Commit 47a34e49 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2012

(Autoexportován z Joomly)
parent 8c146403
+++
title = "Soutěž dětí a mládeže v elektronice - Karlovy Vary 2012"
perex_e = "
Letošní
krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v Domově dětí a mládeže v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k
vidění byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli
soutěžící od Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a
dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Letošní
krajské kolo soutěže dětí a mládeže v elektronice proběhlo již
poněkolikáté v Domově dětí a mládeže v Karlových Varech. Účast byla opět hojná a k
vidění byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli
soutěžící od Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a
dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
[Zde](../upload/ok1wmr/obrazky/2012_04_soutez/Vysledkova_%20listina_2012.pdf) je výsledková listina[](http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf) prvních míst.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/110-)
..
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment