Commit 0cf76f9e authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

upload VHF contest 2021 files

parent 0b1c1533
Pipeline #1945 passed with stage
in 2 minutes and 8 seconds
+++
title = "VHF cntest 2021"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2021-09-07T22:15:00.000Z"
author = "Jirka OK1UBO a Michal OK1WMR"
image = "5.jpg"
perex = "V letošním roce jsme hlavně chtěli oslavit kulaté životní jubileum Vaška OK1VKQ, který patří mezi nejdéle sloužící členy radioklubu OK1KVK. Všichni na Blatenském vrchu jsme si chtěli užít VHF kontest a zlepšené troposférické podmínky šíření, které předpovídal web Hepburn Tropospheric Ducting Forecast. Pro letošní závod jsme chtěli poněkud posílit naši sestavu antén osvědčenou v letošním Polním Dnu, ale to se nám nepodařilo. Více v článku..."
+++
## Čtvrtek
Na Blatenský vrch jsme se trousili od časného odpoledne do pozdního večera. Vláďa OK1FIK se pro našeho oslavence postaral o soudek nefiltrovaného 11° chmelového čaje značky Gambrinus a na zimu nás zásobil dřevem, které rovnou naštípal. Jirka OK1UBO a Pavel OK6RP se k večeru dostavili na povinnou „poradu“ před závodem.
## Pátek
V pátek brzo ráno doplnili sestavu Vašek OK1VKQ a Pavel OKJKU. Do včera se nám podařilo dostat do vzduchu 160 el. v pěti sestavách, a konečně si také před závodem poslechnout majáky a ověřit tak, že ANT poslouchají.
K večeru se k nám přidal i Michal OK1WMR, který to po cestě z Prahy vzal přes Klínovec, kde se jel podívat se na konkurenci. Michal se tam pozdravil s výbornou partou jeho kamarádů z OK4C. Pozdravování mu trvalo až do večera. Posledními pohledy při odjezdu z Klínovce se snažil najít 13 km vzdálený a o asi 200 m nižší Blatenský vrch proti svitu zapadajícího slunce. Nakonec ho i našel, ale pohled dolů na Blatenský vrch nebyl příliš optimistický a vyvolal v něm myšlenku, jestli jsem se nakonec rozhodl správně, když se postavil na stranu OK1KVK/OL7C a nikoli na stranu „barikády“ hájenou OK4C. Rozhodně jim rozhled hodně záviděl a na mysl se drala myšlenka, zda se náhodou nezopakují podmínky z roku 1984, kdy OK5UHF pod taktovkou OK1CA dosáhli na 1200 QSO (dosud nepřekonaný CZ i SK rekord). Nicméně i Klínovec má svoje stinné stránky, mezi které patří to, že je nutné pro závod vše postavit a po závodě zbourat a odvézt. Navíc je potřeba počítat s počasím na 1244 m vysoké nejvyšší hoře Krušných hor, které přesvědčilo nejednoho radioamatéra o síle přírody. Také je na tomhle snovém kopci tolik rušení z všemožných technologií, že tam snad šumí i borůvky. Nakonec ale všechny jeho hříšné myšlenky zahnala představa, že si na Blaťáku už jistě užíváme a už od čtvrtka slavíme výsledek letošního Polního Dne. Také ho přestalo zahřívat zapadnuvší slunce, takže se začal těšit na teplíčko krbových kamen, na vůni dobrot z roztopeného grilu a na měkkou postel. Navíc se stále nenaučil pořádně vysílat a kluky na Klínovci by asi dost znervózňovalo, že si plete Z a Y a občas volá CQ CONTEST OL7C a dávám JO60JJ, i když sedí kdekoliv jinde.
Další vzácná návštěva ze Stříbra dorazila až za tmy. Už na zápraží naší chajdy byl Zdeněk OK3RM zastaven a uvítán ochutnávkou vitamínových nápojů, které z jeho strany byly doplněny domácím ovocným vínem a vysokovitamínovým produktem z ananasů, červeného a černého rybízu. Po nějakém čase jsme se přemístili do chalupy a pokračovali v nutném zalévání ANT, koaxiálů a dalšího zařízení, aby v závodě dobře fungovalo :-)
## Sobota
Michal OK1WMR dorazil na Blaťák v pátek už skoro za tmy, a tak si musel počkat do rána, aby se mohl pokochat pohledem na krásně se lesknoucí antény, kterými je Blaťák doslova ověšen, což může každého zarputilého ochránce kulturního a historického rázu krajiny dohnat k nevolnostem. Michal si však vychutnával po dlouhé době tento pro radioamatéra krásný pohled a poslouchal, jak se slabý větřík prohání mezi 160 prvky a jemně pohvizduje. Po ranním měření PSV ANT jsem měl poněkud jiné pocity, protože dva z pěti systémů vykazovalo vysoké PSV na vysílacím kabelu. Díky tomu nebylo dost času a lidí na dodělání šestého anténního systému, protože jsme se trápili s opravou zateklých fázovacích kabelů. T vedlo k tomu, že jsme až těsně před druhou hodinou UTC mohli obsadit kmitočet, a to ještě s neúplnou sestavou ANT a PA. Postupně se nám dařilo jednotlivé systémy zařadit do provozu a nastavit správnou úroveň buzení. Venku před chalupou byl klid a nic nenaznačovalo tomu, že se na nás chystá něco velkého, co budeme jistě brzy všude vyprávět a otravovat ostatní radioamatéry, kamkoliv přijdeme, a aniž by se nás na to kdokoli ptal.
## Kontest
Jako obvykle se zahájení závodu ujal Ondra OK1CDJ s Vláďou OK1FIK na příposlechu. První QSO v 14:00 UTC byl MM1BXF s QRB 1300 km. To celkem překvapilo. Měli jsme tak trochu pocit, jako kdybychom k IC-7610 nezapojili transvertor a vysílali někde na 21 MHz v nějakém RSGB contestu. Ondra OK1CDJ sekal jedno spojení za druhým a s každým dalším QSO přibývala nezvyklá porce bodů takovou rychlostí, že by se hodila spíše nějaká analogová asociace celkového počtu bodů, protože v tak rychle přibývajících číslech jsme se nestačili orientovat.
Ondrovi se podařilo stanovit náš nový rekord v počtu QSO i bodů za dvě hodiny ve VHF závodě (196 QSO a 85 tisíc bodů). Počet spojení mohl být i vyšší, ale opakování výzvy „anyone from UK“ a odhánění blízkých stanic trochu zdržovalo :-). Předpověď vynikajících podmínek šíření sice tvrdila, že i v neděli bude možné dělat tropo do G, ale věřte předpovědi – delší QSO, které neuděláte prvních pár hodin, tak neuděláte vůbec.
![](5.jpg?height=400)
Následující dvě hodiny seděl za mikrofonem Jakub OK1FVN, a i on měl své hodinové ODX přes 1100 km (GM4GUF a G4JHV). Za jeho zády mu nervózně přešlapoval Michal OK1WMR a netrpělivě čekal na svou chvíli za mikrofonem. Michal OK1WMR při vědomí Ondrových hodinových ODX z první a druhé hodiny (1441 km GI4OWA a 1343 km GI6ATZ) se pomalu loučil s možností, že by mohl mít i v tomto závodě ODX.
V minulosti měl zcela náhodně v několika závodech to štěstí, že udělal ODX. Na základě těchto několika ODX nás trochu vodí za nos a tvrdí, že nejlepší operatér dělá nejdelší spojení :-))). Mimochodem jeho nejdelší ODX v 2m závodě a náš klubový rekord je spojení s CT1HZE o délce 2252 km z PD 2009. Podobně jako my ostatní čekal, že podmínky nevydrží a Ondra CDJ i Jakub FVN vypadali, že během svých čtyř hodin udělají všechny dosažitelné stanice z UK a po zbytek závodu nebude koho dělat. Ale to jsme se hodně spletli. Podmínky držely, spojení chodily, a i Michal WMR se nakonec dočkal svého vytouženého nejdelšího spojení s 2M0TNM z IO67xx v délce 1514 km. Díky tomuto QSO se dozvěděl, že za Skotskem jsou kromě studeného moře ještě studenější Vnější Hebridy a radioamatér Paul z „Domu u moře“.
![](2.jpg?height=300)
![](3.jpg?height=300)
QSO ze strany Paula 2M0TNM bylo na holý TRX a 6 el. ANT (na obrázcích je ANT u komína).
Michal je díky tomuto QSO, Paulovi 2M0TNM, super tropo podmínkám a troše štěstí zase na koni a bude nás dlouhá léta obšťastňovat svojí „dokonalostí“.
Na základě našich pocitů ze závodu a po vyhodnocení našich výsledků jsem došel k závěru, že z našeho QTH byly zvýšené podmínky do všech směrů s výjimkou JZ (skoro žádní F a málo HB). Tento malý nedostatek byl několikanásobně překonán fantastickými podmínkami šíření do UK s maximálním průměrem km na QSO v QTF 304°. Nejvíce bodů jsme měli v QTF 299°, což odpovídá kombinaci počtu dosažitelných stanic a průměru na QSO.
Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (1061 QSO a 435.190 bodů) je o parník velikosti Titaniku nejlepší v klubové historii. Nakonec závod zhodnotil Michal WMR. „Podmínky byly super, ale znáte to, když je něco super, začnete si říkat, proč by to nemohlo být ještě lepší. A tak teda, proč chodí tropo jenom na sever britských ostrovů. Proč to nejde víc na jih? Tam je víc stanic. To je škoda.“
Seznam našich nejdelších spojení:
TOP 10 DX spojení:
----------------------
2M0TNM IO67HC 1513 km by OK1WMR
GM0EWX IO67UL 1469 km by OK1WMR
GI4OWA IO64IX 1440 km by OK1CDJ
GM0HBK IO77BC 1429 km by OK1FIK
GM7PKT IO76JR 1375 km by OK1WMR
GM4SJB IO88BA 1369 km by OK6RP
MI0KOA IO74AS 1351 km by OK1CDJ
GI4SNA IO64XM 1351 km by OK1FIK
GI4GID IO74AP 1348 km by OK1CDJ
GI6ATZ IO74AJ 1342 km by OK1CDJ
Celkem jsme udělali 54 QSO delších než 1000 km. Všechny s jednou výjimkou – LA0BY - byly do UK.
Trochu statistiky:
Země DXCC: 25
-------------
DL:153209 533 SM: 12799 19 OE: 7552 24 ON: 2388 4
I: 36300 58 OM: 11996 27 HA: 7108 13 LA: 1074 1
GM: 32135 25 9A: 11307 18 YU: 5022 6 LX: 349 1
G: 30898 31 S5: 10566 21 HB: 4170 8 JA: 146 1
PA: 29410 54 OZ: 9972 16 YO: 4012 5
OK: 26154 130 GI: 9508 7 E7: 3672 5
SP: 14533 40 F: 8400 12 GD: 2510 2
Hodiny
----------
Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO
14-15: [********************] 46905 : [********************]101 : 464 odx GI4OWA
15-16: [**************** ] 37953 : [****************** ] 95 : 399 odx GI6ATZ
16-17: [******** ] 20489 : [************ ] 62 : 330 odx G4JHV
17-18: [********* ] 22042 : [*********** ] 60 : 367 odx GM4GUF/P
18-19: [*********** ] 27339 : [*********** ] 59 : 463 odx 2M0TNM
19-20: [*********** ] 27409 : [*********** ] 59 : 464 odx GM0EWX
20-21: [************ ] 30029 : [************** ] 75 : 400 odx GM0HBK
21-22: [******** ] 20182 : [********* ] 50 : 403 odx GD0AMD/P
22-23: [******* ] 17445 : [******* ] 39 : 447 odx GM4SJB
23-24: [******** ] 18900 : [******** ] 41 : 460 odx G8T
00-01: [**** ] 10492 : [**** ] 25 : 419 odx OM8WG
01-02: [** ] 5326 : [*** ] 17 : 313 odx G2D
02-03: [*** ] 9372 : [*** ] 17 : 551 odx E7GZ
03-04: [** ] 4804 : [** ] 13 : 369 odx E7CW
04-05: [** ] 6000 : [*** ] 17 : 352 odx F5LRL
05-06: [*** ] 8381 : [**** ] 23 : 364 odx 9A2QG
06-07: [******* ] 18543 : [******** ] 45 : 412 odx SM6BFE
07-08: [******* ] 16628 : [******** ] 44 : 377 odx SM6CEN
08-09: [****** ] 14507 : [******** ] 43 : 337 odx LA0BY
09-10: [****** ] 16162 : [****** ] 35 : 461 odx G4G
10-11: [********* ] 22342 : [********** ] 52 : 429 odx M5DWI/P
11-12: [****** ] 14426 : [******* ] 36 : 400 odx G4AON/P
12-13: [***** ] 12888 : [****** ] 35 : 368 odx G7RAT
13-14: [** ] 6626 : [*** ] 18 : 368 odx IK1HWG
## Výsledek
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
144 MHz - 1061 QSO a **435 190** bodů<br>
ODX: 2M0TNM, IO67, 1 513 km<br>
Av. QRB: 410 km<br>
Počet LOC: 119<br>
![](4.jpg?height=400)
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
73! Jirka UBO + Michal wMR
## Vybavení
ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8
RIG: IC-7610+TRV + 5 PA
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
![](5.jpg?height=200)
![](6.jpg?height=200)
![](1.jpg?height=200)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment