```
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2008" title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2008"
perex_e = " Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi! Soutěž letos měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly různorodé výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po velmi zajímavé počítačem řízené roboty. .... "
tags = ["Článek"] perex_e = "Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi!
Soutěž letos měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly
různorodé výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po
velmi zajímavé počítačem řízené roboty."
image = "soutez_2008_093.jpg"
``` ```
Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi! Soutěž letos měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly různorodé výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po velmi zajímavé počítačem řízené roboty. .... Tak krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice je za námi! Soutěž letos
* * * měla 14 účastníků ze všech koutů karlovarského kraje. K vidění byly různorodé
výrobky od bzučáků, sirém přes zesilovače, laboratorní zdroje až po velmi
zajímavé počítačem řízené roboty.
![](P4255345.jpg)
## Soubory ke stažení
- [celková výsledková listina](08se_vysledkovka.pdf)
- [zpětná vazba](zpetna_vazba.pdf)
- [fotogalerie](index.php/fotogalerie/73-sout-dti-a-mladee-v-elektronice-2008)
- kompletní fotky [HQ (125MB)](2008_soutez.zip) - foto Vašek OK1WVB
[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/P4255345_sm.jpg)](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/P4255345.jpg)<font color="#ffffff">.</font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Soubory ke stažení:</font> **<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">[celková výsledková listina](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/08se_vysledkovka.pdf "celková výsledková listina (PDF)")</font>**, [zpětná vazba](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/zpetna_vazba.pdf), [fotogalerie](index.php/fotogalerie/73-sout-dti-a-mladee-v-elektronice-2008) nebo kompletní fotky [HQ (125MB)](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/2008_soutez.zip "Fotky HQ") - foto Vašek OK1WVB ![](soutez_2008_022.jpg) ![](soutez_2008_027.jpg) ![](soutez_2008_093.jpg) ![](soutez_2008_135.jpg)
<font color="#ffffff">.</font>![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/soutez_2008_022_sm.jpg) ![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/soutez_2008_027_sm.jpg) ![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/soutez_2008_093_sm.jpg) ![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_sout/fotky/soutez_2008_135_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font> \ No newline at end of file
\ No newline at end of file
``` ```
title = "Světelný had s 10 LED" title = "Světelný had s 10 LED"
perex_e = "Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti \"běhu\" světla. Kde rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017, známého také jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED. Hodnota C1 je 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by mohly být uspořádané například do kruhu nebo do šipky.
. perex_e = "Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti \"běhu\"
.. světla. Kde rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017,
. známého také jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED.
Hodnota C1 je 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by
" mohly být uspořádané například do kruhu nebo do šipky."
tags = ["Článek"]
image = "02.jpg"
tags = ["Bastlení"]
``` ```
Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti "běhu" světla. Kde rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017, známého také jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED. Hodnota C1 je 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by mohly být uspořádané například do kruhu nebo do šipky. Jednoduchý světelný had s možností regulace rychlosti "běhu" světla. Kde
. rychlost udává známý časovač 555, který je napojen do obvodu 4017, známého také
.. jako Johnsonův čítač/dělič. Na jeho výstupy jsou napojeny LED. Hodnota C1 je
. 1uF. Na plošném spoji jsou LED v jednoduché řadě, ale diody by mohly být
uspořádané například do kruhu nebo do šipky.
Celé zapojení lze opět upravovat a doplnit podle naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie. Celé zapojení lze opět upravovat a doplnit podle naší potřeby, nápadů a v neposlední řadě naší fantazie.
![](/upload/ok1wmr/clanky/had/02.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/had/sch.png). ![](02.jpg)
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/had/dps.png). ## schéma
![](/upload/ok1wmr/clanky/had/01.jpg).
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/had/had_sch.pdf), [plošný spoj](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/had/had_dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/had/had_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/had/had.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/had/had.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip).Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)<param value="true" name="allowFullScreen"> <param value="always" name="allowscriptaccess"> <param value="http://www.youtube.com/v/7zmZGv3sAVs&amp;hl=cs&amp;fs=1" name="src"> ![schema](sch.png)
## Plošný spoj
![pcb](dps.png)
![](01.jpg)
PDF verze: [schéma](had_sch.pdf), [plošný spoj](had_dps.pdf), [osazovací plán](had_osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](had.sch) a [BRD](had.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip)
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)
![](https://youtube.com/watch?v=7zmZGv3sAVs)
* * * * * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz) [krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
........
* * * * * *
\ No newline at end of file
``` ```
title = "VHF contest 2010" title = "VHF contest 2010"
perex_e = "
S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme perex_e = " S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme se na Blatenském
se na Blatenském vrchu sešli v celkem hojném počtu čtyř osob ( OK1FIK – vrchu sešli v celkem hojném počtu čtyř osob ( OK1FIK – Vláďa, OK1CDJ – Ondra,
Vláďa, OK1CDJ – Ondra, OK1RS – Saška a OK1UBO – Jirka). Vláďa celý pátek OK1RS – Saška a OK1UBO – Jirka). Vláďa celý pátek připravoval QTH pro provoz a
připravoval QTH pro provoz a my ostatní jsme se přidali až navečer, kdy jsme se my ostatní jsme se přidali až navečer, kdy jsme se věnovali činnostem spíše
věnovali činnostem spíše uvnitř chalupy. Vláďovi jsem slíbil, že uvedu do uvnitř chalupy. Vláďovi jsem slíbil, že uvedu do provozu PA s 2xGI7b, ve kterém
provozu PA s 2xGI7b, ve kterém jsme díky vysokým teplotám o Polním dnu jsme díky vysokým teplotám o Polním dnu upekli trafo. Zprovoznění se nakonec
upekli trafo. Zprovoznění se nakonec povedlo, i když jen provizorním způsobem. povedlo, i když jen provizorním způsobem. Jako na potvoru mi nové trafo došlo v
Jako na potvoru mi nové trafo došlo v pátek, když už jsem byl mimo. Takže pátek, když už jsem byl mimo. Takže jsem celý páteční večer instaloval náhradní
jsem celý páteční večer instaloval náhradní zdroje pro žhavení, ovládání a VN. zdroje pro žhavení, ovládání a VN."
.
. tags = ["VHF", "Závody"]
.
.
"
tags = ["Článek", "VHF", "Závody"]
``` ```
S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme se na Blatenském vrchu sešli
S přípravou na závod jsme začali v pátek, kdy jsme v celkem hojném počtu čtyř osob ( OK1FIK – Vláďa, OK1CDJ – Ondra, OK1RS – Saška
se na Blatenském vrchu sešli v celkem hojném počtu čtyř osob ( OK1FIK – a OK1UBO – Jirka). Vláďa celý pátek připravoval QTH pro provoz a my ostatní jsme
Vláďa, OK1CDJ – Ondra, OK1RS – Saška a OK1UBO – Jirka). Vláďa celý pátek se přidali až navečer, kdy jsme se věnovali činnostem spíše uvnitř chalupy.
připravoval QTH pro provoz a my ostatní jsme se přidali až navečer, kdy jsme se Vláďovi jsem slíbil, že uvedu do provozu PA s 2xGI7b, ve kterém jsme díky
věnovali činnostem spíše uvnitř chalupy. Vláďovi jsem slíbil, že uvedu do vysokým teplotám o Polním dnu upekli trafo. Zprovoznění se nakonec povedlo, i
provozu PA s 2xGI7b, ve kterém jsme díky vysokým teplotám o Polním dnu když jen provizorním způsobem. Jako na potvoru mi nové trafo došlo v pátek, když
upekli trafo. Zprovoznění se nakonec povedlo, i když jen provizorním způsobem. už jsem byl mimo. Takže jsem celý páteční večer instaloval náhradní zdroje pro
Jako na potvoru mi nové trafo došlo v pátek, když už jsem byl mimo. Takže žhavení, ovládání a VN.
jsem celý páteční večer instaloval náhradní zdroje pro žhavení, ovládání a VN.
. Sobotní ráno nás přivítalo na výšku 1042 m.n.m. teplým a slunečným počasím.
. Přijeli taky naši další kamarádi Venca OK1VKQ a Gerhard OK1GP. Po svačince
. tvořené jedním chlazeným chmelovým čajem jsme se vrhli na připojení 17 el.
. m<sup>2</sup>. Na Polním dnu jsme totiž vysílali do zlomeného koaxu a celkem
jsme se divili, že nám moc nechodí směr na jihovýchod. Výměna propoje mezi
anténou a svodem byla otázkou hodinky a vytažení stožáru si vyžádalo jen několik
desítek minut. Během té doby přijely další posily zosobněné Petrem OK1WPN,
Jirkou OK2POI a Petrem OK2POE. Další rest jsme měli na čtyřčeti 10 el. DK7ZB, u
kterého se nám během PD zhoršilo PSV. Odstranění závady bylo bohužel dosti
Sobotní ráno nás přivítalo na výšku 1042 m.n.m. teplým a slunečným počasím. Přijeli taky naši další kamarádi Venca OK1VKQ a Gerhard OK1GP. Po svačinc<a name="OLE_LINK1">e tvo</a>řené jedním chlazeným chmelovým čajem jsme se vrhli na připojení 17 el. M<sup>2</sup>. Na Polním dnu jsme totiž vysílali do zlomeného koaxu a celkem jsme se divili, že nám moc nechodí směr na jihovýchod. Výměna propoje mezi anténou a svodem byla otázkou hodinky a vytažení stožáru si vyžádalo jen několik desítek minut. Během té doby přijely další posily zosobněné Petrem OK1WPN, Jirkou OK2POI a Petrem OK2POE. Další rest jsme měli na čtyřčeti 10 el. DK7ZB, u kterého se nám během PD zhoršilo PSV. Odstranění závady bylo bohužel dosti časově náročné a bez vhodné měřící techniky (MFJ) asi těžko proveditelné. Nakonec jsme po cca třech hodinách došli k tomu, že musí být vadný propojovací koax, protože všechno ostatní bylo v pořádku. Výměna kabelu skutečně pomohla a čtyřče začalo ukazovat PSV slušných 1,3\. Po tomto martýriu jsme ještě museli vysunout stožár a na něj nainstalovat osmerče 4 el. DK7ZB. To vše spolu s propojením zařízení nám nějakou chvilku vzalo, takže jsem jako obvykle začali pozdě, tentokrát o 35 minut. časově náročné a bez vhodné měřící techniky (MFJ) asi těžko proveditelné.
Nakonec jsme po cca třech hodinách došli k tomu, že musí být vadný propojovací
Závod se nám rozjížděl pomalu a ztuha, takže jsme moc nevěřili, že se nám podaří překonat 600 spojení. Zejména směr na východ a jihovýchod byl totálně zazděný obrovským rušením v úrovni cca 59 někdy i 59+. Vcelku jsme nezjišťovali kdo to způsobuje, protože když někomu řekneme, že ruší, tak ho stejně ani nenapadne trochu ubrat na buzení. Oproti II. subergu 2009 jsme z tohoto směru přišli o nejméně 33.000 bodů. Přes rušení jsme totiž udělali jen: koax, protože všechno ostatní bylo v pořádku. Výměna kabelu skutečně pomohla a
čtyřče začalo ukazovat PSV slušných 1,3\. Po tomto martýriu jsme ještě museli
vysunout stožár a na něj nainstalovat osmerče 4 el. DK7ZB. To vše spolu s
propojením zařízení nám nějakou chvilku vzalo, takže jsem jako obvykle začali
pozdě, tentokrát o 35 minut.
Závod se nám rozjížděl pomalu a ztuha, takže jsme moc nevěřili, že se nám podaří
překonat 600 spojení. Zejména směr na východ a jihovýchod byl totálně zazděný
obrovským rušením v úrovni cca 59 někdy i 59+. Vcelku jsme nezjišťovali kdo to
způsobuje, protože když někomu řekneme, že ruší, tak ho stejně ani nenapadne
trochu ubrat na buzení. Oproti II. subergu 2009 jsme z tohoto směru přišli o
nejméně 33.000 bodů. Přes rušení jsme totiž udělali jen:
7x OM jindy cca 30 QSO 7x OM jindy cca 30 QSO
...@@ -54,13 +58,33 @@ Závod se nám rozjížděl pomalu a ztuha, takže jsme moc nevěřili, že se n ...@@ -54,13 +58,33 @@ Závod se nám rozjížděl pomalu a ztuha, takže jsme moc nevěřili, že se n
1x YU jindy kolem 10 QSO. 1x YU jindy kolem 10 QSO.
Těžko je vyčíslitelné kolik OK, OE a jiných stanic jsme díky rušení z JV nebyli schopni udělat. Myslím, že 40.000 bodů je konzervativní odhad, protože na směry pod JJV a J jsme jinak dosáhli velmi pěkných výsledků. S5 jsme udělali 17, což je o 5 víc než obvykle a totální bomba je z našeho QTH 37 Italů, což je oproti letům, kdy jsme nebyli vybaveni M<sup>2</sup> o 27 více. Z ostatních směrů také příjemně překvapilo 13x ON, 17x F, 28xPA, 5xG, 6x OZ, 2xLX, 12x HB, 4xSM, 11x SP. Pro zpestření vyhlásil pro zúčastěné vedoucí operátor – Vláďa OK1FIK - ohnivě tekutou prémii za překonání ODX 1000 km. Tuto metu se podařilo překonat Ondrovi CDJ, který udělal LA0BY s překlenutou  vzdáleností 1047 km. Konec závodu nás zastihl se 718 QSO a 229 tisíci bodů, při průměru 320 bodů na QSO. Těžko je vyčíslitelné kolik OK, OE a jiných stanic jsme díky rušení z JV nebyli
schopni udělat. Myslím, že 40.000 bodů je konzervativní odhad, protože na směry
pod JJV a J jsme jinak dosáhli velmi pěkných výsledků. S5 jsme udělali 17, což
je o 5 víc než obvykle a totální bomba je z našeho QTH 37 Italů, což je oproti
letům, kdy jsme nebyli vybaveni M<sup>2</sup> o 27 více. Z ostatních směrů také
příjemně překvapilo 13x ON, 17x F, 28xPA, 5xG, 6x OZ, 2xLX, 12x HB, 4xSM, 11x
SP. Pro zpestření vyhlásil pro zúčastěné vedoucí operátor – Vláďa OK1FIK -
ohnivě tekutou prémii za překonání ODX 1000 km. Tuto metu se podařilo překonat
Ondrovi CDJ, který udělal LA0BY s překlenutou  vzdáleností 1047 km. Konec závodu
nás zastihl se 718 QSO a 229 tisíci bodů, při průměru 320 bodů na QSO.
Podmínky byly po celou dobu závodu spíše průměrné bez výrazného otevření. Dříve
zmíněné italské stanice totiž přibývaly po celý den s obvyklým maximem v neděli
mezi 11\. a 13\. hodinou.
73!  Jirka, OK1UBO
- Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
- **Závod: [VHF contest 2010](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2010/index.php)
- [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=44&country=1)
- [celkové výsledky](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/vhf2010/lx.htm)
- 713 spojení
- 227658 bodů
## Vybavení
Podmínky byly po celou dobu závodu spíše průměrné bez výrazného otevření. Dříve zmíněné italské stanice totiž přibývaly po celý den s obvyklým maximem v neděli mezi 11\. a 13\. hodinou. - ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB@10m
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)
73!  Jirka, OK1UBOZnačka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L. [Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/80-) + [Fotky OK1CDJ](http://picasaweb.google.com/kolonicny/VHFContest2010)
**Závod: [VHF contest 2010](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2010/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=44&country=1) - [celkové výsledky](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/vhf2010/lx.htm)
713 spojení - 227658 bodů
Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB@10m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P1010513.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_7.jpg)](http://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/80-VHF%20contest%202010)[Fotogalerie](http://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/80-VHF%20contest%202010) + [Fotky OK1CDJ](http://picasaweb.google.com/kolonicny/VHFContest2010)
``` ```
title = "I. Subregional 2012" title = "I. Subregional 2012"
perex_e = "
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012.  perex_e = "Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012.
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na Blatenský
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na vrcholek již kolem
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly narušeny zjevnou neochotou
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči spolupracovat, což pro osádku
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny cesty na kopec do nejbližšího
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to snad byla jediná větší potíž,  na
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod kterou jsme při přípravě na závod narazili."
narazili..
. tags = ["Závody", "VHF", "2012", "Subregional"]
image = "mapa.png"
"
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2012", "Subregional"]
``` ```
Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012.  Rok se s rokem sešel a už tu máme opět první VKV závod sezóny 2012. Tentokrát
Tentokrát jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na jsme se snažili nic nezanedbat a přípravný tým vyrazil na Blatenský vrch již v
Blatenský vrch již v pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na pátek ráno. Vláďa OK1FIK dorazil, jako předvoj, na vrcholek již kolem osmé
vrcholek již kolem osmé hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly hodiny ranní a zahájil přípravy. Ty však byly narušeny zjevnou neochotou
narušeny zjevnou neochotou hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči spolupracovat, což pro osádku
spolupracovat, což pro osádku druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny druhého vozu znamenalo  návrat z poloviny cesty na kopec do nejbližšího
cesty na kopec do nejbližšího elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to elektroinstalačního obchodu.  Nicméně to snad byla jediná větší potíž,  na
snad byla jediná větší potíž,  na kterou jsme při přípravě na závod kterou jsme při přípravě na závod narazili.
narazili..
Přes zimní přestávku Vláďa OK1FIK obrousil a natřel devět dílů našeho
. vysouvacího stožáru od starého ruského radaru P-10\. To ovšem znamenalo nezbytný
počet dílů po natření dopravit nahoru na kopec, což při letošní sněhové nadílce
znamenalo tyto díly vytáhnout na vrcholek kopce na sáňkách. Vláďa tak nic jiného
nedělal, než mezi 8:00 až 13:00 běhal mezi křižovatkou, kde měl složené díly
stožáru a jiný materiál, jako je rádio, spacák, jídlo a jiné nutnosti a
vrcholkem kopce. Celkem našlapal přes deset kiometrů se zátěží na sáňkách. Vašek
OK1VKQ a já (OK1UBO) jsme po dopravení našeho materiálu (hlavně jídlo a spacáky)
Přes zimní přestávku Vláďa OK1FIK obrousil a natřel devět dílů našeho vysouvacího stožáru od starého ruského radaru P-10\. To ovšem znamenalo nezbytný počet dílů po natření dopravit nahoru na kopec, což při letošní sněhové nadílce znamenalo tyto díly vytáhnout na vrcholek kopce na sáňkách. Vláďa tak nic jiného nedělal, než mezi 8:00 až 13:00 běhal mezi křižovatkou, kde měl složené díly stožáru a jiný materiál, jako je rádio, spacák, jídlo a jiné nutnosti a vrcholkem kopce. Celkem našlapal přes deset kiometrů se zátěží na sáňkách. a nového PA s GS-31B začali s přípravou antén a stožárů pro vztyčení. Letos jsme
Vašek OK1VKQ a já (OK1UBO) jsme po dopravení našeho materiálu (hlavně jídlo a spacáky) a nového PA s GS-31B začali s přípravou antén a stožárů pro vztyčení. Letos jsme zvolili pro první závod sezóny sestavu 4x10 el. na zpoloviny vysunutém stožáru od starého ruského radaru P-10\. Pak jsme usadili na držák za komínem již před dvěma lety vyzkoušené čtyřče z 4 el. yagin na pěti-metrovém stožárku. Nejdéle jsme si hráli se stožárem a anténou určenou pro V a JV sektor. Museli jsme po zimní pauze opět složit 18 el. M2 s jejímž umístěním se vždy počítá na stožáru z RDM-6 vysunutém do 19 m. S přípravou na vztyčení tohoto stožáru strávil Vašek spoustu času, protože se nám nepodařilo odhadnout umístění oka fixní kotvy u rozhledny. Pod metrovou vrstvou těžkého sněhu se toto oko podařilo najít, až když byla vykopána jáma o velikosti menší pasti na mamuty. Nakonec jsme na vrcholek 19 m stožáru umístili třímetrový nástavec s 18 el. M2\. To se už se začínalo stmívat. Všem již ubývaly síly po dopoledním pochodovém cvičení a odpoledním vykopávání děr do sněhu a lezení po stožárech, takže jsme zamířili do tepla mezitím krásně vyhřáté chaty. Posilnili jsme se nějakým tím žvancem a trochou chladného chmelového čaje doplněného stejně chladným darem Honzy Procházky, A pak hurá do pelechu. zvolili pro první závod sezóny sestavu 4x10 el. na zpoloviny vysunutém stožáru
od starého ruského radaru P-10\. Pak jsme usadili na držák za komínem již před
V sobotu ráno jsme dokončili vysunutí RDM-6 stožáru s M2\. Uvnitř chaty se zatím nastavvoval a uživovalo zařízení. Dokonce zbyl čas na vyrobení nových propojů mezi PA a TX/RX relátky, takže jsme mohli demontovat několikadílné z různých přechodek a spojek zbastlené provizorní kabelu. dvěma lety vyzkoušené čtyřče z 4 el. yagin na pěti-metrovém stožárku. Nejdéle
Odpoledne nejprve dorazila naše operátorská posila [Ondra OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/), který se hned přiložil ruku k dílu a zapojil se do přípravných prací. Následně dorazil i náš klubový předseda a vedoucí kroužku mládeže v jedné osobě  Michal OK1WMR doprovázený zmrzlou a promočenou mládeží. Hlasováním si zvolili pro dopravu z nádraží, kam dorazili místím „expesem“, cestu nahoru na Blatenský vrch přes Vlčí jámy, kde stále ještě leželo kolem metru sněhu, do kterého se více či méně bořili při celé tříkillometrovém výstupu a překonávání dvousetmetrového převýšení. Po vysušení, rozehřátí, napojení a nakrmení projevili kluci chuť podívat se na to co se vlastně při takovém závodě děje.  Mohli tak vidět úvodní pile-up závodu, kdy Ondra dosáhl v první hodině závodu úctyhodných 94 OSO a 25 tis bodů.![](/upload/ok1wmr/obrazky/2012_03_1subr/rate_pts.png)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2012_03_1subr/rate_qso.png) jsme si hráli se stožárem a anténou určenou pro V a JV sektor. Museli jsme po
V následujících hodinách šly počty QSO i bodů/hod. postupně dolů. Poloviny celkového počtu spojení jsme dosáhli v 18:34 UTC a poloviny bodů již v 19:40 UTC. zimní pauze opět složit 18 el. M2 s jejímž umístěním se vždy počítá na stožáru z
RDM-6 vysunutém do 19 m. S přípravou na vztyčení tohoto stožáru strávil Vašek
Se zařízením jsme tentokráte neměli žádné problémy, takže se závod odehrával celkové pohodě bez nějakého velkého vzrušení. Přestože teplota v noci klesla pod nulu, tak jsme se letos nepotýkali s námrazou. Tedy ne, že by to přineslo nějakou výhodu, protože průměr bodů na spojení byl letos dosti mizerný – 299 bodů/QSO. Naprosto mizerný byl tento průměr ve směru na H, 9A, S5 a I, kde se průměr pohybuje na cca 220 km, což je proti jiným závodům hodně mizerné. spoustu času, protože se nám nepodařilo odhadnout umístění oka fixní kotvy u
![](/upload/ok1wmr/obrazky/2012_03_1subr/mapa.png) rozhledny. Pod metrovou vrstvou těžkého sněhu se toto oko podařilo najít, až
Osobně se vždy na první subregionál po dlouhé zimní přestávce těším. Ani letos jsem nebyl zklamán spoustou sněhu, příjemným prostředím vyhřáté horské chaloupky a v pátek i v sobotu krásným slunečným počasím. Letos můžeme být spokojeni i s výsledkem, který pro 1\. subregionál znamená klubový rekord. když byla vykopána jáma o velikosti menší pasti na mamuty. Nakonec jsme na
Velký dík patří všem protistanicím za spojení a všichni se těšíme na další závod. vrcholek 19 m stožáru umístili třímetrový nástavec s 18 el. M2\. To se už se
73! Jirka OK1UBO začínalo stmívat. Všem již ubývaly síly po dopoledním pochodovém cvičení a
odpoledním vykopávání děr do sněhu a lezení po stožárech, takže jsme zamířili do
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**Závod: [I. subregional contest 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=55&country=1) tepla mezitím krásně vyhřáté chaty. Posilnili jsme se nějakým tím žvancem a
144 MHz - 663 QSO – 197 872 pts trochou chladného chmelového čaje doplněného stejně chladným darem Honzy
.. Procházky, A pak hurá do pelechu.
Vybavení:
ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@10m, 4x4el. DK7ZB@7m V sobotu ráno jsme dokončili vysunutí RDM-6 stožáru s M2\. Uvnitř chaty se zatím
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b – 800W ,2xGI7b – 550W , GS-31B – 650W; celkem 2000W). nastavvoval a uživovalo zařízení. Dokonce zbyl čas na vyrobení nových propojů
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_2012_1.subreg06.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P3040214.jpg)](http://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/107-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_2012_1.subreg19.jpg)](http://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/107-)[Fotogalerie](http://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/107-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-) mezi PA a TX/RX relátky, takže jsme mohli demontovat několikadílné z různých
\ No newline at end of file přechodek a spojek zbastlené provizorní kabelu. Odpoledne nejprve dorazila naše
operátorská posila [Ondra OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/), který se hned
přiložil ruku k dílu a zapojil se do přípravných prací. Následně dorazil i náš
klubový předseda a vedoucí kroužku mládeže v jedné osobě  Michal OK1WMR
doprovázený zmrzlou a promočenou mládeží. Hlasováním si zvolili pro dopravu z
nádraží, kam dorazili místím „expesem“, cestu nahoru na Blatenský vrch přes Vlčí
jámy, kde stále ještě leželo kolem metru sněhu, do kterého se více či méně
bořili při celé tříkillometrovém výstupu a překonávání dvousetmetrového
převýšení. Po vysušení, rozehřátí, napojení a nakrmení projevili kluci chuť
podívat se na to co se vlastně při takovém závodě děje.  Mohli tak vidět úvodní
pile-up závodu, kdy Ondra dosáhl v první hodině závodu úctyhodných 94 OSO a 25
tis
bodů.
![](rate_pts.png)![](rate_qso.png)
V následujících hodinách šly počty QSO i bodů/hod. postupně dolů. Poloviny
celkového počtu spojení jsme dosáhli v 18:34 UTC a poloviny bodů již v 19:40
UTC.
Se zařízením jsme tentokráte neměli žádné problémy, takže se závod odehrával
celkové pohodě bez nějakého velkého vzrušení. Přestože teplota v noci klesla pod
nulu, tak jsme se letos nepotýkali s námrazou. Tedy ne, že by to přineslo
nějakou výhodu, protože průměr bodů na spojení byl letos dosti mizerný – 299
bodů/QSO. Naprosto mizerný byl tento průměr ve směru na H, 9A, S5 a I, kde se
průměr pohybuje na cca 220 km, což je proti jiným závodům hodně mizerné.
![](mapa.png)
Osobně se vždy na první subregionál po dlouhé zimní přestávce těším. Ani letos
jsem nebyl zklamán spoustou sněhu, příjemným prostředím vyhřáté horské chaloupky
a v pátek i v sobotu krásným slunečným počasím. Letos můžeme být spokojeni i s
výsledkem, který pro 1\. subregionál znamená klubový rekord. Velký dík patří
všem protistanicím za spojení a všichni se těšíme na další závod. 73! Jirka
OK1UBO
- Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
- Závod: [I. subregional contest 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2012/index.php)