Verified Commit 4249ce8d authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Merge branch 'master' into jak-napsat-clanek

parents d20627f3 1342c065
all: stages:
- preview
- deployment
# env vars:
# - PREVIEW_SSH_KEY
preview:
stage: preview
variables:
HTML_DIR: "/var/www/html/preview.ok1kvk.cz"
SSH_HOST: "preview-ok1kvk-cz@alfa.ok1kvk.cz"
environment:
name: preview/$CI_BUILD_REF_NAME
url: https://preview.ok1kvk.cz/$CI_BUILD_REF_NAME
on_stop: stop_preview
except:
- master
script:
- node --version
- rm -rf build
- if [ -d generator ] ; then cd generator; git pull; cd ..; else git clone https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/generator.git; fi
- mkdir -p fake_static
- cd generator/; npm install; cd ..
- node generator/index.js --baseurl /$CI_BUILD_REF_NAME --contentdir . --staticdir fake_static --themedir generator/theme --builddir build --noserver
- echo "$PREVIEW_SSH_KEY" > sshkey
- chmod 600 sshkey
- rsync -e 'ssh -i sshkey' -rc --delete build/ $SSH_HOST:$HTML_DIR/$CI_BUILD_REF_NAME/
- ssh -i sshkey $SSH_HOST ln -fs $HTML_DIR/static/static $HTML_DIR/static/$CI_BUILD_REF_NAME
- rm sshkey
stop_preview:
stage: preview
variables:
HTML_DIR: "/var/www/html/preview.ok1kvk.cz"
SSH_HOST: "preview-ok1kvk-cz@alfa.ok1kvk.cz"
script:
- echo "$PREVIEW_SSH_KEY" > sshkey
- chmod 600 sshkey
- ssh -i sshkey $SSH_HOST "rm -rf $HTML_DIR/$CI_BUILD_REF_NAME/"
- rm sshkey
when: manual
environment:
name: preview/$CI_BUILD_REF_NAME
action: stop
except:
- master
# Needs following env vars:
# - LFTP_PASSWORD
# - DEPLOY_SSH_KEY
deploy:
stage: deployment
environment: deployment
variables:
HTML_DIR: "/html/www"
SSH_HOST: "uploader@cloud.ok1kvk.cz"
only: only:
- master - master
script: script:
...@@ -8,12 +63,13 @@ all: ...@@ -8,12 +63,13 @@ all:
- if [ -d static ] ; then cd static; git pull; cd ..; else git clone https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/static.git; fi - if [ -d static ] ; then cd static; git pull; cd ..; else git clone https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/static.git; fi
- cd generator/; npm install; cd .. - cd generator/; npm install; cd ..
- node generator/index.js --contentdir . --staticdir static --themedir generator/theme --builddir build --noserver - node generator/index.js --contentdir . --staticdir static --themedir generator/theme --builddir build --noserver
- generator/upload - echo "$DEPLOY_SSH_KEY" > sshkey
- chmod 600 sshkey
- rsync -e 'ssh -i sshkey' -rc --delete build/ $SSH_HOST:$HTML_DIR/
- rm sshkey
cache: cache:
paths: paths:
- generator/ - generator/
- static/ - static/
# Needs following env var: LFTP_PASSWORD
...@@ -52,5 +52,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 29\. - 31\. 5\. 2009[oficiá ...@@ -52,5 +52,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 29\. - 31\. 5\. 2009[oficiá
.. ..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-) RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-)
. .
...@@ -85,7 +85,7 @@ připravit na radioamatérské zkoušky a získat vlastní licenci. Info [zde](h ...@@ -85,7 +85,7 @@ připravit na radioamatérské zkoušky a získat vlastní licenci. Info [zde](h
# Pojďme si to zkusit hned! # Pojďme si to zkusit hned!
Pokud máte chuť si vyzkoušet hned teď, jak takový provoz vypadá, využijte Pokud máte chuť si vyzkoušet hned teď, jak takový provoz vypadá, využijte
nejrychlejší možnosti - poslechu radioamatérských pásem. Pokud máte ve svém nejrychlejší možnosti - poslechu radioamatérských pásem. Pokud máte ve svém
počítači zvukovou kartu, otevřete si v novém okně tento odkaz nebo (1). počítači zvukovou kartu, otevřete si v novém okně [www.websdr.at](http://www.websdr.at/), [www.websdr.cz](http://www.websdr.cz/) nebo [websdr.ewi.utwente.nl](http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/).
Otevře se vám stránka internetového přijímače, který můžete online ovládat. Otevře se vám stránka internetového přijímače, který můžete online ovládat.
Posunem myši můžete měnit kmitočet poslouchaného pásma. Nastavení parametrů je Posunem myši můžete měnit kmitočet poslouchaného pásma. Nastavení parametrů je
různé, má zde mnoho variant. Základní nastavení při příchodu na stránky vám různé, má zde mnoho variant. Základní nastavení při příchodu na stránky vám
...@@ -104,5 +104,3 @@ Tolik asi k prvnímu kontaktu s radioamatérským posloucháním. Pokud vás to ...@@ -104,5 +104,3 @@ Tolik asi k prvnímu kontaktu s radioamatérským posloucháním. Pokud vás to
trochu zaujalo a chtěli byste se dozvědět více, navštivte trochu zaujalo a chtěli byste se dozvědět více, navštivte
[nás](/clanek/kontakt/). Pokud nejste z okolí Karlových Varů a nemáte v blízkosti žádný radioklub, můžete využít [nás](/clanek/kontakt/). Pokud nejste z okolí Karlových Varů a nemáte v blízkosti žádný radioklub, můžete využít
služeb [Českého radioklubu](http://www.crk.cz/CZ/CLENSTVIC) a pokusit se postupně propracovat až k vlastní koncesi. služeb [Českého radioklubu](http://www.crk.cz/CZ/CLENSTVIC) a pokusit se postupně propracovat až k vlastní koncesi.
.
+++ ```
title = "Kdo dřív - elektronická hra" title = "Kdo dřív - elektronická hra"
perex_e = "Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop. perex_e = "Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop."
.
"
tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce", "Elektronika", "Kroužek", "Radioklub", "Bastlení"] tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce", "Elektronika", "Kroužek", "Radioklub", "Bastlení"]
+++
```
Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop. Že si v radioklubu s elektronikou hrajeme může potvrdit další naše zapojení. Jde o jednoduché zapojení s tyristory. Hra je pro rozhodčího a dva hráče. Rozhodčí zahájí hru stiskem tlačítka SW3 a po dobu hry jej drží sepnuté. Dva hráči se snaží po rozsvícení D3 rozhodčím co nejrychleji stisknout své tlačítko (SW1,2). Kdo byl první, toho dioda zůstane rosvícená (D1,2). Další kolo začne rozhodčí vypnutím celého obvodu a dalším stisknutím SW3. Tyristory jsou použity MCR100. Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy HamShop.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/01.jpg)Schéma: ![](01.jpg)
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/sch.png).
Plošný spoj: ## Schéma
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/dps.png).
![](/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/02.jpg). ![schema](sch.png)
PDF verze: [schéma](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/sch.pdf), [plošný spoj](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/dps.pdf), [osazovací plán](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/kdo_driv.sch) a [BRD](http://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/kdo_driv/kdo_driv.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj).
. ## Plošný spoj
![pcb](dps.png)
![](02.jpg)
PDF verze: [schéma](sch.pdf), [plošný spoj](dps.pdf), [osazovací plán](osaz.pdf) Eagle soubory: [SCH](kdo_driv.sch) a [BRD](kdo_driv.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip). Deska byla vyrobena [metodou nažehlení tonneru](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/).
* * * * * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz) [Kroužek mládeže](/clanek/krouzek-mladeze/)
........
* * * * * *
...@@ -168,12 +168,10 @@ kde najdeme i porovnávací cross-referenční listy a katalogy. ...@@ -168,12 +168,10 @@ kde najdeme i porovnávací cross-referenční listy a katalogy.
# Závěr # Závěr
Doufám, že tento přehled pomůže všem radioamatérům, kteří se zabývají jak konstrukcí různých balunů pro KV pásma, tak praktickými konstrukcemi obecně. Doufám, že tento přehled pomůže všem radioamatérům, kteří se zabývají jak konstrukcí různých balunů pro KV pásma, tak praktickými konstrukcemi obecně.
<<<<<<< HEAD
# Literatura # Literatura
- Magneticky měkké materiály ve sdělovací technice, SNTL 1961 - Magneticky měkké materiály ve sdělovací technice, SNTL 1961
- Elektronikladen Giesler & Danne, Katalog 2/1987 - Elektronikladen Giesler & Danne, Katalog 2/1987
- "Měkké ferity Fonox",  katalog PRAMET Šumperk 1973 - "Měkké ferity Fonox",  katalog PRAMET Šumperk 1973
- "Ferromagnetické materiály ve vf obvodech", ing. Martin Kratoška OK1RR, AR-B pro konstruktéry 2/2005 - "Ferromagnetické materiály ve vf obvodech", ing. Martin Kratoška OK1RR, AR-B pro konstruktéry 2/2005
=======
<a>ok1wpn@atlas.cz</a> <a>ok1wpn@atlas.cz</a>
>>>>>>> c6d13da498a6116fd17074ab78f9bb16daf31de7
+++ +++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2010" title = "CQ World Wide WPX - CW - 2010"
perex_e = "I perex_e = "I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 bodů. vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 bodů.
. .
. .
. .
" "
tags = ["Článek", "Cqwpx", "Závody"] tags = ["Článek", "Cqwpx", "Závody"]
+++ +++
I I
tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 bodů. vybavením. Celkem jsme navázali 2535 platných spojení a dosáhli 3 533 244 bodů.
. .
. .
. .
Nejdříve musím konstatovat, že počasí se letos doslova vyřádilo a celý víkend až do pondělí nám nedalo pokoj. Buď vytrvale pršelo, nebo pršelo s malými přestávkami. Ve večerních hodinách se k tomu přidal ještě silný vítr. Takže nejlepší místo bylo v chatě u kamen. Nejdříve musím konstatovat, že počasí se letos doslova vyřádilo a celý víkend až do pondělí nám nedalo pokoj. Buď vytrvale pršelo, nebo pršelo s malými přestávkami. Ve večerních hodinách se k tomu přidal ještě silný vítr. Takže nejlepší místo bylo v chatě u kamen.
...@@ -50,4 +50,4 @@ WPX team OK1KVK/OL7C ...@@ -50,4 +50,4 @@ WPX team OK1KVK/OL7C
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 28\. - 30\. 5\. 2010[oficiální web závodu](http://www.cqwpx.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives//html/3830/2010-06/msg00011.html) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/).. Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 28\. - 30\. 5\. 2010[oficiální web závodu](http://www.cqwpx.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives//html/3830/2010-06/msg00011.html) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m, Inv V 2x41m 160m Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m, Inv V 2x41m 160m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3152.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3228.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/76-). RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3152.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3228.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/76-).
...@@ -13,7 +13,8 @@ Toto zapojení využívá k řízení hodin mikroprocesor od firmy Atmel - ATmeg ...@@ -13,7 +13,8 @@ Toto zapojení využívá k řízení hodin mikroprocesor od firmy Atmel - ATmeg
Toto zapojení jsme pojali jako motivační, postavit si něco praktického s využitím mikroprocesoru. Celé hodiny jsou tvořeny dvěma [DPS](http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%BD_spoj), které jsou na sebe navzájem kolmé. V místě kontaktu desek jsou sletovány pájecí plošky a tím je zaručen přenost signálů pro displej. Ihned po zapojení na napájení by se na hodinách měl objevit čas 00:00 a čítání času běží (pokud máte samozřejmě správně zapojení a naprogramován mikroprocesor). Aktuální čas nastavíte pomocí tlačítek SW1 (minuty) a SW2 (hodiny). Celé hodiny je pak možné zabudovat do krabičky a lze je napájet 9V baterií nebo lépe adaptérem ze sítě (spotřeba 100 mA). Displej jsme použili [CA56-21SRWA](http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtml?search=CA56-21SWRA&idp=1#cleanParameters%3D1%26search%3DCA56-21SRWA%26bf_szukaj%3D+) ([2](http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=CA56-21SRWA)), na které máme i nakreslený plošný spoj. Mikroprocesor je [ATmega8a-PU](http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=ATMEGA8a-PU) v pouzdru DIL28. Toto zapojení jsme pojali jako motivační, postavit si něco praktického s využitím mikroprocesoru. Celé hodiny jsou tvořeny dvěma [DPS](http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%BD_spoj), které jsou na sebe navzájem kolmé. V místě kontaktu desek jsou sletovány pájecí plošky a tím je zaručen přenost signálů pro displej. Ihned po zapojení na napájení by se na hodinách měl objevit čas 00:00 a čítání času běží (pokud máte samozřejmě správně zapojení a naprogramován mikroprocesor). Aktuální čas nastavíte pomocí tlačítek SW1 (minuty) a SW2 (hodiny). Celé hodiny je pak možné zabudovat do krabičky a lze je napájet 9V baterií nebo lépe adaptérem ze sítě (spotřeba 100 mA). Displej jsme použili [CA56-21SRWA](http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtml?search=CA56-21SWRA&idp=1#cleanParameters%3D1%26search%3DCA56-21SRWA%26bf_szukaj%3D+) ([2](http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=CA56-21SRWA)), na které máme i nakreslený plošný spoj. Mikroprocesor je [ATmega8a-PU](http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=ATMEGA8a-PU) v pouzdru DIL28.
**Pro správnou funkci hodin je zapotřebí naprogramovat pojistky (fuses).** Pojistkami nastavíme, aby mikroprocesor bral hodinový signál z externího krystalu 14.7456 MHz, jinak by běžěl na standardní frekvenci 1 MHz a nefungovalo by správně zobrazování ani počítání času. Naše doporučené hodnoty pojistek jsou: `hfuse=C9, lfuse=FF`. **Pro správnou funkci hodin je zapotřebí naprogramovat pojistky (fuses).**
Pojistkami nastavíte, aby mikroprocesor bral hodinový signál z externího krystalu 14.7456 MHz, jinak by běžěl na standardní frekvenci 1 MHz a nefungovalo by správně zobrazování ani počítání času. Naše doporučené hodnoty pojistek jsou: `hfuse=C9, lfuse=FF`.
# Schéma # Schéma
...@@ -37,7 +38,7 @@ Toto zapojení jsme pojali jako motivační, postavit si něco praktického s vy ...@@ -37,7 +38,7 @@ Toto zapojení jsme pojali jako motivační, postavit si něco praktického s vy
Aktuální zdrojový kód naleznete na našem [GitLabu](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-hodiny-s-atmega8/blob/master/SW/hodiny.c), kde také naleznete [přeložený zdojový kód](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-hodiny-s-atmega8/builds) do formátu [HEX](https://cs.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX). Aktuální zdrojový kód naleznete na našem [GitLabu](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-hodiny-s-atmega8/blob/master/SW/hodiny.c), kde také naleznete [přeložený zdojový kód](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-hodiny-s-atmega8/builds) do formátu [HEX](https://cs.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX).
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/). Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/).
# Seznam součástek: # Seznam součástek:
...@@ -49,7 +50,7 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](clanek/2008/vyroba-plosnych-s ...@@ -49,7 +50,7 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](clanek/2008/vyroba-plosnych-s
| C3 | 100 nF | | | | C3 | 100 nF | | |
| C4, C5 | 100 &#181;F | | | | C4, C5 | 100 &#181;F | | |
| IC1 | 7805 (TO220) | [LM7805.pdf](https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/l7805acv/stabilizatory-napeti-neregulovane/st-microelectronics/) | | IC1 | 7805 (TO220) | [LM7805.pdf](https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/l7805acv/stabilizatory-napeti-neregulovane/st-microelectronics/) |
| IC4 | ATmega8a-PU | [ATmega8a.pdf](http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/atmega8a-pu/mikroprocesory-atmel-avr-tht/atmel/) | | IC4 | ATmega8A-PU | [ATmega8a.pdf](http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/atmega8a-pu/mikroprocesory-atmel-avr-tht/atmel/) |
| D1 | LED displej | [CA56-21SRWA.pdf](http://www.tme.eu/cz/Document/fd133b55ab2a5f9e4bf70453b9a4fb6d/BC56-12.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/ca56-21srwa/ctyrmistne-led-displeje/kingbright-electronic/) | | D1 | LED displej | [CA56-21SRWA.pdf](http://www.tme.eu/cz/Document/fd133b55ab2a5f9e4bf70453b9a4fb6d/BC56-12.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/ca56-21srwa/ctyrmistne-led-displeje/kingbright-electronic/) |
| Q1 | 14,7456 MHz | | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/hc49us-ff3f14.7456/krystalove-rezonatory-tht/ilsi/hc49us-ff3f18-147456/) | | Q1 | 14,7456 MHz | | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/hc49us-ff3f14.7456/krystalove-rezonatory-tht/ilsi/hc49us-ff3f18-147456/) |
| SW1, SW2 | mikrotlačítka s delším hmatníkem | | | | SW1, SW2 | mikrotlačítka s delším hmatníkem | | |
...@@ -195,4 +196,3 @@ int main(void) ...@@ -195,4 +196,3 @@ int main(void)
} }
} }
``` ```
```
title = "Digitální teploměr s ATmega8"
perex = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje."
tags = ["Článek", "Bastlení", "AVR", "Pro začátečníky"]
image = "lead.jpg"
lang = "c"
[author]
name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation="2012-06-15 13:56:00"
```
![Digitální teploměr s ATmega8](teplomer_1.jpg)
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty [DS18B20](https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf). Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
**Pro správnou funkci teploměru je zapotřebí naprogramovat pojistky mikroprocesoru (fuses).**
Pojistkami nastavíte, aby mikroprocesor použil jako hodinový signál interní 8 MHz oscilátor, jinak by běžěl na standardní frekvenci 1 MHz a nefungovalo by správně zobrazování teploty. Naše doporučené hodnoty pojistek jsou: `hfuse=D9, lfuse=04`.
# Schéma
![Schéma](teplomer_sch.png =600x)
# Plošný spoj
![Plošný spoj](teplomer_pcb.png =600x)
# Zdrojové soubory
**Schéma:** [eagle](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/raw/master/HW/digitalni-teplomer.sch),
[PDF](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/raw/master/digitalni-teplomer-schema.pdf)
**Plošný spoj:** [eagle](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/raw/master/HW/digitalni-teplomer.brd), [PDF 1:1](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/raw/master/plosny-spoj.pdf)
**Celý projekt:** [ZIP](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/repository/archive.zip?ref=master), [TAR.GZ](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/repository/archive.tar.gz?ref=master)
**Projekt na GitLabu** [digitalni-teplomer-s-atmega8.git](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8)
Aktuální zdrojový kód naleznete na našem [GitLabu](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/blob/master/SW/hodiny.c), kde také naleznete [přeložený zdojový kód](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/builds) do formátu [HEX](https://cs.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX).
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/).
# Seznam součástek:
| Označení | Hodnota | Datasheet | Odkaz do obchodu |
|----------|--------------|-----------|------------------|
| R1 - R8 | 330 &#8486; | | |
| R9 | 10 k&#8486; | | |
| R10 | 4.7 k&#8486; | | |
| C1, C2 | 100 &#181;F | | |
| C3 | 100 nF | | |
| IC1 | 7805 (TO220) | [LM7805.pdf](https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/l7805acv/stabilizatory-napeti-neregulovane/st-microelectronics/) |
| IC2 | ATmega8A-PU | [ATmega8a.pdf](http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/atmega8a-pu/mikroprocesory-atmel-avr-tht/atmel/) |
| IC3 | DS18B20 | [DS18B20.pdf](http://www.tme.eu/cz/Document/dd11228ca818d1ed1f3029ea47fef609/DS18B20+.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/ds18b20+/prevodniky-teploty/maxim-dallas/) |
| D1 | LED displej | [CA56-12SRWA.pdf](http://www.tme.eu/cz/Document/dd941439913e329281bd9cec3769262a/CA56-12SRWA.pdf) | [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/ca56-12srwa/ctyrmistne-led-displeje/kingbright-electronic/) |
| D2 | zenerova dioda 5V6 | [BZX55C5V6.pdf](http://www.tme.eu/cz/Document/93af4cbc03c9aec362b15e73d9dbd6f8/BZX55Cx.pdf)| [tme.eu](http://www.tme.eu/cz/details/bzx55c5v6/zenerovy-diody-tht/dc-components/) |
# Fotky
![Digitální teploměr](teplomer_2.jpg =300x)
![Digitální teploměr](teplomer_3.jpg =300x)
![Digitální teploměr](teplomer_4.jpg =300x)
![Zapojení DS18B20](ds18b20-pinout.jpg)
# Zdrojový kód
Jen hlavní soubor `digitalni_teplomer.c`, pokud si chcete projekt zkompilovat sami, stáhněte si [celý projekt](https://git.ok1kvk.cz/krouzek/digitalni-teplomer-s-atmega8/repository/archive.zip?ref=master) se všemi soubory.
```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "ds18b20_1.h"
#include "macros.h"
//Definice pozic segmentů na pinech portu
#define _s_A PD2
#define _s_B PD0
#define _s_C PD6
#define _s_D PD4
#define _s_E PD3
#define _s_F PD1
#define _s_G PD7
#define _s_dot PD5
const unsigned char segs[] = //Definice číslic na 7segmentové displeji
{
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F), //0
_BV(_s_B) | _BV(_s_C), //1
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G), //2
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_G), //3
_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //4
_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //5
_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //6
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C), //7
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //8
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //9
_BV(_s_G) //mínus
};
const unsigned char err[] = //Chyba
{
0, //mezera
_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //E
_BV(_s_E) | _BV(_s_G), //r
_BV(_s_E) | _BV(_s_G) //r
};
volatile int temp; //Proměnná pro teplotu
//V tomto přerušení se zobrazuje na despleji
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
static int temp_1=0;
static unsigned char disp=0;
unsigned char dec;
disp++;
if(disp>3) disp=0; //cyklicky 0 - 4 (sedmisegmentovka)
PORTD=0xff; //vypnout segmenty
PORTC=0b00100000>>disp; //přepnout na danou sedmisegmentovku
if (temp==0x5fff) //pokud je chyba čidla
{
PORTD=(~err[disp]); //vypsání znaku chyby
}
else //pokud není chyba čidla
{
switch(disp)
{
case 0://1.cifra - znam�nko
if (temp>>15) //pokud je nejvyšší bit 1 (záporné číslo)
{
temp_1=temp*(-1); //převedení záporné teploty na kladnou
PORTD=(~segs[10]); //zobrazení mínus
}
else temp_1=temp/16; //převedení kladné teploty
break;
case 1://2.cifra - desítky
dec = temp_1 / 10;
if(dec>0) PORTD=(~segs[dec]);//zobrazit desítky
break;
case 2://3.cifra - jednotky
PORTD=(~segs[temp_1 % 10]) & ~_BV(_s_dot); //zobrazit jednotky a desetinnou tečku
break;
case 3://4.cifra - desetiny
PORTD = (~segs[((temp % 16)*625)/1000]); //zobrazit desetiny
break;
}//switch(disp)
}//else (temp==0x5fff)
}//ISR(TIMER1_COMPA_vect)
int main(void)
{
DDRD = 0xFF; //výstupy - segmenty
DDRC = 0x3F; //výstupy - displeje
setb(TCCR1B,0);
setb(TCCR1B,1); //start čítače 1 s předděličkou 64
setb(TCCR1B,3); //CTC mode
OCR1AH=0x01; //porovnávací registry
OCR1AL=0x39; //0x0139 = 313 = 8 000 000 / 64 / (100 * 4) (=> 100 Hz)
setb(TIMSK,4); //povolení přerušení od šasovače 1
setb(SREG,7); //globální povolení přerušení
while(1)
{
temp=gettemp();//přečtení teploty z čidla
}
}
```
+++
title = "Teploměr s ATmega8"
perex_e = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2012"]
+++
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/pcb.png).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/teplomer/teplomer_sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/teplomer/teplomer_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/teplomer/teplomer_osaz.pdf)Eagle 6.1: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/teplomer/teplomer.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/teplomer/teplomer.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).Komplet zdrojáky: [teplomer.zip](../upload/ok1-36134/doc/teplomer/teplomer.zip)
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)
* * *
Program:Untitled &amp;lt;!-- body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; } .cpp1-assembler { } .cpp1-brackets { } .cpp1-comment { color: #008000; font-style: italic; } .cpp1-float { color: #000080; } .cpp1-hexadecimal { color: #000080; } .cpp1-character { } .cpp1-identifier { } .cpp1-illegalchar { } .cpp1-number { color: #000080; } .cpp1-octal { color: #0000FF; } .cpp1-preprocessor { } .cpp1-reservedword { font-weight: bold; } .cpp1-space { color: #008080; } .cpp1-string { color: #800000; } .cpp1-symbol { } --&amp;gt;
```
#define F_CPU    8000000        //8MHz#include #include #include "wait.c"#include "ds18b20_1.c" //definice pinu pro čidlo #define OW_PORT        PORTB#define OW_DDR        DDRB#define OW_PIN        PINB#define OW_BIT        2    #define _s_A  2#define _s_B  0#define _s_C  6#define _s_D  4#define _s_E  3 #define _s_F  1#define _s_G  7#define _s_dot 5const unsigned char segs[] = //číslice{_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F),    //0_BV(_s_B) | _BV(_s_C),    //1 _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G),    //2_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_G),  //3_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),    //4_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //5 _BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //6_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C), //7_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//8_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//9 _BV(_s_G) //mínus    };const unsigned char err[] = //chyba{0, //mezera_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //E_BV(_s_E) | _BV(_s_G), //r_BV(_s_E) | _BV(_s_G) //r};volatile int temp; //teplota   ISR(TIMER1_COMPA_vect){static int temp_1=0;static unsigned char disp=0;unsigned char dec;disp++;        if(disp>3)    disp=0;            //cyklicky 0 - 4 (sedmisegmentovka)PORTD=0xff;    //vypnout segmentyPORTC=0b00100000>>disp;    //přepnout na danou sedmisegmentovkuif (temp==0x5fff)    //pokud je chyba čidla    {    PORTD=(~err[disp]);    //vypsání znaku chyby     }else //pokud není chyba čidla    {    switch(disp)        {        case 0://1.cifra - znaménko            if (temp>>15) //pokud je nejvyšší bit 1 (záporné)                {                temp_1=temp*(-1);    //převedení záporné teploty                 PORTD=(~segs[10]);    //zobrazení mínus                }            else                temp_1=temp/16;        //převedení kladné teploty            break;        case 1://2.cifra - desítky             dec = temp_1 / 10;                             if(dec>0)                PORTD=(~segs[dec]);//zobrazit desítky        break;        case 2://3.cifra - jednotky            PORTD=(~segs[temp_1 % 10]) & ~_BV(_s_dot); //zobrazit jednotky a tečku         break;        case 3://4.cifra - desetiny            PORTD = (~segs[((temp % 16)*625)/1000]); //zobrazit desetiny        break;        }//switch(disp)       }//else (temp==0x5fff)}//ISR(TIMER1_COMPA_vect)int main(void){DDRD = 0xFF; //výstupy - segmentyDDRC = 0x3F; //výstupy - displeje    setb(TCCR1B,0);setb(TCCR1B,1);//start čítač 1 s předděličem 64setb(TCCR1B,3);//CTC modeOCR1AH=0x01;//     porovnávací registry OCR1AL=0x39;//  0x0139 = 313 = 8 000 000 / 64 / (100 * 4)  (=> 100 Hz)setb(TIMSK,4); //Povolení přerušení od časovače 1setb(SREG,7);  //globální povolení přerušeníwhile(1)    {     temp=gettemp();//přečtení teploty z čidla      //wait_ms(200);    }}
```
* * *
`Fotky:`
![](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/02.jpg)
![](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/03.jpg)
![](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/04.jpg)
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
```
title = "1. místo v I. subregionalu 2016"
tags = ["Článek", "VHF", "Závody", "2016"]
perex = "Naši operátoři se v I. subregionalu 2016 umístili na prvním místě v kategorii 144 MHz Multi s celkovým počtem 633 spojení a ziskem 195 333 bodů."
image = "lead.png"
[date]
creation="2016-7-8 12:00"
```
Naši operátoři se v [I. subregionalu 2016](/clanek/2016/i-subregional) umístili na **prvním místě** v kategorii 144 MHz Multi s celkovým počtem 633 spojení a ziskem 195 333 bodů. Gratulujeme!
O prvním subregionálním závodě jsme psali [zde](/clanek/2016/i-subregional).
![Diplom za první místo v I. subregionálu 2016](144_MHz_Multi_01_OL7C.png =x500)
```
title="A1 contest 2016"
tags = ["Závody", "VHF", "2016"]
image="lead.jpg"
[author]
name="Jirka, OK1UBO"
```
Stejně jako v jiných letech jsme se i letos těšili na poslední závod letošní
sezóny i při vědomí, že předpověď počasí není příznivá stejně jako předpověď
podmínek šíření. I přes tato negativní očekávání jsme se rozhodli, že letošní
MMc nevynecháme a zkusíme se poprat s nepřízní krušnohorského počasí. Naštěstí
se matka příroda nepředvedla ve své horší náladě a trocha sněhu a drobná
námraza na anténách nám příliš nezkomplikovaly naše snažení.
# Pátek
Letos jako první dorazil na Blaťák v pátek před osmou hodinou ráno Vašek
OK1VKQ, následovaný Vláďou OK1FIK a po nějaké době i mnou (OK1UBO) a
Pavlem OK1PRI s juniorem. Po krátké poradě jsme se dali za zamračeného a
mlhavého počasí do stavby anténních systémů. Jako první jsme připravili ke
vztyčení čtyřče šestielementovek na stožáru TA-19 a začali jsme s přípravami
na vztyčení naší letošní novinky - čtyřčete osmielementovek ve vertikálním
stacku se sektorovým rotátorem. Po příjezdu plošiny pro sundání KV antén
jsme všechny práce přerušili a věnovali jsme se demontáži a zazimování KV
směrovek. Následkem tohoto intermezza nám přípravy a vztyčení 4x8 el
zabralo celý den až do setmění, i když nám po obědě přijel pomáhat Zdenek
OK1ZES, rovněž s juniorem. Po setmění a po zkonzumování grilovaného masíčka
v teple naší chaty se rozhodl Pavel „Řízek“, že nás oblaží svým tradičním
nápojem JuManJi, který se mu letos obzvláště povedl a dostal nás do postelí
velmi časně.
![Sobota](DSC06798.jpg =700x)
# Sobota
Ráno jsme za typického krušnohorské počasí - mlha, déšť, občas sníh a vítr -
vysunuli do pracovní polohy čtyřče šestielementovek a nastavili směrování našeho
nového sektorového rotátoru 4x 8el. se kterým pomáhal Pavel OK1AW a Gerta
OK1GP, kteří se k nám připojili během dopoledne. Dále bylo nutné vyměnit v
našem PA dvě GI-7B za nové. Po obědě Vláďa OK1FIK sestavil naše vysílací
zařízení (XVT, KV rig) a nakonfiguroval PC pro Wintest a spolupráci s
mikrokeyerem. Po nezbytné kontrole signálu a nabuzení PA jsme s vysíláním
začali jen pět minut před zahájením závodu.
![Vysíláme](DSC06777.jpg =700x)
V prvních hodinách závodu za klíčem seděl Vláďa OK1FIK a na příposlechu mu
sekundoval Pavel OK1AW. První dvě hodiny jsme udělali 52 (36, 62, 45) + 45
(44, 45, 39) QSO/h a 17 (13,18, 12) + 13 (12, 16, 7) tis. b/h – v závorce
jsou hodnoty z minulých let. Pavel OK1AW po několika hodinách od začátku
závodu vystřídal Vláďu a po něm štafetu převzal Tomáš OK1DWQ, který z
Plzně dorazil na výpomoc. Do půlnoci jsme v podstatě dosahovali podobných
výsledků jako loni, ale nad ránem jsme postupně začali více a více ztrácet na
loňské průběžné výsledky, protože se nedostavilo otevření do Anglie. Pro
porovnání počtu QSO do G a GM s loňským rokem lze uvést to, že loni jsme
udělali 35 QSO do G a GM, kdežto letos se nám povedla jen dvě podobná spojení.
# Neděle
Noc proběhla poměrně klidně, s hodinovým průměrem 9 QSO a 3 tis bodů.
Dopoledne se naneštěstí nedostavil obvyklý počet DL stanic, které by nám mohly
trochu vylepšit náš průměr a nedošlo ani k žádnému otevření směru na 9A nebo
na G a PA. Závod jsme uzavírali se 490 QSO a 173.135 body při průměrné délce
spojení 356 km. Letos potěšilo 28 Italských stanic s celkovým přínosem 18 tis.
bodů, čímž se Italské stanice staly druhými po DL stanicích s největším bodovým
přínosem pro výsledek a překonaly jak OK, tak OM stanice. Zajímavostí je i
příspěvek S5 stanic k celkovému výsledku, protože bodově na tom byly S5 stanice
lépe než OM, a na to opravdu nejsme zvyklí. Pravdou je to, že stačilo málo a
S5 stanice předstihly i hamy z OK.
Díky špatné předpovědi podmínek šíření jsme letos nepředpokládali, že dosáhnutí
loňských a předloňských výsledků bude reálné, ale přeci jen jsme si mysleli,
že bychom měli dosáhnout alespoň na 500 QSO, což se ale těsně nepodařilo.
Úroveň rušení byla po celý závod přijatelná, pokud pomineme jedni krátkou
anabázi s jednou OK stanicí, která