Commit 7e4c7f7b authored by ok1fik's avatar ok1fik
Browse files

Přidán článek CQ World Wide WPX - CW - 2015

(Autoexportován z Joomly)
parent 0fc25692
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2015"
perex_e = "
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
"
tags = ["Článek"]
+++
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
Pak přišel na řadu tribander. To už s námi byl i Pavel 1AW, Tomáš 1DWQ, Olaf DL7CX a Ed DL8CX. Ten jsme připevnili na stožár se zataženými prvky, které jsme roztáhli až na stožáru. Změřením antény jsme konstatovali, že je vše v pořádku a stožár jsme zvedli do pracovní polohy. Jaké ale bylo naše překvapení, když po novém změření, již v konečné poloze anténa vykazovala na 15m PSV přes 2\. Takže stožár opět dolů a bez jakýchkoli zásahů PSV opět v přádku. Opět nahoru, opět špatně. Co teď?? Pavla napadlo anténu jednoduše pootočit. Provedli jsme, a…. huráá, všechno bylo v pořádku. Příliš krátká vzdálenost antény od stožáru s 4x10 el na 2m ovlivnila PSV tribanderu v daném směru. Takže to by bylo… směrovky byly nahoře, kromě 6 el. na 10m, kterou jsme nechali až na sobotní dopoledne.Jako další bylo na pořadí INV V na 160m. Tato anténa je již odzkoušená a její instalace nezabrala příliš času. Mezitím se Olaf a Ed věnovali kompletaci vertikálu na 80m a nové antény, tripple leg na 40m.Když bylo všechno hotovo, zbývalo jen opravit INV V na 40m a 80m natažené z věže a práce mimo chatu byly hotové. To už ale bylo velmi pozdní odpoledne a všichni měli hlad a žízeň. Na řadu tedy přišel opět gril a ostatní příjemnější činnosti. Po gastronomické přestávce jsme se vrhli na přípravu pracoviště. Zde se vše odehrávalo tradičně, protože se žádné změny, kromě jiných PA, nekonaly. Kolem půlnoci bylo vše připraveno, naladěno.
Závod jsme rozjeli včas, bez zpoždění. Vše probíhalo jak má, střídaní jsme na začátku zvolili po dvou hodinách. Při 5 operátorech je pauza pro každého příjemná. Stejně se většinou u druhých sluchátek střídali ostatní a sledovali cvrkot na pásmu.V sobotu hned ráno jsme jako poslední smontovali a instalovali 6 el. na 10m. Kdybychom věděli, že to bylo vzhledem k podmínkám téměř zbytečné, mohli jsme si ušetřit práci.
Vlastní průběh závodu byl poklidný. Podmínky nebyly valné, a tak jsme převážnou část závodu strávili na 40, 20 a 15 metrech. 80m pouze v noci, ale ani tam to nebylo nijak valné. V porovnání s loňskem byl počet QSO na 80m a 10m velmi nízký, vylepšení jsme dosáhli na 40m. 160m je již tradičně jen tak pro násobiče, nic víc se udělat nedá. Během závodu nás navštívilo pár přátel a tak nebyla nouze o zábavu. Víkend utekl rychle a nedělní večer tu byl coby dup. Vzhledem k tomu, že Olaf i Ed museli v pondělí ráno brzy do práce, již v neděli jsme demontovali vertikál na 80m. Tripple leg jsme nechali na pondělí ráno.
Závod skončil a po vydatném spánku jsme se v pondělí ráno vrhli na demontáž ostatních antén. Nejvíce času zabrali, již tradičně, beverage. Z ostatních antén se pak demontovalo pouze INV V na 160m a to bylo vše. Do 11 hodin bylo hotovo. Kluci nás postupně opustili a v poledne jsme zbyli na kopci už jen Pavel, Vašek a já. Po nezbytném úklidu a vyrovnání se s naší útratou za občerstvení jsme lehce po poledni chatu zamkli a rozjeli se k domovu.
Závod se celkem vydařil. I když se nám nepodařilo vylepšit loňský výsledek co do počtu spojení, vzhledem k vyššímu počtu násobičů jsme nakonec posunuli náš nejlepší bodový zisk o další milion bodů na konečných 10 030 000 bodů. Pokoření 10 mil. byl náš vysněný cíl na začátku závodu a ještě v 6 hodin večer to nevypadalo, že se to podaří. Takže nakonec konec dobrý, všechno dobré.
Díky všem, kdo nás podpořili při závodě svou přítomností a pomocí jsme strávili i velmi příjemný víkend. Počasí nám přálo, takže ani v tomto ohledu si není moc na co stěžovat.
Všem zúčastněným díky za pomoc a podporu a při dalším závodě se budeme těšit na viděnou.
Za celý tým
Vláďa OK1FIK**Setup:**IC-756 PROIII + 2x OM PowerANT:160m – INV V
80m – INV V + vertical
40m – INV V + Tripple leg
20m – 4 el. – Tribander OK5IM
15m - 5 el. OK5IM – Tribander OK5IM
10m - 6 el. OK5IM – Tribander OK5IM**Značka: OL7C - 1044m A.S.L.**Závod: CQ World Wide WPX- CW - 30\. - 31\. 5\. 2015[oficiální web závodu](http://www.cqwpx.com)..
SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](/upload/ok1-36134/photo/15_05_cqwpxcw/cqwpxcw2015.PNG)
![08](/upload/ok1-36134/photo/15_05_cqwpxcw/01.jpg)![08](/upload/ok1-36134/photo/15_05_cqwpxcw/02.jpg)![08](/upload/ok1-36134/photo/15_05_cqwpxcw/03.jpg)[Fotogalerie](http://foum.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/152-cqwpxcw-2015)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment