Verified Commit 38be45dc authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Zformátovány články

parent f4a47e4f
```
title = "555 - blikač se dvěmi LED"
perex_e = "
Jedná
se
o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v intervalech, nastavených trimrem P1, D1 zhasne a místo ní svítí D2.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení"]
image = "2.jpg"
```
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v
intervalech, nastavených trimrem P1, D1 zhasne a místo ní svítí D2.
![](2.jpg)
## Schéma
Jedná
se
o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v intervalech, nastavených trimrem P1, D1 zhasne a místo ní svítí D2.
.
.
.
![schema](sch.png)
<a target="_blank">![](/upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/2.jpg)</a>Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/pcb.png).
.PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/555_blikac_schema.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/555_blikac_dps.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/555_blikac_osazovak.pdf)Eagle 5.0: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/555-1.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/555-1.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)![](/upload/ok1wmr/clanky/555_1blik2/1.jpg)
## Plošný spoj
* * *
![pcb](pcb.png)
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz)
........
PDF verze: [schéma](555_blikac_schema.pdf), [plošný spoj](555_blikac_dps.pdf), [osazovací plán](555_blikac_osazovak.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](555-1.sch) a [BRD](555-1.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)
* * *
\ No newline at end of file
![](1.jpg)
```
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
perex_e = "
Jedná
se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení"]
image = "555_start_01.jpg"
```
Jedná
se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
.
.
.
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
Toto zapojení lze použít jako základ nějakého složitějšího zařízení fungujícího
na tomto principu časování. Místo LED by mohl být zapojen například optočlen,
tranzistor či jiný spínací prvek a za ním třeba i relé s kontakty na spínání
230V a velkým spotřebičem... využití a možností je spousta. Stačí se jen
zamyslet, kde bychom této funkce nastavitelného vypínání mohli využít.
![](555_start_01.jpg)
## Schéma
![schema](555_start_01.png)
Toto zapojení lze použít jako základ nějakého složitějšího zařízení fungujícího na tomto principu časování. Místo LED by mohl být zapojen například optočlen, tranzistor či jiný spínací prvek a za ním třeba i relé s kontakty na spínání 230V a velkým spotřebičem... využití a možností je spousta. Stačí se jen zamyslet, kde bychom této funkce nastavytelného vypínání mohli využít.
[![](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_01_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/obrazky/555_start_01.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_pcb.png).
.PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_sch.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)[
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)![](/upload/ok1wmr/clanky/555_start/555_start_02.jpg)
## Plošný spoj
* * *
![pcb](555_start_pcb.png)
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz)
........
PDF verze: [schéma](555_start_sch.pdf), [plošný spoj](555_start_pcb.pdf), [osazovací plán](555_start_osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](555_start.sch) a [BRD](555_start.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)
* * *
\ No newline at end of file
![](555_start_02.jpg)
```
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
perex_e = " Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch - Karlovy Vary. ..."
tags = ["Článek"]
```
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch - Karlovy Vary. ...
<font color="#ffffff"><font color="#000000">Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 "Cyklocentrum Vondráček"), které tento závod pořádá.</font></font><font color="#ffffff">.</font><font color="#000000">naše</font> [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 "Adrenalin 2008 - fotogalerie")<font color="#ffffff">.</font>
\ No newline at end of file
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při
vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal
s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na
kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch -
Karlovy Vary.
Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 "Cyklocentrum Vondráček"), které tento závod pořádá.
naše [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 "Adrenalin 2008 - fotogalerie")
```
title = "Aktivity - Březiny 2008"
perex_e = "
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný Dětským bezbariérovým centrem Březiny
.
```
.
..
title = "Aktivity - Březiny 2008"
```
"
tags = ["Článek"]
```
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný Dětským bezbariérovým centrem Březiny
.
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny
.
..
* * *
* * *
Děti si mohli vyzkoušet výrobu různých předmětů z měděného drátu pomocí pájení. A teký jsme vyráběli vlastní rakety poháněné vodou a stlačeným vzduchem...více ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/18-)
..
\ No newline at end of file
Děti si mohli vyzkoušet výrobu různých předmětů z měděného drátu pomocí pájení.
A teký jsme vyráběli vlastní rakety poháněné vodou a stlačeným vzduchem...více
ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/18-)
```
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
"
tags = ["Článek"]
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
```
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Ke stažení [zde](download/6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](download/6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
\ No newline at end of file
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
\ No newline at end of file
```
title = "ARRL International DX Contest - Phone"
perex_e = "Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti 155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m. .."
tags = ["Článek"]
image = "004.jpg"
```
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti 155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m. ..
<font color="#000000">Takže jsme spíše čas využili k otestovaní nového zařízení a funkčnost komunikace s PC a Win-Testem a vůbec přípravě na CQ WW WPX contest. Ale i přes nepřízeň počasí se nám podařilo alespoň postavit vertikál na 40m a opět trochu přiblížit KV místnost a pracoviště stavu, kdy se tam bude moci pohodlně vysílat.</font><font color="#ffffff">.</font>[![KV pracoviště](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/004_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/004.jpg) [![KV pracoviště](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_subr/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v [SSB lize](http://ssbliga.nagano.cz/), protože jsme byli opět jedinou stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
\ No newline at end of file
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak
jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V
samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m.
Takže jsme spíše čas využili k otestovaní nového zařízení a funkčnost komunikace
s PC a Win-Testem a vůbec přípravě na CQ WW WPX contest. Ale i přes nepřízeň
počasí se nám podařilo alespoň postavit vertikál na 40m a opět trochu přiblížit
KV místnost a pracoviště stavu, kdy se tam bude moci pohodlně
vysílat.
![KV pracoviště](004.jpg)
![KV pracoviště](002.jpg)
Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v
[SSB lize](http://ssbliga.nagano.cz/), protože jsme byli opět jedinou
stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
\ No newline at end of file
```
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
perex_e = ".
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny radiostanice ICOM, které používají CI-V komunikaci.
.
.
"
tags = ["Článek"]
image = "civ1.jpg"
```
.
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny radiostanice ICOM, které používají CI-V komunikaci.
.
.
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo
do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD
součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny
radiostanice ICOM, které používají CI-V komunikaci.
![](civ1.jpg)
## Schéma
.![](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/civ1.jpg)
![](01_s.jpg)
* * *
## Plošný spoj
Schéma:.![](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/01_s.jpg)
![DPS](dps.jpg)
* * *
plošný spoj v [PDF](ci-v_dps.pdf)
.Plošný spoj + plošný spoj v [PDF](../upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/ci-v_dps.pdf)
![DPS](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/dps.jpg)
## Osazovák
* * *
![Osazovák](osaz.jpg)
.Osazovák:![Osazovák](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/osaz.jpg)
## Provedení
* * *
![](civ2.jpg)
![](civ3.jpg)
![](civ4.jpg)
.Provedení:
![](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/civ2.jpg).![](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/civ3.jpg).![](/upload/ok1wmr/obrazky/ci-v/civ4.jpg).Původní zdroj: [http://www.qsl.net/g3vgr/civ.html](http://www.qsl.net/g3vgr/civ.html)
\ No newline at end of file
Původní zdroj: [http://www.qsl.net/g3vgr/civ.html](http://www.qsl.net/g3vgr/civ.html)
```
title = "ČLENOVÉ"
perex_e = "
BAADER
Vojtěch
OK1UBO
BAYER
Jiří
OK1WVB
BLAHOUT
Václav
OK1FYX
DLABAČOVÁ
Petra
OK3MAD
DOUDA
Martin
OK1VKK
DUŠEK
František
HAVLÍČEK
Jiří
JANDA
Otto
KAFKA
Lukáš
OK1FKJ
KAISER
Jiří
OK1DFU
KASAL
Zdeněk
OK7KM
KONČÍK
Miroslav
OK1CDJ
KOLONIČNÝ
Ondra
OK1FIK
KUBÍK
Vladislav
KUPKA
Jaroslav
OK1WSN
MANCA
Štefan
OK1VTV
MEŠKÁN
Roman
OK1DUB
NAJMAN
Miroslav
OK1WPN (SK)
NOVÁK
Petr
OK1WHO
PAČÍSKA
Jonáš
OK1WRZ
PANUŠKA
Jan
OK1VKQ
PRIŠTIC
Václav
OK1PNE (SK)
PROCHÁZKA
Josef
PŘIBYL
Štěpán
OK1WMR
RYBKA
Michal
OK1RS
RYBKOVÁ
Alexandra
OK1PRI
ŘEZNÍČEK
Pavel
SCHINDLER
Roman
OK1GP
STEIDL
Gerhard
OK1AOF
ŠESTÁK
Ivo
OK1-36068
VOŘÍŠEK
Michael
OK1FVN
VOTÁPEK
Jakub
WEIS
Richard
OK1XVZ
ZEDNÍK
Vladimír
stav k 1. 1. 2008
"
tags = ["Článek"]
```
BAADER
Vojtěch
OK1UBO
BAYER
Jiří
OK1WVB
BLAHOUT
Václav
OK1FYX
DLABAČOVÁ
Petra
OK3MAD
DOUDA
Martin
OK1VKK
DUŠEK
František
HAVLÍČEK
Jiří
JANDA
Otto
KAFKA
Lukáš
OK1FKJ
KAISER
Jiří
OK1DFU
KASAL
Zdeněk
OK7KM
KONČÍK
Miroslav
OK1CDJ
KOLONIČNÝ
Ondra
OK1FIK
KUBÍK
Vladislav
KUPKA
Jaroslav
OK1WSN
MANCA
Štefan
OK1VTV
MEŠKÁN
Roman
OK1DUB
NAJMAN
Miroslav
OK1WPN (SK)
NOVÁK
Petr
OK1WHO
PAČÍSKA
Jonáš
OK1WRZ
PANUŠKA
Jan
OK1VKQ
PRIŠTIC
Václav
OK1PNE (SK)
PROCHÁZKA
Josef
PŘIBYL
Štěpán
OK1WMR
RYBKA
Michal
OK1RS
RYBKOVÁ
Alexandra
OK1PRI
ŘEZNÍČEK
Pavel
SCHINDLER
Roman
OK1GP
STEIDL
Gerhard
OK1AOF
ŠESTÁK
Ivo
OK1-36068
VOŘÍŠEK
Michael
OK1FVN
VOTÁPEK
Jakub