Commit 8ced8d1f authored by Mira, OK7KM's avatar Mira, OK7KM

Přidán článek Pozvánka na I. subregional 2013

(Autoexportován z Joomly)
parent 5843014b
+++
title = "Pozvánka na I. subregional 2013"
perex_e = "Nezapomeňte na I. subregionální závod, kterého se náš radioklub zůčastní ve dnech 2. - 3. 3. 2013 na Blatenském vrchu pod závodní značkou OL7C.
Zveme všechny příznivce radioklubu. Přijďte se zůčastnit, nebo se podívat na první závod v letošní sezóně.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Nezapomeňte na I. subregionální závod, kterého se náš radioklub zůčastní ve dnech 2. - 3. 3. 2013 na Blatenském vrchu pod závodní značkou OL7C.
Zveme všechny příznivce radioklubu. Přijďte se zůčastnit, nebo se podívat na první závod v letošní sezóně.
.
Aktuální podmínky závodu na webu [ČRK](http://www.crk.cz/VHFUHFGENC), výsledky závodu budou zveřejněny [zde](http://vkvzavody.moravany.com).Další informace sledujte, po přihlášení, na [fóru](http://forum.ok1kvk.cz). Pro připomenutí reportáž [I. subregional 2012](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/523-i-subregional-2012).[Radioklub hledá nové členy](index.php/informace/488-radioklub-hleda-nove-leny)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment