Commit 5f50a662 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent 5b6c7708
+++
title = "VHF Contest 2012"
perex_e = "
Po návratu z dovolených nás trochu zaskočilo, když jsme se koukli do kalendáře a zjistili, že letos připadl termín VHF kontestu na 1. a 2. září. Přeci jen bylo potřeba udělat na Blatenském kopci nějakou tu práci a po dovolené zbylo málo času. Čtrnáct dní před závodem jsme pod 19m výsuvným stožárem vyrobili patku, aby bylo snazší natočení podstavce stožáru do správného směru a indikace nasměrování na ovladači rotátoru odpovídala skutečnému směru dvojčete 2M218XXX.
perex_e = "
Po návratu z dovolených nás trochu zaskočilo, když jsme se koukli do kalendáře a zjistili, že letos připadl termín VHF kontestu na 1. a 2. září. Přeci jen bylo potřeba udělat na Blatenském kopci nějakou tu práci a po dovolené zbylo málo času. Čtrnáct dní před závodem jsme pod 19m výsuvným stožárem vyrobili patku, aby bylo snazší natočení podstavce stožáru do správného směru a indikace nasměrování na ovladači rotátoru odpovídala skutečnému směru dvojčete 2M218XXX.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2012"]
+++
Po návratu z dovolených nás trochu zaskočilo, když jsme se koukli do kalendáře a zjistili, že letos připadl termín VHF kontestu na 1. a 2. září. Přeci jen bylo potřeba udělat na Blatenském kopci nějakou tu práci a po dovolené zbylo málo času. Čtrnáct dní před závodem jsme pod 19m výsuvným stožárem vyrobili patku, aby bylo snazší natočení podstavce stožáru do správného směru a indikace nasměrování na ovladači rotátoru odpovídala skutečnému směru dvojčete 2M218XXX.
Po návratu z dovolených nás trochu zaskočilo, když jsme se koukli do kalendáře a zjistili, že letos připadl termín VHF kontestu na 1. a 2. září. Přeci jen bylo potřeba udělat na Blatenském kopci nějakou tu práci a po dovolené zbylo málo času. Čtrnáct dní před závodem jsme pod 19m výsuvným stožárem vyrobili patku, aby bylo snazší natočení podstavce stožáru do správného směru a indikace nasměrování na ovladači rotátoru odpovídala skutečnému směru dvojčete 2M218XXX.
Také bylo potřeba opravit PA s GU-43, kde po výpadku jističe na polním dnu došlo ke zničení elektronky a při následných výbojích i usměrňovače VN, blokovacích kondenzátorů a dalších „drobností“.  Nakonec to dopadlo tak, že po několika probdělých nocích jsem PA, o půl druhé v noci, zprovoznil, den před odjezdem na Blatenský vrch. V pátek po příjezdu na kopec bylo ještě potřeba PA vyzkoušet při nabuzení z TRXu, kdy jsme ho šest hodin nechali zaklíčovaný běžet s 300 W vf do umělé zátěže.V pátek dopoledne dorazil na kopec náš obvyklý předvoj – správce chalupy a vedoucí operatér radioklubu v jedné osobě – Vláďa OK1FIK s Vaškem OK1VKQ, kteří se postarali o posekání trávy, prořezání náletových dřevin, úklidu kůlny a zabydlení chalupy. Odpoledne jsem dorazil s opraveným PA a postaral jsem se o zábavu při zahořování a zkušebním provozu opraveného PA. Bohužel předpověď počasí vyšla a v pátek až do večera pršelo, takže se nic pořádného nedalo venku dělat. To ani tak nevadilo, protože nejvíce starostí jsme stejně měli s přípravou vysílacího zařízení uvnitř chalupy. Tentokráte nebyly naštěstí přípravy nijak hektické, takže zbyl čas i na páteční podvečerní ogrilování masíčka.  Po večeři dorazila také naše operátorská posila Ondra OK1CDJ, bohužel bez Sašky  OK1RS, která dorazila v neděli dopoledne.  V sobotu před začátkem závodu dorazil na kopec i Pavel OK1PRI s přítelkyní a synem a navečer dorazil i Jakub OK1FVN, se zásobami několika druhů v údolí načepovaného chlazeného chmelového moku. V neděli ještě dorazil náš bývalý předseda Roman OK1VTV se svým tříletým synem, aby mu ukázal, co bude za pár let dělat.V sobotu večer jsme také zprovoznili skoro všechno zařízení, takže jsme si mohli poslechnout naše vyzkoušené majáky.
PI7CIS   (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) 4x10 el. +LNA - stále slyšitelný na úrovni šumu,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment