Verified Commit 3cef8346 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Přetagovány VŠECHNY články

+ Nástroj v nodejs na přetagování složky
parent 367f05b7
......@@ -34,28 +34,56 @@ Každý článek by měl mít tag "Článek" - jinak se nezobrazí v seznamu čl
To je to mezi ```` ``` ```` a ```` ``` ```` ;)
Mimochodem: místo ```` ``` ```` může být cokoli např `+++` (ve starých článcích)
* title - nadpis článku
* perex - Úvodník
* perex_e - Nevyplňovat! Automaticky exportovaný úvodník.
* image - titulní obrázek článku. Tento by měl být umístěn v static/images/leads/OBRAZEK.png
preferujte png
* perex_e - Nevyplňovat! Automaticky exportovaný úvodník. Je automaticky zkrácen na 255 znaků
* image - titulní obrázek článku. Tento by měl být umístěn v static/images/leads/OBRAZEK.png,
nebo ve složce článku. Preferujte png
* tags - Seznam tagů
* [author] - Počátek sekce pojednávající o autorovi, pokud chybí je vytvořena z git historie
* name - jméno autora
* email - email autora - není publikován na stránkách, ale můžou na něj v budoucnu být posílány případné komentáře
* [date]
* creation - datum vytvoření
* nodate=true - indikuje, že by se nemělo zobrazovat datum vytvoření
## Standartní kategorie:
* Akce a závody
* Začínajícím
* HAM konstrukce
* Bastlení
* Programování
- O nás
- O radioklubu
- Kontakt
- Kroužek mládeže
- Podporují nás
- Pro členy RK
- Aktuality
- Všechny aktuality
- Proběhlé akce
- prezentace RK
- radioamatérské závody
- akce pro veřejnost
- Pozvánky
- výroční schůze
- grilovačka na Blaťáku
- Stalo se
- píší o nás
- něco jsme dostali
- SK
- Články
- Všechny články
- Programování
- C/C++
- Vala
- Javascript
- Mikroprocesory
- avr-gcc
- Periferie
- Knihovny
- AVR LED panel
- AVR LCD panel
- Elektronika
- Konstrukce pro začátečníky
- HAM konstrukce
- Konstrukce s mikroprocesorem
- Technické články
## Rozšíření markdownu
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
title = "144 MHz PA s 2x GI7B"
perex = "Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště."
tags = ["Technické články", "Vysílací technika", "HAM konstrukce"]
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
image="lead.jpg"
[author]
name = "OK1GP, OK1UBO"
......
```
title = "555 - blikač se dvěmi LED"
tags = ["Článek", "Bastlení"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
image = "2.jpg"
```
......
```
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
tags = ["Článek", "Bastlení"]
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
image = "555_start_01.jpg"
```
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Aktivity - Březiny 2008"
......
```
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "ARRL International DX Contest - Phone"
image = "004.jpg"
......
```
tags = ["Články","Technické články"]
title = "Chlazení elektronkových zesilovačů"
image = "04.jpg"
......
```
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
image = "civ1.jpg"
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008"
perex = "RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008"
perex = "I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008"
perex_e = "I když tento víkend probíhala
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Den dětí na Andělské Hoře"
perex = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov"
perex = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "Den rekordů VHF 2008"
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
title = "Eagle 5.0"
perex = "Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému
pro kreslení schémat a návrh plošných spojů."
tags = ["Aktuality"]
tags = ["Články","Technické články"]
```
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Festival na sněhu Klínovec 2008"
perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení
......
```
tags = ["Články","Zajímavosti"]
title = "Historie radioklubu"
......
```
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
title = "Hon na lišku"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment