Skip to content

Allow building mutliple hexes from one file

Isabella Skořepová requested to merge multiple-targets into master

Docela se to hodí pro věci jako LCD panel, kde je víc programů, které chceme automaticky buildovat.

Merge request reports