Commit 3164668b authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Do not include ok1kvk.cz for inner links

parent 9470546c
Pipeline #1031 passed with stage
in 2 minutes and 7 seconds
......@@ -7,7 +7,6 @@ image = "lead.png"
perex = "Zapojení jednoduchých digitálních hodin s mikroprocesorem ATmega8."
+++
![Digitální hodiny s ATmega8](digitalni_hodiny_s_atmega8.jpg)
Toto zapojení využívá k řízení hodin mikroprocesor od firmy Atmel - ATmega8. Originální realizace pochází z [Daqq.eu](http://www.daqq.eu/?p=283). Celé zapojení je poměrně jednoduché, jediná záludnost může nastat při programování mikroprocesoru. Způsobů jak toho úspěšně dosáhnout je mnoho.  Pokud nechce stavět něco složitého, tak jeden jednoduchý programátor je [zde](http://pandatron.cz/?166&avr_programator) nebo si ho můžete za pár korun koupit například [zde](http://aukro.cz/listing/listing.php?string=usbasp&search_scope=). My jsme si pak na kroužku postavili [tento](/clanek/2011/usbasp-programator-avr/) do USB. Všechny součástky jsou vývodové a pod mikroprocesor jsme zatím dali raději patici pro snažší manipulaci s mikroprocesorem.
......@@ -64,7 +63,7 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](/clanek/2008/vyroba-plosnych-
# Dejte nám vědět!
Jestli narazíte u tohoto zapojení na nějaký problém, tak nám napište na [fórum](https://ok1kvk.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=120).
Jestli narazíte u tohoto zapojení na nějaký problém, tak nám napište na [fórum](https://forum.ok1kvk.cz/).
# Program v jazyce C
......
......@@ -17,19 +17,19 @@ Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak
.
.
Z následujích obrázků je vidět, jak jsme vyřešili uchycení obvodu na svém místě při programování. Jde o tenký plíšek ve tvaru klipu, který pruží a lze sním pohodlně přidrzet obvod. Nejprve uložíme obvod na své místo pinzetou a pustíme klip, který obvod rdží na svém místě. Někdy se stane, že ne všechny vývody obvodu jsou vodivě spojeny s podložkou, ale stačí vývody zkontrolovat, zda jsou všechny v rovině.[](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf)
Z následujích obrázků je vidět, jak jsme vyřešili uchycení obvodu na svém místě při programování. Jde o tenký plíšek ve tvaru klipu, který pruží a lze sním pohodlně přidrzet obvod. Nejprve uložíme obvod na své místo pinzetou a pustíme klip, který obvod rdží na svém místě. Někdy se stane, že ne všechny vývody obvodu jsou vodivě spojeny s podložkou, ale stačí vývody zkontrolovat, zda jsou všechny v rovině.[](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf)
---
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](dil8-so8_2.png)</a>[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](dil8-so8_2.png)</a>[PDF](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
---
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](dil20-so20_2.png)</a>[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](dil20-so20_2.png)</a>[PDF](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
---
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](dil32-tqfp32_1.png)![](dil32-tqfp32_2.png)[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](dil32-tqfp32_1.png)![](dil32-tqfp32_2.png)[PDF](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
---
......
......@@ -12,5 +12,5 @@ byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěž
Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru
radiotechniky.
Zde je výsledková listina: [https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
Zde je výsledková listina: [/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
[![](phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-) [![](phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[![](phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/73-)
......@@ -116,7 +116,7 @@ Snadněji totiž ohneme vnější plášť s vypočítanými rozměry podle dan
Tento reflektometr, publikovaný v r. 1972 v QST, uvedený též v ARRL Antenabooku a svého času v buletinu ČAV Martinem OK1RR, je příkladem oblíbené konstrukce pro VHF a je vhodné jej vestavět přímo na výstup PA větších výkonů kolem 1kW. Výrobně je poměrně jednoduchý, levné měděné topenářské fitinky jsou běžně dostupné v Baumaxu atd. Problém nebývá ani s výběrem vnitřního a vnějšího průměru vodičů u hlavního vedení a dodržením impedance 50 ohmů, vždy se nějaké tyčky nebo trubičky pro poměr D/d = 2,3 najdou. Níže uvedený obr.12 je dostatečně názorný. Čtenářům se omlouvám, že jsem použil přeskanovaný originální obrázek, ve skutečnosti to vyjde s našimi rovnými fitinky bez různých zapuštění daleko jednodušší. Tento reflektometr se dělá obyčejně dvojitý, s detekční sondou pro postupující i odražený výkon. Nastavení sond a jejich citlivosti a vybalancování je velice jednoduché, prostým zasouváním a natáčením s následným zajištěním aretačním šroubkem. Na co ale chci upozornit je provedení vazebních smyček opět z pásků jako u výše uvedených konstrukcí. V originálním pramenu mají pásky šířku 4,75 mm a navíc se udává výška jejich vysunutí z trubičky sondy. Pro výkony do 200 W jsou to 4 mm, pro výkony okolo 1 kW pak 2,5 mm. Po pravdě řečeno na tom zas až tolik nezáleží, zmiňuji to pouze proto, že se původní autor W1SL zcela evidentně shlédl v mechanickém provedení sond nejoblíbenějšího reflektometru všech dob Bird - 43 a snažil se jej levně napodobit. Zapojení detekčních sond je na obr.13\. Fitinky je nejlépe pájet pomocí menšího plynového hořáku nebo na sporáku.
[![](12.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wpn/clanky/reflektometry/12b.png)
[![](12.png)](/upload/ok1wpn/clanky/reflektometry/12b.png)
**Příklad 4: Populární reflektometr Bird - 43.**
......
......@@ -33,6 +33,6 @@ V letošním roce se JOTA/JOTI zúčastní skauti z Blatenského vrchu v termín
Další informace naleznete na webu [českého skautingu](http://jotajoti.skauting.cz/) nebo [JOTA Scout](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota).Další [informace](http://scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012) o JOTA a skautské frekvence na [Scout.org](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/world_scout_frequencies).
[![plakat](plakat_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[![plakat](plakat_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[Plakát ke stažení](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[Plakát ke stažení](/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
......@@ -40,10 +40,10 @@ přehozené. To práci na systému zdrželo tak, že jsme byli rádi, že bylo z
Cellflexu na nástavec na 19 m
stožáru a již nezbyl čas na osazení LNA boxu.
Termín PD 2012 se letos spojil se svátky do prodlouženého víkendu, takže první část (OK1FIK, OK1VKQ, Pavel OK1JKU a Míra OK1-36134) naší malé skupiny se na Blatenském vrchu objevila v pátek brzo ráno a přípravu zahájila za nádherného počasí proklestěním okolí chaty od vysoké trávy a buřiny, která nám tam vyrašila. Nicméně krátce po našem (OK1UBO a OK1FVN) příjezdu se počasí začalo kazit a v okamžiku, kdy jsme se dali do práce na doplnění dvojčete M<sup>2</sup> o LNA box, tak začalo krápat, pak pršet a následně i bouřilo, takže jsme práci přerušili a šli jsme vypít něco vitamínových nápojů. I když se počasí k 21 hodině umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme již kvůli pozdní hodině neobnovili práce a jen jsme obdivovali pompézní a dramatický západ slunce (viz [fotoalbum](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)).Sobotní časné ráno nás uvítalo krásným jasným počasím s azurovou oblohou. To však vydrželo jen několik desítek minut a vrchol kopce se opět ponořil do sychravé mlhy a deště. Takže jsme stejně museli přípravu vysouvacího stožáru s 2x M<sup>2</sup> a ostatní výbavou provádět v dešti. Jak již to bývá zvykem, tak se něco pokazí a v našem případě se Murphyho zákon projevil hned nadvakrát, kdy jediný konektor, který jsem si neudělal sám, byl špatně namontovaný. Tím bylo způsobeno to, že PSV dvojčete M<sup>2</sup> po vysunutí do 19 m bylo kolem 1:3\. Po stáhnutí 19 m stožáru a opravě konektoru došlo na nejhorší – stožár šel vysunout jen do 1/3. Po mnoha peripetiích jsme nakonec stožár vysunuli a o dvě hodiny po zahájení závodu jsme konečně mohli začít vysílat. Tím bylo dané to, že jsme neprováděli kontrolu majáků ze směru na V a JV. Nicméně v sobotu dopoledne jsem zjišťoval slyšitelnost majáků PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) a OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°), jejich úroveň slyšitelnosti se bez použití LNA houpala na úrovni šumu.Díky pozdnímu začátku bylo obtížné najít kmitočet, kde by se dalo vysílat a tak se závod rozbíhal pomaleji. I když jsme začali o dost později, tak se dařilo udržovat slušný hodinový průměr v počtu QSO i bodů (58 QSO/h a 18 tis. b/h). Po desáté hodině nás opět navštívil p. Murphy, který tentokrát způsobil průraz vn usměrňovače na PA s GU-43b. Zbytek závodu jsme tak odjeli se dvěma PA po 600W a se dvěma systémy (4x10 a 2x2M18), což samozřejmě způsobilo pokles zisku bodů i QSO. Nicméně i v tomto závodě platilo pravidlo, že poloviny počtu spojení dosahujeme mezi 21:00 a 22:00 UTC a poloviny bodů kolem 23:00UTC.Celkově jsme udělali 632 QSO a 218 tis. bodů, což by mohl být po odečtení chybových QSO a bodů třetí nejlepší výsledek na PD v historii klubu. Spojení je to málo, ale to je převáženo naším nejlepším výsledkem v průměru bodů/QSO (346 km/QSO). Letos jsme tak prakticky prokázali, že pořekadlo o tom, že nejlepší LNA je tlustý kabel, neplatí. Letos jsme poprvé nasadili LNA alespoň do dvou směrů a najednou nám vyletěl průměr o 40 km/QSO. Předpokladem pro nasazení LNA v závodním provozu je ale vysoká vstupní odolnost transvertoru (alespoň +6 dBm, NF <1 dB) a KV transceiveru (alespoň + 35 dBm, NF<9), bez splnění toho předpokladů to ani nezkoušejte.Podmínky šíření díky jiné sestavě antén a použití LNA nemůžeme dost dobře srovnat, ale zdálo se nám, že byly slabší na jih (relativně málo I a S5 stanic). Na východ i na západ byly zřejmě podmínky zlepšené (4x G, 30x PA, 5x YO, 16 YU i jeden UR). Nicméně po závodě jsme se trochu pídili po názorech ostatních a došli jsme k závěru, že podmínky nebyly nijak výrazně lepší než ostatní závody, nebo obvyklý průměr. Takže velký nárůst průměru má zřejmě na svědomí skutečně nasazení druhé M2 a LNA. O to příjemnější je to překvapení.
Termín PD 2012 se letos spojil se svátky do prodlouženého víkendu, takže první část (OK1FIK, OK1VKQ, Pavel OK1JKU a Míra OK1-36134) naší malé skupiny se na Blatenském vrchu objevila v pátek brzo ráno a přípravu zahájila za nádherného počasí proklestěním okolí chaty od vysoké trávy a buřiny, která nám tam vyrašila. Nicméně krátce po našem (OK1UBO a OK1FVN) příjezdu se počasí začalo kazit a v okamžiku, kdy jsme se dali do práce na doplnění dvojčete M<sup>2</sup> o LNA box, tak začalo krápat, pak pršet a následně i bouřilo, takže jsme práci přerušili a šli jsme vypít něco vitamínových nápojů. I když se počasí k 21 hodině umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme již kvůli pozdní hodině neobnovili práce a jen jsme obdivovali pompézní a dramatický západ slunce (viz [fotoalbum](/web/index.php/fotogalerie/category/114-)).Sobotní časné ráno nás uvítalo krásným jasným počasím s azurovou oblohou. To však vydrželo jen několik desítek minut a vrchol kopce se opět ponořil do sychravé mlhy a deště. Takže jsme stejně museli přípravu vysouvacího stožáru s 2x M<sup>2</sup> a ostatní výbavou provádět v dešti. Jak již to bývá zvykem, tak se něco pokazí a v našem případě se Murphyho zákon projevil hned nadvakrát, kdy jediný konektor, který jsem si neudělal sám, byl špatně namontovaný. Tím bylo způsobeno to, že PSV dvojčete M<sup>2</sup> po vysunutí do 19 m bylo kolem 1:3\. Po stáhnutí 19 m stožáru a opravě konektoru došlo na nejhorší – stožár šel vysunout jen do 1/3. Po mnoha peripetiích jsme nakonec stožár vysunuli a o dvě hodiny po zahájení závodu jsme konečně mohli začít vysílat. Tím bylo dané to, že jsme neprováděli kontrolu majáků ze směru na V a JV. Nicméně v sobotu dopoledne jsem zjišťoval slyšitelnost majáků PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) a OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°), jejich úroveň slyšitelnosti se bez použití LNA houpala na úrovni šumu.Díky pozdnímu začátku bylo obtížné najít kmitočet, kde by se dalo vysílat a tak se závod rozbíhal pomaleji. I když jsme začali o dost později, tak se dařilo udržovat slušný hodinový průměr v počtu QSO i bodů (58 QSO/h a 18 tis. b/h). Po desáté hodině nás opět navštívil p. Murphy, který tentokrát způsobil průraz vn usměrňovače na PA s GU-43b. Zbytek závodu jsme tak odjeli se dvěma PA po 600W a se dvěma systémy (4x10 a 2x2M18), což samozřejmě způsobilo pokles zisku bodů i QSO. Nicméně i v tomto závodě platilo pravidlo, že poloviny počtu spojení dosahujeme mezi 21:00 a 22:00 UTC a poloviny bodů kolem 23:00UTC.Celkově jsme udělali 632 QSO a 218 tis. bodů, což by mohl být po odečtení chybových QSO a bodů třetí nejlepší výsledek na PD v historii klubu. Spojení je to málo, ale to je převáženo naším nejlepším výsledkem v průměru bodů/QSO (346 km/QSO). Letos jsme tak prakticky prokázali, že pořekadlo o tom, že nejlepší LNA je tlustý kabel, neplatí. Letos jsme poprvé nasadili LNA alespoň do dvou směrů a najednou nám vyletěl průměr o 40 km/QSO. Předpokladem pro nasazení LNA v závodním provozu je ale vysoká vstupní odolnost transvertoru (alespoň +6 dBm, NF <1 dB) a KV transceiveru (alespoň + 35 dBm, NF<9), bez splnění toho předpokladů to ani nezkoušejte.Podmínky šíření díky jiné sestavě antén a použití LNA nemůžeme dost dobře srovnat, ale zdálo se nám, že byly slabší na jih (relativně málo I a S5 stanic). Na východ i na západ byly zřejmě podmínky zlepšené (4x G, 30x PA, 5x YO, 16 YU i jeden UR). Nicméně po závodě jsme se trochu pídili po názorech ostatních a došli jsme k závěru, že podmínky nebyly nijak výrazně lepší než ostatní závody, nebo obvyklý průměr. Takže velký nárůst průměru má zřejmě na svědomí skutečně nasazení druhé M2 a LNA. O to příjemnější je to překvapení.
Teď už jen opravit všechno do září a na VHF Contestu doufáme, že bude všechno šlapat tak jak má.
Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se opět na slyšenou!!!73! Jirka UBOZnačka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [Polní den 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=59&country=1)144 MHz - 632 QSO - 218 639 pts**Vyhodnocení PD 2012 OK1UBO**[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/doc/2012_07_pd_vyhodnoceni/2012_07_pd.pdf)..Vybavení:ANT: 2x 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZBRIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)[![](ant_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant.jpg)[![](bts_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts.jpg)[![](mraky_sm.jpg) ](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[![](nejde_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) [![](ant1_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
**Závod: [Polní den 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=59&country=1)144 MHz - 632 QSO - 218 639 pts**Vyhodnocení PD 2012 OK1UBO**[PDF](/upload/ok1-36134/doc/2012_07_pd_vyhodnoceni/2012_07_pd.pdf)..Vybavení:ANT: 2x 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZBRIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)[![](ant_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant.jpg)[![](bts_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts.jpg)[![](mraky_sm.jpg) ](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[![](nejde_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) [![](ant1_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1.jpg)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/114-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -26,6 +26,6 @@ dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
[Zde](../upload/ok1wmr/obrazky/2012_04_soutez/Vysledkova_%20listina_2012.pdf) je výsledková listina[](https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf) prvních míst.
[Zde](../upload/ok1wmr/obrazky/2012_04_soutez/Vysledkova_%20listina_2012.pdf) je výsledková listina[](/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf) prvních míst.
[![](phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-) [![](phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[![](phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/110-)
..
......@@ -17,4 +17,4 @@ Minulý týden nám do radioklubu přišel diplom za 1. místo (19. místo v Evr
.
![Award CQ WPX Contest 2012 CW](2012_cqwpxcw.png)Aktuální podmínky závodu [CQ WPX](http://www.cqwpx.com/rules.htm), výsledky závodu [zde](http://www.cqwpx.com/results.htm). Reportáž ze závodu za rok [2012](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/kv/533-cq-world-wide-wpx-cw-2012) a [další ročníky](https://ok1kvk.cz/web/index.php/component/search/?searchword=CQ+World+Wide+WPX&ordering=&searchphrase=all).
![Award CQ WPX Contest 2012 CW](2012_cqwpxcw.png)Aktuální podmínky závodu [CQ WPX](http://www.cqwpx.com/rules.htm), výsledky závodu [zde](http://www.cqwpx.com/results.htm). Reportáž ze závodu za rok [2012](/web/index.php/zavody/kv/533-cq-world-wide-wpx-cw-2012) a [další ročníky](/web/index.php/component/search/?searchword=CQ+World+Wide+WPX&ordering=&searchphrase=all).
......@@ -20,6 +20,6 @@ Na Blaťák jsem se, jako obvykle, vydal už v pátek ráno. Tentokrát mě dopr
| Počet bodů: | 188 235 |
| ODX: | G0UWK, LOC IO83VC, 1074 km |
[![azimut](azimut_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/azimut.jpg) [![QRB per QSO](QRBperQSO_sm.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/QRBPerQSO.png) [![Worked WWL](WorkedWWL_sm.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/WorkedWWL.png)**Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
[![azimut](azimut_sm.jpg)](/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/azimut.jpg) [![QRB per QSO](QRBperQSO_sm.png)](/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/QRBPerQSO.png) [![Worked WWL](WorkedWWL_sm.png)](/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/WorkedWWL.png)**Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
Závod: [I. Subregional 2013](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2013/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=64&country=1)..SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)![01](01.jpg)![05](05.jpg) [](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) ![08](08.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/125-1subr-2013)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
](http://www.win-test.com/)![01](01.jpg)![05](05.jpg) [](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) ![08](08.jpg)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/125-1subr-2013)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -13,4 +13,4 @@ Letošní rok je pro náš radioklub významný tím, že oslavujeme 60. Výroč
Letošní rok je pro náš radioklub významný tím, že oslavujeme 60. Výročí jeho založení. Na II. Subregionálním závodu jsme se dohodli, že by bylo dobré to oslavit a uspořádat setkání všech současných i bývalých členů radioklubu, včetně ostatních, kteří měli kdy s radioklubem, co společného. Po zralé úvaze padla volba na první víkend v červenci, protože pátek připadl na státní svátek a máme prodloužený víkend. Jako místo oslavy byla zvolena naše chata na Blatenském vrchu. Navíc, první víkend v červenci je již tradičně Polní den, a tak oslavy mohly plynule přejít v přípravy a vlastní realizaci závodu, což se beze zbytku podařilo.
Vše začalo zhotovením jednoduché pozvánky s odkazem na Google formulář, kde se mohli všichni přihlásit elektronicky. To však mohli pouze ti s přístupem k Internetu. Ostatní se mohli přihlásit buď telefonicky, nebo prostřednictvím ostatních. To vše do 31\. května. Pak přišly na řadu přípravy vlastních oslav, což znamenalo odhadnout, kolik se toho vypije a sní. Michal WMR si dobrovolně vzal pod patronát tekutou složku oslavy, já tu pevnou, abychom se neutopili.Aby bylo na pátek všechno připraveno, bylo potřeba připravit pár věcí, v první řadě zkulturnit WC a umývárnu na chatě a posekat trávu kolem chaty. To bylo v plánu již dříve, jen se vše zrealizovalo. Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek ráno a první do čeho jsme se vrhli, bylo sekání a úklid trávy. Pavel Kylsán se do toho vrhnul s plnou vervou, a kdybych ho nezastavil, posekal by snad i cestu až do Horní Blatné. Do odpoledne jsme měli co dělat. Člověk by neřekl, kolik toho může narůst. To by tedy bylo. Během dne se k nám připojili další členové předvoje oslav. A protože už bylo celkem odpoledne a na pátek bylo vše připraveno, mohli jsme přistoupit k předoslavové generálce. Ta se náramně vydařila, takže byl předpoklad, že i v pátek bude všechno v pořádku.V pátek ráno se začali sjíždět účastníci oslav. Mezi prvními dorazil i Michal s tekutou částí oslavy. Hodina „H“, tedy začátek občerstvení (nebo žranice? – to ponechám na zhodnocení účastníků), byla stanovena na 13:00-13:30\. Přesně v tuto dobu také dorazily moje dvě ženy a v kufru auta vezly slíbené překvapení. Nádobu, ve které se krčila 22 kilová krůta nacpaná nádivkou spolu s několika propečenými vepřovými koleny. Vše hotovo, jen se zakousnout. Neztráceli jsme čas a vrhli se do práce. Porcování jsem se ujal já a vše šlo jako na drátku. Nevím, kdo si byl kolikrát a co přidat, ale zmizelo skoro všechno, což potvrdilo správnost našeho odhadu. Tekutiny se průběžně dopíjely až do neděle, ale nakonec nezbylo skoro nic.Postupně se na Blaťáku scházela velmi slušná a početná společnost. Živě se diskutovalo o všem možném a nemožném. Však za tu dobu, co jsme se neviděli, bylo diskutovat o čem. Někteří přivezli i staré fotografie, a tak byl čas i na nostalgické vzpomínky, jak to bylo dříve. Jak přicházel večer, postupně jsme se rozcházeli. Někteří, kteří nepřenocovali, se rozjeli domů, my ostatní jsme se přesunuli do chaty pokračovat v oslavách. Rozdělali jsme i oheň pod věží a užívali příjemný večer. Do postelí jsme zalezli až pozdě v noci, ráno nás přece jen čekalo dost práce s přípravou již zmíněného Polního dne. O tom ale už v jiném [článku](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/571-polni-den-2013)...Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům oslavy a doufám, že se Vám líbila, že jste si ji užili podle svého, a snad potkali i ty, které už dlouho neviděli a těšili se na ně. Za mě mohu říci, že toto se mi splnilo beze zbytku. Za všechny však, myslím, mohu říci, že jediný na koho se všichni těšili, ale který nás už bohužel nikdy nenavštíví, byl Petr OK1WPN. Všichni na něj ale vzpomínali a asi ještě dlouho budou. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, alespoň touto cestou posíláme mnoho pozdravů a snad to vyjde příště. Ještě jednou tedy díky všem a snad zase někdy na viděnou v hojné sestavě.Pár fotografií z oslavy spolu s fotografiemi z Polního dne naleznete ve [fotogalerii](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20).Za celý radioklub OK1KVK/OL7C,Vláďa, OK1FIK![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
Vše začalo zhotovením jednoduché pozvánky s odkazem na Google formulář, kde se mohli všichni přihlásit elektronicky. To však mohli pouze ti s přístupem k Internetu. Ostatní se mohli přihlásit buď telefonicky, nebo prostřednictvím ostatních. To vše do 31\. května. Pak přišly na řadu přípravy vlastních oslav, což znamenalo odhadnout, kolik se toho vypije a sní. Michal WMR si dobrovolně vzal pod patronát tekutou složku oslavy, já tu pevnou, abychom se neutopili.Aby bylo na pátek všechno připraveno, bylo potřeba připravit pár věcí, v první řadě zkulturnit WC a umývárnu na chatě a posekat trávu kolem chaty. To bylo v plánu již dříve, jen se vše zrealizovalo. Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek ráno a první do čeho jsme se vrhli, bylo sekání a úklid trávy. Pavel Kylsán se do toho vrhnul s plnou vervou, a kdybych ho nezastavil, posekal by snad i cestu až do Horní Blatné. Do odpoledne jsme měli co dělat. Člověk by neřekl, kolik toho může narůst. To by tedy bylo. Během dne se k nám připojili další členové předvoje oslav. A protože už bylo celkem odpoledne a na pátek bylo vše připraveno, mohli jsme přistoupit k předoslavové generálce. Ta se náramně vydařila, takže byl předpoklad, že i v pátek bude všechno v pořádku.V pátek ráno se začali sjíždět účastníci oslav. Mezi prvními dorazil i Michal s tekutou částí oslavy. Hodina „H“, tedy začátek občerstvení (nebo žranice? – to ponechám na zhodnocení účastníků), byla stanovena na 13:00-13:30\. Přesně v tuto dobu také dorazily moje dvě ženy a v kufru auta vezly slíbené překvapení. Nádobu, ve které se krčila 22 kilová krůta nacpaná nádivkou spolu s několika propečenými vepřovými koleny. Vše hotovo, jen se zakousnout. Neztráceli jsme čas a vrhli se do práce. Porcování jsem se ujal já a vše šlo jako na drátku. Nevím, kdo si byl kolikrát a co přidat, ale zmizelo skoro všechno, což potvrdilo správnost našeho odhadu. Tekutiny se průběžně dopíjely až do neděle, ale nakonec nezbylo skoro nic.Postupně se na Blaťáku scházela velmi slušná a početná společnost. Živě se diskutovalo o všem možném a nemožném. Však za tu dobu, co jsme se neviděli, bylo diskutovat o čem. Někteří přivezli i staré fotografie, a tak byl čas i na nostalgické vzpomínky, jak to bylo dříve. Jak přicházel večer, postupně jsme se rozcházeli. Někteří, kteří nepřenocovali, se rozjeli domů, my ostatní jsme se přesunuli do chaty pokračovat v oslavách. Rozdělali jsme i oheň pod věží a užívali příjemný večer. Do postelí jsme zalezli až pozdě v noci, ráno nás přece jen čekalo dost práce s přípravou již zmíněného Polního dne. O tom ale už v jiném [článku](/web/index.php/zavody/vkv/571-polni-den-2013)...Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům oslavy a doufám, že se Vám líbila, že jste si ji užili podle svého, a snad potkali i ty, které už dlouho neviděli a těšili se na ně. Za mě mohu říci, že toto se mi splnilo beze zbytku. Za všechny však, myslím, mohu říci, že jediný na koho se všichni těšili, ale který nás už bohužel nikdy nenavštíví, byl Petr OK1WPN. Všichni na něj ale vzpomínali a asi ještě dlouho budou. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, alespoň touto cestou posíláme mnoho pozdravů a snad to vyjde příště. Ještě jednou tedy díky všem a snad zase někdy na viděnou v hojné sestavě.Pár fotografií z oslavy spolu s fotografiemi z Polního dne naleznete ve [fotogalerii](/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20).Za celý radioklub OK1KVK/OL7C,Vláďa, OK1FIK![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -50,4 +50,4 @@ RX/TX         : IC-756 ProIII+TRV/IC-756 ProIII+TRV - 2800WSW: [Win-Test
900 – 1000 km: 14
> 1000 km: 16
> **LOC Worked:**![](pd_wwl_ol7c.PNG)![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](04.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
> **LOC Worked:**![](pd_wwl_ol7c.PNG)![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](04.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -22,4 +22,4 @@ Zveme všechny příznivce radioklubu. Přijďte se zůčastnit, nebo se podíva
.
Aktuální podmínky závodu na webu [ČRK](http://www.crk.cz/VHFUHFGENC), výsledky závodu budou zveřejněny [zde](http://vkvzavody.moravany.com).Další informace sledujte, po přihlášení, na [fóru](https://forum.ok1kvk.cz). Pro připomenutí reportáž [I. subregional 2012](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/523-i-subregional-2012).[Radioklub hledá nové členy](index.php/informace/488-radioklub-hleda-nove-leny)
Aktuální podmínky závodu na webu [ČRK](http://www.crk.cz/VHFUHFGENC), výsledky závodu budou zveřejněny [zde](http://vkvzavody.moravany.com).Další informace sledujte, po přihlášení, na [fóru](https://forum.ok1kvk.cz). Pro připomenutí reportáž [I. subregional 2012](/web/index.php/zavody/vkv/523-i-subregional-2012).[Radioklub hledá nové členy](index.php/informace/488-radioklub-hleda-nove-leny)
......@@ -20,7 +20,7 @@ Základem nově budovaného PA je zdroj z DDR KV vysílače KN1.  Plánuji roz
Na přiložených fotografiích je vidět rozestavěný PA s GS-35B podle UV1AS, RX1AS, RW1AW a popsaný anglicky PA1CSG. [Zde](http://www.youtube.com/watch?v=VhbmtCnyWc8) naleznete popis použité dutiny v němčině.
Další večer jsem dal dohromady výstupní dolní propust a měření výstupního a odraženého výkonu (původně jsme s Petrem OK1WPN tuto [sestavu](https://ok1kvk.cz/web/index.php/ham-konstrukce/451-vystupni-dolni-propust-pro-pa-1kw-na144-mhz) chtěli pro jiný PA). Vytisknul jsem také stupnici PWR, SWR, teploty a Ua pro měřidlo MP100 (pokud si obrázek vytisknete v šířce 100 mm, pak vám bude přesně sedět do měřáku MP 100 Metra Blansko).  Napájecí třífázový zdroj jsem zapojil do série, takže jsem obdržel výsledné Ua= 4137 VDC naprázdno. Při nabuzení 40 W jsem na výstupu naměřil 1200 W, proud anody 500 mA, Ua=3,8 kV, Ig= 150 mA, předpětí Ug= -44V, Icq=100 mA, účinnost cca 63 \%. Při tomto výkonu 30 minut zaklíčováváno na FM, bez výraznějšího oteplení výstupního vzduchu nebo nějakých nepravostí ve zdroji. Napětí na anodě je trochu vyšší než bych si představoval, ale podle dostupných pramenů na webu je použitelné - např. DL7MEA, F5MSL, TM2A. V tabulce z popisu 2m PA dle DL6MEA jsou naměřeny orientační hodnoty výstupních výkonů pro různé úrovně buzení a pro dvě hodnoty anodového napětí. Autor poznamenává k naměřeným hodnotám zisku a dosažených výstupních výkonů, že odchylky naměřené hodnoty zisku pro jednotlivé úrovně buzení pravděpodobně pramení z toho, že ne vždy se dá dosáhnout optimálních hodnot přizpůsobení v obvodu a pro jednu hodnotu buzení se toho podaří dosáhnout, ale pro ostatní hodnoty buzení přizpůsobení pak není optimální.
Další večer jsem dal dohromady výstupní dolní propust a měření výstupního a odraženého výkonu (původně jsme s Petrem OK1WPN tuto [sestavu](/web/index.php/ham-konstrukce/451-vystupni-dolni-propust-pro-pa-1kw-na144-mhz) chtěli pro jiný PA). Vytisknul jsem také stupnici PWR, SWR, teploty a Ua pro měřidlo MP100 (pokud si obrázek vytisknete v šířce 100 mm, pak vám bude přesně sedět do měřáku MP 100 Metra Blansko).  Napájecí třífázový zdroj jsem zapojil do série, takže jsem obdržel výsledné Ua= 4137 VDC naprázdno. Při nabuzení 40 W jsem na výstupu naměřil 1200 W, proud anody 500 mA, Ua=3,8 kV, Ig= 150 mA, předpětí Ug= -44V, Icq=100 mA, účinnost cca 63 \%. Při tomto výkonu 30 minut zaklíčováváno na FM, bez výraznějšího oteplení výstupního vzduchu nebo nějakých nepravostí ve zdroji. Napětí na anodě je trochu vyšší než bych si představoval, ale podle dostupných pramenů na webu je použitelné - např. DL7MEA, F5MSL, TM2A. V tabulce z popisu 2m PA dle DL6MEA jsou naměřeny orientační hodnoty výstupních výkonů pro různé úrovně buzení a pro dvě hodnoty anodového napětí. Autor poznamenává k naměřeným hodnotám zisku a dosažených výstupních výkonů, že odchylky naměřené hodnoty zisku pro jednotlivé úrovně buzení pravděpodobně pramení z toho, že ne vždy se dá dosáhnout optimálních hodnot přizpůsobení v obvodu a pro jednu hodnotu buzení se toho podaří dosáhnout, ale pro ostatní hodnoty buzení přizpůsobení pak není optimální.
Podle těchto pramenů se dá pro tuto dutinu a pro anodové napětí kolem 4 kV očekávat výstupní výkon přes 2,5 kW z jedné elektronky, takže pokud se budeme držet hodnot do 1 kW, tak budeme lampu jen zlehka „šolíchat“.
......
......@@ -29,4 +29,4 @@ Poslední [kroužek elektroniky](http://krouzek.radioklub.cz) tohoto školního
Kroužky  začnou znovu fungovat od 18\. 9\. 2013 v Lidovém domě. Bližší informace o dnech a časech, kdy budou kroužky fungovat, se dozvíte nejpozději v září na těchto stránkách.
Adresa platná od 1\. 7\. 2013:
**Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK/OL7C\*\***Školní 358/7\***\*360 17 Karlovy Vary - Stará Role**
[![OK1KVK LD Mapa](kvk_lidak.png)](http://maps.google.cz/maps?q=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+Karlovy+Vary&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.243541,12.833555&spn=0.00822,0.01929&sll=49.803763,15.474913&sspn=4.247489,9.876709&brcurrent=5,0,0&hnear=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+360+17+Karlovy+Vary&t=m&z=16&iwloc=A)[![](pdf.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)[Zpráva ve formátu PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)**Děkujeme za pochopení!**
[![OK1KVK LD Mapa](kvk_lidak.png)](http://maps.google.cz/maps?q=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+Karlovy+Vary&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.243541,12.833555&spn=0.00822,0.01929&sll=49.803763,15.474913&sspn=4.247489,9.876709&brcurrent=5,0,0&hnear=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+360+17+Karlovy+Vary&t=m&z=16&iwloc=A)[![](pdf.png)](/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)[Zpráva ve formátu PDF](/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)**Děkujeme za pochopení!**
......@@ -7,7 +7,6 @@ image = "lead.png"
perex = "Blíží se nám Vánoce a náš kroužek mládeže si pro vás dnes připravil novou konstrukci blikajícího vánočního SMD stromečku s 16 LED. Stromeček je řízen mikroprocesorem ATmega8. Více uvnitř článku."
+++
![](vanocni_led_stromecek.jpg)
Blíží se nám Vánoce a náš kroužek mládeže si pro vás dnes připravil novou konstrukci blikajícího vánočního SMD stromečku s 16 LED. Stromeček je řízen mikroprocesorem ATmega8.
......@@ -60,4 +59,4 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru](clanek/2008/vyroba-plosnych-s
# Dejte nám vědět!
Jestli narazíte u tohoto zapojení na nějaký problém, tak neváhejte a napište nám na [fórum](https://ok1kvk.cz/forum/).
Jestli narazíte u tohoto zapojení na nějaký problém, tak neváhejte a napište nám na [fórum](https://forum.ok1kvk.cz/).
......@@ -25,4 +25,4 @@ SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/148-a1-contest-2014)[.](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/72-)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/148-a1-contest-2014)[.](/web/index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -28,4 +28,4 @@ SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](tab.PNG)
![08](01.jpg)![08](02.jpg)![08](03.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/145-cqwpxcw2014)
![08](01.jpg)![08](02.jpg)![08](03.jpg)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/145-cqwpxcw2014)
......@@ -50,4 +50,4 @@ Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**Závod: [II. subregional contest 2014](
Vybavení:
ANT: 4x10el. DK7ZB@10m, 8x5el. DK7ZB@7m, 2x8el. DK7ZB@23m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + druhá polovina kontestu 3xPA (GS-31B - 700W, 2xGI7b – 500W , GS-35B – 800W; celkem 2000W).SW: [Win-test](http://www.win-test.com)[![01](01.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![02](02.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![03](03.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + druhá polovina kontestu 3xPA (GS-31B - 700W, 2xGI7b – 500W , GS-35B – 800W; celkem 2000W).SW: [Win-test](http://www.win-test.com)[![01](01.jpg)](/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![02](02.jpg)](/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![03](03.jpg)](/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[Fotogalerie](/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -26,7 +26,7 @@ Těšíme se na Vás v prostorách našeho radioklubu, Lidový dům, Karlovy Var
M(Ž3) - mládež 17 - 19 let
(pro zařazení do kategorii rozhoduje rok narození).
**Soutěžní disciplíny:**1\. Teoretické znalosti - odborný test, 20 otázek typu A,B,C*(příklad: Jaká je jednotka kapacity? a)Farad b)Faraday c)Franta)\_2\. Dovezený výrobek - předložení vlastního výrobku s dokumentací*(dokumentace by měla minimálně obsahovat schéma zapojení a popis funkce)_3\. Soutěžní výrobek - stavba zadaného výrobku_(zadaným výrobkem jsou stavebnice podle obtížnosti kategorie včetně plošného spoje, součástek a stavebního, případně oživovacího návodu)_**Kdy a kde:\*\***Pátek 2. 5. 2014 od 9:00** (do cca 13h) v [sídle radioklubu v Lidovém domě ve Staré Roli
](https://ok1kvk.cz/web/index.php/kontakt/adresa-radioklubu)P.
](/web/index.php/kontakt/adresa-radioklubu)P.
**Důležité:**- soutěžící **musí mít sebou\*\* přezůvky, vlastní psací potřeby, minimální vybavení a nářadí pro stavbu soutěžního výrobku _(k zapůjčení budou pájky a další nářadí z vybavení radioklubu)\_
- pokud soutěžící potřebuje **omluvenku** pro školu, **vystavíme** jí na místě konání soutěže- do krajského kola se mohou přihlásit účastníci ze všech okresů karlovarského kraje bez nutnosti účasti v kolech okresních- přesná pravidla a metodické pokyny [ČESKÉHO RADIOKLUBU](http://www.crk.cz/CZ/SOUTDETIRADIOC.HTM 'ČESKÝ RADIOKLUB') lze stáhnout [zde](http://www.crk.cz/FILES/TSM.PDF 'Pravidla a metodické pokyny')- vítězové kategorií budou reprezentovat Karlovarský kraj v republikovém kole.
......
......@@ -55,4 +55,4 @@ Velké díky patří také všem protistanicím za krásná QSO. Těšíme se na
**Vybavení:**
ANT: 2x8el. @23m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZB@7m, 4x5el.@30m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + po většinu kontestu 4xPA (GU43b – 600W ,2xGI7b – 400W , GS-35B – 800W a GS-31B - 700W; celkem 2500W)SW: [Tučnák](http://ok1zia.nagano.cz/wiki/Main_Page).[![](pan_small.jpg)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)[Fotogalerie.](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/151-2-subregional-2015)+ [panorama ke stažení (20 MB)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + po většinu kontestu 4xPA (GU43b – 600W ,2xGI7b – 400W , GS-35B – 800W a GS-31B - 700W; celkem 2500W)SW: [Tučnák](http://ok1zia.nagano.cz/wiki/Main_Page).[![](pan_small.jpg)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)[Fotogalerie.](/web/index.php/fotogalerie/category/151-2-subregional-2015)+ [panorama ke stažení (20 MB)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment