Commit 1b5451a2 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek AVR - LCD panel s ATmega8

(Autoexportován z Joomly)
parent bd7dccd9
+++
title = "AVR - LCD panel s ATmega8"
perex_e = "Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
Zde můžete najít články a výukové programy s popisem, které budeme zkoušet na tomto zapojení.
| **PROGRAMY:**[LCD_001.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/529-avr-lcd-panel-1-program)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[LCD_002.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/530-avr-lcd-panel-2-program)**Pomocné programy**:
[atmega_lcd_uni_cfg.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/526-avr-lcd-panel-atmegalcdunicfgc)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[kbd_2x3dm.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/527-avr-lcd-panel-kbd2x3dmc)[](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/481-avr-led-panel-5-program)[lcd.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/525-avr-lcd-panel-lcdc)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[wait.c](index.php/koutek-avr/94-kit-2-lcd-panel-s-atmega8-zapojeni-a-programy/528-avr-lcd-panel-waitc) |
![](/upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/01.jpg)Schéma:
[![schema](/upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/sch.png)](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel_sch.pdf).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/pcb.png).
.
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (100x105mm)](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel_pcb.pdf), osazovací plán [TOP](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel_osaz_TOP.pdf) a [](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel_osaz.pdf)[BOT](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel_osaz_BOT.pdf)
Eagle 6.1: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/LCD_panel.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Seznam použitých součástek:LCD - displej 16x2 s řadičem HD44780 - [TME.cz](http://www.tme.eu/cz/katalog/?idp=1#cleanParameters%3D1%26md5%3Dtbd5d22cb4e6847d41578d92275a384d9%26search%3DRC1602BB%2B)
IC1 - ATmega8 - DIL28 - mikroprocesor
Krabička - konstrukční krabička s bočnicemi - SE100x105mm + 2x FEF100 + 4x vrut M3x25![](/upload/ok1wmr/clanky/avr/02_lcd_panel/02.jpg).
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment