Commit 4714ce65 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Merge branch 'i-subr2017' into 'master'

I subr2017

See merge request !38
parents 09248d9b 68b72d0a
```
title = "I. Subregional 2017"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
image = "DSCN2058.JPG"
[author]
name = "Jirka, OK1UBO"
[date]
creation = "2017-03-13T12:00"
```
Do kontestové sezóny jsme letos skočili rovnýma nohama týden před závodem
jednodenním odzimováním antén (sobota 25.2.2017), kdy jsme se na Blatenském
vrchu sešli v sestavě Jirka OK1UBO, Zdeněk OK1ZES, Pavel OK1PRI, Pavel OK1JKU,
Jirka OK4FQ a Mirek OK7KM. Během sobotního dne se nám za jasného slunného počasí
podařilo zvednout a připravit stožár se 4x10 el. DK7ZB. Na něj se ještě podařilo
navěsit naše osmerče pětielementovek pro Z a SZ sektor a zbyla i trocha času na
již standardní grilování nějaké té dobroty do bříška. Ostatní přípravy jsme
nechali na prodloužený kontestový víkend, což se nám moc nevyplatilo.
# Pátek
Po dlouhé zimní přestávce jsme se na BV sešli ochuzeni o Vaška OK1VKQ, který se
rekonvalescentuje doma po operativním vyjmutí žlučníkových kamenů. Brzo se nám
uzdrav!!! Vzhledem k tomu, že Vláďa OK1FIK se pro změnu dovolenkoval kdesi na
horách, tak na páteční sraz dorazil Pavel OK1JKU, Zdeněk OK1ZES, Pavel OK1PRI +
Ondra OK1PRI junior a moje maličkost Jirka OK1UBO. To byl dostatek rukou na
dokončení odzimování systému 8x5 el. a 4x6 el.. Stačilo to také na přípravné
práce před postavením J-JZ-Z vertikálního stacku 4x8 el., ale už to bylo málo
lidí pro jeho vztyčení. Nezbylo tedy nic jiného, než práce celkem časně ukončit
a počkat na sobotní posily. Kladnou stránkou věci bylo to, že jsme měli dost
času na poklidné večerní grilování obklopení sněhovými závějemi.
# Sobota
V sobotu dopoledne po příjezdu Míry OK7KM, Michala OK1WMR a Ondry OK1CDJ jsme
dokončili montáž J-JZ-Z vertikálního stacku 4x8 el. a po výměně krátké koaxiální
propojky mezi ANT relé a LNA jsme také rozposlouchali systém 4x6 el. na stožáru
TA-19 (sektor V až Jih). Po polední přestávce vyhrazené specialitám z grilu a
místnímu mírně vyztuženému povzbuzujícímu horkému moku zvanému Malinový sen,
jsme za pomoci právě dorazivšího Jakuba OK1FVN vztyčili stožár TA-19 a mohli
jsme se vrhnout na zkoušku kouřem našich PA. Smutné bylo to, že ze čtyř takto
testovaných PA dva kouř ze sebe skutečně vyloudily. Vzhledem k časnějšímu
začátku kontestu díky zimnímu času už nezbylo mnoho času na nějaké opravy, a tak
jsme zahájili kontest jen se dvěma PA. Po vysušení dutin a vymetení pavučin jsme
postupně oba zakouřivší PA uvedli se sníženým výkonem do provozu v průběhu
prvních šesti hodin závodu.
Naše peripetie s PA se odrazily v dosahovaných výsledcích prvních třech
dvouhodinových operátorských směnách, kdy jsme přišli o spoustu spojení a
konkurence nám ujela, ne o nějaký malý parník, ale nejméně o Titanic.
Ondra OK1CDJ rozjel závod díky výše uvedeným problémům velmi zvolna, protože v
prvních dvou hodinách udělal 43 (95) + 75 (85) QSO, což bylo o 62 QSO méně než
loni. I bodů bylo za první dvouhodinovku o 24 tis méně - první hodina 8 (27; 26)
a druhá hodinu 21 (26; 24) tis. bodů. (v závorce jsou loňské a předloňské
hodnoty). V prvních dvou hodinách přišly jen dvě QSO přes 500 km – OM5CC a
YU7ACO. Potom zasedl za mikrofon Michal OK1WMR, ale i přes plné nasazení se mu
stále nedařilo dosáhnout slušnějších výsledků, protože jsme jeli na 2 PA. Oproti
minulým létům jsme za třetí a čtvrtou hodinu byli v mínusu 27 QSO a 8 tis. bodů.
Delší QSO přes 600 km chodily, zejména ze západu ON a F a jihozápadu 9A - jeho
dvouhodinový ODX byl 9A0V - 755 km. I třetí dvouhodinovka nepřinesla pod
taktov-kou Míry OK7KM zlepšení. To se dostavilo až po 20:00 UTC, kdy za
mikrofonem seděl Jakub OK1FVN a navíc se nám podařilo dát dohromady i druhý
porouchaný PA.
Jako vždy bylo za trest sedět za rádiem v noci, kdy je slabší aktivita, ale byli
jsme hnáni snahou alespoň trochu stáhnout hendikep z první části kontestu.
V neděli ráno a dopoledne jsme díky zprovozněným PA mohli naplno využít
potenciál vertikálního stacku 4x8el. systému a zaměřit se na Itálii (24 QSO) a
Švýcarsko (9 QSO).
V závodě byla celkem přijatelná míra rušení a i náš signál musel být naprosto v
pořádku, když se jen 9 kHz nad nás naladila OK stanice s GS35B PA za FT-847.
Všem operátorům a členům podpůrného týmu, kteří se podíleli přípravných pracích
i na průběhu kontestu.
I přes počáteční problémy se nám podařilo celkem 673 QSO. ODX SM3BFE – JO68 –
QRB 922 km.
Na závěr trochu statistiky.
## TOP 10 DX QSO
| Značka | Lokátor | Vzdálenost |
|--------|------|--------|
| SM3BFE | JO68 | 922 km |
| YU7ACO | KN05 | 870 km |
| G8T | JO01 | 842 km |
| G4CDN | JO02 | 819 km |
| G3M | JO01 | 806 km |
| F6KRK | JN18 | 795 km |
| I1AXE | JN34 | 769 km |
| 9A0V | JN95 | 755 km |
| IK1SPR | JN34 | 743 km |
| YU7C | JN95 | 717 km |
## WKD DXCCs
416x DL, 96x OK, 24x I, 20x PA, 14x HA, 12x 9A, 13x F, 14x OM, 13x SP, 16x OE, 9x HB, 7x ON, 7x S5, 4x SM, 3x G, 3x OZ, 2x YU
## QSO MAP
![](mapc.png)
Takže ještě jednou – všem díky moc a na viděnou při dalším závodě.
Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těšíme se na
2.\ subregionálním závodě opět na slyšenou!
73 Mirek OK7KM a Jirka OK1UBO
- Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
- Závod: 1. subregionál - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=96&country=1)
- 144 MHz - 673 QSO, 208.098 bodů
- ODX: SM3BFE – JO68 – QRB 922 km by OK1CDJ
- Av. QRB: 309 km
## Vybavení
- Antenna(s) : 4x10, 8x5, 4x6, 4x8
- RX/TX : IC-756 ProIII+TRV + PA - 2700W
- SW: Tučňák
![](DSCN2039.JPG =200x)
![](DSCN2024.JPG =200x)
![](DSCN2032.JPG =200x)
![](DSCN2113.JPG =200x)
![](DSCN2117.JPG =200x)
![](DSCN2124.JPG =200x)
![](DSCN2125.JPG =200x)
![](DSCN2141.JPG =200x)
![](DSCN2145.JPG =200x)
![](DSCN2154.JPG =200x)
![](DSCN2170.JPG =200x)
![](DSCN2174.JPG =200x)
![](IMG_2647.JPG =200x)
![](IMG_2648.JPG =200x)
![](IMG_2649.JPG =200x)
![](IMG_2651.JPG =200x)
![](IMG_2652.JPG =200x)
![](IMG_2653.JPG =200x)
![](DSCN2038.JPG =200x)
![](DSCN2044.JPG =200x)
![](DSCN2058.JPG =200x)
![](DSCN2149.JPG =200x)
![](DSCN2157.JPG =200x)
![](IMG_2650.JPG =200x)
![](IMG_2654.JPG =200x)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment