Commit 44e325f1 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Přidán článek Tlačítka do Eagle

parent 318da2ce
```
title = "Vlastní tlačítka do Eagle CAD"
perex = "Oblíbený program Eagle má nové majitele a zatím to vypadá, že Eagle čeká mnoho nového, které především zefektivní práci. Ale není třeba čekat co přinesou vývojáři z Autodesku, můžete si jej vylepšit i sami. V následujícím článku si popíšeme jak si vytvořit vlastní tlačítka a jak definovat jejich funkce."
tags = ["Články","Technické Články","Eagle"]
lang = "cpp"
image= "eeagle_lead.jpg"
[author]
name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation = "2017-03-23T22:00"
```
Oblíbený program Eagle má nové majitele a zatím to vypadá, že Eagle čeká mnoho nového, které především zefektivní práci. Ale není třeba čekat co přinesou vývojáři z Autodesku, můžete si jej vylepšit i sami. V následujícím článku si popíšeme jak si vytvořit vlastní tlačítka a jak definovat jejich funkce.
Protože v minulých letech se jednotlivé verze Eaglu 5, 6, 7 od sebe moc nelišili. Uživatelé sami tedy hledali možnosti jak si Egale alespoň trochu přizpůsobit. Jednou z hlavních možností je vytvoření vlastního tlačítka. Zde je postup.
# Úprava eagle.csr
K tomu abyste mohli tlačítko přidat, musíte nejprve najít soubor eagle.scr, ten je vhodné nejprve zazálohovat. My ho máme umístěn na radioklubovém serveru ve složce EAGLE/SCRs.
![Hledáme eagle.scr](sw_eagle_01.png)
Tento soubor obsahuje pro každou část programu (BRD, SCH, LBR, DEV, SYM, PAC) do které je možné tlačítko naprogramovat. Nás bude zajímat především BRD: (Board) a SCH: (Schematic), ty používáme nejčastěji.
Tlačítko je pak vlastní definice cesty k grafické ikoně, názvu (zobrazuje se při umístění kurzoru na tlačítko) a vlastní funkce.
# Příklad přidání tlačítka
do části BRD: MENU přidáme tento kód:
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\ripup.png] Ripup all polygons : ripup @;'\
tento kód použije ikonu *ripup.png* z nadefinovaného adresáře a pomocí příkazu *ripup @;* zruší jedním klinutím vykreslení všech polygonů
## Výsledná funkce tlačítka
![výsledek](ripup.gif)
# Možnosti využití
* přednastavené přepínání vrstev a jejich zobrazení
* snadná volba a zobrazení definovaných rastrů
* rychlé přidání základních součástek a bloků
* spouštení oblíbených scriptů přes tlačítka
* zrychlené volby funkce CHANGE
## Příklad našeho EAGLE.SCR v39 (03/2017)
# Configuration Script
#
# This file can be used to configure the editor windows.
#
# Uncomment this if you want a set of useful default shortcuts!
#SCRIPT default-assign.scr;
#
BRD:
MENU
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\mrizka.png] Mřížku chci {\
0,079375 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0,079375 ; |\
0.15875 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0.15875; |\
0.3175 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0.3175 ; |\
0.635 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0.635; ; |\
1.27 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 1.27; |\
2.54 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 2.54; |\
5.08 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 5.08; |\
1 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 1; \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\zobraz.png] Zobraz {\
vrstvu spojů TOP : display none; display 1 17 18 19 20 21 23 25 51; |\
vrstvu spojů BOT : display none; display 16 17 18 19 20 22 24 26 52; |\
obě vrstvy spojů : display none; display 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 51 52; |\
osazovák TOP: display none; display 1 17 18 19 20 21 25 51; SET COLOR_LAYER 1 17; SET COLOR_LAYER 16 17; SET COLOR_LAYER 17 15;SET COLOR_LAYER 18 15;SET COLOR_LAYER 21 15;SET COLOR_LAYER 25 15;SET COLOR_LAYER 51 15; |\
osazovák BOT: display none; display 16 17 18 19 20 22 26 52; SET COLOR_LAYER 16 17; SET COLOR_LAYER 16 17; SET COLOR_LAYER 17 15;SET COLOR_LAYER 18 15;SET COLOR_LAYER 22 15;SET COLOR_LAYER 26 15;SET COLOR_LAYER 52 15; |\
původní barvy: SET COLOR_LAYER 1 4; SET COLOR_LAYER 16 1; SET COLOR_LAYER 17 2; SET COLOR_LAYER 18 2; SET COLOR_LAYER 19 6; SET COLOR_LAYER 20 15; SET COLOR_LAYER 21 7; SET COLOR_LAYER 22 7; SET COLOR_LAYER 25 7; SET COLOR_LAYER 26 7; SET COLOR_LAYER 51 7; SET COLOR_LAYER 52 7;\
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\chwidth.png] Změň WIDTH : CHANGE WIDTH'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\pad.png] čísla padů {\
ON : SET PAD_NAMES ON ; |\
OFF: SET PAD_NAMES OFF; \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\chfont.png] Změň FONT : CHANGE FONT VECTOR, CHANGE SIZE 1mm '\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\chsize.png] Změň SIZE : CHANGE SIZE'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\chratio.png] Změň RATIO : CHANGE RATIO'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\delky.png] Délky vodičů : run length-freq-ri;'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\ripup.png] Ripup all polygons : ripup @;'\
;
SCH:
Grid Default;
Change Width 0.006;
MENU
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\mrizka.png] Mřížku chci {\
0.3175 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0.3175 ; |\
0.635 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 0.635; ; |\
1.27 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 1.27; |\
2.54 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 2.54; |\
5.08 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 5.08; |\
1 mm : GRID ON;GRID LINES;GRID MM;GRID 1; \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\gnd.png] Vlož zem : ADD GND@#Paja_31'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\5v.png] Vlož napětí {\
+3V3 : ADD +3v3@supply1 |\
+5V : ADD +5v@supply1 |\
+12V : ADD +12v@supply1 |\
+ Vcc : ADD vcc@supply1 \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\r.png] Přidej R {\
R-0805 : add R-EU_R0805@rcl |\
R-0603 : add R-EU_R0603@rcl |\
R-0402 : add R-EU_R0402@rcl \
} '\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\c_ker.png] Přidej C {\
C-0805 : add C-EUC0805@rcl |\
C-0603 : add C-EUC0603@rcl |\
C-0402 : add C-EUC0402@rcl \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\c_pol.png] Přidej C-POL {\
Pouzdro A : add CPOL-EUSMCA@rcl |\
Pouzdro B : add CPOL-EUSMCB@rcl |\
Pouzdro C : add CPOL-EUSMCC@rcl |\
Pouzdro D : add CPOL-EUSMCD@rcl |\
Pouzdro E : add CPOL-EUSMCE@rcl \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\ramecek.png] Vlož rámeček {\
A4 na šířku : ADD DINA4_L |\
A4 na výšku : ADD DINA4_P |\
A3 na šířku : ADD DINA3_L |\
A3 na výšku : ADD DINA3_P \
}'\
'[S:\EAGLE\SCRs\ikony_do_bin\renumber.png] Přejmenuj názvy součástek : run renumber-sheet.ulp'\
;
## Rychlé přepínání barev k jednotlivým vrstvám
Tuto funkci používáme pro rychlou změnu nastavená barev jednotlivých vrstev pro tisk/export přehledných nebo černobílích podkladů pro osazovací plán desky plošných spojů (v editoru desky). Díky inverznímu nastavení barev je pak plošný spoj světle šedý a popisky černé.
![Osazovák](sw_eagle_03.png =400x)
# Kde brát inspiraci
* [můj oblíbený Eagle HELP na web.mit.edu/xavid](http://web.mit.edu/xavid/arch/i386_rhel4/help/24.htm)
* [Oficiální EAGLE dokumentace od Autodesku](http://eagle.autodesk.com/eagle/documentation)
# Dejte nám vědět!
Pokud máte zajímavý nápad na tlafíčka či funkci, napište nám na naše [fórum](http://forum.ok1kvk.cz/).
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment