Verified Commit f4a47e4f authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Zformátován článek univerzální sekvencer

parent 279cf5ee
```
title = "Univerzální sekvencer"
perex_e = "Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná reprodukovatelnost. Součástky jsou až na spínací FETy v SMD provedení. Velikost rezistorů jsme zvolili 1206.
.
.
"
tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce"]
tags = ["Článek", "Elektronika", "Konstrukce", "Bastlení"]
image = "01.jpg"
```
Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná reprodukovatelnost. Součástky jsou až na spínací FETy v SMD provedení. Velikost rezistorů jsme zvolili 1206.
.
.
Tento sekvencer vychází z originálního zapojení od DB6NT. Doplnili jsme jej
pouze o světelnou signalizaci a upravili součástky na naše snadno dostupné a
levné. Největší přednost sekvenceru je jeho malá velikost (20x30mm) a snadná
reprodukovatelnost. Součástky jsou až na spínací FETy v SMD provedení. Velikost
rezistorů jsme zvolili 1206.
Zapojení je koncipované pro přímé napájení mikrovlnných koncových stupňů a
anténních relé, ale lze jej použít velmi univerzálně. Součástky jsme vybrali
podle aktuální dostupnosti. Například spínací Schottkyho diody D1 a D2 lze směle
nahradit jiným typem. Spínací tranzistory také nemusí být přesně dodrženy, pouze
pozor na vývody a zda jde o N či P FET. Také dejte pozor, pokud hodláte
tranzistory umístit na chladič - musíte použít izolovanou podložku. Naše jsou
předimenzovány a na spínání  (napájení) PA nebo anténního relé stačí i s menším
výkonem. Sekvencer se sepne přivedením napětí +12V na PTT. Sepne se T3 (ANT),
signalizace zelenou LED2\. Asi za 150ms se sepne i T2 (PA), signalizace červenou
LED1\. Po odpojení +12V na PTT se nejprve odpojí T2 (PA) a pak teprve (po cca
150ms) T3 (ANT). Spínání  vzhledem k časové ose je znázorněno na následujícím
obrázku.
![](time.png)
![](01.jpg)
## Schéma
![schema](sch.png).
## Plošný spoj (30x20mm)
![pcb](pcb.png)
Zapojení je koncipované pro přímé napájení mikrovlnných koncových stupňů a anténních relé, ale lze jej použít velmi univerzálně. Součástky jsme vybrali podle aktuální dostupnosti. Například spínací Schottkyho diody D1 a D2 lze směle nehradit jiným typem. Spínací tranzistory také nemusí být přesně dodrženy, pouze pozor na vývody a zda jde o N či P FET. Také dejte pozor, pokud hodláte tranzistory umístit na chladič - musíte použít izolovanou podložku. Naše jsou předimenzovány a na spínání  (napájení) PA nebo anténního relé stačí i s menším výkonem. Sekvencer se sepne přivedením napětí +12V na PTT. Sepne se T3 (ANT), signalizace zelenou LED2\. Asi za 150ms se sepne i T2 (PA), signalizace červenou LED1\. Po odpojení +12V na PTT se nejprve odpojí T2 (PA) a pak teprve (po cca 150ms) T3 (ANT). Spínání  vzhledem k časové ose je znázorněno na následujícím obrázku.
![](/upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/time.png)![](/upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sch.png).
Plošný spoj (30x20mm):
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/pcb.png)
.
Seznam součástek:R1 - 10K 1206R2, R3, R7 - 100K 1206R4 - 22R 1206R5 - 15KR6, R8, R9 - 2K2 1206C1, C2 - 10uF/25V pouzdro CD1, D2 - TMMBAT48 - spínací Schottky dioda v pouzdru miniMELFD3, D4 - BZX84C 3V3 - Zenerova dioda 3,3V v pouzdru SOT23LED1 - červená svítící dioda - 1206
LED2 - zelená svítící dioda - 1206
T1 - BC847 SOT23T2 - IRF4905 - P-FET - TO220 (55V/64A 20 mOhm)
T3 - IRF1010 - N-FET - TO220 (55V/72A 12 mOhm).PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sekvencer_sch.pdf), [plošný spoj (1:1)](../upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sekvencer_dps.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sekvencer_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sekvencer.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/sekvencer.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_21.lbr](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)![Výroba plošných spojů](/upload/ok1wmr/clanky/sekvencer/02.jpg)<object height="385" width="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"> <param value="always" name="allowscriptaccess"> <param value="http://www.youtube.com/v/L9WbGDQzZm4?fs=1&amp;hl=cs_CZ" name="src"><embed height="385" width="480" src="http://www.youtube.com/v/L9WbGDQzZm4?fs=1&amp;hl=cs_CZ" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></object> .
## Seznam součástek
- R1 - 10K 1206
- R2, R3, R7 - 100K 1206
- R4 - 22R 1206R5 - 15K
- R6, R8, R9 - 2K2 1206
- C1, C2 - 10uF/25V pouzdro C
- D1, D2 - TMMBAT48 - spínací Schottky dioda v pouzdru miniMELF
- D3, D4 - BZX84C 3V3 - Zenerova dioda 3,3V v pouzdru SOT23
- LED1 - červená svítící dioda - 1206
- LED2 - zelená svítící dioda - 1206
- T1 - BC847 SOT23
- T2 - IRF4905 - P-FET - TO220 (55V/64A 20 mOhm)
- T3 - IRF1010 - N-FET - TO220 (55V/72A 12 mOhm)
* * *
PDF verze: [schéma](sekvencer_sch.pdf), [plošný spoj (1:1)](sekvencer_dps.pdf), [osazovací plán](sekvencer_osaz.pdf)
Eagle 5.7: [SCH](sekvencer.sch) a [BRD](sekvencer.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_21.lbr](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)
.....[http://krouzek.radioklub.cz](index.php/krouzek-mladeze)
........
![](02.jpg)
* * *
![](https://www.youtube.com/watch?v=L9WbGDQzZm4)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment