Commit 79fe22a9 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent 4b2a723a
...@@ -9,7 +9,7 @@ name = "Michal, OK1WMR" ...@@ -9,7 +9,7 @@ name = "Michal, OK1WMR"
[date] [date]
creation = "2017-03-21T22:00" creation = "2017-03-21T22:00"
``` ```
Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým pomĚrem cena/výkon. Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon.
Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje
adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí. adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
...@@ -20,7 +20,7 @@ adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí. ...@@ -20,7 +20,7 @@ adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
# Komponenty # Komponenty
* Modul spínaného zdroje například 0-32V/0-3A [E-bay](http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=LCD+Digital+Programmable+Step-down+Control+Power+Supply+Module&_sop=15) * Modul spínaného zdroje například 0-32V/0-3A [E-bay](http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=LCD+Digital+Programmable+Step-down+Control+Power+Supply+Module&_sop=15)
* Napájecí adaptér - lze použít i jiný např. od starého notebooku, my jsme měli k dispozici 24V/1A [TME](http://www.tme.eu/cz/details/zsi24_1a/napajeci-adaptery-do-zasuvky/sunny/sys1308-2424-w2e/) * Napájecí adaptér - lze použít i jiný např. od starého notebooku, my jsme měli k dispozici adaptér 24V/1A [TME](http://www.tme.eu/cz/details/zsi24_1a/napajeci-adaptery-do-zasuvky/sunny/sys1308-2424-w2e/)
* Krabička - optimální [TME](http://www.tme.eu/cz/details/z-3_b/pultove-krabicky/kradex/z3/) (my jsme použili torchu nižší) * Krabička - optimální [TME](http://www.tme.eu/cz/details/z-3_b/pultove-krabicky/kradex/z3/) (my jsme použili torchu nižší)
* Součátky: vyhlazovací a blokovací kondenzátory elektrolitický 1000uF/50V a keramický 100nF/50V přímo na šroubovací svorky zdroje * Součátky: vyhlazovací a blokovací kondenzátory elektrolitický 1000uF/50V a keramický 100nF/50V přímo na šroubovací svorky zdroje
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment