Commit fc18c225 authored by Ondřej Kučera's avatar Ondřej Kučera
Browse files

add title deed template

parent cecd8869
<svg id="Vrstva_1" data-name="Vrstva 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 201.14 322.64"><title>property-card</title><path d="M192.75,343.13q0-78.94-.07-157.88c0-2.57.5-3.08,3.07-3.07q97.5.13,195,0c2.57,0,3.07.5,3.07,3.07q-.12,158.25,0,316.5c0,2.57-.5,3.08-3.07,3.07q-97.5-.13-195,0c-2.57,0-3.08-.5-3.07-3.07Q192.82,422.45,192.75,343.13ZM294.1,498.73l.28.42c0-.07,0-.18,0-.21a1.09,1.09,0,0,0-.31-.14l-.85-1.47c1,.28,2.1.88,2.89-.27a1.48,1.48,0,0,0-.12-1.41c-1.08-1.14-1.95.18-2.91.41-.2.05-.33.33-.49.5a12.46,12.46,0,0,0-6.43.79c1.87,2.65,4,2,6.2.87ZM315.39,497l.42-1.79c-.11,0-.25-.05-.34,0-.92.51-.44,1.16-.15,1.79a.82.82,0,1,0,.89,1.33C316.45,497.66,315.9,497.33,315.39,497Zm48.91-24c-1.09.9-.67,1.94-.27,3.21.49-1.18.82-2.15.27-3.2l1.72.05,0-.33ZM313,417.72c1.83-1.55,3-3.35,1.54-5.7-.77-1.26-1.8-1.19-4.3.06,4.21.21,3.88,2.16,2.19,4.62-.35.26-.94.43-.56,1S312.63,418.07,313,417.72Zm38.41-47.23a21.23,21.23,0,0,0,2.15-2.52c.89-1.39,1-2.91-.46-4s-3.09-1.25-4.56.84c1.37.56,3-1.16,3.77.49s-.57,2.74-1.37,3.94a1.81,1.81,0,0,0-.13.35,7.64,7.64,0,0,0-2.54,3.2c2.15-.17,4,.54,5.72-.45C353.76,370.47,351.39,372.49,351.42,370.49Zm-41.65,129c1.06-.81,2.11.54,3.13,0,.64-.32,2-.46,1-1.69-.67-.8-.43-3.13-1.36-2.42-1.1.86-3.25,1.84-2.7,4.11l-.53.23Zm-46.93-14.58c4.82,1.42,2.76-2.13,3-4.16-.63,1.45-2.7.4-3.18,2C261.07,483.64,261.57,484.31,262.84,484.91Zm97.37-166.7a5.66,5.66,0,0,0,2.12-4.15,3.1,3.1,0,0,0-2.59-3.55,3.16,3.16,0,0,0-3.83,2.21c-.73,1.93.36,3,2,3.79.57.26,1.65-.24,1.49,1.05-.3.3-1,.58-.64,1S359.84,318.85,360.21,318.21ZM232.53,419.33l-.05-.05c2.16,2,3.92,1.11,5.37-.86,1.29-1.77.53-3.33-1-4.47-1.84-1.39-3.88-1.29-5.22.56C230.45,416.16,230,418.15,232.53,419.33Zm44.21-4.61c-2.48,1.55-1.5,3.34-.1,4.82,1.64,1.74,3.63,1.47,5.21-.15a3.19,3.19,0,0,0,0-4.91c-1.67-1.56-3.59-2.28-5.17.28ZM273,300.78c2.13.41,2-1.49,2-2.45a3.59,3.59,0,0,0-3-3.4,3.38,3.38,0,0,0-4.21,2.18,3.45,3.45,0,0,0,1.79,4.71c1.61.81,2.2.62,3.47-1.09Zm23.36,135.07-.08-.07c-.12,1.39-2.08,1.8-1.86,3.65,1.86-.27,3.75.47,5.63-.47-.6-1.6-2.18-.43-2.79-1.38,1.07-2.39,4.89-4.25,1.42-7.27a2.67,2.67,0,0,0-4.23.66C293.23,433.09,293.59,435.05,296.35,435.85Zm13.73-5.22c-1.64.52-.69,2.48-1.95,3.52-.76-2.13-1.06-4.71-4-4.37-2.33.27-2.82,2.31-3.05,4.12-.26,2.13.07,4.47,2.32,5.39,3,1.22,3.77-1.63,5-3.77.76,1.5.51,3.49,3.07,3.11a6.2,6.2,0,0,1-.87-7.28c.89-.47,2.16.43,3.14-1C312.28,429.48,311.16,429.5,310.08,430.63Zm57.7-77.3c-2.08,1.44-2.83.3-3.25-1.63-.38-1.75.52-3.4.64-5.21-1.95.26-1.63,2-2.49,2.77a6.22,6.22,0,0,0-2.66-2.6,10.8,10.8,0,0,1,.57,5.49c-.18.86-.6,1.71-1.63,1.78-1.25.08-1.61-.84-1.92-1.86-.64-2.08.73-3.93.88-6.27-3.07,1.82-2.63,4.38-2.29,6.76a3.22,3.22,0,0,0,2.69,2.8c2.58.4,3.14-1.93,4.21-3.52,1.54,2,2.34,5.73,5.93,2.37,2.12-3.43,2-5.32-1.07-7.16A7.55,7.55,0,0,1,367.78,353.33ZM228.84,327.82c-4.07-.58-3.62,3.35-5.09,5.37-2.4-1.84.49-3.69-.39-6-1,2.25-2.34.7-3.58.33-.11,2,2.17,3.59.12,5.36-1.71-1.4-1.24-4.35-4.26-6a59,59,0,0,0,4.24,10c1-1.09.8-2.53,1.91-3.09,1.22.68.65,2.34,2,2.78,2.21-2.62,1.77-6.83,5.13-8.78l-.1-.09Zm44.09-14.48,0,.07c-2-1.54-3.73-1-5.07.75a3.12,3.12,0,0,0,.48,4.39c1.71,1.61,3.77,1.69,5.29,0,1.35-1.53,1.81-.45,2.73.27,1.74,1.36,5.45,1.07,5.6-.38.18-1.85,0-3.74,0-5.7-1.71.28-1.45,1.17-1.53,1.85-.18,1.49.65,3.81-1.7,3.82s-1-2.28-1.36-3.55a8.29,8.29,0,0,1,0-1.12c-.17-1.38-1.78-1.13-1.83-.81C275.1,316.13,273.76,313,272.93,313.34ZM383.44,193.28c-1.56-.68-3.21-.33-4.8-.33q-36.88,0-73.77,0-33.69,0-67.39-.09c-9.86,0-19.73.06-29.59-.19-3.25-.08-3.93,1-3.91,4.06q.17,30,0,59.94c0,2.88.63,3.77,3.66,3.76q86.36-.15,172.71,0c2.84,0,3.78-.58,3.76-3.63-.15-20.11-.07-40.21-.11-60.32C384,195.39,384.48,194.18,383.44,193.28ZM255.21,497.6c-1.42-1.2-2.71-.81-3.88-.81-17.25-.13-34.49-.3-51.74-.22-3.15,0-3.83-.77-3.79-3.88q.82-54.35,1.33-108.71.85-96.92,1.47-193.84c0-2.69.38-3.84,3.57-3.81q91.86.64,183.72,1c3.45,0,4,1.08,3.95,4.19q-.72,78.73-1.24,157.47-.53,72-1,144c0,3.64-1,4.48-4.56,4.43-17.12-.24-34.24-.16-51.37-.16-1.06,0-2.34-.45-3.34.72,1.39,1.19,2.81.71,4.1.71q25.88.14,51.75.17c4.87,0,4.89,0,4.93-5q.41-48.93.77-97.85.75-103.49,1.5-207c0-2.52-.71-3.08-3.12-3.09q-93.93-.32-187.85-.85c-2.92,0-3.4.87-3.41,3.53q-.21,52.68-.64,105.36-1,100.1-2.14,200.2c0,3,.55,4,3.8,4,17.62-.13,35.24,0,52.87,0C252.23,498.12,253.61,498.48,255.21,497.6Zm-9.37-103c1,.76-.43,3.05,1.59,2.84,1.59-.17.52-1.87.85-2.82a1.59,1.59,0,0,0,0-.38,2.07,2.07,0,0,1,2.23-2.05c1.48-.06,1.29,1.14,1.33,2.12s-.25,2.06.65,2.8c.68.57,1.6,1,2.34.34s-.17-1.08-.64-1.6c-1-1-1.08-2.63,0-3.29,2-1.25.28-1.5-.23-2.33-1.83-3-2.38,1.73-4.4.6s-3.58.41-3.2,3.37c-3.37-4.86-5.36-4.91-9.1-.61l-1.33-5.29c-1.87,1.59-1.84,4.08-3.61,5.24-1.29-1.67-1.57-3.77-3.32-5.28-.56,2.43-1.12,4.57-1.52,6.73-.15.84-1,2.15.44,2.48s1.31-1.1,1.59-2c.15-.47-.31-1.28.83-1.36l1.81,3.31c1.69-.71,1.23-2.9,2.9-3.37.48,2.39.47,2.37,3,2.11.3,0,.65.33.95.53C242.16,398.81,244.27,397.52,245.84,394.58Zm77.75,20.29c-1.21-1.92-1.76-4.54-4.58-3.76-2.11.58-2.6,2.45-2.64,4.46s.14,4.24,2.38,5c3,1,3.62-1.77,4.86-3.79.85,2.3,1.65,4.62,4.4,3.86,2.19-.6,2.78-2.62,2.78-4.78s-.61-4.19-2.82-4.76C325.44,410.45,324.64,412.66,323.59,414.87ZM362.92,334c.9,2.73,2.14,4.3,4.55,3.49,2.08-.7,2.36-2.57,2.4-4.55,0-2.14-.34-4.1-2.58-4.83-2.79-.92-3.31,1.83-4.57,3.41-1.13-1.74-1.75-4.11-4.32-3.5-2.3.55-2.88,2.57-2.91,4.66s.26,4.1,2.6,4.82C360.62,338.31,361.51,336.24,362.92,334ZM300.3,271.63c-1.32,1.31-1.3,3.14-2.67,4.36-1,.93-.64,3.25.26,4.22,1.15,1.24,1.7-.5,2.34-1.32s1.28-.19,1.5.26c.81,1.59,1.36,1.18,2.2,0a1,1,0,0,1,1.82.07c.46,1,1.07,2.06,2,1.09a2.49,2.49,0,0,0,.69-3.1c-1-1.76-1.74-3.68-2.61-5.57-1.47,1.3-1.48,3.46-3.2,4.46Zm-23.45,22.95c-1.85,6.21-1.06,8.32,4.52,7.42.94-.15,1.72-.56,2.77,0a2.42,2.42,0,0,0,3.63-1.44c.6-1.59-.82-2.11-1.9-2.68-.52-.28-1.25-.32-1-1,.53-1.22,2.14.44,2.37-1-1.79-2.43-3.57,1-4.82.11-1.83-1.31-1.62-.29-1.68.9,0,.75,0,1.49-.08,2.24-.08,1.17-.66,1.85-1.9,1.78s-1.15-1-1.22-1.9C277.39,297.61,277.92,296.23,276.85,294.58Zm49.09,94.55c-.13,2.18-2,3.35-2.85,5a2.72,2.72,0,0,0,.57,3.38c1,1.09,1.48-.29,2-1.15a1,1,0,0,1,1.59-.09c.94,2,1.55,1.06,2.48,0a1,1,0,0,1,1.77.42c.32.88.82,1.93,1.74,1a3.06,3.06,0,0,0,1-3.14c-.61-1.94-2.26-3.27-2.47-5.51-1.93,1.18-1.72,3.59-3.51,4.33C327.44,391.92,326.69,390.52,325.94,389.13Zm36.39,31.94c1.26-4.56,1-6.88-1-7.07s-3.31-.89-4.08-3a24.32,24.32,0,0,0-.47,5.53c0,2.79-1.86,3.94-4.4,2.77a2.08,2.08,0,0,1-1.29-2.42,2.49,2.49,0,0,1,1.94-2c.78-.2,1.57,1.08,2.5-.36-1.42-1-2.88-1.27-4.29-.27a3.34,3.34,0,0,0-1.59,3.85,3.9,3.9,0,0,0,2.76,2.77c1.8.49,3.39-2,5.22-.29.89-1.08.37-2.38.58-3.57s.66-2.3,2.11-2.08,1,1.44,1.15,2.4C361.62,418.43,361,419.72,362.33,421.07Zm-126.61-58c-.57.62-.65,2.8-2.73,2.05-.64-.23-.21-2.31-1.53-1-.52.5-1.37,1.55-.73,2.59s.34,2.18.39,3.27a2.46,2.46,0,0,0,2.2,2.6c2.23.33,4,0,3.65-3-.17-1.35-.22-3.08,1.84-2.91s.89,1.94,1.18,3-.61,2.24.85,2.83C244.1,367.08,239.1,365.63,235.72,363.07Zm.05-53.46c0,2.63,0,4.9,0,7.17,0,.59.23,1.63-1,1.45-.75-.11-1.53-.22-1.52-1.26,0-.74-.29-1.76.08-2.19,1.59-1.83.09-2.85-.84-4.86-1.68,3.31-.76,6-.42,8.62,0,.35,1.11.95,1.46.81,1.56-.59,4.64.58,3.73-3.13a1.92,1.92,0,0,1,1.85-2.62c2,0,1.39,1.62,1.54,2.77s-.54,2.19.58,3.05c2.2-4.14,1.32-6.58-2.77-6.79C236,312.5,237.89,310.51,235.77,309.61Zm1.13-18.23c-1.18,2.75-1.61,5.85-3.83,2-.07-.13-.77-.11-.92.06-1.74,2.07-.07,4.36-.32,6.56-.17,1.46,1.1,1.5,2.33,1.59,2.2.17,3.7,0,3.32-2.85-.16-1.22.08-2.71,1.85-2.6,1.93.12,1.22,1.77,1.36,2.88s-.25,2.08.58,3.17c1.75-4.11,1.29-7.15-1.2-7.28C238.06,294.79,237.51,293.83,236.9,291.38Zm-13,28c1.32-3,2.39-5.51,3.54-8,.26-.55.38-1-.15-1.35s-.95.12-1.13.51c-.77,1.66-1.46,3.34-2.17,5-2.74-1.72.75-3.8-.73-6.33-.81,4.78-2.07,0-3.22.83.77,3.45.77,3.45,0,5.13-1.49-1.55-1.3-4.16-4-5.08l3.92,9.29,2-3.9ZM318.92,448.3c-1.69-3.84-4.35,2.72-5.91-1.05-1,1.39-.44,2.83-.76,4.13-.26,1.1-.77,1.84-2,1.7s-1.14-1.05-1.23-1.95c-.14-1.26.51-2.65-.93-4.39-.76,2.54-1.14,4.65-.05,6.62.74,1.36,2.28.81,3.65.87,3.89.18.77-3.56,2.8-4.38.72,1.36,2.8,1.1,3.59,2.76l-2.47.82c.12.31.18.84.39.91a2.53,2.53,0,0,0,2.75-.56c1.35-1.34.9-2.32-.51-3.3-.6-.43-2.09-.19-1.66-1.52C316.92,447.86,318.19,449.18,318.92,448.3Zm-37.7-173.66,4.58,6.72a58.23,58.23,0,0,0,0-5.93c-.18-1.46,1-4.06-.88-4.15-2.29-.1-.81,2.58-1.31,4a2.74,2.74,0,0,1-.41.54c-1.88-1.25-2.92-3.52-5.34-4.6a30.48,30.48,0,0,0,.06,4.84c.26,1.5-1.17,4.16,1.12,4.26C280.75,280.34,279.2,277.52,281.22,274.64ZM222,298.15l2.08,3.53c1.38-3.22,3-6,3.94-10-2.81,1.86-2.44,4.74-4,6.18-2.43-1.84.65-3.57-.29-6.12-1,3.38-2.3.64-3.51.65-.48,1.92,2.46,3.71-.06,5.39-1.43-1.59-1.05-4.31-4.22-5.92L220.05,302Zm43.57,57c.29-3.52.65-6.62.07-9.91-2.1,1,0,3.69-2.83,4.18-3.77.66-1.87-3.22-4-4.37v10c2.22-1.14-.28-5.23,3.84-4.62C265.69,350.85,263.18,353.68,265.52,355.11Zm-49.76-9.67,3.73,9c1.34-1.08,1-2.67,2.13-3.15,1.24.64.52,2.61,2.34,2.79.89-3,2.88-5.61,3.49-9.71-2.76,2.08-2.22,5-4.21,6.35-1.52-2,.75-3.68.06-5.88-1.1,1.8-2.31,1.12-3.64,0,.86,3.9.86,3.9,0,5.68C218.16,348.94,218.47,346.29,215.76,345.44Zm49.77-69,1.65,2.59c.53.84,1.06,2,2.25,1.23s0-1.51-.43-2.11a2.21,2.21,0,0,1,.08-3,2.35,2.35,0,0,0-.58-3.34,4.87,4.87,0,0,0-4.26-.83c-1.55.41-.89,1.85-.95,2.87-.1,1.74-.05,3.49-.05,5.24,0,.62,0,1.31.86,1.33a1.14,1.14,0,0,0,1.28-1.07C265.46,278.67,265.46,277.93,265.53,276.46Zm-42.08,95.92,4.22-10c-3.32,1.45-2.49,4.69-4.48,5.94-1.76-1.93.46-3.53.17-5.82-1.26,1.73-2.59,1.13-3.9.42,0,2.07,2.24,3.68,0,5.52-1.37-1.7-1.09-4.41-4.2-6.15l3.93,9.66c1.57-.48,1-2.38,2.44-3Zm121.4-61.14c-1,1.2-.83,3.3-3.06,3.23s-1.42-2.79-3.17-3.1c-.63,2.65-3.05,5-.68,8.31-.19-6.17,4.47.11,6.34-2.84.84-1.33.72,2.36,2.25,2.73C347.33,316.58,346.63,314,344.85,311.24ZM337.2,346.3c-1.21,1.09-.75,3.38-3,3.47s-1.68-2.64-3.26-3.37c-.1,2.66-3.46,4.56-1.21,7.48,1.16,0,.75-2.81,2.48-1.83.87.5,1.32,1.75,1.95,2.65,1.17-.88.81-3,2.8-2.78s2.3.13,1.65-1.84C338.2,348.91,337.74,347.77,337.2,346.3Zm-19.95-69.64c-.1,2.07.65,3.54,2.59,4.07,1.71.47,3.37,0,4-1.71s.64-3.8-1.72-4.52c-1.21-.38-1.46-.69-.54-1.64.45-.47,1.37-.91.37-1.69-.84-.66-1.35,0-1.83.55A10.9,10.9,0,0,0,317.25,276.66Zm-61.41,122c1.19,1.55,2.58,2.23,4.49,1.4,1.11-.48,2.42-1.64,1.92-2.38-1.71-2.57.9-4.76.21-7.16a17.93,17.93,0,0,1-1.8.1c-1.92-.11-4.1-.26-4.6,2.08-.47,2.17,1,3.34,3.19,3.52a1.13,1.13,0,0,1,1,1.36c-.1.88-.71,1.23-1.54,1.3S257.26,397.69,255.84,398.63Zm86.28-96.52c1-1,.69-2.68,2.38-2.87s.74,1.82,1.66,2.14c2.38-3-.61-5.05-.74-7.74-1.73.93-1.05,3.54-3.36,3.47s-1.71-2.35-3-3.57c-1,2.67-2.83,4.94-1.77,8C339.69,298.35,339.9,298.37,342.12,302.11Zm-55,29c-1.38-1.59-2.77-1.47-4,.15s0,2.2,1.21,2.85c.59.33,1.67.36,1.4,1.38s-1.69-.06-2,.69c1.8,2.89,4.11-2.81,6,.57.65-2.6,3.34-3.22,5-4.9-3.57-2.91-5.34-2.22-7.19,3-.42-2-2.67-1.37-3.2-2.83C285.17,331,286.44,332.23,287.15,331.13Zm19,59.61c-2,1.07.14,3.55-2.12,4.56l-.44-6.88-1.05,0a36.88,36.88,0,0,0-.17,8.79c0,.52,1,.61,1.14.26,1.08-3.11,1.78-.22,2.55.16,1.69.84,4,.6,4.56-.49a6.81,6.81,0,0,0,0-6c-.34-.67-1.25-.12-1.54.76-.48,1.44,1,4.27-1.36,4.1-1.8-.13-.33-3.06-1-4.61C306.68,391.14,306.44,391,306.14,390.74Zm32-18.8c2.36-3-.63-5.14-1-7.77-1.47,1-1,3.33-3.26,3.42s-1.61-2.36-2.95-3.06c-1.84,1.35-.17,3.57-1.65,5.12,2.88-.86,3.7,1.29,4.79,2.88.91-1.06.61-2.74,2.36-2.83S337,371.66,338.16,371.94Zm-67.35-96c-.07,4.89.12,5.09,4,4.62.76-.09,1.68-.05,1.76-1,.11-1.15-1-.75-1.61-.88s-1.89.28-1.92-1.09c0-1.14.89-.9,1.58-1s1.25-.26,1.17-1.07c-.05-.58-.58-.71-1.07-.82-.65-.15-1.69.19-1.64-.95s1.07-.68,1.72-.8,1.38.2,1.43-.69-.66-1.09-1.48-1.23C271.33,270.52,270.88,271.05,270.81,275.94Zm28.76,135.8a11.53,11.53,0,0,1-1.77,3.88c-.52.65-.67,2.5.8,2,2.69-.88,3.12,1,3.9,2.56,1.29-.69,1.1-3.64,3.58-2.07.77.49,1-.35,1.27-.78.71-1.35-.41-2.33-.86-3.42-.27-.65-1.26-.93-1.56-.5C301.74,418.16,301.2,413.59,299.57,411.74Zm-22.86-21.1a26.91,26.91,0,0,1-2.84,0c-1.86-.19-3.41.5-3.69,2.28a2.68,2.68,0,0,0,2.71,3.21c1,.08,1.78.6,1.52,1.63-.29,1.21-1.28,1.4-2.35.88-.65-.31-1.26-.83-1.92.24a3.53,3.53,0,0,0,4.52,1.2c1.14-.5,2.14-1.53,1.63-2.54C275.05,395.07,276.82,393,276.71,390.64Zm10.78,48.23c1.06-.94.74-3.29,3.05-2.54.65.21.13,1.93,1.17,1,.59-.51,1.32-1.81.59-2.71-1-1.21-1.18-2.64-1.95-5.13-.7,3.81-2.22,5.32-5.3,4.31-.49-.15-1.23.46-1.85.72.3.65.37,1.66,1.32,1.54C286.57,435.82,286.18,438,287.49,438.87Zm22.25-158.25c2.29,0,3.89,0,5.49,0,.63,0,1.37-1,1.1-1.08-4.69-1.64.2-3.23.05-4.83a3.52,3.52,0,0,0-1.62-3.1,3.36,3.36,0,0,0-4.13.42,2.88,2.88,0,0,0-.63,3.71c.32.64.8,1.4,1.7,1,.68-.32.66-1,.23-1.56a1.19,1.19,0,0,1,.59-2,1.56,1.56,0,0,1,1.34.26c.74.75.43,1.6-.14,2.33C312.58,277.12,311.41,278.54,309.74,280.62Zm48.1,112.76c0-2.62-.66-4.85-3.52-4.86-3.18,0-3.55,2.51-3.52,5,0,2.34.4,4.74,3.44,4.67S357.82,395.73,357.84,393.38Zm-99.92-21.76c-.52-3.1-2-6.16,1.84-7.22a3,3,0,0,1,4,2.43c.72,3.17-1.42,4.28-4.66,4.68,3.37,1.46,5.08.23,6-2.3s-.2-4.74-2.6-5.86a4.47,4.47,0,0,0-6.18,1.84C255.1,367.28,255,369.54,257.92,371.62Zm75.14,64c-.28-.5,1.15-3-1.65-2.78-2.37.14-3.69,2-3.88,4.16-.18,2,1.27,2.57,3.23,2.6C333.28,439.65,333.64,438.41,333.06,435.62Zm13.26-20.35-2,.77a2.28,2.28,0,0,0-1.5,3,2.22,2.22,0,0,0,2.82,1.75c1-.29,2.86.87,3-1s.85-3.78-.61-5.3c-1.27-1.32-2.78-1.32-4.29,0C344.46,415.27,345.7,414.28,346.32,415.27Zm-.18-24c.51-1.65,3.47-.06,2.59-2.44-.17-.45-2.35-.44-3.51-.19-1.78.39-.83,2-1,3.14s.11,1.78,1.58,1.46a1.56,1.56,0,0,1,2,1.59,1.66,1.66,0,0,1-2.4,1.49c-.7-.24-1.54-.75-1.81.25-.31,1.17.87,1.41,1.63,1.56,1.87.35,3.67-.13,4.27-2.07C350.32,393.37,348.77,391.89,346.14,391.28ZM252.57,447.1c0,3.14-.41,6.06.33,9.37,1.06-1.1.66-3.16,3.07-2.36,1.86.61,3.5-1,3.65-3.24s-1-3.38-3.38-3.22A19.69,19.69,0,0,1,252.57,447.1ZM254,373v-10.2c-2.14.89,0,4.17-3.48,4.11s-1.28-3.18-3.21-4.24v9.89c2.06-1.19-.59-4.05,2.79-4.44C254.2,367.67,251.9,371.34,254,373Zm5-70.73c2.56-1.08-.22-3.91,2.79-4.6,4.35-1,2,3.53,4.39,4.78,0-3.61.44-6.75-.28-10.16-2.05.94.16,4.19-3.34,4.17s-1.41-3.07-3.23-4.29C258.43,295.71,258.71,298.86,259,302.29Zm6.47,36V327.54c-1.71,1.28.46,3.78-2.71,4.12s-3.13-1.81-3.86-3.6v9.26c1.41-1.63-.71-4.14,2.56-4.47C265.53,332.43,264.16,335.61,265.46,338.26ZM237.8,481.32c1.83,4.64,4.9,4.43,7.65,4.25a2.27,2.27,0,0,0,2.09-3.08c-1.78.12-4.46,1.55-4.95.25C241.16,479,239.7,483,237.8,481.32Zm21.3-171.44v9.78c2.25-1.11-.58-4.69,3.33-4.64s1.06,3.51,3.28,4.77c.87-3.33.46-6.42-.07-9.68-1.53,1.12-.09,4.39-3.6,4C259,313.73,261.1,311.11,259.1,309.88Zm59.83,82.91c-2.15-2.35-4.31-3-6.3-.71a3.39,3.39,0,0,0,.69,5.25c1.65,1.16,3.57,1.47,4.81-.74-1-1.53-2.48.86-3.41-.95Zm51.14-77.71c-.24-2-.44-4.54-3.46-4.57-2.77,0-3.28,2.32-3.4,4.49-.13,2.37.45,5,3.2,5C369,320.11,370,317.79,370.07,315.08ZM229.28,410.53c-2.2,1.15.13,4.39-3.53,4.31s-1.25-3.19-3.36-4.44a30.64,30.64,0,0,0,0,9.93c2.35-1.17-.26-3.77,2.53-4.46,4.06-1,2.34,3.21,4.37,4.67A39,39,0,0,0,229.28,410.53Zm7.91,18.64c-.12,3.62-.53,6.7.21,10,2.31-1-.4-3.87,2.83-4.45,4.24-.76,1.77,3.51,4.29,4.74-.08-3.6.39-6.68-.28-10.1-2.05,1.25.08,4.54-3.66,4.25C237.21,433.37,239.5,430.55,237.19,429.17Zm109.68,10.47c1.69-3.91,1.12-7.19-1.32-7s-2.71-1.2-3.61-2.72a26.37,26.37,0,0,0-.19,10.41c1.52-2,.84-3.46,1.13-4.76.24-1.05.73-1.93,1.91-1.9s1.43,1,1.57,2.08C346.52,437,345.83,438.38,346.87,439.64Zm-9.34-20.79c.48-2.33,4.82-1.55,3.49-4.29-.87-1.8-3.3-1.47-4.8.15-1.68,1.8-1.27,3.7.35,5.29s3.45,1,4.86-1.05C340.13,418.67,338.84,420.21,337.53,418.85ZM267,392.76c-1,.42-2.25.18-3,1.07-1.25,1.45-1.12,2.85.54,3.6,1.42.64,3.74.79,4.36-.44.8-1.58,1.07-4-.39-5.57-1.27-1.36-3-1.33-4.43.24C264.84,392.75,266.09,391.77,267,392.76Zm67.73,82c1.38,1.06,7.72,2.44,9.33,2,1-.28,1.85-.75,1.34-2.07-2.05,1.58-3.08,1.83-3.74.89C339,471.82,338.47,471.76,334.74,474.76Zm-98.88-120c2-.71.9-2.47,1.1-3.7s.57-2.23,2-2.2,1.26,1.24,1.41,2.19c.18,1.23-.63,2.63.55,3.84,1.58-4.14,1.07-7.27-1.21-7.08-2.52.2-2.65-1.33-3.81-2.7Zm44.3,40.8a7.51,7.51,0,0,0,1.69-1.17c.64-.82,3-.54,1.89-2.4-.83-1.45-2.48-1.65-4-1.16a3.2,3.2,0,0,0-2.32,3.05,3.41,3.41,0,0,0,1.68,3.47,4.15,4.15,0,0,0,3.93.13.79.79,0,0,0,.42-1.21C282.63,395.18,281.35,396.86,280.16,395.55Zm85-101.77c-2.24,3-2.28,6.88-.21,8.16,1.91,1.17,3.62.67,4.71-1.35,1.47-2.72.67-5.47-2.18-6.66,1.07,1.91,1.89,3.64,1,5.65-.4.87-.78,1.66-1.76,1.64s-1.25-1-1.59-1.78C364.33,297.68,365.42,296,365.12,293.78ZM291.6,393.55c-.64-1.8-1-2.83-1.36-3.89s-.93-1.62-1.89-1.18-.34,1.28-.07,1.93c1,2.48,2,4.95,3.28,8,1.37-3.15,2.53-5.81,3.68-8.48.24-.55.59-1.21-.28-1.5a1.18,1.18,0,0,0-1.56.62C292.86,390.28,292.41,391.53,291.6,393.55Zm6.71-.88c-1.53.84-3.25,1.08-3.13,3.05a2.19,2.19,0,0,0,1.35,2,3.82,3.82,0,0,0,3.83-.33c1.38-1.35.7-3.47.41-5.23-.21-1.3-1.49-1.52-2.65-1.48-.69,0-1.72-.24-1.83.74C296.12,392.94,297.64,391.91,298.31,392.67Zm-3.89-75a5.84,5.84,0,0,0-1.29.49c-.89.62-1.9.52-2.3-.25-.6-1.14.83-1.2,1.39-1.71.37-.32.84-.52,1.24-.82s1.27-.42,1.2-1.22-.89-1.18-1.55-1.34c-1.84-.43-3.5-.1-4.4,1.78a3.32,3.32,0,0,0,1.05,4.31C291.48,320.17,293.29,320.15,294.42,317.67ZM279.8,451.91c2.69-.28,4.27.11,4.78,2.44,1.32-2.56,1.32-4,.17-9.18C283.2,447.27,281.76,449.23,279.8,451.91Zm-3.7-103.86c-.29,2.19-1.56,4.62.53,6.43,1.38,1.18,4.45.71,4.8-.05a7.55,7.55,0,0,0-.17-6.72c-1.39,1.37-.63,2.82-.9,4.07-.23,1.09-.76,2-1.9,2-1.31,0-1.44-1.1-1.54-2.14C276.79,350.41,277.32,349.15,276.1,348.05Zm86.72,23.65c2.35,1.83,4.56,2,5.91-.36s.29-4.08-2.34-4.74c-.5-.13-1-.27-1-.88-.07-.91.61-.88,1.22-1s1.58.41,1.73-.79c-.22-.11-.48-.34-.64-.29-1.32.4-3.46-1.31-3.91,1.3-.31,1.85-.45,3.77,2.63,3.09.72-.16,1.4,1,1.31,2a2,2,0,0,1-1.68,1.75C365.07,372,364.29,370.71,362.82,371.7ZM249.67,439.43c2.08-.53,3.86-1.65,3.72-3.95a3.59,3.59,0,0,0-4.07-3.48,3.32,3.32,0,0,0-3.46,3.58C245.84,438.05,247.49,439,249.67,439.43Zm108-142c1.36.9,3.52.72,2.85,2.7-.87,2.58-2.91,0-4.74.62a3.56,3.56,0,0,0,5,1.27c1.41-.71,2.16-2.16.91-3.72-.58-.73-.38-1.24,0-1.94.77-1.6-.05-2.62-1.46-3.24a2.72,2.72,0,0,0-3.91,1.42c1.47.6,3.3-1.68,4,.57C360.81,296.81,358.75,296.58,357.68,297.41Zm-51,153.33c-.49-2.25-1.89-3.83-4.09-3.6-1.87.21-3.66,1.31-3.5,3.84a3.33,3.33,0,0,0,3.63,3.42C305,454.42,306.25,452.89,306.68,450.74Zm-28.75-79.09c-.93-1.42-3.72,1-3.94-1.9-.19-2.52,2.53-.68,3.14-2-.4-1.86-2.61-.11-3.22-1.78-.28-.76,1.68-2.24-.41-2.12-1.48.09-.62,1.83-.8,2.81a14.2,14.2,0,0,0,0,2.61C272.66,373.09,274.11,373.74,277.93,371.65Zm19.32,82.81c1.09-4.87.55-7.55-1.34-7.2-2.59.49-2.48-1.51-3.87-3.42v10.88c1.77-1.73,1-3.32,1.24-4.68a1.68,1.68,0,0,1,1.75-1.57c1.33-.06,1.18.9,1.31,1.76C296.53,451.52,295.75,453,297.25,454.46ZM274.62,334c-.07-2.61-1.47-3.95-3.71-4a3.58,3.58,0,0,0-3.82,3.73,3.78,3.78,0,0,0,7.53.23Zm77.55,1.92a5,5,0,0,0,2.56-3.8,3.33,3.33,0,0,0-2.79-4.13c-2.13-.45-3.59.91-3.92,3C347.54,334.05,351.31,333.77,352.17,335.93Zm-112.3,77.42c-.19,2.26-1.76,4.68.68,6.62a4.23,4.23,0,0,0,4.4,0c1.39-2,1-4.44.18-7-1.31,1.6-.42,3.2-.94,4.53-.37.93-.88,1.88-2.14,1.66-1.08-.18-1.19-1-1.26-1.95C240.68,415.89,241.23,414.51,239.87,413.35Zm6.69-60.71c2.49-.66,4,.09,4.6,2.52,1.61-3.39,1.61-4.29.21-9.42a22.87,22.87,0,0,0-2.18,3.29C248.67,350,247.37,350.74,246.56,352.64ZM290,271.37c-1.08,0-2.27-.44-3.17.46a1.1,1.1,0,0,0,0,.9c3.74,1,1.42,4,2,6,.24.82,0,1.83,1.32,1.73,1.08-.09.8-1,.92-1.68.4-2.23-1.4-5.19,2.16-6.41.26-.09-.08-1-.64-1A25,25,0,0,0,290,271.37Zm-25.7,175.85c.36,2.2-1.7,4.75.86,6.69a3.88,3.88,0,0,0,4.15-.06c1.54-2,.78-4.41.37-7.4-1.58,1.82-1,3.36-1.16,4.71a1.77,1.77,0,0,1-2,1.8c-1.28,0-1.08-1.07-1.19-1.91C265.16,449.77,265.86,448.35,264.25,447.22Zm20.2-75.72c-3.51.5-3.8-1.45-3.65-4,.09-1.41.47-3.05-.86-4.23a25.8,25.8,0,0,0-.53,6C279.34,373.1,280.2,373.57,284.45,371.5Zm-8.55-41.89c.89,2.87-.54,5.38,1.1,7.36,1.13,1.36,4,.49,4.3,0,1.24-2,.87-4.44.19-7-1.63,1.36-.86,2.81-1,4.07s-.59,1.9-1.82,1.92c-1.55,0-1.25-1.14-1.37-2.1C277.12,332.65,278,331.19,275.9,329.61Zm72.56-17.67c1.67.69,3.33-1.18,4.05.84.63,1.76-2.07.87-2.13,2.26.85.87,2.89.58,2.59,2.24-.44,2.41-2.91.81-4.4,1.71,5,1.24,5.49.85,4.91-3.6a1.73,1.73,0,0,1,.14-1c1-1.45.66-2.65-.77-3.44S349.85,310.16,348.46,311.94ZM259,418.4a7.76,7.76,0,0,0-1.8.31c-.94.5-2.07.93-2.64-.12s.94-1.14,1.4-1.76a5,5,0,0,0,.52-1.66c-1.1,0-2-1.23-3.19-.61-1.36.71-1.46,1.94-1.08,3.22C253,420.64,255.85,421.11,259,418.4Zm-24-64.07c-2.28-1.63-3.3-3.32-1.08-5.38.51-.48,1.15-.82.13-1.09-1.21-.32-.78-2.25-2.28-2.07-1,.12-.48.93-.62,1.44-.64,2.24.12,4.37.68,6.45C232.1,354.88,233.31,355.13,235,354.33Zm55.95-54c-.12-1,.72-1.26,1.3-1.59,1.1-.62,1.55-1.85.58-2.24s-2.52-1.36-3.6-.05a3.67,3.67,0,0,0-.22,3.88,3.15,3.15,0,0,0,3,1.94c1.33,0,2.61-.13,2.93-2C293.36,300.33,292.13,301.49,290.9,300.34Zm32.42,131.84a11.9,11.9,0,0,0-1.31.48,3.34,3.34,0,0,0-2,3.31c0,1,.19,2.23,1.13,2.62,2.23.92,0-2.28,1.82-2.12.49,0,1.12-.53,1.55-1,.59-.6,2.25-.62,1.47-2.05C325.52,432.54,324.44,432.31,323.32,432.18ZM340,388.13c-1.47,1.07-2.45,1.81-3.45,2.53-.44.32-.66,1.17-.5,1.17,3.94.06,1.37,3.07,2.08,4.56.24.49-.18,1.38.62,1.51,1,.17,1.23-.63,1.24-1.43C340,393.9,340,391.33,340,388.13Zm-93.14-52.7a3.22,3.22,0,0,0,4.09,1.73c4.12-1.18.76-4.36,1.71-6.45.61-1.36-.5-2.24-2.42-2.22,2.51,2.43.22,2.82-1.33,3.32.43,1.66,3.56.73,2.56,3.07C250.44,337.37,248.45,334.76,246.89,335.43Zm41.65,79.07c-2.08-1.41-3.49-1.81-4.5-.14-1.82,3,2.24,2.49,2.7,4.11-.31.85-.92.85-1.54.69s-1.21-.3-1.41.56c1.46,1.44,3.13,1.45,4.11-.21,1.64-2.78-1.74-2.82-3.16-4.45Zm-13.06,33.28c-1.72-.88-3.08-1.42-4.08.34-1.69,3,2.26,2.48,2.68,3.81-.25,2.28-2.44-.32-2.79,1.51,1.69.76,1.69.76,1.26-4.57C273.19,447.79,274.46,449.1,275.48,447.78Zm20.52-129c1.53,1.37,3,1.56,4.26-.13,1-1.33.23-2.34-1.12-2.91-.7-.29-1.56-.5-1.4-1.43.22-1.29,1.92.75,2.2-1-1.42-.83-2.72-1.07-3.79.54-.75,1.12-.06,1.88.78,2.5s2.32.23,1.94,1.68C298.46,319.61,296.89,317.34,296,318.75Zm1.11,31.13c.66-1.53,2.2.37,2.83-1.25-1.59-1-3-1.33-4.13.43-.68,1-.15,1.88.73,2.52.71.5,2.3.23,1.93,1.67-.44,1.68-2-.68-2.84.74,1.39,1.49,3.11,1.75,4.22.08C301.7,351.28,298.22,351.29,297.11,349.88Zm29.43,98.55-1.1-.7a3.12,3.12,0,0,0-4.06.4,3.57,3.57,0,0,0-1,4.05c.11.41.78,1,1,.57C322.58,450.74,325.49,451.06,326.54,448.43Zm-75-145.56c0-3.5,0-6,0-8.55,0-.56.4-1.83-.89-1.32-.78.31-2.31,1.55-2,1.74C252,296.48,249,299.81,251.56,302.87Zm101-9.55c-1.13.87-3.45,2.31-2.87,2.37,3.09.32.87,2.35,1.41,3.34s-.6,2.44,1.14,3.47C353.21,299.39,352.6,296.39,352.58,293.32Zm-8.3,80a33.22,33.22,0,0,0,.32-10.08c-1.21.81-2,1.33-2.81,1.91-.5.37-1,1.26,0,1.15,2.55-.29,1.2,1.49,1.39,2.35C343.47,370,342.62,371.57,344.28,373.34ZM289.9,352.42c1.56-.51,3.57-1.18,4.39-3,.36-.8-1.13-1.37-2.16-1.52-2.43-.36-2.94,1.41-3.32,3.14C288.75,351.3,288,352.68,289.9,352.42Zm7.3-20.08c.23-.75.66-.79,1.19-.79s1.23.55,1.53-.49c-1.26-1.33-2.72-1.41-3.69.08-2,3.09,2.29,2.64,2.74,4.34-.78,1.33-2.24-.37-3.14,1,1.55,1.39,3.18,1.66,4.25-.25C301.69,333.37,298.09,333.64,297.2,332.34ZM356,363.71c4.15.22,3.9,2.18,2.58,5.08-.52,1.14-1.52,2.46-.5,4.71,1.84-3.41,2.52-6.53,3.55-9.79ZM236.18,337.13c1.29-2.53-.13-6.55,4.86-6.53-2-.72-4.42-.22-4.71-3.23A18.8,18.8,0,0,0,236.18,337.13Zm31.59,92.73-.86-.08v9.31h.86Zm7.08-11.25c-2.37.69-4.61,1.15-4.72-1.71-.12-3,2.73-1.78,4.62-2.5-2.35-1.81-4-1.38-5.43.45a3.21,3.21,0,0,0,.47,4.67C271.34,421,272.94,421.23,274.85,418.61Zm-5.58,19.73c1,1.09,2.18,1.72,3.43.59,3.48-3.12-1.27-3.33-1.89-4.7.43-1.55,2,.07,2.52-1.5-1.44-.94-2.85-1.26-3.81.4-1.66,2.89,2.29,2.51,2.74,4.14C271.6,438.87,270.09,437.08,269.27,438.34Zm70.74-4.8c-1.73-1.56-3.35-1.58-4.8.09a3.48,3.48,0,0,0-.41,4.15c1,1.8,2.61,2.32,4.78,1.3-1.24-1.38-4.49-.58-3.69-3.68C336.49,433.05,338.34,433.7,340,433.54Zm-71.27-60.65c1.63-3.08-.53-6.43,1.69-9.12-1.42.05-2.65-.35-3.77.21C269.57,366.31,267,369.74,268.74,372.89Zm-3.52,64.63c-.62,0-1-.18-1.24,0-.92.56-2,.94-2.72.08-.93-1.11.73-1.24,1.09-1.9,1-1.7-1.19-1.38-1.56-2.36-.28-.76-1.5.33-1.79.93a3.31,3.31,0,0,0,1.1,4.32C261.91,439.88,263.67,439.86,265.22,437.52Zm-9.75-7.47c-1.81,3-.52,5.64-.18,8.24.09.72,1.36,1.52,2.1,1,1.46-1-.36-1-.56-1.54-.4-1-.8-2.62-.3-3.17C258.26,432.72,256.9,431.7,255.47,430.05Zm-8.77-9.8c1.87-.55,3.83.74,4.56-1.49.8-2.47-2.28-2.12-2.93-3.48.38-1.63,2.13.28,2.66-1.52-1.4-.61-2.74-1.18-3.9.34a1.76,1.76,0,0,0,.65,2.83c.72.41,2,.4,1.86,1.49C249.46,420,247.54,418.52,246.7,420.25Zm-14.43-82.92c1.87-2.21-.61-4.8,2.19-6.32,1-.56-1.4-1.2-1.84-2.37-.35-.91-1,.44-1.11,1C230.92,332.16,231.7,334.46,232.27,337.33Zm99.49,110.74c-1.28-1.19-2.69-1.29-3.7.14s-.33,2.56,1.26,3.17a2.3,2.3,0,0,1,1.42.95c.53.84-2.82.47-.37,1.41a1.3,1.3,0,0,0,1.84-.72,1.89,1.89,0,0,0-1.07-2.44c-.68-.37-1.79-.32-1.85-1.41C329.73,447.77,331.21,449.45,331.76,448.07Zm16.72-99.72c4.6,1,1,5,3.54,7.16.75-3.42.5-6.48.3-10Zm-3.5-2.77a13.74,13.74,0,0,0-2.89,2.05c3.11,1.8,0,5.36,2.29,7.79C345.33,352,344.7,349.06,345,345.58Zm-53.66,74.34c.47-1.78-1.67-4,1.26-5.52,1-.54-1.74-.77-1.57-2.17.07-.61-.63-.52-1.07-.19C288.42,413.16,289.41,418.79,291.32,419.92ZM247.59,314.41c1.3-1,1.08-4.35,3.43-2.79,2.62,1.76-.91,3.08-1.07,5a3.6,3.6,0,0,0,3.39-4.14c-.26-2-2.38-2.22-4.14-2C246.83,310.81,247.21,312.48,247.59,314.41Zm-18.23-1.56c-1.43,2-1.35,4.26,0,6.54Zm-6.52,169.52c1.72-.57,2.45,0,2.41,1.6,0,.51-.24,1.33.79,1.18,1.52-.22,1.48-1.6,1.46-2.52,0-1.69-.51.46-1.12,0C225.52,482,224.44,481.06,222.84,482.37Zm6.07-180.75a5.68,5.68,0,0,0,0-6.82Zm56.7,50.12c-1.45-1.44-1.68-2.68,1.5-2.94a2.59,2.59,0,0,0-3.63-.46,1.81,1.81,0,0,0-.72,2C282.94,351.29,283.29,351.44,285.61,351.74Zm-23.65,93c-1.44,3-.91,6.13-.93,9.24l.93.08ZM271.25,355c2.53-.94,3.54-2.19,3.24-4.14a2.66,2.66,0,0,0-2.88-2.6C273.4,351.34,273.4,351.34,271.25,355ZM228.8,336.87c1.17-2.24.83-4.46.26-6.68A8.84,8.84,0,0,0,228.8,336.87Zm40.64,11.65c-2.08.45-2.76,1.79-2.38,3.46.3,1.32,1,2.68,3.54,2.3C268.07,352.48,268,350.67,269.44,348.52Zm-40.75,16.82a12.42,12.42,0,0,0-.22,7.8A9,9,0,0,0,228.69,365.34ZM228.35,355c1.54-2.68,1.57-4.47.16-7.38A13.61,13.61,0,0,0,228.35,355Zm57.24,118.56c-3.1-1.19-4.15-.5-3.84,2.26Zm12.66-.65c-1.39-.45-2.31-.13-2.6,1.26-.15.7-.3,1.4.49,2s1.64.89,2.2,0c-.5-.39-1.33.39-1.67-.49C296.15,474.23,298.35,474.43,298.25,472.93Zm16.89-53.2c-1.84.42-4.15-3.93-5.71.82C311.45,420.44,313.43,421.4,315.14,419.73Zm22.45-85.94c1.09-.83,2.55-.58,3.68,2C341.63,328.75,338.51,333.89,337.59,333.79ZM271,475.55h.24v-4H271ZM287.76,483a2.2,2.2,0,0,0,0,2.6Zm-18-7c-.19-.87.82-1.79-.48-2.68C269.16,474.38,268.79,475.24,269.79,476Zm24.62-3.31-.87-.69c-.09.23-.3.55-.22.65a1.83,1.83,0,0,0,.75.48S294.27,472.89,294.41,472.71Zm18.47,10.07c-.11-.14-.22-.39-.33-.39s-.5.17-.5.27c0,.26-.12.74.41.63C312.62,483.26,312.73,483,312.88,482.78Zm15.82,1.41-.43-.7c-.14.27-.38.54-.38.81s.24.5.38.75Zm-32.61,14.93c-.07-.07-.13-.2-.2-.21s-.15.12-.23.18.13.2.2.21S296,499.19,296.09,499.12Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M255.21,497.6c-1.6.88-3,.52-4.29.52-17.63,0-35.25-.15-52.87,0-3.25,0-3.83-1-3.8-4q1.17-100.09,2.14-200.2.5-52.68.64-105.36c0-2.66.49-3.55,3.41-3.53q93.93.56,187.85.85c2.41,0,3.14.57,3.12,3.09q-.82,103.49-1.5,207-.35,48.93-.77,97.85c0,5.06-.06,5.06-4.93,5q-25.87-.07-51.75-.17c-1.29,0-2.71.48-4.1-.71,1-1.17,2.28-.72,3.34-.72,17.13,0,34.25-.08,51.37.16,3.6.05,4.54-.79,4.56-4.43q.33-72,1-144,.58-78.73,1.24-157.47c0-3.11-.5-4.18-3.95-4.19q-91.86-.3-183.72-1c-3.19,0-3.55,1.12-3.57,3.81q-.66,96.92-1.47,193.84-.48,54.36-1.33,108.71c0,3.11.64,3.89,3.79,3.88,17.25-.08,34.49.09,51.74.22C252.5,496.79,253.79,496.4,255.21,497.6Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M383.44,193.28c1,.9.55,2.11.55,3.17,0,20.11,0,40.21.11,60.32,0,3.05-.92,3.63-3.76,3.63q-86.35-.12-172.71,0c-3,0-3.68-.88-3.66-3.76q.18-30,0-59.94c0-3,.66-4.14,3.91-4.06,9.86.25,19.73.15,29.58.19,1.23.1,2.45.29,3.68.3l129.19.3C374.71,193.44,379.07,193.34,383.44,193.28Zm-89.63,66.06h0c28.23,0,56.47-.05,84.71.07,3.32,0,4.18-.93,4.16-4.21q-.24-28.49,0-57c0-3.05-.75-4-3.93-4q-84.71.14-169.42,0c-3.14,0-4,.9-3.94,4,.14,18.87.17,37.74,0,56.6,0,3.53.77,4.64,4.48,4.62C237.83,259.26,265.82,259.34,293.81,259.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M245.84,394.58c-1.57,2.94-3.68,4.23-6.83,2.08-.3-.2-.65-.56-.95-.53-2.56.26-2.55.28-3-2.11-1.67.47-1.21,2.66-2.9,3.37l-1.81-3.31c-1.14.08-.68.89-.83,1.36-.28.91-.19,2.34-1.59,2s-.59-1.64-.44-2.48c.4-2.16,1-4.3,1.52-6.73,1.75,1.51,2,3.61,3.32,5.28,1.77-1.16,1.74-3.65,3.61-5.24l1.33,5.29c3.74-4.3,5.73-4.25,9.1.61-.38-3,1.31-4.43,3.2-3.37s2.57-3.61,4.4-.6c.51.83,2.22,1.08.23,2.33-1,.66-.91,2.27,0,3.29.47.52,1.49.79.64,1.6s-1.66.23-2.34-.34c-.9-.74-.62-1.83-.65-2.8s.15-2.18-1.33-2.12a2.07,2.07,0,0,0-2.23,2.05,1.59,1.59,0,0,1,0,.38c-.33.95.74,2.65-.85,2.82C245.41,397.63,246.87,395.34,245.84,394.58Zm-2.14-.77a1.91,1.91,0,0,0-1.95-1.65c-1.37,0-1.94.89-1.8,2.21a1.6,1.6,0,0,0,2,1.61C243.1,395.85,243.61,395.09,243.7,393.81Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M383.44,193.28c-4.37.06-8.73.16-13.1.16l-129.19-.3c-1.23,0-2.45-.2-3.68-.3q33.71,0,67.4.09,36.88,0,73.77,0C380.23,193,381.88,192.6,383.44,193.28Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M323.59,414.87c1.05-2.21,1.85-4.42,4.38-3.75,2.21.57,2.82,2.59,2.82,4.76s-.59,4.18-2.78,4.78c-2.75.76-3.55-1.56-4.4-3.86-1.24,2-1.89,4.81-4.86,3.79-2.24-.78-2.42-2.92-2.38-5s.53-3.88,2.64-4.46C321.83,410.33,322.38,413,323.59,414.87Zm5.67.84c-.17-1.47,0-3.38-2.14-3.14s-1.63,2.16-1.65,3.56-.11,3.13,1.7,3.14C329.47,419.29,329.07,417.2,329.26,415.71Zm-11.46.19c.36,1.29-.24,3.36,1.94,3.33,2,0,1.88-1.91,1.91-3.36s.13-3.33-1.88-3.36S318.12,414.53,317.8,415.9Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M362.92,334c-1.41,2.22-2.3,4.29-4.83,3.5-2.34-.72-2.63-2.77-2.6-4.82s.61-4.11,2.91-4.66c2.57-.61,3.19,1.76,4.32,3.5,1.26-1.58,1.78-4.33,4.57-3.41,2.24.73,2.61,2.69,2.58,4.83,0,2-.32,3.85-2.4,4.55C365.06,338.32,363.82,336.75,362.92,334Zm-2.05-1.45c-.22-1.26.12-3.32-2-3.14-1.84.15-1.79,2.05-1.81,3.55s.21,3.41,2,3.31S360.8,334.2,360.87,332.57Zm7.49.45c-.14-1.31.36-3.32-1.6-3.54s-2.13,1.67-2.16,3.17-.14,3.66,2,3.68C368.34,336.36,368.28,334.5,368.36,333Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M300.3,271.63l2.35,4.47c1.72-1,1.73-3.16,3.2-4.46.87,1.89,1.6,3.81,2.61,5.57a2.49,2.49,0,0,1-.69,3.1c-.95,1-1.56-.08-2-1.09a1,1,0,0,0-1.82-.07c-.84,1.18-1.39,1.59-2.2,0-.22-.45-.93-1-1.5-.26s-1.19,2.56-2.34,1.32c-.9-1-1.29-3.29-.26-4.22C299,274.77,299,272.94,300.3,271.63Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M276.85,294.58c1.07,1.65.54,3,.66,4.34.07.88,0,1.83,1.22,1.9s1.82-.61,1.9-1.78c.05-.75,0-1.49.08-2.24.06-1.19-.15-2.21,1.68-.9,1.25.89,3-2.54,4.82-.11-.23,1.49-1.84-.17-2.37,1-.22.71.51.75,1,1,1.08.57,2.5,1.09,1.9,2.68a2.42,2.42,0,0,1-3.63,1.44c-1.05-.55-1.83-.14-2.77,0C275.79,302.9,275,300.79,276.85,294.58Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M325.94,389.13c.75,1.39,1.5,2.79,2.3,4.26,1.79-.74,1.58-3.15,3.51-4.33.21,2.24,1.86,3.57,2.47,5.51a3.06,3.06,0,0,1-1,3.14c-.92.91-1.42-.14-1.74-1a1,1,0,0,0-1.77-.42c-.93,1.08-1.54,2-2.48,0a1,1,0,0,0-1.59.09c-.49.86-.93,2.24-2,1.15a2.72,2.72,0,0,1-.57-3.38C323.92,392.48,325.81,391.31,325.94,389.13Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M362.33,421.07c-1.34-1.35-.71-2.64-.83-3.79-.11-1,.19-2.19-1.15-2.4s-1.91.92-2.11,2.08.31,2.49-.58,3.57c-1.83-1.73-3.42.78-5.22.29a3.9,3.9,0,0,1-2.76-2.77,3.34,3.34,0,0,1,1.59-3.85c1.41-1,2.87-.7,4.29.27-.93,1.44-1.72.16-2.5.36a2.49,2.49,0,0,0-1.94,2,2.08,2.08,0,0,0,1.29,2.42c2.54,1.17,4.37,0,4.4-2.77a24.32,24.32,0,0,1,.47-5.53c.77,2.14,2,2.83,4.08,3S363.59,416.51,362.33,421.07Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M235.72,363.07c3.38,2.56,8.38,4,5.12,9.39-1.46-.59-.59-1.9-.85-2.83s.78-2.83-1.18-3-2,1.56-1.84,2.91c.39,3-1.42,3.34-3.65,3a2.46,2.46,0,0,1-2.2-2.6c-.05-1.09.28-2.21-.39-3.27s.21-2.09.73-2.59c1.32-1.28.89.8,1.53,1C235.07,365.87,235.15,363.69,235.72,363.07Zm-1,6c-.31-.76.65-2.16-1-2.23s-1.05,1.28-1.11,2.13-.24,2.21,1.13,2.25C235.35,371.22,234.43,369.78,234.73,369Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M235.77,309.61c2.12.9.22,2.89,2.65,3,4.09.21,5,2.65,2.77,6.79-1.12-.86-.44-2-.58-3.05s.41-2.75-1.54-2.77a1.92,1.92,0,0,0-1.85,2.62c.91,3.71-2.17,2.54-3.73,3.13-.35.14-1.42-.46-1.46-.81-.34-2.62-1.26-5.31.42-8.62.93,2,2.43,3,.84,4.86-.37.43-.07,1.45-.08,2.19,0,1,.77,1.15,1.52,1.26,1.24.18,1-.86,1-1.45C235.81,314.51,235.77,312.24,235.77,309.61Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M272.93,313.34c.83-.3,2.17,2.79,2.66-.43.05-.32,1.66-.57,1.83.81a8.29,8.29,0,0,0,0,1.12c.32,1.27-.92,3.56,1.36,3.55s1.52-2.33,1.7-3.82c.08-.68-.18-1.57,1.53-1.85,0,2,.14,3.85,0,5.7-.15,1.45-3.86,1.74-5.6.38-.92-.72-1.38-1.8-2.73-.27-1.52,1.71-3.58,1.63-5.29,0a3.12,3.12,0,0,1-.48-4.39c1.34-1.74,3.12-2.29,5.08-.74-.57,1.34-1.44-.05-2.17.23-1.26.49-2.23,1.24-2,2.66a2.13,2.13,0,0,0,2.59,2c1.44-.24,1.91-1.29,1.88-2.71C273.24,314.81,272,314.23,272.93,313.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M236.9,291.38c.61,2.45,1.16,3.41,3.17,3.52,2.49.13,3,3.17,1.2,7.28-.83-1.09-.45-2.19-.58-3.17s.57-2.76-1.36-2.88c-1.77-.11-2,1.38-1.85,2.6.38,2.84-1.12,3-3.32,2.85-1.23-.09-2.5-.13-2.33-1.59.25-2.2-1.42-4.49.32-6.56.15-.17.85-.19.92-.06C235.29,297.23,235.72,294.13,236.9,291.38Zm-1,6.71c-.27-.77.52-2.1-1.19-2s-1.39,1.33-1.41,2.42,0,2.43,1.59,2.2S235.43,298.92,235.9,298.09Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M223.86,319.37,222,315.51l-2,3.9L216,310.12c2.66.92,2.47,3.53,4,5.08.8-1.68.8-1.68,0-5.13,1.15-.86,2.41,3.95,3.22-.83,1.48,2.53-2,4.61.73,6.33.71-1.67,1.4-3.35,2.17-5,.18-.39.53-.92,1.13-.51s.41.8.15,1.35C226.25,313.86,225.18,316.36,223.86,319.37Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M318.92,448.3c-.73.88-2-.44-2.36.66-.43,1.33,1.06,1.09,1.66,1.52,1.41,1,1.86,2,.51,3.3a2.53,2.53,0,0,1-2.75.56c-.21-.07-.27-.6-.39-.91l2.47-.82c-.79-1.66-2.87-1.4-3.59-2.76-2,.82,1.09,4.56-2.8,4.38-1.37-.06-2.91.49-3.65-.87-1.09-2-.71-4.08.05-6.62,1.44,1.74.79,3.13.93,4.39.09.9.05,1.81,1.23,1.95s1.76-.6,2-1.7c.32-1.3-.24-2.74.76-4.13C314.57,451,317.23,444.46,318.92,448.3Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M281.22,274.64c-2,2.88-.47,5.7-2.22,5.63-2.29-.1-.86-2.76-1.12-4.26a30.48,30.48,0,0,1-.06-4.84c2.42,1.08,3.46,3.35,5.34,4.6a2.74,2.74,0,0,0,.41-.54c.5-1.37-1-4.05,1.31-4,1.87.09.7,2.69.88,4.15a58.23,58.23,0,0,1,0,5.93Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M228.91,327.73c-3.37,2-2.93,6.17-5.14,8.79-1.33-.44-.76-2.1-2-2.78-1.11.56-.95,2-1.91,3.09a59,59,0,0,1-4.24-10c3,1.69,2.55,4.64,4.26,6,2-1.77-.23-3.34-.12-5.36,1.24.37,2.54,1.92,3.58-.33.88,2.29-2,4.14.39,6,1.47-2,1-5.95,5.09-5.37Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M222,298.15l-1.9,3.8-4.18-10.12c3.17,1.61,2.79,4.33,4.22,5.92,2.52-1.68-.42-3.47.06-5.39,1.21,0,2.5,2.73,3.51-.65.94,2.55-2.14,4.28.29,6.12,1.58-1.44,1.21-4.32,4-6.18-.93,4-2.56,6.81-3.94,10Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M265.52,355.11c-2.34-1.43.17-4.26-3-4.72-4.12-.61-1.62,3.48-3.84,4.62V345c2.17,1.15.27,5,4,4.37,2.82-.49.73-3.19,2.83-4.18C266.17,348.49,265.81,351.59,265.52,355.11Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M215.76,345.44c2.71.85,2.4,3.5,3.92,5.06.84-1.78.84-1.78,0-5.68,1.33,1.11,2.54,1.79,3.64,0,.69,2.2-1.58,3.84-.06,5.88,2-1.32,1.45-4.27,4.21-6.35-.61,4.1-2.6,6.72-3.49,9.71-1.82-.18-1.1-2.15-2.34-2.79-1.13.48-.79,2.07-2.13,3.15Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M265.53,276.46c-.07,1.47-.07,2.21-.15,3a1.14,1.14,0,0,1-1.28,1.07c-.87,0-.86-.71-.86-1.33,0-1.75-.05-3.5.05-5.24.06-1-.6-2.46.95-2.87a4.87,4.87,0,0,1,4.26.83,2.35,2.35,0,0,1,.58,3.34,2.21,2.21,0,0,0-.08,3c.43.6,1.65,1.33.43,2.11s-1.72-.39-2.25-1.23Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M223.45,372.38l-1.79-3.48c-1.46.65-.87,2.55-2.44,3l-3.93-9.66c3.11,1.74,2.83,4.45,4.2,6.15,2.21-1.84-.05-3.45,0-5.52,1.31.71,2.64,1.31,3.9-.42.29,2.29-1.93,3.89-.17,5.82,2-1.25,1.16-4.49,4.48-5.94Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M344.85,311.24c1.78,2.72,2.48,5.34,1.68,8.33-1.53-.37-1.41-4.06-2.25-2.73-1.87,3-6.53-3.33-6.34,2.84-2.37-3.29.05-5.66.68-8.31,1.75.31,1,3,3.17,3.1S343.89,312.44,344.85,311.24Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M368.46,354.21c-3.59,3.36-4.39-.37-5.93-2.37-1.07,1.59-1.63,3.92-4.21,3.52a3.22,3.22,0,0,1-2.69-2.8c-.34-2.38-.78-4.94,2.29-6.76-.15,2.34-1.52,4.19-.88,6.27.31,1,.67,1.94,1.92,1.86,1-.07,1.45-.92,1.63-1.78a10.8,10.8,0,0,0-.57-5.49,6.22,6.22,0,0,1,2.66,2.6c.86-.78.54-2.51,2.49-2.77-.12,1.81-1,3.46-.64,5.21.42,1.93,1.17,3.07,3.25,1.63Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M337.2,346.3c.54,1.47,1,2.61,1.38,3.78.65,2,.49,2.1-1.65,1.84s-1.63,1.9-2.8,2.78c-.63-.9-1.08-2.15-1.95-2.65-1.73-1-1.32,1.79-2.48,1.83-2.25-2.92,1.11-4.82,1.21-7.48,1.58.73.92,3.47,3.26,3.37S336,347.39,337.2,346.3Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M317.25,276.66a10.9,10.9,0,0,1,2.91-4.94c.48-.54,1-1.21,1.83-.55,1,.78.08,1.22-.37,1.69-.92.95-.67,1.26.54,1.64,2.36.72,2.44,2.69,1.72,4.52s-2.33,2.18-4,1.71C317.9,280.2,317.15,278.73,317.25,276.66Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M255.84,398.63c1.42-.94,2,.3,2.85.22s1.44-.42,1.54-1.3a1.13,1.13,0,0,0-1-1.36c-2.23-.18-3.66-1.35-3.19-3.52.5-2.34,2.68-2.19,4.6-2.08a17.93,17.93,0,0,0,1.8-.1c.69,2.4-1.92,4.59-.21,7.16.5.74-.81,1.9-1.92,2.38C258.42,400.86,257,400.18,255.84,398.63Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M342.12,302.11c-2.22-3.74-2.43-3.76-4.82-.56-1.06-3.07.78-5.34,1.77-8,1.28,1.22.76,3.5,3,3.57s1.63-2.54,3.36-3.47c.13,2.69,3.12,4.72.74,7.74-.92-.32,0-2.32-1.66-2.14S343.12,301.09,342.12,302.11Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M287.15,331.13c-.71,1.1-2-.17-2.76.95.53,1.46,2.78.86,3.2,2.83,1.85-5.26,3.62-6,7.19-3-1.62,1.68-4.31,2.3-5,4.9-1.87-3.38-4.18,2.32-6-.57.27-.75,1.7.26,2-.69s-.81-1.05-1.4-1.38c-1.17-.65-2.28-1.38-1.21-2.85S285.77,329.54,287.15,331.13Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M306.14,390.74c.3.27.54.4.62.59.64,1.55-.83,4.48,1,4.61,2.39.17.88-2.66,1.36-4.1.29-.88,1.2-1.43,1.54-.76a6.81,6.81,0,0,1,0,6c-.57,1.09-2.87,1.33-4.56.49-.77-.38-1.47-3.27-2.55-.16-.12.35-1.12.26-1.14-.26a36.88,36.88,0,0,1,.17-8.79l1.05,0,.44,6.88C306.28,394.29,304.18,391.81,306.14,390.74Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M338.16,371.94c-1.15-.28,0-2.32-1.71-2.24s-1.45,1.77-2.36,2.83c-1.09-1.59-1.91-3.74-4.79-2.88,1.48-1.55-.19-3.77,1.65-5.12,1.34.7.67,3.15,2.95,3.06s1.79-2.44,3.26-3.42C337.53,366.8,340.52,368.9,338.16,371.94Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M270.81,275.94c.07-4.89.52-5.42,4-4.83.82.14,1.53.31,1.48,1.23s-.88.59-1.43.69-1.66-.33-1.72.8,1,.8,1.64.95c.49.11,1,.24,1.07.82.08.81-.51,1-1.17,1.07s-1.61-.18-1.58,1c0,1.37,1.15.94,1.92,1.09s1.72-.27,1.61.88c-.08.91-1,.87-1.76,1C270.93,281,270.74,280.83,270.81,275.94Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M299.57,411.74c1.63,1.85,2.17,6.42,5.36,1.69.3-.43,1.29-.15,1.56.5.45,1.09,1.57,2.07.86,3.42-.23.43-.5,1.27-1.27.78-2.48-1.57-2.29,1.38-3.58,2.07-.78-1.6-1.21-3.44-3.9-2.56-1.47.48-1.32-1.37-.8-2A11.53,11.53,0,0,0,299.57,411.74Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M276.71,390.64c.11,2.37-1.66,4.43-.42,6.88.51,1-.49,2-1.63,2.54a3.53,3.53,0,0,1-4.52-1.2c.66-1.07,1.27-.55,1.92-.24,1.07.52,2.06.33,2.35-.88.26-1-.52-1.55-1.52-1.63a2.68,2.68,0,0,1-2.71-3.21c.28-1.78,1.83-2.47,3.69-2.28A26.91,26.91,0,0,0,276.71,390.64Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M310.59,431.35a6.2,6.2,0,0,0,.87,7.28c-2.56.38-2.31-1.61-3.07-3.11-1.25,2.14-2,5-5,3.77-2.25-.92-2.58-3.26-2.32-5.39.23-1.81.72-3.85,3.05-4.12,3-.34,3.27,2.24,4,4.37,1.26-1,.31-3,1.95-3.52Zm-3.94,3.12c-.57-1.28-.16-3.42-2.33-3.19-2,.2-1.82,2.19-1.8,3.54s0,3.38,2.13,3.16C306.61,437.79,306.16,435.77,306.65,434.47Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M287.49,438.87c-1.31-.91-.92-3.05-3-2.78-.95.12-1-.89-1.32-1.54.62-.26,1.36-.87,1.85-.72,3.08,1,4.6-.5,5.3-4.31.77,2.49,1,3.92,1.95,5.13.73.9,0,2.2-.59,2.71-1,.9-.52-.82-1.17-1C288.23,435.58,288.55,437.93,287.49,438.87Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M309.74,280.62c1.67-2.08,2.84-3.5,4-4.94.57-.73.88-1.58.14-2.33a1.56,1.56,0,0,0-1.34-.26,1.19,1.19,0,0,0-.59,2c.43.57.45,1.24-.23,1.56-.9.43-1.38-.33-1.7-1a2.88,2.88,0,0,1,.63-3.71,3.36,3.36,0,0,1,4.13-.42,3.52,3.52,0,0,1,1.62,3.1c.15,1.6-4.74,3.19-.05,4.83.27.1-.47,1.05-1.1,1.08C313.63,280.66,312,280.62,309.74,280.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M357.84,393.38c0,2.35-.5,4.74-3.6,4.82s-3.41-2.33-3.44-4.67c0-2.5.34-5,3.52-5C357.18,388.53,357.81,390.76,357.84,393.38Zm-1.82.08c-.45-1.17.06-3.19-1.73-3.19s-1.69,1.78-1.72,3.14,0,2.84,1.45,3C356,396.61,355.53,394.61,356,393.46Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M257.92,371.62c-2.94-2.08-2.82-4.34-1.61-6.43a4.47,4.47,0,0,1,6.18-1.84c2.4,1.12,3.57,3.19,2.6,5.86s-2.63,3.76-6,2.3c3.24-.4,5.38-1.51,4.66-4.68a3,3,0,0,0-4-2.43C255.88,365.46,257.4,368.52,257.92,371.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M333.06,435.62c.58,2.79.22,4-2.3,4-2,0-3.41-.61-3.23-2.6.19-2.16,1.51-4,3.88-4.16C334.21,432.66,332.78,435.12,333.06,435.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M346.32,415.27c-.62-1-1.86,0-2.58-.89,1.51-1.28,3-1.28,4.29,0,1.46,1.52.76,3.55.61,5.3s-2,.74-3,1a2.22,2.22,0,0,1-2.82-1.75,2.28,2.28,0,0,1,1.5-3Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M346.14,391.28c2.63.61,4.18,2.09,3.34,4.79-.6,1.94-2.4,2.42-4.27,2.07-.76-.15-1.94-.39-1.63-1.56.27-1,1.11-.49,1.81-.25a1.66,1.66,0,0,0,2.4-1.49,1.56,1.56,0,0,0-2-1.59c-1.47.32-1.8-.25-1.58-1.46s-.75-2.75,1-3.14c1.16-.25,3.34-.26,3.51.19C349.61,391.22,346.65,389.63,346.14,391.28Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M252.57,447.1a19.69,19.69,0,0,0,3.67.55c2.41-.16,3.55.82,3.38,3.22s-1.79,3.85-3.65,3.24c-2.41-.8-2,1.26-3.07,2.36C252.16,453.16,252.61,450.24,252.57,447.1Zm5.62,3.87c-.1-2-.89-2.46-2.26-2.45-1.64,0-2.34.91-2.16,2.33a2.14,2.14,0,0,0,2.27,2A2.05,2.05,0,0,0,258.19,451Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M254,373c-2.12-1.68.18-5.35-3.9-4.88-3.38.39-.73,3.25-2.79,4.44v-9.89c1.93,1.06-.26,4.18,3.21,4.24s1.34-3.22,3.48-4.11Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M259,302.29c-.28-3.43-.56-6.58.33-10.1,1.82,1.22-.25,4.26,3.23,4.29s1.29-3.23,3.34-4.17c.72,3.41.3,6.55.28,10.16-2.4-1.25,0-5.78-4.39-4.78C258.77,298.38,261.55,301.21,259,302.29Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M265.46,338.26c-1.3-2.65.07-5.83-4-5.41-3.27.33-1.15,2.84-2.56,4.47v-9.26c.73,1.79.55,4,3.86,3.6s1-2.84,2.71-4.12Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M237.8,481.32c1.9,1.71,3.36-2.33,4.79,1.42.49,1.3,3.17-.13,4.95-.25a2.27,2.27,0,0,1-2.09,3.08C242.7,485.75,239.63,486,237.8,481.32Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M259.1,309.88c2,1.23-.1,3.85,2.94,4.21,3.51.41,2.07-2.86,3.6-4,.53,3.26.94,6.35.07,9.68-2.22-1.26.62-4.73-3.28-4.77s-1.08,3.53-3.33,4.64Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M296.35,435.85c-2.76-.8-3.12-2.76-1.91-4.88a2.67,2.67,0,0,1,4.23-.66c3.47,3-.35,4.88-1.42,7.27.61.95,2.19-.22,2.79,1.38-1.88.94-3.77.2-5.63.47-.22-1.85,1.74-2.26,1.86-3.65,1.5-1,2.77-2.18,1.83-4.14a1.47,1.47,0,0,0-2-.31c-2,1.42.17,2.76.19,4.16A2.29,2.29,0,0,0,296.35,435.85Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M318.93,392.79l-4.21,2.85c.93,1.81,2.43-.58,3.41.95-1.24,2.21-3.16,1.9-4.81.74a3.39,3.39,0,0,1-.69-5.25C314.62,389.75,316.78,390.44,318.93,392.79Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M370.07,315.08c-.12,2.71-1.1,5-3.66,5-2.75-.08-3.33-2.67-3.2-5,.12-2.17.63-4.51,3.4-4.49C369.63,310.54,369.83,313.07,370.07,315.08Zm-1.61.16c-.32-1.23.38-3.29-1.9-3.24-1.74.05-1.88,1.74-1.92,3.06s.06,3.4,1.82,3.53C368.45,318.74,368.3,316.76,368.46,315.24Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M229.28,410.53a39,39,0,0,1,0,10c-2-1.46-.31-5.68-4.37-4.67-2.79.69-.18,3.29-2.53,4.46a30.64,30.64,0,0,1,0-9.93c2.11,1.25-.18,4.36,3.36,4.44S227.08,411.68,229.28,410.53Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M237.19,429.17c2.31,1.38,0,4.2,3.39,4.47,3.74.29,1.61-3,3.66-4.25.67,3.42.2,6.5.28,10.1-2.52-1.23-.05-5.5-4.29-4.74-3.23.58-.52,3.41-2.83,4.45C236.66,435.87,237.07,432.79,237.19,429.17Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M346.87,439.64c-1-1.26-.35-2.66-.51-3.92-.14-1-.27-2.06-1.57-2.08s-1.67.85-1.91,1.9c-.29,1.3.39,2.73-1.13,4.76a26.37,26.37,0,0,1,.19-10.41c.9,1.52,1.2,2.87,3.61,2.72S348.56,435.73,346.87,439.64Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M337.53,418.85c1.31,1.36,2.6-.18,3.9.1-1.41,2.05-3.37,2.52-4.86,1.05s-2-3.49-.35-5.29c1.5-1.62,3.93-1.95,4.8-.15C342.35,417.3,338,416.52,337.53,418.85Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M267,392.76c-.92-1-2.17,0-2.93-1.1,1.41-1.57,3.16-1.6,4.43-.24,1.46,1.55,1.19,4,.39,5.57-.62,1.23-2.94,1.08-4.36.44-1.66-.75-1.79-2.15-.54-3.6C264.76,392.94,266,393.18,267,392.76Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M334.74,474.76c3.73-3,4.24-2.94,6.93.82.66.94,1.69.69,3.74-.89.51,1.32-.3,1.79-1.34,2.07C342.46,477.2,336.12,475.82,334.74,474.76Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M235.86,354.75V345.1c1.16,1.37,1.29,2.9,3.81,2.7,2.28-.19,2.79,2.94,1.21,7.08-1.18-1.21-.37-2.61-.55-3.84-.15-1,0-2.16-1.41-2.19s-1.76.94-2,2.2S237.9,354,235.86,354.75Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M280.16,395.55c1.19,1.31,2.47-.37,3.3.71a.79.79,0,0,1-.42,1.21,4.15,4.15,0,0,1-3.93-.13,3.41,3.41,0,0,1-1.68-3.47,3.2,3.2,0,0,1,2.32-3.05c1.51-.49,3.16-.29,4,1.16,1.07,1.86-1.25,1.58-1.89,2.4A7.51,7.51,0,0,1,280.16,395.55Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M365.12,293.78c.3,2.22-.79,3.9-.05,5.66.34.82.55,1.76,1.59,1.78s1.36-.77,1.76-1.64c.91-2,.09-3.74-1-5.65,2.85,1.19,3.65,3.94,2.18,6.66-1.09,2-2.8,2.52-4.71,1.35C362.84,300.66,362.88,296.77,365.12,293.78Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M291.6,393.55c.81-2,1.26-3.27,1.8-4.48a1.18,1.18,0,0,1,1.56-.62c.87.29.52.95.28,1.5-1.15,2.67-2.31,5.33-3.68,8.48-1.26-3.07-2.28-5.54-3.28-8-.27-.65-.81-1.52.07-1.93s1.59.2,1.89,1.18S291,391.75,291.6,393.55Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M298.31,392.67c-.67-.76-2.19.27-2-1.23.11-1,1.14-.72,1.83-.74,1.16,0,2.44.18,2.65,1.48.29,1.76,1,3.88-.41,5.23a3.82,3.82,0,0,1-3.83.33,2.19,2.19,0,0,1-1.35-2C295.06,393.75,296.78,393.51,298.31,392.67Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M294.42,317.67c-1.13,2.48-2.94,2.5-4.66,1.24a3.32,3.32,0,0,1-1.05-4.31c.9-1.88,2.56-2.21,4.4-1.78.66.16,1.48.43,1.55,1.34s-.74.87-1.2,1.22-.87.5-1.24.82c-.56.51-2,.57-1.39,1.71.4.77,1.41.87,2.3.25A5.84,5.84,0,0,1,294.42,317.67Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M279.8,451.91c2-2.68,3.4-4.64,4.95-6.74,1.15,5.16,1.15,6.62-.17,9.18C284.07,452,282.49,451.63,279.8,451.91Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M276.1,348.05c1.22,1.1.69,2.36.82,3.55.1,1,.23,2.14,1.54,2.14,1.14,0,1.67-.87,1.9-2,.27-1.25-.49-2.7.9-4.07a7.55,7.55,0,0,1,.17,6.72c-.35.76-3.42,1.23-4.8.05C274.54,352.67,275.81,350.24,276.1,348.05Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M362.82,371.7c1.47-1,2.25.3,3.21,0a2,2,0,0,0,1.68-1.75c.09-1-.59-2.11-1.31-2-3.08.68-2.94-1.24-2.63-3.09.45-2.61,2.59-.9,3.91-1.3.16-.05.42.18.64.29-.15,1.2-1.11.66-1.73.79s-1.29.1-1.22,1c.06.61.52.75,1,.88,2.63.66,3.61,2.55,2.34,4.74S365.17,373.53,362.82,371.7Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M249.67,439.43c-2.18-.43-3.83-1.38-3.81-3.85a3.32,3.32,0,0,1,3.46-3.58,3.59,3.59,0,0,1,4.07,3.48C253.53,437.78,251.75,438.9,249.67,439.43Zm2.29-3.86a2.32,2.32,0,0,0-2.38-2.19,1.93,1.93,0,0,0-2.2,2c-.08,1.4.42,2.5,2,2.58S251.61,437.09,252,435.57Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M357.68,297.41c1.07-.83,3.13-.6,2.58-2.32-.71-2.25-2.54,0-4-.57a2.72,2.72,0,0,1,3.91-1.42c1.41.62,2.23,1.64,1.46,3.24-.34.7-.54,1.21,0,1.94,1.25,1.56.5,3-.91,3.72a3.56,3.56,0,0,1-5-1.27c1.83-.65,3.87,2,4.74-.62C361.2,298.13,359,298.31,357.68,297.41Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M306.68,450.74c-.43,2.15-1.66,3.68-4,3.66a3.33,3.33,0,0,1-3.63-3.42c-.16-2.53,1.63-3.63,3.5-3.84C304.79,446.91,306.19,448.49,306.68,450.74Zm-4.55-2.28c-1.08,0-1.57,1.16-1.56,2.48a1.93,1.93,0,0,0,2.1,2.1,2.15,2.15,0,0,0,2.4-2.27C305.07,449.38,304.17,448.51,302.13,448.46Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M277.93,371.65c-3.82,2.09-5.27,1.44-5.27-2.37a14.2,14.2,0,0,1,0-2.61c.18-1-.68-2.72.8-2.81,2.09-.12.13,1.36.41,2.12.61,1.67,2.82-.08,3.22,1.78-.61,1.31-3.33-.53-3.14,2C274.21,372.64,277,370.23,277.93,371.65Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M297.25,454.46c-1.5-1.5-.72-2.94-.91-4.23-.13-.86,0-1.82-1.31-1.76a1.68,1.68,0,0,0-1.75,1.57c-.27,1.36.53,2.95-1.24,4.68V443.84c1.39,1.91,1.28,3.91,3.87,3.42C297.8,446.91,298.34,449.59,297.25,454.46Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M273,300.73c-1.27,1.71-1.86,1.9-3.47,1.09a3.45,3.45,0,0,1-1.79-4.71,3.38,3.38,0,0,1,4.21-2.18,3.59,3.59,0,0,1,3,3.4c0,1,.15,2.86-2,2.45a6.73,6.73,0,0,1,.27-1.35c.69-1.67-.12-2.67-1.58-3.1a2.1,2.1,0,0,0-2.74,1.82c-.26,1.54.66,2.53,2.3,2.63C271.83,300.82,272.44,300.75,273,300.73Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M274.62,334a3.77,3.77,0,1,1-3.71-4C273.15,330.06,274.55,331.4,274.62,334Zm-3.29-2.51c-1.76-.05-2.66.77-2.71,2.16a2.09,2.09,0,0,0,2.29,2.31,2,2,0,0,0,2.21-2C273.25,332.55,272.61,331.6,271.33,331.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M352.17,335.93c-.86-2.16-4.63-1.88-4.15-4.94.33-2.08,1.79-3.44,3.92-3a3.33,3.33,0,0,1,2.79,4.13A5,5,0,0,1,352.17,335.93Zm1-5.25a1.78,1.78,0,0,0-2.07-1.34,1.76,1.76,0,0,0-1.52,2.18,1.61,1.61,0,0,0,1.86,1.44C352.66,332.88,353.23,332.17,353.2,330.68Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M239.87,413.35c1.36,1.16.81,2.54.92,3.84.07.92.18,1.77,1.26,1.95,1.26.22,1.77-.73,2.14-1.66.52-1.33-.37-2.93.94-4.53.83,2.6,1.21,5-.18,7a4.23,4.23,0,0,1-4.4,0C238.11,418,239.68,415.61,239.87,413.35Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M246.56,352.64c.81-1.9,2.11-2.65,2.63-3.61a22.87,22.87,0,0,1,2.18-3.29c1.4,5.13,1.4,6-.21,9.42C250.53,352.73,249.05,352,246.56,352.64Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M276.69,414.76c1.58-2.56,3.5-1.84,5.17-.28a3.19,3.19,0,0,1,0,4.91c-1.58,1.62-3.57,1.89-5.21.15-1.4-1.48-2.38-3.27.1-4.82,1.28.66,0,1.46.1,2.2.23,1.41.88,2.3,2.36,2.29s2.18-1,2.13-2.41-.94-2.07-2.42-2.12C278.16,414.66,277.45,415.87,276.69,414.76Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M290,271.37a25,25,0,0,1,2.6,0c.56.06.9.94.64,1-3.56,1.22-1.76,4.18-2.16,6.41-.12.68.16,1.59-.92,1.68-1.29.1-1.08-.91-1.32-1.73-.57-2,1.75-5-2-6a1.1,1.1,0,0,1,0-.9C287.68,270.93,288.87,271.35,290,271.37Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M264.25,447.22c1.61,1.13.91,2.55,1.08,3.83.11.84-.09,1.88,1.19,1.91a1.77,1.77,0,0,0,2-1.8c.16-1.35-.42-2.89,1.16-4.71.41,3,1.17,5.43-.37,7.4a3.88,3.88,0,0,1-4.15.06C262.55,452,264.61,449.42,264.25,447.22Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M284.45,371.5c-4.25,2.07-5.11,1.6-5-2.25a25.8,25.8,0,0,1,.53-6c1.33,1.18.95,2.82.86,4.23C280.65,370.05,280.94,372,284.45,371.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M275.9,329.61c2.12,1.58,1.22,3,1.38,4.28.12,1-.18,2.13,1.37,2.1,1.23,0,1.67-.78,1.82-1.92s-.61-2.71,1-4.07c.68,2.55,1.05,5-.19,7-.29.47-3.17,1.34-4.3,0C275.36,335,276.79,332.48,275.9,329.61Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M232.53,419.33c-2.55-1.18-2.08-3.17-.89-4.82,1.34-1.85,3.38-1.95,5.22-.56,1.52,1.14,2.28,2.7,1,4.47-1.45,2-3.21,2.88-5.37.86.65-1.23,1.48.13,2.23-.15,1.22-.48,2.29-1.1,2.15-2.59a2.15,2.15,0,0,0-2.55-2.06c-1.45.14-1.95,1.19-2,2.63C232.35,417.87,233.56,418.53,232.53,419.33Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M348.46,311.94c1.39-1.78,2.87-1.87,4.39-1s1.75,2,.77,3.44a1.73,1.73,0,0,0-.14,1c.58,4.45.09,4.84-4.91,3.6,1.49-.9,4,.7,4.4-1.71.3-1.66-1.74-1.37-2.59-2.24.06-1.39,2.76-.5,2.13-2.26C351.79,310.76,350.13,312.63,348.46,311.94Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M259,418.4c-3.11,2.71-5.95,2.24-6.79-.62-.38-1.28-.28-2.51,1.08-3.22,1.2-.62,2.09.59,3.19.61a5,5,0,0,1-.52,1.66c-.46.62-2,.67-1.4,1.76s1.7.62,2.64.12A7.76,7.76,0,0,1,259,418.4Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M359.39,317.56c.16-1.29-.92-.79-1.49-1.05-1.63-.75-2.72-1.86-2-3.79a3.16,3.16,0,0,1,3.83-2.21,3.1,3.1,0,0,1,2.59,3.55,5.66,5.66,0,0,1-2.12,4.15Zm0-2.14a1.89,1.89,0,0,0,1.48-1.79c0-1.32-.76-1.74-1.92-1.7a1.59,1.59,0,0,0-1.67,1.64C357.27,314.68,358.13,315.26,359.35,315.42Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M235,354.33c-1.64.8-2.85.55-3.17-.65-.56-2.08-1.32-4.21-.68-6.45.14-.51-.35-1.32.62-1.44,1.5-.18,1.07,1.75,2.28,2.07,1,.27.38.61-.13,1.09C231.65,351,232.67,352.7,235,354.33Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M290.9,300.34c1.23,1.15,2.46,0,3.94-.08-.32,1.89-1.6,2-2.93,2a3.15,3.15,0,0,1-3-1.94,3.67,3.67,0,0,1,.22-3.88c1.08-1.31,2.64-.33,3.6.05s.52,1.62-.58,2.24C291.62,299.08,290.78,299.36,290.9,300.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M323.32,432.18c1.12.13,2.2.36,2.69,1.27.78,1.43-.88,1.45-1.47,2.05-.43.44-1.06,1-1.55,1-1.78-.16.41,3-1.82,2.12-.94-.39-1.1-1.59-1.13-2.62a3.34,3.34,0,0,1,2-3.31A11.9,11.9,0,0,1,323.32,432.18Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M340,388.13c0,3.2,0,5.77,0,8.34,0,.8-.25,1.6-1.24,1.43-.8-.13-.38-1-.62-1.51-.71-1.49,1.86-4.5-2.08-4.56-.16,0,.06-.85.5-1.17C337.58,389.94,338.56,389.2,340,388.13Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M246.89,335.43c1.56-.67,3.55,1.94,4.61-.55,1-2.34-2.13-1.41-2.56-3.07,1.55-.5,3.84-.89,1.33-3.32,1.92,0,3,.86,2.42,2.22-.95,2.09,2.41,5.27-1.71,6.45A3.22,3.22,0,0,1,246.89,335.43Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M288.54,414.5l-3.8.56c1.42,1.63,4.8,1.67,3.16,4.45-1,1.66-2.65,1.65-4.11.21.2-.86.77-.72,1.41-.56s1.23.16,1.54-.69c-.46-1.62-4.52-1.1-2.7-4.11C285.05,412.69,286.46,413.09,288.54,414.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M275.48,447.78c-1,1.32-2.29,0-2.93,1.09.43,5.33.43,5.33-1.26,4.57.35-1.83,2.54.77,2.79-1.51-.42-1.33-4.37-.8-2.68-3.81C272.4,446.36,273.76,446.9,275.48,447.78Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M296,318.75c.89-1.41,2.46.86,2.87-.75.38-1.45-1.23-1.16-1.94-1.68s-1.53-1.38-.78-2.5c1.07-1.61,2.37-1.37,3.79-.54-.28,1.75-2-.29-2.2,1-.16.93.7,1.14,1.4,1.43,1.35.57,2.11,1.58,1.12,2.91C299,320.31,297.53,320.12,296,318.75Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M297.11,349.88c1.11,1.41,4.59,1.4,2.74,4.19-1.11,1.67-2.83,1.41-4.22-.08.86-1.42,2.4.94,2.84-.74.37-1.44-1.22-1.17-1.93-1.67-.88-.64-1.41-1.48-.73-2.52,1.15-1.76,2.54-1.46,4.13-.43C299.31,350.25,297.77,348.35,297.11,349.88Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M326.54,448.43c-1.05,2.63-4,2.31-5.1,4.32-.26.46-.93-.16-1-.57a3.57,3.57,0,0,1,1-4.05,3.12,3.12,0,0,1,4.06-.4Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M251.56,302.87c-2.6-3.06.41-6.39-2.87-8.13-.35-.19,1.18-1.43,2-1.74,1.29-.51.88.76.89,1.32C251.59,296.84,251.56,299.37,251.56,302.87Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M352.58,293.32c0,3.07.63,6.07-.32,9.18-1.74-1-.63-2.52-1.14-3.47s1.68-3-1.41-3.34C349.13,295.63,351.45,294.19,352.58,293.32Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M344.28,373.34c-1.66-1.77-.81-3.33-1.1-4.67-.19-.86,1.16-2.64-1.39-2.35-1,.11-.5-.78,0-1.15.77-.58,1.6-1.1,2.81-1.91A33.22,33.22,0,0,1,344.28,373.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M292.33,498.21c-2.2,1.14-4.33,1.79-6.2-.86a12.46,12.46,0,0,1,6.43-.79l0,.06Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M289.9,352.42c-1.88.26-1.15-1.12-1.09-1.41.38-1.73.89-3.5,3.32-3.14,1,.15,2.52.72,2.16,1.52C293.47,351.24,291.46,351.91,289.9,352.42Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M297.2,332.34c.89,1.3,4.49,1,2.88,3.93-1.07,1.91-2.7,1.64-4.25.25.9-1.41,2.36.29,3.14-1-.45-1.7-4.77-1.25-2.74-4.34,1-1.49,2.43-1.41,3.69-.08-.3,1-1,.5-1.53.49S297.43,331.59,297.2,332.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M356,363.71h5.63c-1,3.26-1.71,6.38-3.55,9.79-1-2.25,0-3.57.5-4.71C359.91,365.89,360.16,363.93,356,363.71Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M236.18,337.13a18.8,18.8,0,0,1,.15-9.76c.29,3,2.67,2.51,4.71,3.23C236.05,330.58,237.47,334.6,236.18,337.13Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M267.77,429.86v9.22h-.86v-9.31Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M274.85,418.61c-1.91,2.62-3.51,2.37-5.06.91a3.21,3.21,0,0,1-.47-4.67c1.4-1.83,3.08-2.26,5.43-.45-1.89.72-4.74-.52-4.62,2.5C270.24,419.76,272.48,419.3,274.85,418.61Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M269.27,438.34c.82-1.26,2.33.53,3-1.07-.45-1.63-4.4-1.25-2.74-4.14,1-1.66,2.37-1.34,3.81-.4-.54,1.57-2.09-.05-2.52,1.5.62,1.37,5.37,1.58,1.89,4.7C271.45,440.06,270.26,439.43,269.27,438.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M340,433.54c-1.67.16-3.52-.49-4.12,1.86-.8,3.1,2.45,2.3,3.69,3.68-2.17,1-3.78.5-4.78-1.3a3.48,3.48,0,0,1,.41-4.15C336.66,432,338.28,432,340,433.54Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M268.74,372.89c-1.72-3.15.83-6.58-2.08-8.91,1.12-.56,2.35-.16,3.77-.21C268.21,366.46,270.37,369.81,268.74,372.89Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M265.22,437.52c-1.55,2.34-3.31,2.36-5.12,1a3.31,3.31,0,0,1-1.1-4.32c.29-.6,1.51-1.69,1.79-.93.37,1,2.52.66,1.56,2.36-.36.66-2,.79-1.09,1.9.71.86,1.8.48,2.72-.08C264.2,437.34,264.6,437.49,265.22,437.52Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M255.47,430.05c1.43,1.65,2.79,2.67,1.06,4.55-.5.55-.1,2.19.3,3.17.2.51,2,.55.56,1.54-.74.5-2-.3-2.1-1C255,435.69,253.66,433,255.47,430.05Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M246.7,420.25c.84-1.73,2.76-.22,2.9-1.83.1-1.09-1.14-1.08-1.86-1.49a1.76,1.76,0,0,1-.65-2.83c1.16-1.52,2.5-1,3.9-.34-.53,1.8-2.28-.11-2.66,1.52.65,1.36,3.73,1,2.93,3.48C250.53,421,248.57,419.7,246.7,420.25Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M232.27,337.33c-.57-2.87-1.35-5.17-.76-7.68.14-.57.76-1.92,1.11-1,.44,1.17,2.87,1.81,1.84,2.37C231.66,332.53,234.14,335.12,232.27,337.33Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M331.76,448.07c-.55,1.38-2-.3-2.47,1.1.06,1.09,1.17,1,1.85,1.41a1.89,1.89,0,0,1,1.07,2.44,1.3,1.3,0,0,1-1.84.72c-2.45-.94.9-.57.37-1.41a2.3,2.3,0,0,0-1.42-.95c-1.59-.61-2.23-1.8-1.26-3.17S330.48,446.88,331.76,448.07Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M262.61,482.75c.48-1.6,2.55-.55,3.18-2-.19,2,1.87,5.58-3,4.16C262.76,484.19,262.69,483.47,262.61,482.75Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M348.48,348.35l3.84-2.81c.2,3.49.45,6.55-.3,10C349.45,353.34,353.08,349.31,348.48,348.35Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M345,345.58c-.28,3.48.35,6.46-.6,9.84-2.34-2.43.82-6-2.29-7.79A13.74,13.74,0,0,1,345,345.58Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M291.32,419.92c-1.91-1.13-2.9-6.76-1.38-7.88.44-.33,1.14-.42,1.07.19-.17,1.4,2.61,1.63,1.57,2.17C289.65,416,291.79,418.14,291.32,419.92Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M247.59,314.41c-.38-1.93-.76-3.6,1.61-3.94,1.76-.24,3.88,0,4.14,2a3.6,3.6,0,0,1-3.39,4.14c.16-1.89,3.69-3.21,1.07-5C248.67,310.06,248.89,313.37,247.59,314.41Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M309.81,499.53c-.55-2.27,1.6-3.25,2.7-4.11.93-.71.69,1.62,1.36,2.42,1,1.23-.33,1.37-1,1.69-1,.5-2.07-.85-3.13,0Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M229.36,312.85v6.54C228,317.11,227.93,314.87,229.36,312.85Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M222.84,482.37c1.6-1.31,2.68-.4,3.54.26.61.46,1.08-1.69,1.12,0,0,.92.06,2.3-1.46,2.52-1,.15-.8-.67-.79-1.18C225.29,482.35,224.56,481.8,222.84,482.37Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M350.82,369.58a1.81,1.81,0,0,1,.13-.35c.8-1.2,2.19-2.26,1.37-3.94s-2.4.07-3.77-.49c1.47-2.09,3-2,4.56-.84s1.35,2.62.46,4a21.23,21.23,0,0,1-2.15,2.52Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M228.91,301.62V294.8A5.68,5.68,0,0,1,228.91,301.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M312.44,416.7c1.69-2.46,2-4.41-2.19-4.62,2.5-1.25,3.53-1.32,4.3-.06,1.45,2.35.29,4.15-1.54,5.7Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M285.61,351.74c-2.32-.3-2.67-.45-2.85-1.45a1.81,1.81,0,0,1,.72-2,2.59,2.59,0,0,1,3.63.46C283.93,349.06,284.16,350.3,285.61,351.74Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M262,444.73v9.32L261,454C261.05,450.86,260.52,447.71,262,444.73Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M271.25,355c2.15-3.64,2.15-3.64.36-6.74a2.66,2.66,0,0,1,2.88,2.6C274.79,352.79,273.78,354,271.25,355Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M228.8,336.87a8.84,8.84,0,0,1,.26-6.68C229.63,332.41,230,334.63,228.8,336.87Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M269.44,348.52c-1.46,2.15-1.37,4,1.16,5.76-2.58.38-3.24-1-3.54-2.3C266.68,350.31,267.36,349,269.44,348.52Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M228.69,365.34a9,9,0,0,1-.22,7.8A12.42,12.42,0,0,1,228.69,365.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M228.35,355a13.61,13.61,0,0,1,.16-7.38C229.92,350.55,229.89,352.34,228.35,355Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M285.59,473.58l-3.84,2.26C281.44,473.08,282.49,472.39,285.59,473.58Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M298.25,472.93c.1,1.5-2.1,1.3-1.58,2.7.34.88,1.17.1,1.67.49-.56.93-1.29.7-2.2,0s-.64-1.27-.49-2C295.94,472.8,296.86,472.48,298.25,472.93Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M351.42,370.49c0,2,2.34,0,2.58,1.84-1.68,1-3.57.28-5.72.45a7.64,7.64,0,0,1,2.54-3.2Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M315.14,419.73c-1.71,1.67-3.69.71-5.71.82C311,415.8,313.3,420.15,315.14,419.73Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M367.78,353.33a7.55,7.55,0,0,0-.39-6.28c3,1.84,3.19,3.73,1.07,7.16Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M292.56,496.56c.16-.17.29-.45.49-.5,1-.23,1.83-1.55,2.91-.41a1.48,1.48,0,0,1,.12,1.41c-.79,1.15-1.88.55-2.89.27l-.6-.71Zm2.3-.54.27.48c.08-.08.24-.18.23-.25a2.28,2.28,0,0,0-.24-.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M337.59,333.79c.92.1,4-5,3.68,2C340.14,333.21,338.68,333,337.59,333.79Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M310.08,430.63c1.08-1.13,2.2-1.15,3.65-.23-1,1.38-2.25.48-3.14,1Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M271,475.55v-4h.24v4Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M287.76,483v2.6A2.2,2.2,0,0,1,287.76,483Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M364.3,473.06c.55,1.05.22,2-.27,3.2-.4-1.27-.82-2.31.27-3.21Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M364.3,473.06h0l1.69-.27,0,.33Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M269.79,476c-1-.78-.63-1.64-.48-2.68C270.61,474.23,269.6,475.15,269.79,476Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M315.32,497c-.29-.63-.77-1.28.15-1.79.09-.05.23,0,.34,0l-.42,1.79Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M292.59,496.62l.6.71c.29.49.57,1,.85,1.47l.07-.07-1.78-.52C292.42,497.68,292.5,497.15,292.59,496.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M315.32,497h.07c.51.31,1.06.64.82,1.33a.82.82,0,1,1-.89-1.33Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M294.41,472.71c-.14.18-.3.45-.34.44a1.83,1.83,0,0,1-.75-.48c-.08-.1.13-.42.22-.65Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M312.88,482.78c-.15.19-.26.48-.42.51-.53.11-.41-.37-.41-.63,0-.1.32-.26.5-.27S312.77,482.64,312.88,482.78Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M262.61,482.75c.08.72.15,1.44.22,2.16C261.57,484.31,261.07,483.64,262.61,482.75Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M328.7,484.19l-.43.86c-.14-.25-.39-.5-.38-.75s.24-.54.38-.81Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M360.21,318.21c-.37.64-1,.82-1.46.36s.34-.71.64-1Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M309.77,499.49l-.49.27.53-.23Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M228.84,327.82l0-.17.1.08S228.84,327.82,228.84,327.82Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M313,417.72c-.38.35-.79.57-1.13,0s.21-.78.56-1Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M294,498.8a1.09,1.09,0,0,1,.31.14s0,.14,0,.21l-.28-.42Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M296.09,499.12c-.08.07-.16.19-.23.18s-.13-.13-.2-.21.16-.18.23-.18S296,499.05,296.09,499.12Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M293.81,259.34c-28,0-56-.08-84,.09-3.71,0-4.51-1.09-4.48-4.62.18-18.86.15-37.73,0-56.6,0-3.08.8-4,3.94-4q84.72.14,169.42,0c3.18,0,3.95,1,3.93,4q-.19,28.48,0,57c0,3.28-.84,4.23-4.16,4.21-28.24-.12-56.48-.07-84.71-.07Zm-4.35-10.52c-.26,2.06-.07,3.06,3.37,3.41,5.78.57,6.86.3,6.43-5.45-.22-3-1.34-2.8-3.16-1.2-.73.65-1.35,1.21-2.55.52C289.57,243.83,289.47,243.93,289.46,248.82Zm-4.3-21.15c-2.18-.18-4.75-1.67-4.75,2.4,0,5.53-.17,5.28,4.24,5.5,2.13.1,3.58-1.65,5.55-1.28.89.17,1.64,1.74,2.56.85s-.48-1.92-.71-2.92a17.72,17.72,0,0,0-.52-2.55c-.38-1-.41-2.36-2-2.33-1.37,0-1.37,1.18-1.69,2.1-.46,1.29-1,2.58-1.54,3.81s-1.71.68-2.65.63c-.56,0-1-.85-.91-.91C285.22,232,283,228.84,285.16,227.67Zm34-.36c-1.72,0-3.32-.36-3.56.06-1.86,3.24-3.35.65-5.18,0a3.76,3.76,0,0,0-5,2.05c-.88,2-.68,4,1.17,5.36a4.11,4.11,0,0,0,5.44-.45c.61-.54.58-1.71,1.68-1.72,1.05.61.26,3.37,1.76,2.39,1-.65,3-3.45,2.79-3.55C314.49,229.89,317.7,229,319.15,227.31ZM250.91,235c-2.62-1.32-2.41-1.21-1.06-3.53.56-1-.52-2.58.3-3.84a3.38,3.38,0,0,0-3.18-.19c-1.62.74-.64,2.41-1,3.64-.26,1,.81,2.71-1.27,2.87s-1.88-1.39-2-2.76.69-3.55-.87-3.49c-1.88.06-.76,2.37-1,3.68a15,15,0,0,0,0,2.6c0,1.1.66,1.74,1.63,1.49C245.05,234.8,247.73,236.08,250.91,235Zm30.34,17.21a3.28,3.28,0,0,1,4.4,0c.77.51,1.88.91,2.11-.22a9.05,9.05,0,0,0-1-7.09l-.53,4.22c-1.14-.53-1.16-1.66-1.67-2.46s-.85-2.28-2.3-2c-1.67.32-.92,1.78-1,2.76C281.17,249,281.25,250.6,281.25,252.2Zm33.27.08c-.5-1.71-1.72-3.12-.41-4.92.57-.77,0-2-1-2.48a4.63,4.63,0,0,0-4.27.05c-.63.37-.81,6.84-.21,7.25,1.8,1.22,1.44-1,2.18-1.43s1.07.17,1.45.67C312.72,252.08,313.11,253,314.52,252.28ZM294,231.39c.28,1.58-1.21,4.34,2.62,4.17,2.67-.12,4.44-1.22,4.49-3.91s-1.34-4.32-4.37-4.47C293.37,227,294.07,229.26,294,231.39Zm27.63,13.48c-4.4-.39-6.43.43-6,5.07.45,5.29,4.59-.09,5.73,2.67C319.89,249.94,318.89,247.5,321.63,244.87ZM264,235.53c3,0,4.22-2,4.15-4.58-.07-2.43-1.63-3.79-4.17-3.71-2.83.09-3.86,1.81-3.83,4.4S261.33,235.57,264,235.53Zm-4.49-6.42c-2.48-2.33-4.3-2.36-6.06-1.11s-1.95,3.14-1.37,5,2.17,2.48,4.09,2.5,2.71-.72,2.71-2.63c0-2.51-1.67-1.91-3.1-1.78-.72.06-1.69,1.26-2.07-.19s.79-2,2-2.08A27.87,27.87,0,0,1,259.48,229.11Zm33.79-15.8c.39,1.6-1.17,4.39,2.63,4.24,2.92-.12,4.32-1.42,4.29-4.34s-1.54-3.84-4.21-4C292.6,209,293.4,211.32,293.27,213.31Zm-14.6,21.91c.69-1.95.28-4,.31-6,0-.58.14-1.37-.57-1.61-1-.34-1.21.49-1.44,1.22-.55,1.69-1.45,2-2.47.43-.43-.64-.12-2-1.44-1.68-1.14.28-.71,1.44-.76,2.24-.06,1.25,0,2.5,0,3.74,0,.73-.07,1.68.92,1.76s1-.85,1.11-1.59.16-1.78,1.39-1.83c1.43-.07,1.56.89,1.64,2C277.41,234.41,277.43,235.08,278.67,235.22Zm-9.21,9.26c-3.76-.3-2.19,2.79-2.4,4.64s-.48,3.84,2.57,3.68c2.88-.14,4.38-1.37,4.32-4.32C273.89,245.74,272.48,244.42,269.46,244.48Zm44.06-31.13c.07,2-.83,4.51,2.79,4.19,2.64-.23,4.14-1.39,4.14-4.17s-1.33-4-4.08-4.18C312.84,208.94,313.47,211.29,313.52,213.35Zm-25.07,3.75c-.41-1.41-3.85-2.18-.72-3.83-2-.8,2.73-4-1.41-4-.94,0-2.38-.4-2.58.8-.37,2.28-.93,4.86.2,6.86C284.65,218.17,286.76,217.67,288.45,217.1Zm11.93,36.52c2-2.28,3.65-5,5.58-1.25.25.49,1.49.31,1.29-.45a42,42,0,0,0-2.41-6.92,1.24,1.24,0,0,0-2.17.23C301.76,247.57,300.39,249.82,300.38,253.62Zm41.4-18.4c-.7-1.61-5.18-1.66-1.1-4,.14-.08,1.05-2.85.3-3.65s-3.07-.93-3.7.13c-1.23,2-.95,4.72-.27,6.8S339.87,235.29,341.78,235.22Zm-34.69-18.44c-3.63-1.2-3.62-1.19-1.81-3.18a1.7,1.7,0,0,0,.34-.86c-2.63-1.56,1.41-2,.46-3.32-1.47-.07-3.63-1-4.29.67-.81,2.11-1,4.86.21,6.85C302.75,218.16,304.83,217.72,307.09,216.78Zm14.28-.85c1,2.22,2.7,2,4.22,1s1.63-2.46.07-3.71c-.5-.4-1.16-.85-.51-1.41,1-.89,1.15-1.69,0-2.28a2.29,2.29,0,0,0-3,.69,2.11,2.11,0,0,0,.2,3c.71.77,2.21.77,2.17,2.21C323.63,216.66,322.37,215.08,321.37,215.93Zm-11.86-4.34c.59-1.35,2.68-.11,2.79-2.12-1.7-.12-3.88-1.08-4.49.63-.77,2.12-1,4.88.22,6.87.75,1.19,2.83.73,4.38.09-.5-1.86-3.07-.23-3.07-2.25,0-1.53,2.15-.48,2.36-1.8C311.39,211.85,310.09,212.46,309.51,211.59Zm-29.38,40.75c-.47-1.49-1.56-.92-2.28-1.24-.88-.41-1.14-1.46-.41-1.66,4.53-1.23.35-1.89-.27-2.58.64-1.41,2.64-.16,3-2.07-1.74-.15-3.84-1.26-4.67.62a8,8,0,0,0,.07,6.53C276.46,253.62,278.49,252.75,280.13,252.34Zm44.56-24.54c-4.51-1-4.94-.47-4.42,5.32.08.8-.24,2.09.89,2.1,1.77,0,.8-3.11,3.08-3,.58,0,.33-.91-.1-1.08C319.9,229.5,324.13,229.08,324.69,227.8Zm10.65.63c-2.39-1.81-3.92-1.17-5,.61-1.35,2.15-1.22,4.29,1,5.81,1.65,1.12,3.27,1.08,5.28-1.53-2.63.64-4.47,1.21-5-1.27C331,229.35,332.83,228.78,335.34,228.43ZM268,209.73a10.51,10.51,0,0,0-6.76.07c3.79,1.77,1.65,5.42,3.7,7.8a5.94,5.94,0,0,0,.59-4.27C265.23,211.51,266.7,210.9,268,209.73Zm3.62.07c3.79,1.45.69,5.53,3.06,7.69,1.56-2.54-.8-6.08,3.75-7.89C275.48,209.15,273.72,209.08,271.62,209.8Zm11.22,6.88c-5-.55-2-5.16-3.95-7.45C277.19,216.9,277.58,218.54,282.84,216.68Zm-12.19-3.45c-.32-1.1.77-3.6-.86-3.56-2.24.05-.77,2.55-1.09,3.94a6.37,6.37,0,0,0,0,1.85c.05.7-.1,1.71.88,1.76,1.34.07,1-1.13,1.07-1.91C270.7,214.7,270.65,214.08,270.65,213.23Zm56,23c2.07-3.63,2.27-6.18-.14-9.76A37.54,37.54,0,0,0,326.64,236.27Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M243.7,393.81c-.09,1.28-.6,2-1.76,2.17a1.6,1.6,0,0,1-2-1.61c-.14-1.32.43-2.2,1.8-2.21A1.91,1.91,0,0,1,243.7,393.81Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M329.26,415.71c-.19,1.49.21,3.58-2.09,3.56-1.81,0-1.71-1.83-1.7-3.14s-.34-3.34,1.65-3.56S329.09,414.24,329.26,415.71Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M317.8,415.9c.32-1.37-.13-3.42,2-3.39s1.91,1.89,1.88,3.36.12,3.32-1.91,3.36C317.56,419.26,318.16,417.19,317.8,415.9Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M360.87,332.57c-.07,1.63,0,3.62-1.8,3.72s-2-1.75-2-3.31,0-3.4,1.81-3.55C361,329.25,360.65,331.31,360.87,332.57Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M368.36,333c-.08,1.48,0,3.34-1.74,3.31-2.16,0-2.06-2.07-2-3.68s.16-3.4,2.16-3.17S368.22,331.71,368.36,333Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M234.73,369c-.3.75.62,2.19-1,2.15-1.37,0-1.2-1.31-1.13-2.25s-.51-2.2,1.11-2.13S234.42,368.27,234.73,369Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M272.93,313.34c-1,.89.31,1.47.33,2.25,0,1.42-.44,2.47-1.88,2.71a2.13,2.13,0,0,1-2.59-2c-.21-1.42.76-2.17,2-2.66.73-.28,1.6,1.11,2.17-.23Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M235.9,298.09c-.47.83.7,2.4-1,2.64s-1.62-1-1.59-2.2-.26-2.29,1.41-2.42S235.63,297.32,235.9,298.09Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M306.65,434.47c-.49,1.3,0,3.32-2,3.51-2.17.22-2.12-1.83-2.13-3.16s-.16-3.34,1.8-3.54C306.49,431.05,306.08,433.19,306.65,434.47Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M356,393.46c-.49,1.15-.06,3.15-2,2.94-1.41-.15-1.48-1.72-1.45-3s.06-3.13,1.72-3.14S355.57,392.29,356,393.46Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M258.19,451A2.05,2.05,0,0,1,256,452.9a2.14,2.14,0,0,1-2.27-2c-.18-1.42.52-2.32,2.16-2.33C257.3,448.51,258.09,449,258.19,451Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M296.35,435.85a2.29,2.29,0,0,1-.07-.36c0-1.4-2.22-2.74-.19-4.16a1.47,1.47,0,0,1,2,.31c.94,2-.33,3.14-1.83,4.14Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M368.46,315.24c-.16,1.52,0,3.5-2,3.35-1.76-.13-1.87-2.06-1.82-3.53s.18-3,1.92-3.06C368.84,312,368.14,314,368.46,315.24Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M252,435.57c-.35,1.52-1.1,2.44-2.58,2.37s-2.08-1.18-2-2.58a1.93,1.93,0,0,1,2.2-2A2.32,2.32,0,0,1,252,435.57Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M302.13,448.46c2,.05,2.94.92,2.94,2.31a2.15,2.15,0,0,1-2.4,2.27,1.93,1.93,0,0,1-2.1-2.1C300.56,449.62,301.05,448.5,302.13,448.46Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M273,300.73c-.6,0-1.21.09-1.8,0-1.64-.1-2.56-1.09-2.3-2.63a2.1,2.1,0,0,1,2.74-1.82c1.46.43,2.27,1.43,1.58,3.1a6.73,6.73,0,0,0-.27,1.35Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M271.33,331.5c1.28.1,1.92,1.05,1.79,2.47a2,2,0,0,1-2.21,2,2.09,2.09,0,0,1-2.29-2.31C268.67,332.27,269.57,331.45,271.33,331.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M353.2,330.68c0,1.49-.54,2.2-1.73,2.28a1.61,1.61,0,0,1-1.86-1.44,1.76,1.76,0,0,1,1.52-2.18A1.78,1.78,0,0,1,353.2,330.68Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M276.69,414.76c.76,1.11,1.47-.1,2.22-.08,1.48.05,2.38.59,2.42,2.12s-.59,2.4-2.13,2.41-2.13-.88-2.36-2.29c-.12-.74,1.18-1.54-.1-2.2Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M232.53,419.33c1-.8-.18-1.46-.18-2.22,0-1.44.51-2.49,2-2.63a2.15,2.15,0,0,1,2.55,2.06c.14,1.49-.93,2.11-2.15,2.59-.75.28-1.58-1.08-2.23.15Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M359.35,315.42c-1.22-.16-2.08-.74-2.11-1.85a1.59,1.59,0,0,1,1.67-1.64c1.16,0,1.93.38,1.92,1.7A1.89,1.89,0,0,1,359.35,315.42Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M294.86,496l.26-.27a2.28,2.28,0,0,1,.24.5c0,.07-.15.17-.23.25Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#f8f7f7"/><path d="M289.46,248.82c0-4.89.11-5,4.09-2.72,1.2.69,1.82.13,2.55-.52,1.82-1.6,2.94-1.77,3.16,1.2.43,5.75-.65,6-6.43,5.45C289.39,251.88,289.2,250.88,289.46,248.82Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M285.16,227.67c-2.2,1.17.06,4.33-2.4,5.3-.13.06.35.87.91.91.94.05,2.07.6,2.65-.63s1.08-2.52,1.54-3.81c.32-.92.32-2.07,1.69-2.1,1.57,0,1.6,1.36,2,2.33a17.72,17.72,0,0,1,.52,2.55c.23,1,1.73,1.93.71,2.92s-1.67-.68-2.56-.85c-2-.37-3.42,1.38-5.55,1.28-4.41-.22-4.24,0-4.24-5.5C280.41,226,283,227.49,285.16,227.67Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M319.15,227.31c-1.45,1.7-4.66,2.58-.91,4.18.23.1-1.79,2.9-2.79,3.55-1.5,1-.71-1.78-1.76-2.39-1.1,0-1.07,1.18-1.68,1.72a4.11,4.11,0,0,1-5.44.45c-1.85-1.31-2.05-3.36-1.17-5.36a3.76,3.76,0,0,1,5-2.05c1.83.61,3.32,3.2,5.18,0C315.83,227,317.43,227.31,319.15,227.31Zm-9.91,1.55a2.31,2.31,0,0,0-2.33,2.38c-.09,1.3.33,2.54,1.91,2.66s2.17-1,2.29-2.33A2.22,2.22,0,0,0,309.24,228.86Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M250.91,235c-3.18,1.09-5.86-.19-8.48.47-1,.25-1.63-.39-1.63-1.49a15,15,0,0,1,0-2.6c.24-1.31-.88-3.62,1-3.68,1.56-.06.73,2.24.87,3.49s0,2.92,2,2.76,1-1.85,1.27-2.87c.32-1.23-.66-2.9,1-3.64a3.38,3.38,0,0,1,3.18.19c-.82,1.26.26,2.88-.3,3.84C248.5,233.78,248.29,233.67,250.91,235Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M281.25,252.2c0-1.6-.08-3.21,0-4.81.07-1-.68-2.44,1-2.76,1.45-.28,1.72,1.07,2.3,2s.53,1.93,1.67,2.46l.53-4.22a9.05,9.05,0,0,1,1,7.09c-.23,1.13-1.34.73-2.11.22A3.28,3.28,0,0,0,281.25,252.2Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M314.52,252.28c-1.41.74-1.8-.2-2.3-.86-.38-.5-.75-1.13-1.45-.67s-.38,2.65-2.18,1.43c-.6-.41-.42-6.88.21-7.25a4.63,4.63,0,0,1,4.27-.05c1,.45,1.61,1.71,1,2.48C312.8,249.16,314,250.57,314.52,252.28Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M294,231.39c.07-2.13-.63-4.38,2.74-4.21,3,.15,4.41,1.75,4.37,4.47s-1.82,3.79-4.49,3.91C292.79,235.73,294.28,233,294,231.39Zm2.07.1c.14.92-.29,2.28,1.14,2.31s2-1.29,2-2.6-.48-2.31-1.85-2.27C295.62,229,296.3,230.53,296.07,231.49Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M321.63,244.87c-2.74,2.63-1.74,5.07-.3,7.74-1.14-2.76-5.28,2.62-5.73-2.67C315.2,245.3,317.23,244.48,321.63,244.87Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M264,235.53c-2.64,0-3.83-1.37-3.85-3.89s1-4.31,3.83-4.4c2.54-.08,4.1,1.28,4.17,3.71C268.19,233.56,267,235.49,264,235.53Zm-.22-1.6c1.67.06,2.25-1,2.35-2.33s-.3-2.6-1.87-2.68-2.21,1-2.34,2.36S262.24,233.72,263.75,233.93Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M259.48,229.11a27.87,27.87,0,0,0-3.83-.26c-1.18.11-2.35.65-2,2.08s1.35.25,2.07.19c1.43-.13,3.09-.73,3.1,1.78,0,1.91-.85,2.65-2.71,2.63s-3.49-.58-4.09-2.5-.35-3.8,1.37-5S257,226.78,259.48,229.11Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M293.27,213.31c.13-2-.67-4.33,2.71-4.11,2.67.17,4.18,1.2,4.21,4s-1.37,4.22-4.29,4.34C292.1,217.7,293.66,214.91,293.27,213.31Zm3.3-2.43c-1.67.24-1.15,1.62-1.18,2.59s-.36,2.27,1.06,2.32,2-1.18,2-2.55A2.12,2.12,0,0,0,296.57,210.88Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M278.67,235.22c-1.24-.14-1.26-.81-1.3-1.4-.08-1.07-.21-2-1.64-2-1.23,0-1.28.95-1.39,1.83s-.09,1.67-1.11,1.59-.9-1-.92-1.76c0-1.24-.07-2.49,0-3.74.05-.8-.38-2,.76-2.24,1.32-.33,1,1,1.44,1.68,1,1.52,1.92,1.26,2.47-.43.23-.73.43-1.56,1.44-1.22.71.24.58,1,.57,1.61C279,231.2,279.36,233.27,278.67,235.22Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M269.46,244.48c3-.06,4.43,1.26,4.49,4,.06,3-1.44,4.18-4.32,4.32-3.05.16-2.77-1.88-2.57-3.68S265.7,244.18,269.46,244.48Zm-.46,4.29c.46.67-.45,2.35,1.41,2.29,1.37,0,1.78-1.16,1.81-2.38s-.31-2.34-1.68-2.47C268.7,246,269.29,247.6,269,248.77Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M313.52,213.35c0-2.06-.68-4.41,2.85-4.16,2.75.2,4.08,1.43,4.08,4.18s-1.5,3.94-4.14,4.17C312.69,217.86,313.59,215.3,313.52,213.35Zm2.05.15c.14.95-.28,2.29,1.18,2.32,1.63,0,1.92-1.28,1.94-2.6s-.51-2.32-1.86-2.27C315.08,211,315.85,212.59,315.57,213.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M288.45,217.1c-1.69.57-3.8,1.07-4.51-.18-1.13-2-.57-4.58-.2-6.86.2-1.2,1.64-.81,2.58-.8,4.14,0-.61,3.21,1.41,4C284.6,214.92,288,215.69,288.45,217.1Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M300.38,253.62c0-3.8,1.38-6.05,2.29-8.39a1.24,1.24,0,0,1,2.17-.23,42,42,0,0,1,2.41,6.92c.2.76-1,.94-1.29.45C304,248.62,302.38,251.34,300.38,253.62Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M341.78,235.22c-1.91.07-4.11,1.32-4.77-.69s-1-4.76.27-6.8c.63-1.06,2.92-1,3.7-.13s-.16,3.57-.3,3.65C336.6,233.56,341.08,233.61,341.78,235.22Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M307.09,216.78c-2.26.94-4.34,1.38-5.09.16-1.22-2-1-4.74-.21-6.85.66-1.68,2.82-.74,4.29-.67.95,1.34-3.09,1.76-.46,3.32a1.7,1.7,0,0,1-.34.86C303.47,215.59,303.46,215.58,307.09,216.78Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M321.37,215.93c1-.85,2.26.73,3.11-.53,0-1.44-1.46-1.44-2.17-2.21a2.11,2.11,0,0,1-.2-3,2.29,2.29,0,0,1,3-.69c1.19.59,1.05,1.39,0,2.28-.65.56,0,1,.51,1.41,1.56,1.25,1.37,2.71-.07,3.71S322.38,218.15,321.37,215.93Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M309.51,211.59c.58.87,1.88.26,2.19,1.42-.21,1.32-2.37.27-2.36,1.8,0,2,2.57.39,3.07,2.25-1.55.64-3.63,1.1-4.38-.09-1.26-2-1-4.75-.22-6.87.61-1.71,2.79-.75,4.49-.63C312.19,211.48,310.1,210.24,309.51,211.59Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M280.13,252.34c-1.64.41-3.67,1.28-4.54-.4a8,8,0,0,1-.07-6.53c.83-1.88,2.93-.77,4.67-.62-.38,1.91-2.38.66-3,2.07.62.69,4.8,1.35.27,2.58-.73.2-.47,1.25.41,1.66C278.57,251.42,279.66,250.85,280.13,252.34Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M324.69,227.8c-.56,1.28-4.79,1.7-.55,3.34.43.17.68,1.1.1,1.08-2.28-.11-1.31,3-3.08,3-1.13,0-.81-1.3-.89-2.1C319.75,227.33,320.18,226.79,324.69,227.8Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M335.34,228.43c-2.51.35-4.35.92-3.77,3.62.54,2.48,2.38,1.91,5,1.27-2,2.61-3.63,2.65-5.28,1.53-2.22-1.52-2.35-3.66-1-5.81C331.42,227.26,333,226.62,335.34,228.43Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M268,209.73c-1.3,1.17-2.77,1.78-2.47,3.6a5.94,5.94,0,0,1-.59,4.27c-2.05-2.38.09-6-3.7-7.8A10.51,10.51,0,0,1,268,209.73Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M271.62,209.8c2.1-.72,3.86-.65,6.81-.2-4.55,1.81-2.19,5.35-3.75,7.89C272.31,215.33,275.41,211.25,271.62,209.8Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M282.84,216.68c-5.26,1.86-5.65.22-3.95-7.45C280.87,211.52,277.86,216.13,282.84,216.68Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M270.65,213.23c0,.85.05,1.47,0,2.08-.08.78.27,2-1.07,1.91-1-.05-.83-1.06-.88-1.76a6.37,6.37,0,0,1,0-1.85c.32-1.39-1.15-3.89,1.09-3.94C271.42,209.63,270.33,212.13,270.65,213.23Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M326.64,236.27a37.54,37.54,0,0,1-.14-9.76C328.91,230.09,328.71,232.64,326.64,236.27Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#333534"/><path d="M309.24,228.86a2.22,2.22,0,0,1,1.87,2.71c-.12,1.33-.7,2.46-2.29,2.33s-2-1.36-1.91-2.66A2.31,2.31,0,0,1,309.24,228.86Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M296.07,231.49c.23-1-.45-2.5,1.28-2.56,1.37,0,1.89,1,1.85,2.27s-.42,2.63-2,2.6S296.21,232.41,296.07,231.49Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M263.75,233.93c-1.51-.21-2-1.28-1.86-2.65s.87-2.44,2.34-2.36,2,1.35,1.87,2.68S265.42,234,263.75,233.93Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M296.57,210.88a2.12,2.12,0,0,1,1.89,2.36c0,1.37-.47,2.61-2,2.55s-1.09-1.43-1.06-2.32S294.9,211.12,296.57,210.88Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M269,248.77c.29-1.17-.3-2.74,1.54-2.56,1.37.13,1.71,1.26,1.68,2.47s-.44,2.34-1.81,2.38C268.55,251.12,269.46,249.44,269,248.77Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/><path d="M315.57,213.5c.28-.91-.49-2.48,1.26-2.55,1.35,0,1.88,1,1.86,2.27s-.31,2.64-1.94,2.6C315.29,215.79,315.71,214.45,315.57,213.5Z" transform="translate(-192.68 -182.18)" style="fill:#449a59"/></svg>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment